Súťaž "Biblické príbehy" v ŠKD

Vo februári sa v ŠKD konala výtvarná súťaž s názvom Biblické príbehy. Všetky deti kreslili, maľovali a s láskou vytvárali obrázky rôznych biblických príbehov zo Starého i Nového Zákona. Z každého oddelenia sa k porote dostalo niekoľko najkrajších obrázkov, z ktorých vyberala víťazov. Krásnych obrázkov bolo mnoho a výber bol veľmi náročný, no porota sa nakoniec rozhodla a víťazom sa stal obrázok znázorňujúci prechod cez Červené more. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

Späť