Školská jedáleň

 

Všetky potrebné informácie o stravovaní v Školskej  jedálni Bernolákova 16 nájdete na stránke: sjberke.edupage.org

Jedálny lístok nájdete tu.