Videá

Školský zbor Ratolesť na oslave 400. výročia Vincentskej rodiny 

Z denníka návštevy ERASMUS+

Vianočné vystúpenie speváckeho zboru Ratolesť

Záznam z vystúpenia školského speváckeho zboru Ratolesť na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach. 

Trieda má talent.

Zábavné popoludnie Kána Galilejská - pri príležitosti 25 výročia založenia ZŠ.

Škola v prírode - 6. ročník

Fotogaléria

Najnovšie 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Stretnutie s policajtkou v ŠKD

 

Siedmaci na lyžiarskom výcviku

 

Zimné radovánky

 

Koledovanie v ŠKD

 

Deviataci putovali za Titusom

 

Vianočné pásmo pre deti 2. ročníka

 

Beseda o živote detí v Afrike

 

Popoludnie v 3. oddelení

 

Vysoká nad Uhom - duchovná obnova 8.A a 8.C

 

Karneval svätých v ŠKD

 

Projektový deň u štvrtákov - Vesmír

 

Beseda o misiách v ŠKD

 

Dentálna hygiena v ŠKD

 

Posedenia pri čaji v 7. oddelení ŠKD

 

Strašiak v poli

 

16. október - Svetový deň výživy v ŠKD

 

Návšteva Klubu kresťanských seniorov

 

Vítam, vítaš, vítame ... (imatrikulácia prvákov)

 

Minimaratón ŠKD

 

Medzinárodný maratón mieru 2018

 

Beseda so spisovateľom J.Raýmanom

 

Privítanie prvákov - ŠKD