Vitajte v našej škole

V modlitbe sv. ruženca spoločne

Milí žiaci, zapojte sa v krásnom Mariánskom mesiaci do modlitieb sv. ruženca, ktoré budú postupne viesť jednotlivé ročníky I. a II. stupňa. Príďte do školskej kaplnky každú októbrovú stredu o 7.30 hod. a pozvite aj svojich rodičov, starých rodičov a ďalších spolužiakov, kamarátov...V stredu - 24. októbra osobitne pozývajú štvrtáci, ôsmaci a deviataci!

Čítajte viac

 

Výnimočné ocenenie pre p. riaditeľku

Pamätnú medailu sv. Cyrila a Metoda za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva na Slovensku...z rúk Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa a predsedu KBS pre katechizáciu a školstvo, si na Celoslovenskom stretnutí riaditeľov katolíckych škôl v Poprade, ktoré sa konalo 9. - 10. októbra, prevzala naša p.riaditeľka Mária Čačková. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia, síl a radosti v pracovnom i osobnom živote...s vďakou spoločenstvo školy.

Čítajte viac

 

Jesenné prázdniny a sviatočné dni

V časti - Čítajte viac je pripravený prehľad posledných októbrových dní /29.-30.10.2018/ a jesenných prázdnin. Ďakujeme za porozumenie!

Čítajte viac

 

Milión detí sa modlí ruženec

Slovensko, Košice i naša škola sa 18. októbra pripojili k takmer 70 krajinám sveta, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Presne o deviatej hodine dopoludnia sa cez školský rozhlas spojila školská kaplnka s triedami a vytvorili krásnu reťaz úprimnej detskej modlitby. V kaplnke sa sv. ruženec modlili zástupcovia detí z každej triedy spolu so školským p. kaplánom Paľkom. "Keď sa milión detí modlí sv. ruženec, svet sa zmení..." páter Pio

Čítajte viac

 

Vítam, vítaš, vítame ...

Dve vyučovacie hodiny 12. októbra patrili prvákom, ktorých do veľkej školskej rodiny privítali najstarší žiaci, deviataci. Pripravili si pre nich slávnostné prijatie spojené s dekorovaním. Radosť nechýbala ani pri súťažiach a tanci. V telocvični vládla radostná atmosféra, ktorú dotvorili aj rodičia našich prvákov. Ďakujeme im, že prijali pozvanie a prišli povzbudiť svoje ratolesti.

Čítajte viac

 

Návšteva Klubu kresťanských seniorov

Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Ani tento rok tomu nebolo inak. Dňa 8. októbra navštívili naši žiaci klub kresťanských seniorov. Potešili ich nielen svojou prítomnosťou, ale zaujali aj svojími talentami. Bohatý program tvorili ľudové piesne, básničky, príbeh o tom čo je šťastie a čo nešťastie. Nechýbali ani melódie zahrané na flautách, gitare či husliach. Celý program bol popretkávaný myšlienkami sv. Matky Terezy. Na záver boli seniori obdarovaní malým darčekom a to záložkou v tvare jabĺčka, či hrušky. Bol to krásny čas plný radosti a obdarovania.

Čítajte viac

 

Minimaratón v ŠKD

Po prvej októbrovej nedeli, kedy sa v Košiciach konal Medzinárodný maratón mieru, sa aj naši noví spolužiaci – prváci zúčastnili Minimaratónu v ŠKD. Tento rok bežalo až 61 detí. Za podpory svojich spolužiakov a pani vychovávateliek úspešne dobehli do cieľa. Všetci dostali účastnícke listy a sladkú odmenu. Víťazi si okrem medailí a diplomov odniesli aj vecné ceny. Udelili sme aj cenu fair play za športové správanie. Srdečne blahoželáme víťazom, ktorými sú vlastne všetci, ktorí sa odhodlali bežať!

Čítajte viac

 

Nikola Šuhaj ožil v prešovskom divadle

A to priamo pred očami divákov v plnom hľadisku dopoludňajšieho predstavenia, ktoré bolo určené pre školy. A tam ste mohli vidieť aj našich ôsmakov, ktorí tam zažili netradičné hodiny literatúry. Zoznámili sa s novým žánrom - muzikálom, veľkolepou výpravou scény a najmä s legendárnym zbojníkom , ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku i život. Na doskách Divadla Jonáša Záborského sa pôvodný slovenský muzikál uvádza už takmer rok. Piatkové predpoludnie sa 5. októbra spojilo s pekným umeleckým zážitkom.

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie