Vitajte v našej škole

Školská jedáleň informuje

Dôležité informácie súvisiace s organizáciou školskej jedálne Vám ponúkame v časti - Čítajte viac. Ďakujeme za porozumenie!

Čítajte viac

 

Posledný deň v škole

Slávnostná sv. omša, ďakovné slová a príhovory ôsmakov a deviatakov, lúčenie i prianie...to všetko patrilo k poslednému dňu v škole v tomto školskom roku. Sv. omšu celebroval Mons. Juraj Kamas spolu so školským p. kaplánom Paľkom, o.saleziánom Paľkom a kaplánmi z Farnosti sv. Gorazda v Košiciach. Utorkový deň-30. jún 2015 bol aj dňom vysvedčení a hodnotenia školskej práce. A potom, hurá, letné prázdniny!

Čítajte viac

 

Sviatok sv. Petra a Pavla

Krásny júnový sviatok sme v pondelok-29. júna 2015 slávili sv.omšou, ktorú celebrovali d.otcovia, nositelia oslavovaných mien - školský p. kaplán Paľko, otec salezián Paľko, direktor Saleziánskeho strediska Tri hôrky a otec salezián Peter. Po príjemných gratuláciách prišiel čas lúčenia s o. saleziánom Petrom. Silný potlesk a krik, najmä od starších, bol prejavom vďaky, úcty, obdivu za prácu a nadšenie, ktoré odovzdáva všetkým, najmä dospievajúcim mladým ľuďom. Ďakujeme...

Čítajte viac

 

Slávnostné vyhodnotenie školského roka

Tradične-netradične sme sa v pondelok-29. júna 2015, po slávnostnej sv. omši, obzreli za končiacim sa školským rokom 2014/2015. Slova sa ujali p.uč. Smutelovičová a Cubjaková, technici boli pripravení, talenty spomedzi žiakov nájdené a super podujatie sa mohlo začať.

Čítajte viac

 

Morálne oceňovanie žiakov

Stretnutie ocenených žiakov a študentov cirkevných škôl s Mons.Pavlom Drábom, generálnym vikárom, sa vo štvrtok-25.júna 2015 začalo sv. omšou v Uršulínskom kostole. Spolu 62 ďakovných listov putovalo do všetkých kútov Košickej arcidiecézy. Slávnostný obed a k tomu zákusok chutil každému. Našich žiakov sprevádzala p.uč. Paraličová. Pre všetkých to bol príjemný zážitok!

Čítajte viac

 

Zlatá horúčka v múzeu

Zaujímavé podujatie pre žiakov ZŠ pripravilo Východoslovenské múzeum v Košiciach na štvrtok-25.jún 2015. Obdivovali sa krásy zrekonštruovanej budovy, naživo videl Košický zlatý poklad a k tomu si návštevníci múzea mohli zaryžovať zlato. To sa podarilo aj IX. A triede spolu s pani tr. učiteľkou. V múzeu sa im páčilo a čo našli v piesku? Verte, aj kúsok zlata. Bol to pekný spoločný deň!

Čítajte viac