Vitajte v našej škole

INEKO hodnotilo slovenské školstvo

INEKO, mimovládna nezisková organizácia, uviedla na začiatku septembra 2016 rebríček úrovne vzdelávania slovenských základných, stredných škôl a gymnázií. V rámci celoslovenského rebríčka sa naša škola umiestnila na 6. mieste. Kritériá pri hodnotení ZŠ - výsledky Testovania 5, Testovania 9, závery ŠŠI (Štátnej školskej inšpekcie), dosiahnuté mimoriadne výsledky a účasť žiakov na súťažiach a olympiádach, kvalifikovaný pedagogický zbor, získavanie finančných prostriedkov a zapojenie sa do projektov. Viac na www.ineko.skoly.sk. Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu.

Čítajte viac

 

Boj proti hladu - pomoc misiám

Už 10. ročník zbierky Boj proti hladu sa počas jedného septembrového týždňa konal aj u nás v škole. Dobrovoľným príspevkom za perníkové srdiečko pomohli deti, rodičia i pedagógovia najchudobnejším deťom v krajinách sveta. Ďakujeme za štedrý príspevok a podporu - 341,14 €. Misie začínajú v našich srdciach...

Čítajte viac

 

Jesenné účelové cvičenie

Pohyb a pobyt v prírode, zaujímavé aktivity a najmä dobrá nálada patrili k obľúbenému účelovému cvičeniu žiakov II. stupňa, ktoré 16. septembra 2016 doplnilo pekné slnečné počasie. Triedne kolektívy sa stihli aj zabaviť, vyrozprávať letné zážitky a chutný obed s koláčom zasýtil každého. Športu a pohybu v prírode zdar!

Čítajte viac

 

Otvorili sme nový školský rok

Slávnostnou sv. omšou Veni Sancte, v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov na Terase, sme 5. septembra 2016 vstúpili do nového školského života. Slová Mons. Juraja Kamasa, ktorý v sprievode p. kaplánov slúžil sv. omšu, nás povzbudili, že modlitba a práca sú hlavnými veslami na plavbe v škole. Osobitné privítanie pre všetkých zaznelo v príhovore p. riaditeľky. Po sv. omši sa už brány školy otvorili pre všetkých. Pane, zverujeme Ti dni, udalosti, stretnutia, prácu, úsilie, zážitky v šk. roku 2016/2017...

Čítajte viac

 

Putovali sme k Božiemu milosrdenstvu

Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy putovali 25. - 26. augusta 2016 do Krakowa. V Roku Božieho milosrdenstva navštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakowe-Lagiewnikoch, Svätyňu sv. Jána Pavla II., Centrum Jána Pavla II. "Nebojte sa". Nechýbala sv. omša, pobožnosť krížovej cesty a Korunka Božieho milosrdenstva. Boli to dva dni stíšenia sa a modlitby. Sv. Ján Pavol II. a sv. sestra Faustína, orodujte za nás!

Čítajte viac

 

Posledné dni v škole v šk. roku 2015/2016

Stredajšia slávnostná a ďakovná sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla a záveru šk. roka otvorila predposledný školský deň. Slová rozlúčky aj vďaky v jej závere patrili p. riaditeľke, deviatakom, končiacim ôsmakom i piatakom, zástupcovi rodičov. Po krátkom občerstvení sa átriom už niesli mená výhercov i triednych partií, ktorí uspeli v rôznych školských súťažiach, aktivitách, školských službách, pomoci. Nechýbali ani svieže hudobné a zábavné čísla. Režisérkami programu boli p.uč. Smutelovičová a p.uč. Cubjaková. Bol to krásny sviatočný deň!

Čítajte viac