Mladý záchranár v ŠKD

Počas celého školského polroka sa naša trieda IV.C mení na zdravotnú ambulanciu. Ak si myslíte, že v nej nájdete deti z 10. oddelenia ŠKD, mýlite sa. V popoludňajších hodinách tu ordinuje detský tím lekárov, sestričiek, ošetrovateľov, sanitárov, záchranárov. Nechýba ľudskosť, vzájomná pomoc a iné humanitné aktivity. Získané teoretické znalosti z odborných kníh, letákov, časopisov a z internetu prenášame do praktického nácviku. Učíme sa zvládať techniky prvej pomoci, zistiť príznaky úrazu, ako ošetriť poranenia, vyvolať tiesňové telefóne čísla. Vstúpte do ambulancie aj vy - čítajte viac!

Malí záchranári sa oboznamujú s poslaním Červeného kríža, s obsahom a používaním lekárničky, ako predchádzať úrazom,  ako urobiť masáž srdca. Nacvičili si napr. stabilizovanú polohu, obväzové techniky, ako sa chrániť pred chorobami, ako sa správať na výlete v horách počas búrky. Deti najprv premýšľajú o načrtnutej situácii,  a potom sa ju snažíme  spoločne  čo najlepšie vyriešiť.

Pamätáme si: Na prvú pomoc nepotrebujeme špeciálne vybavenie, stačí len - chcieť!  Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna!
Sv. Kozma a sv. Damián, bratia, mučeníci, patróni kresťanských zdravotníkov ORODUJTE ZA NÁS.

Pamätáme si: Na prvú pomoc nepotrebujeme špeciálne vybavenie, stačí len - chcieť!  Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna!

 Sv. Kozma a sv. Damián, bratia, mučeníci, patróni kresťanských zdravotníkov,

ORODUJTE ZA NÁS!

Späť