Učiteľský zbor

 

Triedni učitelia   

Mgr. Marianna Križalkovičová, 1.A
krizalkovicova.marianna@zscamke.sk

   Mgr. Natália Ninčáková, 1.B
nincakova.natalia@zscamke.sk
 
Mgr. Viktória Smoleňová, 1.C
smolenova.viktoria@zscamke.sk
PaedDr. Anetta Némethová, 2.A
nemethova.anetta@zscamke.sk
Mgr. Alžbeta Nosov, 2.B
nosov.alzbeta@zscamke.sk
Mgr. Andrea Hadbavníková, 2.C
hadbavnikova.andrea@zscamke.sk
Mgr. Barbora Hirková, 2.D
hirkova.barbora@zscamke.sk
  Mgr. Dana Džmurová, 3.A
dzmurova.dana@zscamke.sk 
 
   Mgr. Katarína Fabianová, 3.B
fabianova.katarina@zscamke.sk
  
   Mgr. Katarína Vargová, 3.C
vargova.katarina@zscamke.sk  
Mgr. Dorota Sedláčková, 4.A
sedlackova.dorota@zscamke.sk
Mgr. Ingrid Roháčová, 4.B
rohacova.ingrid@zscamke.sk
Mgr. Katarína Drangová, 4.C
drangova.katarina@zscamke.sk
Mgr. Andrea Beľanová, 4.D 
belanova.andrea@zscamke.sk
Mgr. Renáta Demjanovičová, 5.A
demjanovicova.renata@zscamke.sk
Mgr. Zuzana Filová, 5.B
filova1.zuzana@zscamke.sk
Mgr. Petra Sorgerová, 5.C
sorgerova.petra@zscamke.sk
Mgr. Anna Paraličová, 5.D
paralicova.anna@zscamke.sk
Mgr. Božena Ferková, 6.A
ferkova.bozena@zscamke.sk 
Mgr. Mária Kaduková, 6.B
kadukova.maria@zscamke.sk
MVDr. Alžbeta Zachariášová, 6.C
zachariasova.alzbeta@zscamke.sk
Mgr. Mária Krupová, 7.A
krupova.maria@zscamke.sk
   Mgr. Ľubica Soľárová, 7.B
solarova.lubica@zscamke.sk
 
Mgr. Vlastimil Drimák, 7.D
drimak.vlastimil@zscamke.sk
Mgr. Marta Bačinská, 8.A
bacinska.marta@zscamke.sk
Mgr. Michal Köry, 8.B
kory.michal@zscamke.sk
RNDr. Adriana Krajkovičová, 8.C
krajkovicova.adriana@zscamke.sk 
Mgr. Drahomíra Snopková, 9.A
snopkova.drahomira@zscamke.sk
Mgr. Miriam Gajdošíková, 9.C
gajdosikova.miriam@zscamke.sk

  

Netriedni učitelia

Mgr. Annamária Bramuková
bramukova.annamaria@zscamke.sk
Mgr. Monika Jurašeková
jurasekova.monika@zscamke.sk
Mgr. Katarína Kiššová
kissova.katarina@zscamke.sk

Mgr. Anna Kupková
kupkova.anna@zscamke.sk
Mgr. Katarína Selecká 
selecka.katarina@zscamke.sk
Mgr. Gabriela Sárossyová
sarossyova.gabriela@zscamke.sk
PhDr. Ján Zachariáš
zacharias.jan@zscamke.sk

 

Vychovávateľky

Monika Fabíková
fabikova.monika@zscamke.sk
Mgr. Anna Hanišová
hanisova.anna@zscamke.sk
  Mgr. Mária Jurová
jurova.maria@zscamke.sk
Mgr. Margita Juszkó
juszko.margita@zscamke.sk
Eva Németová
nemetova.eva@zscamke.sk
Gabriela Plichtová
plichtova.gabriela@zscamke.sk
  
Gabriela Slivková
slivkova.gabriela@zscamke.sk

Kristína Šimeková
simekova.kristina@zscamke.sk
Ľudmila Šolcová
solcova.ludmila@zscamke.sk

 

Asistenti

Zlatica Porubcová
porubcova.zlatica@zscamke.sk
Mgr. Katarína Selecká 
selecka.katarina@zscamke.sk

RNDr. Lýdia Tóthová
tothova.lydia@zscamke.sk

 

Duchovní otcovia

Mgr. Jozef Bago
bago.jozef@zscamke.sk
   Mgr. František Barna
barna.frantisek@zscamke.sk
   Mgr. Martin Tuleja
tuleja.martin@zscamke.sk

 

 

ö