Vitajte v našej škole

Aktuálne

Vážení rodičia, učitelia a žiaci, podľa regionálneho Covid automatu (II stupeň varovania) a na základe usmernení MŠVVaŠ od 3. mája (pondelok) k prezenčnému vyučovaniu žiak ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8 https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021). Vyučovanie bude prebiehať podľa klasického rozvrhu so zaradením všetkých vyučovacích predmetov.

Čítajte viac

 

Deň matiek v ŠKD

„Keby som videla i v najskrytejšom sníčku, kde na zemi je toľko dobrých slov, zložila by som z nich modlitbu za mamičku. Veď ona sama je už modlitbou. Jej pohladenie, jej úsmev i jej vráska, sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh. Mama je láska. Lebo aj Boh je láska. Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch. „Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?“ usmial sa Stvoriteľ, keď stvoril srdce mamy. A vedel dobre, že nemôže byť iná. Pretože raz aj On jej zverí svojho Syna.“ Milan Rúfus

Čítajte viac

 

Deň Zeme

Deti v siedmom oddelení trávili minulý týždeň zaujímavými aktivitami v rámci projektu. s názvom Deň Zeme. Pripravila ho pre nich praktikantka Diana a pani vychovávateľka.

Čítajte viac

 

Rebríček INEKO za šk. rok 2019/2020

V celoslovenskom hodnotení škôl INEKO https://www.skoly.ineko.sk/rebricky/ sa umiestnila naša škola na 5. mieste zo všetkých cirkevných škôl Slovenska. V rebríčku základných škôl Košického kraja sme získali 11. miesto a medzi základnými školami v meste Košice nám patrí 6. miesto. Ďakujeme za spoluprácu, modlitby a prejavenú dôveru!

Čítajte viac

 

Projektový deň finančnej gramotnosti

Byť finančne zručný je v dnešnom svete veľmi dôležité. Žiaci druhého stupňa mali 30. apríla projektové vyučovanie, ktoré súviselo s finančnou gramotnosťou. V jednotlivých ročníkoch sa podkuli v rôznych oblastiach financií. Jedni sporili, druhí reklamovali, v ďalšom ročníku to bolo o poistení. Mohli si vyskúšať navrhnúť aj rodinný rozpočet. Zistili, že vedieť narábať s financiami vôbec nie je jednoduché, ale je dôležité naučiť sa to.

Čítajte viac

 

Poznaj a ži pokračuje v teréne

Šiestaci od 25. apríla 2021 konečne naživo v škole! Hneď v tomto týždni vyrazili na predmete Poznaj a ži spolu s pani učiteľkou Demjanovičovou a pánom učiteľom Zachariášom do ulíc košického centra, aby poznávali pamätihodnosti mesta. V utorok, stredu a štvrtok bolo výborné počasie i nálada kolektívov.

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie