Vitajte v našej škole

Aktuálne zo školského kalendára

Duchovnú obnovu v prešovskom františkánskom kostole prežijú v tomto týždni naši siedmaci. V závere týždňa čaká ôsmakov a deviatakov predstavenie Agnus Dei v podaní tanečného divadla ATak. V druhej polovici mesiaca - 20. novembra sa uskutoční celonárodné TESTOVANIE 5 2019 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Milí piataci, prajeme veľa elánu a trpezlivosti pri práci. Myslime na vás!

Čítajte viac

 

Sme radi, že sa vidíme!

Toto zvolanie je pre nás v tomto šk. roku veľmi výstižné a dôležité. Nesie v sebe posolstvo, že sa v škole radi stretávame, spoznávame, pomáhame a vytvárame jednu veľkú školskú rodinu. Skúste si povedať hocikedy počas dňa: " Som rád - rada, že ťa vidím!" a uveríte tomuto posolstvu lásky. A keď prídu chvíle ťažšie, nikto z nás tu nie je sám. Preto SME RADI, ŽE SA VIDÍME!

Čítajte viac

 

Duchovné cvičenia pedagógov ako MISIA RADOSTI

Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove sa v dňoch 7. - 9. novembra stal pre učiteľov a vychovávateľov školy miestom modlitby, rozhovorov, ticha a meditácií s ústrednou témou Misia radosti. Duchovným sprievodcom bol páter Juraj Pigula, prior augustiánskej komunity v talianskom Viterbe. Predstavil nám identitu misionára a reflexie k jednotlivým Blahoslavenstvám. Pri záverečnej Adorácii boli pedagógovia požehnaní a vyslaní ako misionári radosti do rodín, práce a sveta okolo. Pane, vďaka za tieto dni a nech sa misia radosti šíri ďalej a ďalej...

Čítajte viac

 

Olympionici si zasúťažili v materinskom jazyku

Možno ste ani netušili, že olympiáda sa môže týkať aj slovenského jazyka a literatúry. Presne takú 24. októbra úspešne zvládli 10 žiaci spomedzi ôsmakov a deviatakov. V písomnej časti ich čakal test a úprava textu a v ústnej časti rečnícky prejav na vybranú tému. Komisia zložená z vyučujúcich slovenčiny to nemala ľahké a body v tabuľke určili poradie olympionikov, ktorí získali pekné vecné ceny, diplomy a ďalšie jazykové zručnosti.

Čítajte viac

 

Jeseň v škole? Na výstavke PLODY ZEME

Posledné októbrové dni v škole sme sa potešili úrodou záhrad i polí a to na výstavke, ktorej nápad sa zrodil v redakčnej rade Ratolesti. Redaktorky a deviatačky, ktoré sa k nim pridali, aranžovali a do jesene obliekli ešte aj strašiaka z poľa. Priestor spojovacej chodby smerom do jedálne sa zmenil na jesennú záhradu, do ktorej z ŠKD prileteli aj papierové šarkany a pestré dekorácie. Výstavku sme otvorili 24. októbra rannou sv. omšou, ktorá bola poďakovaním za tohtoročnú úrodu a plody zeme. Spoločné dielo sa stalo prejavom vďaky, uznania práce a námahy našich rodičov, babičiek a dedkov.

Čítajte viac

 

Októbrová vlna pomoci a nádeje

Bola poriadne dlhá a najmä bohatá vďaka všetkým darcom a podporovateľom dobrých diel. Presne 542 kusov vyzbieraných ponožiek sa vďaka vincentkám dostane v zimnom čase k ľuďom bez domova. Darovaných 120 ruženčekov od vás poteší košických väzňov pri modlitbe sv. ruženca. Nápady vyšli zo Žiackej školskej rady a všetkým sa hneď zapáčili. Suché potraviny a drogéria, obetné dary pri školských sv. omšiach, už cestovali do OZ Maják nádeje a odtiaľ už do rodín a k deťom v neľahkých životných podmienkach. Pane, veríme, že vlna pomoci nemá svoj koniec a pripojí sa k nej vždy viac a viac ľudí dobrej vôle! Prečítajte si aj ďakovný list, ktorý nám napísali s. vincentky.

Čítajte viac

 

Teplákový deň sa nám páčil

Áno, čítate dobre, Žiacka školská rada pokračuje v tradícií netradičných dní aj v tomto školskom roku. A posledný októbrový pondelok vyhlásila TEPLÁKOVÝ DEŇ. Škola je naším druhým domovom, tak sme sa aj tak obliekli. Spolu s tričkom alebo košeľou nám bolo pohodlne a školské vyučovanie sa mohlo začať. Už teraz sme zvedaví na ďalšiu výzvu!

