Učiteľský zbor

 

Triedni učitelia pre primárne vzdelávanie:

 

 

Mgr. Ingrid Roháčová, 1.A rohacova@zscamke.sk

 

Mgr. Natália Ninčáková, 1.B nincakova@zscamke.sk

Mgr. Viktória Smoleňová, 1.C smolenova@zscamke.sk

 

 

Mgr. Marianna Križalkovičová, 1.D krizalkovicova@zscamke.sk

 

 


 PaedDr. Anetta Némethová, 2.A nemethova@zscamke.sk

Mgr. Andrea Hadbavníková, 2.B hadbavnikova@zscamke.sk

  

 

Mgr. Katarína Drangová, 2.C  drangova@zscamke.sk

 

 

Mgr. Dana Džmurová, 3.A dzmurova@zscamke.sk 

Mgr. Katarína Fabianová, 3.B  fabianova@zscamke.sk 


 

 

Mgr. Rozália Jágerová, 3.C jagerova@zscamke.sk

 

 


Mgr. Andrea Beľanová, 3.D belanova@zscamke 

 

Mgr. Katarína Jacková, 4.A jackova@zscamke.sk
 

 

Mgr. Mária Sedláková, 4.B sedlakova@zscamke.sk

 

 

  

 

 Mgr. Mária Macková, 4.C feckova@zscamke.sk

 

 

Triedni učitelia pre nižšie stredné vzdelávanie:

 

 

Mgr. Zuzana Filová, 5.A filova@zscamke.sk
konzultácie v stredu: 14.00 - 15.00 hod.

 


 

Mgr. Mária Kaduková, 5.B kadukova@zscamke.sk
konzultácie v stredu: 14.00 - 15.00 hod.
   
Mgr. Zuzana Buntová, 5.C buntova@zscamke.sk
konzultácie v streda: 13.30 - 14.30 hod.
   

Mgr. Anna Paraličová, 6.B paralicova@zscamke.sk 
konzultácie v streda: 13.00 - 14.00 hod. 

   

Mgr. Igor Vaško, 6.C vasko@zscamke.sk
konzultácie vo streda 14.00 - 15.00 hod.

   

Mgr. Magdaléna Bednárová, 7.A bednarova@zscamke.sk
konzultácie v pondelok: 8.00 - 8.45 hod.

  

   
Mgr. Henrieta Pustaiová, 7.B pustaiova@zscamke.sk
konzultácie v stredu: 7.00 - 7.45 hod.
   
Mgr. Petra Sorgerová, 7.C sorgerova@zscamke.sk
konzultácie v stredu: 14.00 - 15.00 hod.
   

Mgr. Božena Ferková, 8.B ferkova@zscamke.sk
konzultácie v stredu: 12.45 - 13.45 hod.

 

 

Mgr. Ľubica Soľárová, 8.C solarova@zscamke.sk
konzultácie v stredu: 12.45 - 13.30 hod.

 

 

MVDr. Alžbeta Zachariášová, 9.A zachariasova@zscamke.sk
konzultácie v utorok: 14.15 - 15.15 hod.

 

 

Mgr. Marta Bačinská, 9.B bacinska@zscamke.sk
konzultácie v stredu: 13.00 - 14.00 hod.

 

 

Mgr. Monika Jurašeková, 9.C jurasekova@zscamke.sk
konzultácie v stredu: 7.00 - 7.45 hod.

 

 

 

Netriedni učitelia:

    
Mgr. Jana Bučáková, bucakova@zscamke.sk
konzultácie v pondelok: 14.00 - 15.00 hod.
   

Mgr. Kvetoslava Brezová, brezova@zscamke.sk
konzultácie v pondelok: 13.30 - 14.30 hod.

   

Mgr. Miriam Cubjaková, cubjakova@zscamke.sk
konzultácie v utorok: 13.00 - 14.00 hod.

   
Mgr. Renáta Demjanovičová, demjanovicova@zscamke.sk
konzultácie v pondelok: 12.45 - 13.30 hod.
   
  Mgr. Beáta Haburáková    

Anna Kovaľová, kovalova@zscamke.sk
konzultácie v utorok: 14.00 - 15.00 hod.

   

Mgr. Anna Kupková, kupkova@zscamke.sk
konzultácie vo štvrtok: 13.00 - 14.00 hod.

   

Mgr. Katarína Selecká, selecka@zscamke.sk
konzultácie vo štvrtok: 13.00 - 14.00 hod.

   
Mgr. Drahomíra Snopková,  snopkova@zscamke.sk
konzultácie v utorok: 8.00 - 8.55 hod.
   

PhDr. Ján Zachariáš,  zacharias@zscamke.sk
konzultácie v pondelok: 14.00 - 15.00 hod.

   

 

Asistent učiteľa:

 


   

RNDr. Lýdia Tothová, tothova@zscamke.sk

   

 

Duchovní otcovia:

 


   

Mgr. Pavol Kožuško - školský kaplán

   

Mgr. František Barna

   

Mgr. Pavol Kalata SDB - katechéta

   

 

Vychovávateľky:

 


   

Mgr. Marcela Bokorová, bokorova@zscamke.sk

   

 

Monika Fabíková, fabikova@zscamke.sk

   

Mgr. Veronika Juríčková, pavukova@zscamke.sk

 

   

 Mgr. Ivana Lendacká, lendacka@zscamke.sk

   
Mgr. Marcela Mezeiová, mezeiova@zscamke.sk    
Eva Németová, nemetova@zscamke.sk    

Gabriela Plichtová, plichtova@zscamke.sk

   

Mgr. Margita Skvašiková, skvasikova@zscamke.sk

   
Kristína Šimeková, simekova@zscamke.sk    

Ľudmila Šolcová, solcova@zscamke.sk

   
       

 

 

 

 

 

Vychovávatelky: