Besedy s pracovným tímom školy v ŠKD

Určite rozmýšľate, čo sa za týmto názvom skrýva! Nič nezvyčajné, len deti z tretieho oddelenia, kde sú mimochodom skoro samí prváci, sa zoznamujú so zamestnancami našej školy. Pretože naša super škola funguje práve vďaka týmto ľuďom. Pozrite sa teda, koho pani vychovávateľka Eva Németová pozvala na tieto besedy!

Späť