Vitajte v našej škole

Pred Adventom

Pozývame Vás na sv. omšu vo štvrtok-27. novembra 2014 o 7.20 hod., pri ktorej p. kaplán Paľko posvätí adventné vence a sviece do našich tried i príbytkov. Nezabudnite ich doniesť v tento deň do školskej kaplnky. Prosíme, podajte tento oznam ďalej!

Čítajte viac

 

Pozvanie pre rodičov

Milí rodičia žiakov 8. a 9. ročníka, srdečne Vás pozývame na ročníkové rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termínoch: 8. ročník - 26.11.2014 / streda - 16.30 hod. v VIII. C triede /, 9. ročník - 27.11.2014 / štvrtok - 16.30 hod. v IX. A triede /. Kľúčovými témami sú stredné školy a voľba budúceho povolania. Tešíme sa na spoločné stretnutia!

Čítajte viac

 

Duchovné cvičenia pedagógov

Múdrosť života, hodnotu slova, silu na tele i na duši...našli pedagógovia, vychovávatelia a zamestnanci školy na duchovných cvičeniach, ktoré prežili v dňoch 13.-15. novembra 2014 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. Don Anton Červeň viedol duchovnú formáciu, trpezlivo počúval osobné vyznania a darom vlastnej osobnosti sprevádzal všetkých.

Čítajte viac

 

Speváci na Festivale sakrálneho umenia

Jubilejného 25. ročníka známeho košického festivalu kultúry, hudby, umenia, slova sa v stredu-12. novembra 2014 zúčastnili, presnejšie vyspievali deti zo školského speváckeho zboru Ratolesť, ktorý už niekoľko rokov vedú s. Zuzana a p. uč. Bačinská. Koncert detských a mládežníckych speváckych zborov, ktoré interpretujú sakrálnu hudbu, sa v tomto roku konal v Evanjelickom kostole na Mlynskej ul. v Košiciach. Čo myslite, budú súhlasiť, že...kto spieva, dvakrát sa modlí?

Čítajte viac

 

Zvyšovanie očakávaní cez Erasmus+

Už dlhšie sme sa na škole zamýšľali, ako rozvinúť aktivity našej školy aj za hranice Slovenska. Príležitosťou pre nás bola výzva agentúry pre zahraničnú spoluprácu - Saaic.Vstúpili sme do projektu Erasmus+ KA2 – Strategické partnerstvá škôl, výmena dobrej praxe. Projekt bude trvať 2 roky a našimi partnermi sú školy v Portugalsku, Írsku, Grécku, Švédsku, Nemecku a Španielsku.

Čítajte viac

 

Duchovná obnova s deviatakmi

Potrebná, zaujímavá, dôvtipná, vyspievaná, veselá i vážna, spoločná...ale vo všetkom s Božou láskou, vierou. Taká bola duchovná obnova žiakov 9. ročníka, ktorá ich v dňoch 7. - 8. novembra 2014 posilnila na duchu i na tele v krásnom jesenne ladenom prostredí ŠvP v Kysaku.

Čítajte viac