Učiteľský zbor

 

 

Triedni učitelia   
PaedDr. Anetta Némethová, 1.A
nemethova.anetta@zscamke.sk
Mgr. Jana Kolesárová, 1.B
kolesarova.jana@zscamke.sk
Mgr. Andrea Hadbavníková, 1.C
hadbavnikova.andrea@zscamke.sk
Mgr. Barbora Hirková, 1.D
hirkova.barbora@zscamke.sk
  Mgr. Dana Džmurová, 2.A
dzmurova.dana@zscamke.sk 
 
   Mgr. Katarína Fabianová, 2.B
fabianova.katarina@zscamke.sk
  
   Mgr. Katarína Vargová, 2.C
vargova.katarina@zscamke.sk  
Mgr. Katarína Jacková, 3.A
jackova.katarina@zscamke.sk

Mgr. Tatiana Durová, 3.B
durova.tatiana@zscamke.sk

Mgr. Katarína Drangová, 3.C
drangova.katarina@zscamke.sk
Mgr. Andrea Beľanová, 3.D 
belanova.andrea@zscamke.sk
Mgr. Ingrid Roháčová, 4.A
rohacova.ingrid@zscamke.sk
   Mgr. Natália Ninčáková, 4.B 
nincakova.natalia@zscamke.sk
  
Mgr. Viktória Smoleňová, 4.C
smolenova.viktoria@zscamke.sk
Mgr. Marianna Križalkovičová, 4.D
krizalkovicova.marianna@zscamke.sk
Mgr. Božena Ferková, 5.A
ferkova.bozena@zscamke.sk 
  
Mgr. Monika Mertinková, 5.B
mertinkova.monika@zscamke.sk
Mgr. Daniela Karaffová, 5.C
karaffova.daniela@zscamke.sk 
 
   Mgr. Jana Ďurčáková, 6.A
durcakova.jana@zscamke.sk
   Mgr. Ľubica Soľárová, 6.B
solarova.lubica@zscamke.sk
 
Mgr. Vlastimil Drimák, 6.D
drimak.vlastimil@zscamke.sk
Mgr. Marta Bačinská, 7.A
bacinska.marta@zscamke.sk
Mgr. Michal Köry, 7.B
kory.michal@zscamke.sk
RNDr. Adriana Krajkovičová, 7.C
krajkovicova.adriana@zscamke.sk 
Mgr. Drahomíra Snopková, 8.A
snopkova.drahomira@zscamke.sk
Mgr. Mária Kaduková, 8.B
kadukova.maria@zscamke.sk
Mgr. Miriam Gajdošíková, 8.C
gajdosikova.miriam@zscamke.sk
Mgr. Anna Paraličová, 9.B
paralicova.anna@zscamke.sk
Mgr. Monika Jurašeková, 9.C
jurasekova.monika@zscamke.sk

  

Netriedni učitelia

  Mgr. Magdaléna Bednárová
bednarova.magdalena@zscamke.sk
  Mgr. Renáta Demjanovičová
demjanovicova.renata@zscamke.sk
  Mgr. Mária Krupová
krupova.maria@zscamke.sk

  Mgr. Anna Kupková
kupkova.anna@zscamke.sk
  Mgr. Katarína Selecká 
selecka.katarina@zscamke.sk
  Mgr. Petra Sorgerová
sorgerova.petra@zscamke.sk
  PhDr. Ján Zachariáš
zacharias.jan@zscamke.sk
  MVDr. Alžbeta Zachariášová
zachariasova.alzbeta@zscamke.sk

  

Vychovávateľky

  Monika Fabíková
fabikova.monika@zscamke.sk
  Mgr. Anna Hanišová
hanisova.anna@zscamke.sk
    
Mgr. Lucia Mihaliková
mihalikova.lucia@zscamke.sk
  Mgr. Eva Németová
nemetova.eva@zscamke.sk
    Mgr. Mária Jurová
jurova.maria@zscamke.sk
  Gabriela Plichtová
plichtova.gabriela@zscamke.sk
  Mgr. Margita Juszkó
juszko.margita@zscamke.sk
     
Gabriela Slivková
slivkova.gabriela@zscamke.sk

  Kristína Šimeková
simekova.kristina@zscamke.sk
 
Ľudmila Šolcová
solcova.ludmila@zscamke.sk

 

Asistenti

  Gabriela Plichtová
plichtova.gabriela@zscamke.sk
  Zlatica Porubcová
porubcova.zlatica@zscamke.sk
  Mgr. Katarína Selecká 
selecka.katarina@zscamke.sk

 
Mgr. Margita Juszkó
juszko.margita@zscamke.sk
  RNDr. Lýdia Tóthová
tothova.lydia@zscamke.sk

 

Duchovní otcovia

  Mgr. Jozef Bago
bago.jozef@zscamke.sk
     Mgr. František Barna
barna.frantisek@zscamke.sk
     Mgr. Martin Tuleja
tuleja.martin@zscamke.sk

 

 

ö