Číta celá rodina v 2.B počas popoludnia

V čase odpočinku v ŠKD sme privítali v 2.B triede dedka nášho spolužiaka p. Barlu. Prišiel na pozvanie, aby nám všetkým čítal. Tak sme sa zapojili do projektu – Číta celá rodina.

Deti hneď s dedkom nadviazali kontakt. Obkolesili ho a boli zvedavé, čo im bude čítať.

Príbeh o lodiach bol veľmi zaujímavý. Dedko čítanie prerušil aj krátkymi komentármi. Veľmi ich to zaujímalo. Na mnohé veci sa pýtali a on s veľkou ochotou a láskou im to vyrozprával.

Po prečítaní príbehu, spätnou väzbou si príbeh zopakovali. Deti boli pozorné a veľmi vďačné.

Späť