Učiteľský zbor

 

 

Triedni učitelia   
  Mgr. Dana Džmurová, 1.A
dzmurova@zscamke.sk 
 
   Mgr. Katarína Fabianová, 1.B
fabianova@zscamke.sk
  
   Mgr. Katarína Vargová, 1.C
vargova@zscamke.sk
  
Mgr. Katarína Jacková, 2.A
jackova@zscamke.sk
Mgr. Andrea Hadbavníková, 2.B
hadbavnikova@zscamke.sk
Mgr. Katarína Drangová, 2.C
drangova@zscamke.sk
Mgr. Andrea Beľanová, 2.D 
belanova@zscamke.sk
Mgr. Ingrid Roháčová, 3.A
rohacova@zscamke.sk
   Mgr. Natália Ninčáková, 3.B 
nincakova@zscamke.sk  
Mgr. Viktória Smoleňová, 3.C
smolenova@zscamke.sk
Mgr. Marianna Križalkovičová, 3.D
krizalkovicova@zscamke.sk
PaedDr. Anetta Némethová, 4.A
nemethova@zscamke.sk
  
Mgr. Jana Kolesárová, 4.B
kolesarova@zscamke.sk
  
Mgr. Tatiana Durová, 4.C
durova@zscamke.sk
   Mgr. Jana Bučáková, 5.A
bucakova@zscamke.sk
   Mgr. Ľubica Soľárová, 5.B
solarova@zscamke.sk
 
Mgr. Daniela Karaffová, 5.C
karaffova@zscamke.sk
 
Mgr. Vlastimil Drimák, 5.D
drimak@zscamke.sk
Mgr. Marta Bačinská, 6.A
bacinska@zscamke.sk
Mgr. Michal Köry, 6.B
kory@zscamke.sk
RNDr. Adriana Krajkovičová, 6.C
krajkovicova@zscamke.sk 
Mgr. Drahomíra Snopková, 7.A
snopkova@zscamke.sk
Mgr. Mária Kaduková, 7.B
kadukova@zscamke.sk
Mgr. Miriam Gajdošíková, 7.C
cubjakova@zscamke.sk
Mgr. Anna Paraličová, 8.B
paralicova@zscamke.sk
  
Mgr. Zuzana Buntová, 8.C
buntova@zscamke.sk
Mgr. Magdaléna Bednárová, 9.A
bednarova@zscamke.sk

Mgr. Henrieta Pustaiová, 9.B
pustaiova@zscamke.sk
Mgr. Petra Sorgerová, 9.C
sorgerova@zscamke.sk 

  

Netriedni učitelia

  Mgr. Renáta Demjanovičová
demjanovicova@zscamke.sk
      Mgr. Božena Ferková
ferkova@zscamke.sk 
  
   Mgr. Beáta Haboráková
      Mgr. Monika Jurašeková
jurasekova@zscamke.sk
 

  Mgr. Anna Kupková
kupkova@zscamke.sk
  PhDr. Ján Zachariáš
zacharias@zscamke.sk
  MVDr. Alžbeta Zachariášová
zachariasova@zscamke.sk

  

Vychovávateľky

  Monika Fabíková
fabikova@zscamke.sk
  Mgr. Anna Hanišová
hanisova@zscamke.sk
    
Mgr. Lucia Mihaliková
mihalikova@zscamke.sk
  Mgr. Eva Németová
nemetova@zscamke.sk
    Mgr. Mária Jurová
jurova@zscamke.sk
  Gabriela Plichtová
plichtova@zscamke.sk
  Mgr. Margita Skvašíková
skvasikova@zscamke.sk
     
Gabriela Slivková
slivkova@zscamke.sk

  Kristína Šimeková
simekova@zscamke.sk
 
Ľudmila Šolcová
solcova@zscamke.sk

 

Asistenti

 

Mgr. Barbora Hirková
hirkova@zscamke.sk

  Gabriela Plichtová
plichtova@zscamke.sk
  Zlatica Porubcová
porubcova@zscamke.sk
  Mgr. Katarína Selecká 
selecka@zscamke.sk

 
Mgr. Margita Skvašíková
skvasikova@zscamke.sk
  RNDr. Lýdia Tóthová
tothova@zscamke.sk

 

Duchovní otcovia

Mgr. Jozef Bago
jozefbago@gmail.com
   Mgr. František Barna  
   Mgr. Pavol Kožuško

 

 

ö