Vitajte v našej škole

Ratolesť už v predaji

Vianočné vydanie školského časopisu Ratolesť je už v predaji. Dozviete sa zaujímavosti, ktoré sa udiali v našej škole od septembra do decembra. Nebude chýbať žolík a nová rubrika. Cena je stále nezmenená - 1€. Príjemné čítanie, priatelia!

Čítajte viac

 

Zápis do 1. ročníka

Milí budúci prváčikovia, rodičia budúcich prvákov, pozývame Vás na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v termínoch: 16. januára 2015 /piatok: 14.30 - 18.00 hod./ a 17. januára 2015 /sobota: 9.00 - 12.00 hod./. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Čítajte viac

 

Adventné aktivity

Tohtoročný Advent v spoločenstve školy prežívame duchovnými aktivitami, ktoré sprevádzajú tieto dni, týždne čakania a spoločne sa nimi pripájame k adventnej modlitbe...Príď, Pane Ježišu...

Čítajte viac

 

Štyria škriatkovia a víla

Veselé predpoludnie zažili šiestaci so svojimi triednymi pani učiteľkami 15. decembra 2014. Zavítali do Divadla Janka Borodáča na hudobnú rozprávku Štyria škriatkovia a víla. Bolo to zábavné, ale aj poučné predstavenie, počas ktorého zneli pesničky v spojení s hudbou od Vivaldiho. Rozprávka sa im veľmi páčila.

Čítajte viac

 

Pondelková slávnosť

Prikázaný sviatok – Nepoškvrnené počatie Panny Márie začala celá škola slávnostne sv. omšou v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov na Terase. Hlavným celebrantom bol pán farár Juraj Kamas. Žiakom, učiteľom, ale aj ostatným farníkom sa prihovoril pán kaplán Pavol Bober. Po sv. omši každá trieda so svojou p. uč. triednou odchádzala na program, ktorý si naplánovali v tento sviatočný deň.

Čítajte viac

 

Bohatá medailová žatva na krajskom kole

Známa recitátorská súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy „... a Slovo bolo u Boha ...“ sa v tomto školskom roku konala 8. decembra 2014 v Cirkevnej spojenej škole sv. Cyrila a Metoda v Humennom.

Čítajte viac

 

Hronského Jasov

5. ročník krajského matičného festivalu HRONSKÉHO JASOV v prednese Hronského rozprávok a povestí, ale aj pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky, sa uskutočnil 5. decembra 2014. Našu školu reprezentoval Kristián Bamhor z 3. A, ktorý vo svojej kategórii získal 2. miesto. Na súťaži ho sprevádzala p. vychovávateľka Pavúková. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Sviatok sv. Mikuláša

Už ste ho videli? To bola najčastejšia otázka na chodbách školy v piatok - 5. decembra 2014. Mladší aj starší sa pýtali na sv. Mikuláša, s ktorým sa spájal celý deň. A naozaj prišiel aj medzi deti školy a prekvapil milými darčekmi. My sme ho potešili spoločnou modlitbou, milým slovom i anjelským sprievodom.

Čítajte viac