Vitajte v našej škole

Dištančné vzdelávanie na 2. stupni

Od pondelka, 26. októbra do piatka 27. novembra, prechádzajú žiaci 2. stupňa na dištančné vzdelávanie podľa rozvrhu dištančného vzdelávania. Vyučovanie je povinné, bude prebiehať prostredníctvom MS Teams a Edupage. Prítomnosť na vyučovaní sa bude evidovať podľa prihlásenia. Prvý stupeň pokračuje vo vyučovaní prezenčnou formou. O akýchkoľvek zmenách vás budeme priebežne informovať.

Čítajte viac

 

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny budú v tomto školskom roku od 30. októbra do 2. novembra a od 6. novembra do 9. novembra. V čase prázdnin nebude prebiehať dištančné vzdelávanie. Milí žiaci, využite tento čas na oddych.

Čítajte viac

 

Obmedzenie činnosti

V rámci preventívnych opatrení, ktoré sú v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 realizované na celom území Slovenskej republiky, vedenie ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice nariadilo zákaz vstupu verejnosti do priestorov ZŠ s účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania. Vzhľadom k pretrvávajúcim hygienickým opatreniam prosíme, aby ste na riešenie akejkoľvek agendy využívali prednostne telefonický a elektronický kontakt. Ďakujeme za porozumenie.

Čítajte viac

 

Napíš list - poteš srdce

Školský klub detí sa zapojil do aktivity s názvom "Napíš list - poteš srdce" . Organizátorom je Knižnica pre mládež Košice v rámci mesiaca októbra, ktorý je venovaný úcte starším. Deti venovali pri písali starkým milé slová, hádanky, či dokonca vtipy. Nechýbal obrázok pre potešenie.

Čítajte viac

 

SABI viečka vo finále

Obľúbená detská aktivita v zbere SABI viečok za školský rok 2019/2020 pozná najúspešnejších zberateľov z našej školy. V kategórii A4 sme ako škola škončili na krásnom 6. mieste. Víťazka, Sofia Čonková z 9.B, ktorá nazbierala 16775 kusov viečok, si odniesla tablet. Aj ostatní zberatelia neobišli naprázdno. Dostali tričká, perá, školské pomôcky. V Čítajte viac ... sa dozviete, ako zbierali jednotlivé triedy aj jednotlivci. Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Milión detí sa modlí ruženec

Svätý Otec František podporil iniciatívu Nadácie ACN „Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj“, naplánovanú na nedeľu 18. októbra. Kampaň je v súčasnosti rozšírená do 80 krajín. Ako uvádzajú organizátori, vznikla v roku 2005 vo venezuelskom Caracase a odvoláva sa na slová sv. Pia z Pietrelčiny o sile modlitby: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení“. Do tejto modlitbovej reťaze sme sa zapojili aj my v našich rodinách. Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!

Čítajte viac

 

Odpočinutie večné daj jej, Pane...

Majster slova prichádza bez veľkých slov. Majster slova bez veľkých slov odchádza. Majster slova stojí pred Slovom, čo sa stalo telom, a preto je géniom umenia žiť. Majsterka slova, naša Henika, nenápadne plávala týmto životom a rovnako nenápadne vplávala do vôd života vo večnosti. Nepotrpela si na prejavy pozornosti iných, zato tú svoju pozornosť druhým dávala úplne. Potichu, chodníkom modlitby, služby, bolesti a nadovšetko lásky kráčala k tomu, ktorý dáva životu tvár i tvar. Sme na tej istej ceste. Každý s vlastným batôžtekom radostí i bôľov. A prosíme, Bože, nech raz sme Tvoji, jak ona je už teraz Tvojou. S kresťanskou nádejou Vám oznamujeme, že do domu nášho Nebeského Otca vo štvrtok 15.10.2020 odišla naša drahá kolegyňa a pani učiteľka Henrieta Pustaiová. Odpočinutie večné daj jej, Pane...

Čítajte viac

 

Mária je s nami v ŠKD

Oddelenia v školskom klube detí sa začiatkom októbra spájali výrobou ruženca. Deti použili rôzne materiály. Modlitba desiatku sv. ruženca nás sprevádza celým októbrom. Prosiac: " Mária, skry nás pod svoj ochranný plášť."

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie