Videá

Školský zbor Ratolesť na oslave 400. výročia Vincentskej rodiny 

Z denníka návštevy ERASMUS+

Vianočné vystúpenie speváckeho zboru Ratolesť

Záznam z vystúpenia školského speváckeho zboru Ratolesť na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach. 

Trieda má talent.

Zábavné popoludnie Kána Galilejská - pri príležitosti 25 výročia založenia ZŠ.

Škola v prírode - 6. ročník

Fotogaléria

Najnovšie 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Karneval svätých v ŠKD

 

Beseda o misiách v ŠKD

 

Dentálna hygiena v ŠKD

 

Posedenia pri čaji v 7. oddelení ŠKD

 

Strašiak v poli

 

16. október - Svetový deň výživy v ŠKD

 

Návšteva Klubu kresťanských seniorov

 

Minimaratón ŠKD

 

Medzinárodný maratón mieru 2018

 

Beseda so spisovateľom J.Raýmanom

 

Privítanie prvákov - ŠKD