Vitajte v našej škole

Začiatok šk. roka 2016/2017

Slávnostnou sv. omšou Veni Sancte, v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov na Terase, začneme v pondelok - 5. septembra 2016 o 8.30 hod. nový šk. rok 2016/2017. Po sv. omši pokračujú stretnutia triednych učiteľov so žiakmi v kmeňových triedach. Prváci prichádzajú po sv. omši do školy v sprievode svojich rodičov. Tešíme sa na Vás!

Čítajte viac

 

Oznam školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom, že na obedy sa môžu prihlasovať od 24. augusta 2016 (streda) v čase od 8.30 hod. do 15.00 hod. Prvákov je potrebné prihlásiť osobne. Ostatní stravníci môžu aj telefonicky na tel. čísle 055/642 24 95. Obedy sa začnú podávať od 6. septembra 2016 (utorok). Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Posledné dni v škole

Stredajšia slávnostná a ďakovná sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla a záveru šk. roka otvorila predposledný školský deň. Slová rozlúčky aj vďaky v jej závere patrili p. riaditeľke, deviatakom, končiacim ôsmakom i piatakom, zástupcovi rodičov. Po krátkom občerstvení sa átriom už niesli mená výhercov i triednych partií, ktorí uspeli v rôznych školských súťažiach, aktivitách, školských službách, pomoci. Nechýbali ani svieže hudobné a zábavné čísla. Režisérkami programu boli p.uč. Smutelovičová a p.uč. Cubjaková. Bol to krásny sviatočný deň!

Čítajte viac

 

Jarné účelové cvičenie

Utorkový deň v poslednom školskom týždni si žiaci II.stupňa poriadne zašportovali, utužili zdravie a posilnili fair play taktiku. Osviežené letné počasie všetkým prialo a chutný obed bol sýtou bodkou za jarným účelovým cvičením v tomto školskom roku. Športu zdar!

Čítajte viac

 

Projekt 9P v praxi

Po období testovania a prijímacích skúšok sa v polovici mája odštartoval už známy deviatacky projekt 9P, v ktorom najstarší žiaci, v sprievode pani tr. učiteliek, posilňovali postoje, názory, zažili veľa zaujímavých stretnutí s odborníkmi z rôznych oblastí života, upevnili triedne i medzitriedne vzťahy, navštívili vzácne miesta doma i v zahraničí... Veríme, že sa nám podarilo nazbierať čo najviac nezabudnuteľných momentov do života, na ktoré budeme o pár rokov s úsmevom spomínať... (deviatačka Miška)

Čítajte viac

 

Deviataci na morálnom oceňovaní

Krásnou júnovou tradíciou je morálne oceňovanie žiakov a študentov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Slávnosť sa v tomto šk. roku konala 22. júna 2016 v Kostole Krista Kráľa v Košiciach. Sv. omšu viedol Mons. Pavol Dráb, generálny vikár. Sestrička Zuzana na nej sprevádzala deviatich žiakov končiaceho ročníka, úspešných reprezentantov školy - čítajte viac. Srdečne blahoželáme!

Čítajte viac