Vedenie

 

  Riaditeľka školy: PaedDr. Mária Čačková
mail: cackova@zscamke.sk
  Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie: PaedDr. Katarína Zentková
mail: zentkova@zscamke.sk
  Zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie: Ing. Terézia Hrebeňárová
mail: hrebenarova@zscamke.sk