Triedy

1.B

Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Hadbavníková Viac o 1.B
 

1.C

Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Drangová Viac o 1.C
 

2.A

Triedny učiteľ: Mgr. Ingrid Roháčová Viac o 2.A
 

2.B

Triedny učiteľ: Mgr. Natália Ninčáková Viac o 2.B
 

2.C

Triedny učiteľ: Mgr. Viktória Smoleňová Viac o 2.C
 

2.D

Triedny učiteľ: Mgr. Marianna Križalkovičová Viac o 2.D
 

3.A

Triedny učiteľ: Mgr. Dana Džmurová Viac o 3.A
 

3.A

Triedny učiteľ: PaedDr. Anetta Némethová Viac o 3.A
 

3.B

Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Fabianová Viac o 3.B
 

3.C

Triedny učiteľ: Mgr. Rozália Jágerová Viac o 3.C
 

4.A

Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Jacková Viac o 4.A
 

4.B

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Sedláková Viac o 4.B
 

4.C

Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Vargová Viac o 4.C
 

4.D

Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Beľanová Viac o 4.D
 

5. A

Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Filová Viac o 5. A
 

5.B

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Kaduková Viac o 5.B
 

5.C

Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Buntová Viac o 5.C
 

6.B

Triedny učiteľ: Mgr. Anna Paraličová Viac o 6.B
 

6.C

Triedny učiteľ: Mgr. Igor Vaško Viac o 6.C
 

7.A

Triedny učiteľ: Mgr. Magdaléna Bednárová Viac o 7.A
 

7.B

Triedny učiteľ: Mgr. Henrieta Pustaiová Viac o 7.B
 

7.C

Triedny učiteľ: Mgr. Petra Sorgerová Viac o 7.C
 

8.B

Triedny učiteľ: Mgr. Božena Ferková Viac o 8.B
 

8.C

Triedny učiteľ: Mgr. Ľubica Soľárová Viac o 8.C
 

9.A

Triedny učiteľ: MVDr. Alžbeta Zachariášová Viac o 9.A
 

9.B

Triedny učiteľ: Mgr. Marta Bačinská Viac o 9.B
 

9.C

Triedny učiteľ: Mgr. Monika Jurašeková Viac o 9.C