Vitajte v našej škole

Aktuálne

V piatok - 21. júna majú triedy I. a II. stupňa triedne programy a aktivity v rámci DŇA S TRIEDNYM UČITEĽOM. Žiaci I. stupňa končia školský deň 4. vyučovacou hodinou a žiaci na II. stupni 5. vyučovacou hodinou. Príjemné dni v škole a najmä veľa elánu a zručnosti pri záverečných spoločných prácach v triede!

Čítajte viac

 

Oznámenie o výberovom konaní

Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovných miest:

Čítajte viac

 

Prázdninová Ratolesť v predaji

Milí naši čitatelia! Už v tomto týždni vám ponúkame zaujímavé čítanie za nezmenenú cenu. V prázdninovom vydaní Ratolesti, ktorá je bohatá na zaujímavosti zo života v našej škole, ale aj mimo nej, na vás čakajú rôzne ankety, fotografie z triednych výletov, no aj čítanie a tajničky na voľné chvíle. Samozrejme, nechýbajú žolíky. Tešíme sa, že nás čítate!

Čítajte viac

 

Projekt 9P v plnom prúde

Deviataci úspešne absolvovali prijímacie skúšky na stredné školy a pomaly a isto nastupujú na cestu posilňovania postojov. O niektorých deviatackých akciách sme vás už informovali na našej školskej stránke. 31. mája pripravili pre chlapcov z 2. stupňa florbalový turnaj. Bolo to predpoludnie bohaté na krásne športové výkony mladších aj starších žiakov. O ďalších aktivitách sa dozviete v Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Putovali sme ku sv. Košickým mučeníkom

Slávenie prikázaného sviatku Najsvätejšieho Tela a Krvi sme 20. júla spojili s púťou na košické sídlisko Nad jazerom, do Farnosti sv. Košických mučeníkov, ktorých 400. výročie smrti si v tomto roku pripomíname. Kostol nám už pred deviatou hodinou ráno otvoril svoje dvere /preprava na sídlisko objednanými električkami na konečnú a pešia púť cez sídlisko ostane nezabudnuteľná/ a d.o. Peter Kentoš, správca farnosti, milo privítal a potešil našej návšteve. Spolu s p.kaplánom Paľkom viedli sv. omšu, spevom krásne sprevádzali Ratolesťáci a my všetci s veľkou radosťou v srdci prežívali vzácny čas.„Nasledujte príklad mučeníkov...“ odkaz d.otca Petra, ktorý nás v kázni interaktívne previedol životom a symbolmi mučeníkov v miestnom kostole. Aj my sme obetovali čas, pohodlie, ale našli sme živý odkaz viery a v Košických mučeníkoch priateľov, ktorých máme v nebi...

Čítajte viac

 

Spoznávame povolania v ŠKD

V siedmom oddelení ŠKD sa od apríla až do júna uskutočnili nezvyčajné besedy. Boli to besedy s ockami detí o ich povolaniach. Pani vychovávateľka i deti si chceli uctiť svätého Jozefa- robotníka i Deň otcov. Práve otcovia Kubka, Sárky, Svetlanky, Šimona, Vladka, Ester a ockovia mnohých ďalších detí sú tí, ktorí sa starajú o rodinu, a keď je mamička na rodičovskej dovolenke, sú veľakrát hlavnými živiteľmi rodín. A tak mamičky deťom na otázku: -kde je ocko?- väčšinou odpovedá: -v práci, v robote. Aby deti vedeli, čo vlastne ich ocko robí, prišli k nám a porozprávali, aké je ich povolanie, ako vyzerá ich pracovný deň, čo pri svojej práci potrebujú a ešte veľa zaujímavých vecí. A nakoniec sa kládli zvedavé otázky a súťažilo sa. Veru, ockovia sú skvelí, všetci majú zaujímavú prácu a naše deti môžu šťastne a spokojne rásť.

Čítajte viac

 

Piknik v ŠKD

Prvý júnový týždeň, slniečko sa na nás usmialo, bolo veľmi skloňované slovíčko PIKNIK. Všetky deti sa veľmi tešili, podmienkou účasti bolo priniesť si dobrú náladu, niečo pod zub a deku pre pohodlné posedenie na tráve. Nechýbali spoločenské hry, ktoré nás rozosmiali a spojili. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie a boli sme si vzájomne darom.

Čítajte viac

 

Škola bola na cestách

Školské dni v druhom júnovom týždni ostala síce škola na rovnakej adrese, ale žiaci mladší i starší sa rozbehli na rôzne miesta našej peknej krajiny. Tretiaci boli každý deň v putovnej škole v prírode, jedna štvrtácka skupina si vychutnávala celý týždeň v škole v prírode v Heľpe, siedmaci obdivovali krásy Horného Zemplína na geografickej exkurzii, triedy II. stupňa chodili na školské výlety. Spolu s tr. učiteľmi sa niektorí vybrali aj na tatranské turistické chodníky, iní spoznávali krásy historických miest a regiónov. Pane, ďakujeme za sprevádzanie a ochranu na cestách...

Čítajte viac

 

Vyhodnotenie futbalového turnaja v ŠKD

"Ešte jeden, a potom sedem..." tento pokrik spolu s radostným výkrikom góóól znel hlasivkami našich detí počas všetkých zápasov odohraných na školskom ihrisku. Hry boli plné emócií, húževnatosti a disciplíny. Úspech každého tímu sme v ŠKD vyhodnotili 6. júna v telocvični za búrlivého potlesku všetkých. Megafónom zazneli mená najlepších strelcov gólov a najlepšieho brankára. Do rúk kapitánov putoval darček, diplom, nová futbalová lopta a sladkosťou sme odmenili usilovný dievčenský tanec. Putovný pohár ŠKD bol odovzdaný II. D a bude krášliť ich triedu počas celého budúceho školského roka. Hurá, hurá, hurá....deti, futbal bude o rok znova.

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie