Vitajte v našej škole

Prázdninový pozdrav

Príjemné prázdninové dni plné milých letných zážitkov, spoločných chvíľ s rodinou a priateľmi, oddychový čas doma i na cestách...pod ochranou Nebeského Otca a Panny Márie praje všetkým spoločenstvo školy.

Čítajte viac

 

Cena starostu MČ Košice - Západ

Počas slávnostného zasadania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ bolo 24. mája 2016 odovzdaných viacero pamätných cien osobnostiam a organizáciám, ktoré sa významne pričinili o zviditeľnenie a rozvoj mestskej časti a celého regiónu. Cenu starostu MČ Košice – Západ za rok 2015 získala aj naša škola. Ďakujeme za ocenenie a prejavenú dôveru!

Čítajte viac

 

Posledné dni v škole

Stredajšia slávnostná a ďakovná sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla a záveru šk. roka otvorila predposledný školský deň. Slová rozlúčky aj vďaky v jej závere patrili p. riaditeľke, deviatakom, končiacim ôsmakom i piatakom, zástupcovi rodičov. Po krátkom občerstvení sa átriom už niesli mená výhercov i triednych partií, ktorí uspeli v rôznych školských súťažiach, aktivitách, školských službách, pomoci. Nechýbali ani svieže hudobné a zábavné čísla. Režisérkami programu boli p.uč. Smutelovičová a p.uč. Cubjaková. Bol to krásny sviatočný deň!

Čítajte viac

 

Jarné účelové cvičenie

Utorkový deň v poslednom školskom týždni si žiaci II.stupňa poriadne zašportovali, utužili zdravie a posilnili fair play taktiku. Osviežené letné počasie všetkým prialo a chutný obed bol sýtou bodkou za jarným účelovým cvičením v tomto školskom roku. Športu zdar!

Čítajte viac

 

Projekt 9P v praxi

Po období testovania a prijímacích skúšok sa v polovici mája odštartoval už známy deviatacky projekt 9P, v ktorom najstarší žiaci, v sprievode pani tr. učiteliek, posilňovali postoje, názory, zažili veľa zaujímavých stretnutí s odborníkmi z rôznych oblastí života, upevnili triedne i medzitriedne vzťahy, navštívili vzácne miesta doma i v zahraničí... Veríme, že sa nám podarilo nazbierať čo najviac nezabudnuteľných momentov do života, na ktoré budeme o pár rokov s úsmevom spomínať... (deviatačka Miška)

Čítajte viac

 

Deviataci na morálnom oceňovaní

Krásnou júnovou tradíciou je morálne oceňovanie žiakov a študentov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Slávnosť sa v tomto šk. roku konala 22. júna 2016 v Kostole Krista Kráľa v Košiciach. Sv. omšu viedol Mons. Pavol Dráb, generálny vikár. Sestrička Zuzana na nej sprevádzala deviatich žiakov končiaceho ročníka, úspešných reprezentantov školy - čítajte viac. Srdečne blahoželáme!

Čítajte viac

 

Pomáhame druhým

Zaujímavý projekt sa zrodil počas hodín náboženstva v 6. B triede. Žiaci veľmi ochotne dva mesiace nosili do školy suché potraviny, aby ich nakoniec 17. júna 2016 odniesli tam, kde to potrebujú. Ich kroky, v sprievode pani učiteľky triednej, smerovali na sídlisko KVP ku karmelitánkam. Pridali sa k nim aj pani riaditeľka a pán kaplán Bober. Žiaci z 5. B triedy tiež poslali voľačo sladké pod zub. Návšteva sa skončila spoločnou modlitbou v Kaplnke Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Ďakujeme!

Čítajte viac