Návšteva Klubu kresťanských seniorov

„Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme zanechali." Veríme, že aj my sme zanechali stopu v srdciach seniorov, ktorých sme 21. októbra navštívili v Klube kresťanských seniorov na Terase. Boli sme ich potešiť spevom, tancom, básňami, krásnou skladbou hranej na priečnej flaute či jednoduchým úsmevom a pozdravením.

Späť