Súťaž Strašiak v poli - ŠKD

Strašiak v poli je názov súťaže, do ktorej sa zapojili tretiačky a štvrtáčky z našej školy. Súťaž sa konala 16. októbra popoludní a zúčastnilo sa na nej 15 družstiev z rôznych košických základných škôl. Dievčatá sa v 1. časti súťaže museli popasovať so zábavno-vedomostným testom na tému "Ako poznám prírodu". Potom už vyrábali strašiaka do poľa, ktorý bol naozaj originálny svojím vzhľadom aj svojím menom Gaštanka. Súťaž sme síce nevyhrali, ale dôležité je zúčastniť sa a zabaviť sa.

Späť