Vitajte v našej škole

Nová webová stránka školy

Škola zmenila svoju webovú stránku. Všetky informácie o našej škole nájdete: https://zscamke.edupage.org

Čítajte viac

 

Sme najlepšia cirkevná škola Slovenska

Netvrdíme to však sami. Každoročne zverejňuje rebríček škôl Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. V tom najnovšom sme sa v celoslovenskom hodnotení umiestnili na skvelom 11. mieste, čo z nás robí jednotku spomedzi všetkých cirkevných základných škôl na Slovensku. Hodnotenie odráža dosiahnuté výsledky žiakov vo viacročnom časovom horizonte. Celkovo bolo v rebríčku hodnotených takmer 700 základných škôl. V rámci Košického kraja sme obsadili výsledné štvrté miesto. Zaujímavosťou je, že v košickom porovnaní sa pred nás dostali „až“ dve školy, ktoré v rebríčku obsadili prvé respektíve tretie miesto. Celý rebríček nájdete na www.ineko.sk. Chceli by sme sa Vám poďakovať za spoluprácu, modlitby a prejavenú dôveru. Spolu tvoríme najlepšiu cirkevnú základnú školu Slovenska.

Čítajte viac

 

Vystúpenie pre mamky v 10. oddelení

„Láska matky je pokoj. ... ak je prítomná, je to požehnanie.“ Za lásku matiek a za požehnanie, že ju majú, chceli deti z 10. oddelenia poďakovať práve svojim mamkám na Deň matiek. A pripravovali sa ozaj zodpovedne. Scénku z detského časopisu Rebrík - „Na dvore v Jeruzaleme pred svitaním“ začali so svojou pani vychovávateľkou nacvičovať už v pôstnom období. Pridali vlastnoručne napísaný originálny zážitok s mamkou, hru na flautu, keyboard, husle a víťazný prednes prózy z okresného kola Hviezdoslavov Kubín. O rekvizity sa postarali deti, ktoré ich nakreslili a o kostýmy pani vychovávateľka. Dielo sa vydarilo! Mamkám sa to veľmi páčilo a z vystúpenia svojich detí boli ozaj dojaté. Program pani vychovávateľka uzatvárala malým zamyslením sa nad skutkom Ježišovho učeníka Petra. I naše deti urobia niečo zlé, vyvedú nejakú nezbedu, ale od toho sme tu my, mamy, učiť deti, že prísť a prosiť o odpustenie je správne a prináša úľavu.

Čítajte viac

 

Oznámenie o výberovom konaní

Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a dejepis; upratovačka a školník.

Čítajte viac

 

Bohatá medailová žatva

Hviezdoslavov Kubín priniesol v posledný deň pred veľkonočnými prázdninami radosť nielen recitátorom. Tešili sa s nimi vyučujúci, rodičia aj spolužiaci. Okresné kolo sa im vydarilo. Srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy. Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Deň vďačnosti

Siedmy apríl nebol obyčajný deň. U nás v škole sme ho nazvali Deň vďačnosti. Práve vtedy majú sviatok všetci učitelia katolíckych škôl. Siedmaci a tretiaci pripravili pekné prekvapenia. A ako to vyzeralo v jednotlivých ročníkoch? Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Pôstna výzva - „DOTKNI SA JEŽIŠA!“

Toto bola naša pôstna výzva. Ježišovo utrpenie a smrť sú dôkazom toho, že Boh sa s človekom zjednocuje a dotýka sa ho aj v tom, čo my ľudia prijímame najťažšie. Jasnejšie gesto lásky ako svoju smrť na kríži nám nemohol dať. Aj medzi nami sú gestá a dotyky, ktorými vyjadrujeme pozornosť, priateľstvo, lásku... Cez jednotlivé gestá a ich významy sme sa počas celého pôstu pokúsili dotknúť Ježiša v našich blízkych... Po splnení výzvy deti lepili na biely kríž v kaplnke nálepky s jednotlivými symbolmi, a tak ukázali, že cez blízkosť k človeku sa priblížili k Ježišovi.

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie