Vitajte v našej škole

Aktuálne

Vážení rodičia, učitelia a žiaci, na základe rozhodnutia ministra (https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/) od 12.4.2021 (pondelok) obnovujeme prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. - 4. ročníka a činnosť ŠKD. Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Čítajte viac

 

Podporte nás 2% z dane z príjmu

Aj tento rok sa uchádzame o Vaše dve percentá z dane z príjmu, vďaka ktorým môžeme pre žiakov našej školy urobiť veľa dobra.

Čítajte viac

 

Pondelkové slovko nášho školského kaplána Ferka

Ďakujeme nášmu školskému kaplánovi Ferkovi, že na nás myslí a každý pondelok sa nám prihovára a povzbudzuje nás ku konaniu dobra. Aktuálne pondelkové slovko si môžete prečítať v časti ČÍTAJTE VIAC.

Čítajte viac

 

Zber SABI viečok do 21. mája

Pre všetkých, ktorí zbierajú SABI viečka, máme oznam, že firma Milkagro predĺžila súťaž v zbere do 21. mája 2021. Tí, ktorí ešte máte doma nespočítané alebo niekde odložené, môžete ich priniesť do školy a odovzdať triednym učiteľom alebo pani asistentke Tothovej.

Čítajte viac

 

K zápisu do 1. ročníka

Milí rodičia budúcich prváčikov, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri výbere našej základnej školy a vzájomnú spoluprácu pri elektronickom zápise z karanténnych dôvodov. O prijatí dieťaťa do školy budete mailom informovaní do konca apríla. Milí budúci prváčikovia, tešíme sa na spoločné stretnutie v septembri. Dovtedy Vám prajeme hlavne veľa zdravia, lásky, radosti v kruhu rodiny a blízkych. A nezabudnite si, milé deti, doma kresliť, spievať, skladať stavebnice a všeličo tvoriť, vymýšľať a hrať sa do sýtosti!!!

Čítajte viac

 

Tvorivo na hodinách geografie

Na hodinách GEO v 5. ročníku bolo veľmi tvorivo. Žiaci robili zaujímavé modely, prezentácie, dokonca aj videá na tému sopky, zemetrasenie, činnosť vody.

Čítajte viac

 

Bábkové divadlo v 5.A

Zájsť si do bábkového divadla na pekné predstavenie by bolo výborné. Keďže momentálne sa učíme z domu, musíme sa vynájsť aj v takejto situácii. Hodiny literatúry v piatom ročníku sú na to ako stvorené. Žiaci z 5.A si vyrobili maňušky, javajky aj marionety. Sami sa stali dramaturgmi, režisérmi aj bábkohercami. Pripravili si päť krátkych, ale naozaj veľmi pekných, divadielok. Cez online priestor potešili sa navzájom, ale aj svojich blízkych a pani učiteľky. A aké divadielka zahrali? História francúzskeho futbalu, Dobré kamarátstvo, Traja kamaráti a noc v lese, O vtipnom Covide-19, Moderná Červená čiapočka. Veríme, že to neboli posledné predstavenia, ktoré nacvičili.

Čítajte viac

 

Pošta pre Teba ...

Napísať list, a takto potešiť či povzbudiť chorých aj zdravotníkov na COVID oddelení, bola jedna z pôstnych výziev, ktorú pre nás pripravili vyučujúci náboženstva. Mnohí žiaci sa s radosťou zapojili. Svoje listy, pozdravy aj veľmi pekné obrázky poslali tým, ktorí sú teraz v prvej línii, ale aj všetkým chorým. Viac vo Fotogalérii ...

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie