Učiteľský zbor

 

 

Triedni učitelia   
   
Mgr. Ingrid Roháčová, 1.A
rohacova@zscamke.sk
Mgr. Natália Ninčáková, 1.B
nincakova@zscamke.sk
Mgr. Viktória Smoleňová, 1.C
smolenova@zscamke.sk
Mgr. Marianna Križalkovičová, 1.D
krizalkovicova@zscamke.sk
PaedDr. Anetta Némethová, 2.A
nemethova@zscamke.sk
Mgr. Andrea Hadbavníková, 2.B
hadbavnikova@zscamke.sk
Mgr. Katarína Draangová, 2.C
drangova@zscamke.sk
Mgr. Dana Džmurová, 3.A
dzmurova@zscamke.sk
Mgr. Katarína Fabiánová, 3.B
fabianova@zscamke.sk

Mgr. Rozália Jágerová, 3.C
jagerova@zscamke.sk
Mgr. Andrea Beľanová, 3.D 
belanova@zscamke.sk
Mgr. Katarína Jacková, 4.A
jackova@zscamke.sk
Mgr. Mária Sedláková, 4.B
sedlakova@zscamke.sk
Mgr. Katarína Vargová, 4.C
vargova@zscamke.sk
Mgr. Zuzana Filová, 5.A
filova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: streda 12.50 - 13.30


Mgr. Mária Kaduková, 5.B
kadukova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 14.00 -15.00
Mgr. Zuzana Buntová, 5.C
buntova@zscamke.sk
konzultačné hodiny:utorok 13.00 - 14.00
Mgr. Anna Paraličová, 6.B
paralicova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: streda 13.00 - 14.00
Mgr. Igor Vaško, 6.C
vasko@zscamke.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 14.00 - 15.00
Mgr. Magdaléna Bednárová, 7.A
bednarova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 8.00 - 8.45

Mgr. Henrieta Pustaiová, 7.B
pustaiova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: streda 7.00 - 7.45
Mgr. Petra Sorgerová, 7.C
sorgerova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: streda 14.00 - 15.00
Mgr. Božena Ferková, 8.B
ferkova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: streda 12.00 - 12.45
Mgr. Ľubica Soľárová, 8.C
solarova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: utorok 8.00 - 8.45
MVDr. Alžbeta Zachariášová, 9.A
zachariasova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00
Mgr. Marta Bačinská, 9.B
bacinska@zscamke.sk
konzultačné hodiny:streda 12.00 - 14.00
Mgr. Monika Jurašeková, 9.C
jurasekova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: streda 7.00 -7.45

 

Netriedni učitelia

    Mgr. Kvetoslava Brezová
brezova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 14.00 - 15.00
  Mgr. Jana Bučáková
bucakova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: pondelok 12.00 - 12.45
  Mgr. Miriam Cubjaková
cubjakova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: utorok 13.00 - 13.45
  Mgr. Renáta Demjanovičová
demjanovicova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: utorok 12.50 - 13.30
  Mgr. Beáta Haboráková
  Mgr. Pavol Kalata
  Anna Kovaľová
kovalova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: pondelok 8.00 - 8.45

  Mgr. Anna Kupková
kupkova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 14.00 - 15.00

  Mgr. Katarína Selecká 
selecka@zscamke.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 14.00 - 15.00
  Mgr. Drahomíra Snopková
snopkova@zscamke.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 8.00 - 8.45
  PhDr. Ján Zachariáš
zacharias@zscamke.sk
konzultačné hodiny: pondelok 14.00 - 15.00

 

Vychovávateľky

  Mgr. Ivana Bíla
bila@zscamke.sk
  Monika Fabíková
fabikova@zscamke.sk
  Mgr. Veronika Juričková
jurickova@zscamke.sk

  Mgr. Marcela Mezeiová
mezeiova@zscamke.sk
  Mgr. Eva Németová
nemetova@zscamke.sk
  Mgr. Anna Pavuková
pavukova@zscamke.sk
  Gabriela Plichtová
plichtova@zscamke.sk
  Mgr. Margita Skvašíková
skvasikova@zscamke.sk

  Kristína Šimeková
simekova@zscamke.sk
 
Ľudmila Šolcová
solcova@zscamke.sk

 

Asistenti

  Mgr. Ľuboslava Bedriová
bedriova@zscamke.sk
  Gabriela Plichtová
plichtova@zscamke.sk
    Zlatica Porubcová
porubcova@zscamke.sk
 
Mgr. Margita Skvašíková
skvasikova@zscamke.sk
  Mgr. Ľubica Soľárová
solarova@zscamke.sk
  RNDr. Lýdia Tóthová
tothova@zscamke.sk

 

Duchovní otcovia

  Mgr. František Barna
  Mgr. Pavol Kožuško