Vitajte v našej škole

Pozývame Vás na májové pobožnosti

Každú májovú stredu o 7.40 hod. môžete v školskej kaplnke počuť spev i modlitby detí a všetkých, ktorí príjmu pozvanie na Loretánske litánie. V stredu - 31. mája osobitne pozývajú prváci a piataci. Kráľovná rodín, oroduj za nás...

Čítajte viac

 

Zbierka bateriek, vrchnáčikov a všeličoho iného

Milí žiaci, ďakujeme za aktivity pri všetkých zbierkach počas celého školského roka - suché potraviny,školské pomôcky, pomoc misiám doma i vo svete...zber SABI viečok, papiera, bateriek, vrchnáčikov. Vďaka patrí i rodičom, ktorí rovnako pomáhajú pri zbere a podporujú zbierky. Nezabudnite, v zbere pokračujeme aj po prázdninách!

Čítajte viac

 

Anglický týždeň na II. stupni

Každý deň angličtina a naživo s anglickým lektorom? Áno, aj to a ešte všeličo zaujímavé čakalo na žiakov 6.- 9. ročníka, ktorí sa prihlásili na ENGLISH WEEK v termíne 22. - 26. mája. Spoločne zažili netradičné učenie sa cudzieho jazyka, hranie sa s angličtinou a najmä dobrú a tvorivú študijnú atmosféru. Have a nice day!

Čítajte viac

 

Slávili sme Nanebovstúpenie Pána

Krásny májový sviatok sme začali slávnostnou sv omšou v Kostole sv. Gorazda, ktorú slúžil Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup, spolu s Mons.Jurajom Kamasom a školským p.kaplánom Paľkom. Aj keď nás po príchode do školy čakali vyučovacie hodiny, žiakov i celé spoločenstvo potešila návšteva o. biskupa na pôde školy. V homílii nám o. biskup poprial nájsť kúsok neba tu na zemi...a my mu prajeme hojnosť milostí a radosti v duchovnej službe! Pre všetkých to bol krásny sviatočný deň!

Čítajte viac

 

Výsledky Testovania 9 2017

V národnom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli deviataci našej školy 72,1% úspešnosť z matematiky, čo predstavuje o 15,7% vyššiu úspešnosť ako je priemerná v SR (56,4%). Zo slovenského jazyka a literatúry národný priemer bol 61,2% a výsledok našej školy bol 72,4%, t.j. o 11,2% vyšší.

Čítajte viac

 

Ďakovný list z Majáka nádeje

V uplynulých dňoch dostalo naše školské spoločenstvo pozdrav a list odoslaný Mgr. Soňou Vancákovou, PhD., predsedníčkou OZ Maják nádeje. Z jeho obsahu citujeme: "Ďakujeme za Vašu pomoc, ktorú ste poskytli prostredníctvom vyzbieranej sumy 350 € za predaj výrobkov našich rodín z Majáka nádeje a vyzbieraných 222 kg potravín. Vážime si otvorenosť pre pomoc rodinám v núdzi a ochotu k formácii charitatívneho cítenia žiakov. Nech Pán odmení a požehná štedrosť každého darcu..."

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie