Vitajte v našej škole

Informácie k novému šk. roku 2020/2021

Vážení rodičia, so začiatkom nového školského roka Vám prinášame niekoľko usmernení. Týkajú sa opatrení, ktoré súvisia s aktuálnou situáciou. Prosíme Vás, v časti Čítajte viac si ich pozorne prečítajte. Ďakujeme za porozumenie!

Čítajte viac

 

Jesenný pobyt v prírode

Branné cvičenie, ktoré nazývame aj účelové cvičenie, sa v pondelok, 14. septembra naozaj vydarilo. Turistický pochod na Bankov, kam sa vybrali žiaci 2. stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľmi, bol príjemnou prechádzkou v prírode spojenou s hrami a rozhovormi. Cestou si všímali nielen dopravné značky, ale aj jesennú prírodu, upravené záhradky. Zužitkovali i vedomosti, ktoré získali z teoretickej prípravy. Počas celého dňa nezabúdali ani na bezpečnostné a protiepidemiologické opatrenia. Vďaka Ti, Pane, za ochranu a sprevádzanie.

Čítajte viac

 

Každý sám, a predsa spolu

Z obyčajnej domácej úlohy počas dištančného vzdelávania vzniklo literárne dielo. Naši žiaci sú jeho súčasťou. Písali texty plné pocitov, povzbudivých myšlienok, nádeje, postrehov, ktoré sme my, dospelí, ani nevnímali. Z príspevkov vznikla zbierka, ktorá je výpoveďou detí, rodičov, učiteľov a známych osobností z oblasti školstva, vedy, športu, televízie i z radov spisovateľov. Tieto príbehy, úvahy, básne a modlitby nám budú pripomínať túto ťažkú skúšku v našich životoch, ale rovnako nám budú aj nádejou do budúcnosti, ak by sa niečo podobné zopakovalo. Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Nový školský rok začína

Skončili sa chvíle oddychu a my sme v mene Božom začali nový školský rok. Jeho začiatok bol iný, ako sme boli zvyknutí. Ale slávnostná atmosféra zavládla v školskej kaplnke počas sv. omše, ktorú celebroval školský pán kaplán František a duchovný otec Jožko Bago, a odtiaľ sa, vďaka technike, preniesla aj do všetkých tried. Pani riaditeľka sa po sv. omši prihovorila všetkým žiakom, rodičom, učiteľom aj ostatným pracovníkom školy. Povzbudila ich do nového školského roka. Triedni učitelia privítali svojich žiakov, veľkých aj tých najmenších. Prajeme si do ďalších dní najmä zdravie, aby sme s Božou pomocou zvládli každú situáciu, ktorá nás čaká.

Čítajte viac

 

Aké zošity budete potrebovať na II. stupni?

Milí žiaci, pred začatím školského roka vám prinášame zoznam zošitov, ktoré budete v tomto školskom roku potrebovať na jednotlivých vyučovacích hodinách. Žiakov I. stupňa budú informovať triedni učitelia. POZOR! Žiacke knižky, naše školské, sme už pre všetkých pripravili a dostanete ich od triednych učiteľov.

Čítajte viac

 

Nová Ratolesť je online

Milí žiaci, vážení rodičia, drahí priaznivci časopisu Ratolesť, priblížil sa koniec školského roka a s ním ďalšie číslo nášho školského časopisu. V tomto vydaní sme spojili dve čísla – veľkonočné a koncoročné. Pestré čítanie, rozhovory s..., spomienky na domácu školu, pestré všeličo a naozaj príjemné letné čítanie pre všetkých. Ratolesť, život v škole!

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie