Vitajte v našej škole

Národný pochod za život

Nedeľa – 22. september 2019 – Bratislava – 15.00-17.30 hod. Všetky tieto kľúčové informácie spája jedno slovo ÁNO...ochrane každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Aj my sa pripájame k NÁRODNÉMU POCHODU ZA ŽIVOT a v modlitbe vytvárame veľkú rodinu, ktorá hovorí ÁNO pre RODINU, ÁNO za ŽIVOT!

Čítajte viac

 

Jesenné účelové cvičenie už čoskoro!

Obľúbené účelové cvičenie a aktivity v prírode čakajú na žiakov II. stupňa už vo štvrtok - 26. septembra. Nezabudnite na chutnú desiatu,pitný režim a dobrú náladu! Žiaci I. stupňa majú v tento deň vyučovanie podľa rozvrhu hodín. Príjemné jesenné dni!

Čítajte viac

 

Dochádzka a čipovanie po novom!

Pozor, pozor, upozorňujeme všetkých žiakov, aby si už doma pripravili a najmä nezabudli každý školský deň so sebou vziať ČIP zo školskej jedálne, ktorým sa pri vstupe do školy bude zaznamenávať dochádzka každého žiaka. Do školskej tašky k chutnej desiate už patrí aj školský čip!

Čítajte viac

 

Nové zvonenie a začiatok školských sv. omší

V novom šk. roku 2019/2020 sa upravuje časový harmonogram zvonenia i školských prestávok. Súčasne sa upravuje aj čas školských sv. omší vždy v utorok a vo štvrtok - so začiatkom o 7.2O hod. v školskej kaplnke. Ďakujeme za porozumenie!

Čítajte viac

 

Pri ŠKOLSKEJ MOZAIKE

Milí rodičia, žiaci, priatelia školy, srdečne vám ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a spoločne sme mohli pri rannej sv. omši 12. septembra povedať spoločné ÁNO za život. V tento deň d.o. Dušan Škurla a p.kaplán Paľko požehnali MOZAIKU, symbol života a povzbudenia v ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť. Medzi vzácnymi hosťami bola aj p. výtvarníčka Andrea Čepišáková, autorka projektu a jej mladí umelci spomedzi žiakov, ktorí MOZAIKU pomáhali tvoriť. Školskú mozaiku môžete vidieť a zastaviť sa pri nej na konci prechodovej chodby, smerom do školskej jedálne. Chválim Ťa, Pane, že si ma utvoril tak zázračne (Žalm 139,14)...

Čítajte viac

 

Pozor, triednické hodiny v rozvrhu hodín!

Dôležitý oznam v úvode šk. roka sa týka rozvrhu hodín žiakov II. stupňa a časového rozvrhu pre triednické hodiny a záležitosti, ktoré budú v pondelok, po školskom obede, v čase od 13.30 do 14.00hod. v kmeňovej triede. Nezabudnite na túto informáciu, milí žiaci, najmä pri plánovaní záujmových krúžkov a iných popoludňajších aktivít. Ďakujeme za porozumenie!

Čítajte viac

 

Aké zošity budete potrebovať na II. stupni?

Milí žiaci, pred začatím školského roka vám prinášame zoznam zošitov, ktoré budete v tomto školskom roku potrebovať na jednotlivých vyučovacích hodinách. Žiakov I. stupňa budú informovať triedni učitelia. POZOR! Žiacke knižky, naše školské, sme už pre všetkých pripravili a dostanete ich od triednych učiteľov.

Čítajte viac

 

Vstúpili sme do nového šk. roka 2019/2020

Druhý septembrový deň otvoril aj brány našej školy. Ešte skôr to boli brány farského Kostola sv. Gorazda a spoločníkov, kde sme slávili sv. omšu pod vedením Mons. Juraja Kamasa, šk. kaplána Paľka a pozvaných duchovných otcov. V homílií nám zaslal výzvu i prosbu otvárať nielen strany učebníc, ale aj a najmä strany Svätého Písma, knihy kníh, učebnice učebníc. V novom šk. roku nás v príhovore pozdravila a povzbudila aj p. riaditeľka. Cesta do školy bola ešte plná prázdninových zážitkov a dojmov. Pane, zverujeme Ti dni, udalosti, stretnutia nového šk. roka...

Čítajte viac

 

Oznam zo ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Zo ŠJ k nám došiel dôležitý odkaz pre všetkých stravníkov a ich rodičov: Stravník je povinný sa ráno pri vstupe do školy prihlásiť vlastným čipom. Bez zaevidovania mu nebude vydaný obed!!! Viac informácií v časti - Čítajte viac.

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie