Videá

Vianočné vystúpenie speváckeho zboru Ratolesť

Záznam z vystúpenia školského speváckeho zboru Ratolesť na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach. 

Trieda má talent.

Zábavné popoludnie Kána Galilejská - pri príležitosti 25 výročia založenia ZŠ.

Škola v prírode - 6. ročník

Fotogaléria

Najnovšie 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Policajtky v ŠKD

 

Projektový deň u druhákov - budúci záchranári

 

Návšteva z Košickej ZOO

 

Beseda so spisovateľkou Máriou Šefčíkovou

 

Medzinárodný maratón mieru 2017

 

Minimaratón v ŠKD

 

Geografická exkurzia

 

Podtatranský školák

 

Privítanie prvákov v ŠKD

 

Športu zdar!

 

Začali sme nový školský rok