Záujmové krúžky v šk. roku 2020/2021

P.č.

Názov krúžku

Vyučujúci

Deň

Čas

1.

  Zborový spev 5. - 9. ročník

  Bačinská
  Köry
  Mertinková

  podľa dohody


2.

  Cvičenia zo SJL - IX.B

  Gajdošíková

utorok

  13.40 - 15.10

3.

  Cvičenia z matematiky  - IX.B, VIII.A

  Paraličová

  pondelok
  streda

  13.40 - 15.10

4.

  Cvičenia zo SJL - IX.C

  Krupová

utorok

  13.40 - 15.10

5.

  Cvičenia z matematiky  - IX.C

  Jurašeková

 streda

  13.40 - 15.10

6.

  Liturgický

  Juszkó
Selecká
Kupková

  podľa akcie


7.

  Steh za stehom

  Kaduková

  streda

  13.40 - 15.10

8.

  Pohybové hry pre 5. - 9. ročník
  dievčatá

  Karaffová 

  utorok

  13.40 - 15.10

9.

  Pohybové hry pre 8. a 9. ročník
  chlapci

  Drimák

  štvrtok

  13.40 - 15.10

10.

  Malý kuchárik - 3. ročník

  Hadbavníková
  Beľanová

  streda

  13.30 - 15.00

11.

  Mladí umelci - 4. ročník

  Németová

  utorok

  13.30 - 15.00

12.

  Tvorivé dielne - 2. ročník

  Jacková
  Kolesárová

  streda

  13.30 - 15.00

13.

  Atelierik – 3. a 4. ročník

  Drangová
  Roháčová

  utorok

  13.30 - 15.00

14.

  Modelovanie – 1. ročník

  Hirková

  utorok

  13.00 - 14.30

15.

  Príprava na recitačné súťaže

  Durová

  utorok

  13.30 - 15.00