Školský kaplán Mgr.Pavol Kožuško

 

Sväté omše:
- 7.20 hod. utorok a štvrtok

Sviatosť zmierenia:
- v týždni pred PRVÝM PIATKOM v mesiaci a po dohode s pánom kaplánom

 

Duchovná služba:
- može prísť každý, kto potrebuje poradiť v duchovnej a morálnej oblasti života

Školské akcie s pánom kaplánom:

- Školy v prírode 
- Minimaratón
- 1. sv. prijímanie
- LVK so žiakmi 7. ročníka
- Nočné bdenie s Kristom
- Duchovné obnovy so žiakmi a učiteľmi

Ďalší vyučujúci náboženstva:
Mgr. František Barna, kaplán Farnosti sv. Gorazda a spoločníkov
Mgr. Jozef Bago, SDB
Mgr. Drahomíra Snopková, katechétka
Mgr. Anna Kupková, katechétka
Mgr. Beáta Haboráková, katechétka