Videá

Školský zbor Ratolesť na oslave 400. výročia Vincentskej rodiny 

Z denníka návštevy ERASMUS+

Vianočné vystúpenie speváckeho zboru Ratolesť

Záznam z vystúpenia školského speváckeho zboru Ratolesť na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach. 

Trieda má talent.

Zábavné popoludnie Kána Galilejská - pri príležitosti 25 výročia založenia ZŠ.

Škola v prírode - 6. ročník

Fotogaléria

Najnovšie 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Predvianočné aranžovanie

 

O skleného Centruška

 

8.B na vianočných trhoch

 

Krúžok - Kuchárik

 

Súťaž - Všetkovedko

 

Súťaž - Ukáž, čo vieš

 

Rozlúčka s ceruzkou

 

Koncert Tmavomodrý svet

 

Ôsmaci na besede s mestskou políciou

 

Krúžok Kuchárik - Veselé chlebíky

 

Navštívili nás koledníci z Maďarska

 

Tvorivé hodiny čítania v 3.C

 

O šachoch s Lukášom Vargom z 9.A

 

Ratolesť koncertovala

 

Futsal v Bardejove

 

Nesieme si diplomy z ...a Slovo bolo u Boha...

 

Oslávili sme krásny decembrový sviatok

 

Hronského Jasov

 

Sv. omša - sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie

 

Prišiel k nám Mikuláš

 

Cesta za Buratinom

 

Potraviny pre Maják nádeje

 

Adventné sv. omše

 

Tvorivé dielne u prvákov

 

Návšteva na cvičeniach zo slovenského jazyka

 

Projektový deň - Vybrané slová u štvrtákov

 

Slovo bez hraníc

 

O zubnej hygiene v ŠKD

 

Deň sukní a košieľ

 

Šachy

 

6.B v Bricklandii

 

Pomáhame ponožkami

 

Pedagógovia na metodickom dni

 

Florbal

 

Aj my chceme byť svätí - karneval svätých ŠKD

 

Policajný pes v ŠKD

 

Záložka do knihy spája školy

 

Na návšteve v Klube seniorov na Terase

 

Zemiakový festival v 1.ročníku

 

Šarkany v 3. odd. v ŠKD

 

Mesiac úcty k starším, tradície a zvyky naše - ŠKD

 

Ovocný deň v oddeleniach ŠKD

 

Súťaž Strašiak v poli - ŠKD

 

3.B v projekte Erasmus+

 

Beseda so spisovateľom Jánom Milčákom

 

Z denníka Erasmus+: Žakovce a Belianska jaskyňa

 

Z denníka Erasmus+: Historická radnica a prijatie viceprimátorkou p. Renátou Lenártovou

 

Z denníka Erasmus+: Návšteva biskupského úradu v Košiciach

 

Z denníka Erasmus+: Návšteva ARTfarmy v Drienovci

 

Z denníka Erasmus+: Program a workshopy v triedach

 

Z denníka Erasmus+: Privítanie hostí v našej škole

 

Erasmus+ - Program u siedmakov

 

Policajtky v ŠKD

 

Škola v prírode 6.B

 

DETSKÉ VEČERADLO

 

Škola v prírode 6.C

 

Projektový deň u druhákov - budúci záchranári

 

Návšteva z Košickej ZOO

 

Beseda so spisovateľkou Máriou Šefčíkovou

 

Medzinárodný maratón mieru 2017

 

Minimaratón v ŠKD

 

Horný Zemplín navštívili ôsmaci

 

Podtatranský školák a školské časopisy

 

Privítanie prvákov v ŠKD

 

Športu zdar!

 

Začali sme nový školský rok