Vitajte v našej škole

Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia budúcich prvákov, zápis do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční na našej škole v dňoch 7. apríla 2017 v čase od 14:30 hod. - 18:00 hod. a 8. apríla 2017 od 9:00 hod. - 12:00 hod. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Čítajte viac

 

Na krížovej ceste

Pozývame aj Vás pridať sa k nám a kráčať s Pánom Ježišom na krížovej ceste...každú stredu v pôstnom období so začiatkom o 7.30 hod. v školskej kaplnke. Duchovnú službu majú triedy podľa jednotlivých ročníkov. Žiaci 3. a 7. ročníka Vás osobitne pozývajú 29. marca. Zahľaďme sa na kríž...otvára naše srdcia!

Čítajte viac

 

V pôstnom období

Cez Máriu k Ježišovi...budeme kráčať pôstnym časom ako oslavou, spomienkou na 100. výročie zjavení vo Fatime a spoločnými školskými pôstnymi aktivitami. Pozývame všetkých zapojiť sa do nich, povzbudiť sa vo viere a posilniť v školskom spoločenstve. Ježiš sa vždy chce s nami stretnúť...nechajme sa viesť!

Čítajte viac

 

2% dane

Vážení rodičia a sympatizanti našej školy, blíži sa čas, kedy sa budete rozhodovať, komu poukážete 2 % zo zaplatenej dane z Vašich príjmov. Budeme veľmi vďační, keď ich darujete práve našej základnej škole na podporu výchovy a vzdelávania žiakov. Vopred ďakujeme za ochotu a ústretovosť.

Čítajte viac

 

Ľudové remeslá v ŠKD

Stretnutie s krásami ľudového umenia i dedičstva našich predkov zažili všetci, ktorí prišli na Deň ľudových remesiel. Pani vychovávateľky, v spolupráci s remeselníčkami a umelcami z radov príbuzných našich žiakov, otvorili projektový deň 23. marca v priestoroch školy. Žiaci si mohli vyskúšať remeslá a prežiť netradičné popoludnie!

Čítajte viac

 

Dni energií 2017

V dňoch 21. - 23. marca sme sa so žiakmi ôsmeho ročníka, postupne podľa jednotlivých tried, zúčastnili zaujímavého podujatia Dni energií 2017 na SPŠE v Košiciach. Cieľom podujatia bolo vzbudiť v žiakoch záujem o šetrné zaobchádzanie s prírodou a šetrenie všetkými druhmi energií dostupnými spôsobmi v bežnom živote. Súťažné žiacke videá a inšpirácie v nich nájdete - čítajte viac!

Čítajte viac

 

Biblická olympiáda sa vydarila

Takmer 30 súťažných tímov sa 21. marca stretlo v CVČ Domino na obvodnom kole Biblickej olympiády. Každý tím zastupoval vlastnú školu vo svojom okrese. Súťaž mala až 5 kôl a vo svojom závere vyhodnotenie a ocenenie prvých miest. Po náročnom dopoludní si naši biblisti - Marianka, Jožko a Tadeáš vychutnali radosť z 1. miesta v okrese Košice II a postup na diecézne kolo. Príprava od jesene pod vedením p.katechétky Kupkovej a p. kaplána Paľka sa vydarila a my im všetkým blahoželáme!

Čítajte viac

 

Hviezdoslavov Kubín pozná mená víťazov

Recitátori sa každý rok tešia na deň, kedy budú môcť ukázať svoje recitátorské schopnosti pri prednese poézie a prózy. Školské kolo pozná mená víťazov v jednotlivých kategóriách na I. aj na II. stupni. Prví nás reprezentovali 20. marca v obvodnom kole v CVČ Domino. Všetky tri kategórie žiakov boli veľmi silné aj v poézii, aj v próze. Ako sa im darilo? Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

MATEMATICKÝ KLOKAN

Najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete má svojich nadšencov aj v našich triedach. Prihlásení KLOKANI si zasúťažili 20. marca a všetci veria, že spolu s ďalšími počtármi na Slovensku prekonajú rekord zúčastnených v minulom šk. roku - 55 863 žiakov. Školskou koordinátorkou bola p.uč. Demjanovičová. Už teraz spoločne čakajú na diplomy a možno aj pekné ceny za správne riešenia!

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie