Privítanie prvákov v ŠKD

Aj v tomto novom školskom roku 2019/2020 sa v ŠĶD konalo privítanie prvákov, ktoré bolo obohatené krátkym divadielkom. Pripravili ho šikovní tretiaci z prvého oddelenia ŠKD. Po milom kultúrnom programe sa každý zúčastnený prvák predstavil a bol odmenený malým darčekom a potleskom detí aj z iných tried. Prváci mali radosť a pekný nezabudnuteľný zážitok a všetky deti úsmev z pekného podujatia.

Späť