Vedenie

 

  Riaditeľka školy: PaedDr. Mária Čačková
mail: cackova.maria@zscamke.sk
  Zástupkyňa pre prvý stupeň a ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková
mail: zentkova.katarina@zscamke.sk
  Zástupkyňa pre druhý stupeň: Ing. Terézia Hrebeňárová
mail: hrebenarova.terezia@zscamke.sk