Erasmus+ stretnutie v gréckom meste Thessaloniki

Tretie stretnutie koordinátorov v rámci projektu Erasmus + bolo v čase od 14. mája do 17. mája 2015 v gréckom meste Thessaloniki. Pani riaditeľka spolu s p. uč. Ferkovou sa stretli s ďalšími učiteľmi z partnerských škôl, aby si vymenili skúsenosti a zhodnotili predchádzajúce obdobie.

„Grécki kolegovia nás veľmi milo prijali a so svojimi žiakmi pripravili bohatý program. Tri dni boli naozaj využité naplno. Okrem pracovných povinností sme mali možnosť popozerať si mesto a jeho zaujímavosti. Jednou z nich je aj Biela veža a Múzeum byzantskej kultúry.

Aké by to bolo, keby učitelia nenavštívili miesto, kde sa rodia mladí učitelia? Zaviedli nás na Pedagogickú fakultu Aristotelovej univerzity, ktorá má okrem odborných učební a knižnice, aj zaujímavú terasu na 10. poschodí,  odkiaľ je nádherný výhľad do okolia.

Deň strávený v partnerskej škole stál naozaj za to. Žiaci s potleskom a za sprievodu rôznych nástrojov  vítali nás, učiteľov. Pripravili si zaujímavý program, kde neboli potrebné slová. Tancom, hudbou a pohybom vystihli a predstavili všetkých sedem krajín – Portugalsko, Španielsko, Nemecko, Slovensko, Írsko, Švédsko a Grécko. Aj keď nepršalo, na javisku sa objavilo sedem dáždnikov a tie predstavovali sedem pilierov, ktoré by nemali chýbať vo svete – humanita, solidarita, demokracia, spolupráca, spoluúčasť, mier, ľudskosť. Žiaci si v jednotlivých triedach pripravili krátky program aj darček pre nás. Kládli nám, učiteľom, zaujímavé otázky a tešili sa z každej odpovede. Hlavne chlapci, keď sa pýtali kolegýň zo Španielska na futbal. Stretnutie s rodičmi, ktoré usporadúvajú každý rok ako Jarný deň školy, sa tiež vydarilo. Nieslo sa v priateľskom duchu.

Poďakovanie patrí celému tímu učiteľov z Grécka pod vedením pána riaditeľa Nikosa. Už teraz sa tešíme na všetkých kolegov z partnerských škôl, keď ich v septembri privítame u nás na Slovensku.“

p. uč. Ferková

Späť