Učiteľský zbor

 

 

Triedni učitelia   
Mgr. Katarína Jacková, 1.A
jackova@zscamke.sk
Mgr. Andrea Hadbavníková, 1.B
hadbavnikova@zscamke.sk
Mgr. Katarína Drangová, 1.C
drangova@zscamke.sk
Mgr. Andrea Beľanová, 1.D 
belanova@zscamke.sk
Mgr. Ingrid Roháčová, 2.A
rohacova@zscamke.sk
Mgr. Natália Ninčáková, 2.B
nincakova@zscamke.sk
Mgr. Viktória Smoleňová, 2.C
smolenova@zscamke.sk
Mgr. Marianna Križalkovičová, 2.D
krizalkovicova@zscamke.sk
PaedDr. Anetta Némethová, 3.A
nemethova@zscamke.sk
  
Mgr. Jana Kolesárová, 3.B
tothova@zscamke.sk
  
Mgr. Gabriela Pirošková, 3.C
piroskova@zscamke.sk
Mgr. Dana Džmurová, 4.A
dzmurova@zscamke.sk
Mgr. Katarína Fabianová, 4.B
fabianova@zscamke.sk

Mgr. Tatiana Durová, 4.C
durova@zscamke.sk
  
Mgr. Katarína Vargová, 4.D
vargova@zscamke.sk
   
Mgr. Marta Bačinská, 5.A
bacinska@zscamke.sk
konzultačné hodiny:streda 12.00 - 14.00
Mgr. Michal Köry, 5.B
kory@zscamke.sk
konzultačné hodiny: streda 7.00 - 7.45 
RNDr. Adriana Krajkovičová, 5.C
krajkovicova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: 
Mgr. Drahomíra Snopková, 6.A
snopkova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 8.00 - 8.45
Mgr. Mária Kaduková, 6.B
kadukova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: piatok 8.00 - 8.45
Mgr. Miriam Cubjaková, 6.C
cubjakova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: utorok 13.00 - 13.45
Mgr. Anna Paraličová, 7.B
paralicova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: streda 13.00 - 14.00
Mgr. Igor Vaško, 7.C
vasko@zscamke.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 14.00 - 15.00
Mgr. Magdaléna Bednárová, 8.A
bednarova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 8.00 - 8.45

Mgr. Henrieta Pustaiová, 8.B
pustaiova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: streda 7.00 - 7.45
Mgr. Petra Sorgerová, 8.C
sorgerova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: streda 14.00 - 15.00
Mgr. Božena Ferková, 9.B
ferkova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: pondelok 8.00 - 8.45
Mgr. Ľubica Soľárová, 9.C
solarova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: utorok 8.00 - 8.45

 

Netriedni učitelia

    Mgr. Kvetoslava Brezová
brezova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 14.00 - 15.00
  Mgr. Jana Bučáková
bucakova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: pondelok 13.00 - 14.00
  Mgr. Zuzana Buntová
buntova@zscamke.sk
konzultačné hodiny:utorok 13.00 - 14.00
  Mgr. Renáta Demjanovičová
demjanovicova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: utorok 11.00 - 12.00
  
   Mgr. Beáta Haboráková
  Mgr. Monika Jurašeková 
jurasekova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: streda 7.00 -7.45

  Mgr. Anna Kupková
kupkova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 8.00 - 8.45
  PhDr. Ján Zachariáš
zacharias@zscamke.sk
konzultačné hodiny: pondelok 14.00 - 15.00
  MVDr. Alžbeta Zachariášová
zachariasova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00

 

Vychovávateľky

  Monika Fabíková
fabikova@zscamke.sk
  Mgr. Anna Hanišová
hanisova@zscamke.sk

  Mgr. Marcela Mezeiová
mezeiova@zscamke.sk
    
Mgr. Lucia Mihaliková
mihalikova@zscamke.sk
  Mgr. Eva Németová
nemetova@zscamke.sk

  Mgr. Mária Jurová
jurova@zscamke.sk
  Gabriela Plichtová
plichtova@zscamke.sk
  Mgr. Margita Skvašíková
skvasikova@zscamke.sk
     
Gabriela Slivková
slivkova@zscamke.sk

  Kristína Šimeková
simekova@zscamke.sk
 
Ľudmila Šolcová
solcova@zscamke.sk

 

Asistenti

   RNDr. Adriana Krajkovičová
krajkovicova@zscamke.sk
  Gabriela Plichtová
plichtova@zscamke.sk
  Zlatica Porubcová
porubcova@zscamke.sk
  Mgr. Katarína Selecká 
selecka@zscamke.sk

 
Mgr. Margita Skvašíková
skvasikova@zscamke.sk
  Mgr. Ľubica Soľárová
solarova@zscamke.sk
  RNDr. Lýdia Tóthová
tothova@zscamke.sk

 

Duchovní otcovia

  Mgr. František Barna
  Mgr. Pavol Kožuško
     

 

ö