Karneval svätých v ŠKD

V novembri náš klub detí navštívili vzácni hostia, priatelia, ktorých poznáme z hodín náboženstva, čítame si o ich živote knihy a príbehy a sú pre nás veľkými vzormi. Áno, boli to priatelia na KARNEVALE svätých. Deti sa prezliekli do oblečenia svojich obľúbených svätcov a mohlo sa začať. Nechýbal ani stoličkový tanec s dobrou náladou a smiechom.

Späť