Vitajte v našej škole

Prázdninový pozdrav

Ako Boh odpočíval od všetkých diel, aj ľudský život má svoj rytmus práce a odpočinku...(Starý zákon, Gn 2,2) Príjemné letné prázdninové dni, doma i na cestách, v prírode aj službou v rodine, s knihou v rukách i oddychovými dňami praje žiakom, rodičom a priateľom školy spoločenstvo školy.

Čítajte viac

 

Oznam zo ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Vedúca ŠJ žiada rodičov stravníkov, aby počas leta sledovali - www.sjke.sk. Ďakujeme za porozumenie!

Čítajte viac

 

Projekt 9P vo finále

Deviataci úspešne absolvovali prijímacie skúšky na stredné školy a začiatkom júna nastúpili na cestu posilňovania postojov. O niektorých deviatackých akciách sme vás už informovali na našej školskej stránke. 31. mája pripravili pre chlapcov z 2. stupňa florbalový turnaj. Bolo to predpoludnie bohaté na krásne športové výkony mladších aj starších žiakov. O ďalších aktivitách sa dozviete v Čítajte viac aj vo Fotogalérii ...

Čítajte viac

 

Predpoludnie vďaky a rozlúčky

Deň pred odovzdávaním vysvedčení sa lúčili deviataci so spolužiakmi a ďakovali za deväť rokov všetkým učiteľom, vychovávateľom, duchovným otcom aj zamestnancom školy. V átriu sa program začal ďakovnou sv. omšou a po nej nasledovalo vystúpenie deviatakov. Odzneli príhovory pani riaditeľky, zástupkyne rodičov aj žiakov. Boli to slová vďačnosti, spomienok aj povzbudenia do ďalších dní.

Čítajte viac

 

Putovali sme ku sv. Košickým mučeníkom

Slávenie prikázaného sviatku Najsvätejšieho Tela a Krvi sme 20. júna spojili s púťou na košické sídlisko Nad jazerom, do Farnosti sv. Košických mučeníkov, ktorých 400. výročie smrti si v tomto roku pripomíname. Kostol nám, triedam 4.-9. ročníka, už pred deviatou hodinou ráno otvoril svoje dvere /preprava na sídlisko objednanými električkami na konečnú a pešia púť cez sídlisko ostane nezabudnuteľná/ a d.o. Peter Kentoš, správca farnosti, milo privítal a potešil našej návšteve. Spolu s p.kaplánom Paľkom viedli sv. omšu, spevom krásne sprevádzali Ratolesťáci a my všetci s veľkou radosťou v srdci prežívali vzácny čas.„Nasledujte príklad mučeníkov...“ odkaz d.otca Petra, ktorý nás v kázni interaktívne previedol životom a symbolmi mučeníkov v miestnom kostole. Aj my sme obetovali čas, pohodlie, ale našli sme živý odkaz viery a v Košických mučeníkoch priateľov, ktorých máme v nebi...

Čítajte viac

 

Ocenení otcom biskupom

Na sviatok Kristovho Tela a Krvi z rúk Mons. Mareka Forgáča, pomocného košického biskupa, prijali ocenenie: Tamara Ihnátová (8.B), Adriana Bujňáková (8.C), Tamara Lakatošová a Simona Hudáková z 9.B, Tereza Panocová a Juraj Bubán z 9.C. Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

Čítajte viac

 

Spoznávali sme povolania v ŠKD

V siedmom oddelení ŠKD sa od apríla až do júna uskutočnili nezvyčajné besedy. Boli to besedy s ockami detí o ich povolaniach. Pani vychovávateľka i deti si chceli uctiť svätého Jozefa- robotníka i Deň otcov. Práve otcovia Kubka, Sárky, Svetlanky, Šimona, Vladka, Ester a ockovia mnohých ďalších detí sú tí, ktorí sa starajú o rodinu, a keď je mamička na rodičovskej dovolenke, sú veľakrát hlavnými živiteľmi rodín. A tak mamičky deťom na otázku: -kde je ocko?- väčšinou odpovedá: -v práci, v robote. Aby deti vedeli, čo vlastne ich ocko robí, prišli k nám a porozprávali, aké je ich povolanie, ako vyzerá ich pracovný deň, čo pri svojej práci potrebujú a ešte veľa zaujímavých vecí. A nakoniec sa kládli zvedavé otázky a súťažilo sa. Veru, ockovia sú skvelí, všetci majú zaujímavú prácu a naše deti môžu šťastne a spokojne rásť.

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie