Prednášky Fóra života

Sieť prednášok s lektorkami organizácie Fórum života sa začali vo štvrtok-15. januára, ktoré boli popoludní adresované učiteľom a v piatok-16. januára 2015 pre žiakov 8.a 9. ročníka. Kľúčovými témami boli súčasná rodina, medziľudské vzťahy, ochrana počatého života. Veríme, že stretnutie prítomných posilnilo vo formovaní názorov a postojov.

    Lektorkou prednášky  pre pedagógov - Zápas o charakter výchovy a vzdelávania - bola PaedDr.Mgr. Renáta Ocilková. Dôležité informácie nájdete aj na stránke www.forumzivota.sk

Späť