Čítajte viac

 

V októbri spoločne v modlitbe sv. ruženca

V októbrovom mesiaci sme sa každé stredajšie ráno spájali v tajomstvách a modlitbe sv. ruženca s našou Nebeskou Matkou. Postupne sa v duchovnej službe striedali triedne spoločenstvá jednotlivých ročníkov I. a II. stupňa. K odkazu sv. Pátra Pia sme sa 18.októbra pripojili aj celoškolskou modlitbou Milión detí sa modlí ruženec. Zdravas, Mária...

Čítajte viac

 

Pridali sme sa k miliónom detí sveta

A bolo to presne o deviatej hodine ráno - 18. októbra. Pridali sme sa k odkazu sv. Pátra Pia a modlitbe detí za jednotu a pokoj vo svete. Cez školský rozhlas sa do tried dostala modlitba sv. ruženca, ktorú viedol p. kaplán Paľko a zástupcovia z každej triedy. Jemnejšie i silnejšie hlasy, mladšie aj staršie sa spojili so všetkými žiakmi a učiteľmi, ktorí sa modlili vo svojich triedach. Pane, veríme, že keď sa milión detí modlí svätý ruženec, svet sa zmení...

Čítajte viac

 

Dochádzka a čipovanie po novom!

Pozor, pozor, upozorňujeme všetkých žiakov, aby si už doma pripravili a najmä nezabudli každý školský deň so sebou vziať ČIP zo školskej jedálne, ktorým sa pri vstupe do školy bude zaznamenávať dochádzka každého žiaka. Do školskej tašky k chutnej desiate už patrí aj školský čip!

Čítajte viac

 

Nové zvonenie a začiatok školských sv. omší

V novom šk. roku 2019/2020 sa upravuje časový harmonogram zvonenia i školských prestávok. Súčasne sa upravuje aj čas školských sv. omší vždy v utorok a vo štvrtok - so začiatkom o 7.2O hod. v školskej kaplnke. Ďakujeme za porozumenie!

Čítajte viac

 

Popoludnie v IV. oddelení ŠKD

Aj takto trávia naši žiaci popoludnie v školskom klube. Zo všetkých hračiek vyhrávajú kocky a tak pod rukami chlapcov vznikajú hrady, kostoly, veže.

Čítajte viac

 

Kreslenie žehličkou v ŠKD

Žehličku poznáme ako dobrého pomocníka a asi najviac ju v rodine používajú mamky a šikovné gazdinky. Ale deti v 2.oddelení ju počas novembrových sychravých dní použili na niečo úplne iné. Spolu s p. vychovávateľkou skúšali novú techniku,ktorá ma názov ENKAUSTIKA - kreslenie žehličkou. Žehlenie, pardon, kreslenie žehličkou im išlo veľmi dobre a vy to môžete vidieť aj vo FOTOGALÉRII.

Čítajte viac

 

Šarkany lietali v ŠKD

V našom školskom klube to žije....vlastne lieta. Tretiaci a štvrtáci vyrábali šarkanov a ukázali ostatným deťom nezvyčajnú šikovnosť, vynaliezavosť a originalitu. A ich námaha bola aj odmenená cenami, sladkosťami a dobrou náladou, detským úsmevom a farebným nebom. Šarkany doleteli aj na výstavku Plody zeme a veľmi pekne ju spestrili. Čo tak urobiť si doma šarkana a počas jesene si s ním vonku zalietať?

Čítajte viac

 

Na súťaži - "Strašiak v poli"

Nebojte sa! "Strašiak v poli" to bol názov súťaže, ktorej sa zúčastnili deti zo 4.A pod vedením p. vychovávateľky Fabíkovej. Jedno krásne popoludnie si deti priniesli do CVČ na Popradskej ul. v Košiciach materiál na výrobu strašiaka.Deti začali kvízom, ktorý zistil ich znalosti z prírodovedy a potom sa to začalo - vyrábanie strašiaka. Deti sa veľmi snažili a za to získali pekné 2.miesto. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Návšteva Klubu kresťanských seniorov

„Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme zanechali." Veríme, že aj my sme zanechali stopu v srdciach seniorov, ktorých sme 21. októbra navštívili v Klube kresťanských seniorov na Terase. Boli sme ich potešiť spevom, tancom, básňami, krásnou skladbou hranej na priečnej flaute či jednoduchým úsmevom a pozdravením.

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie