Vitajte v našej škole

Pozvanie pre rodičov

Milí rodičia, pozývame Vás na spoločné rodičovské stretnutie, ktoré sa začne sv. omšou v školskej kaplnke dňa 25. septembra 2014 o 16.30 hod. Plenárne združenie je naplánované na 17.00 hod. Po ňom sa uskutočnia triedne aktívy v kmeňových triedach. Zároveň Vám Rada rodičov pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda predkladá nový návrh Stanov RZ na pripomienkovanie.

Čítajte viac

 

Srdiečko pre Haiti

Už 8. rok sa aj my aktívne pripájame k vincentskej rodine na Slovensku a spoločne podporujeme celoslovenskú verejnú kampaň Boj proti hladu - Pomoc Haiti. Pomocou práce a úsilia dobrovoľníkov z radov p. vychovávateliek, učiteľov a starších žiakov na všetkých čakajú voňavé vyzdobené perníky. Celoslovenský výťažok bude slúžiť chudobným na Haiti, Hondurase, Ukrajine, v Albánsku a Rusku. Podporme spoločne toto dielo...misie začínajú v našich srdciach.

Čítajte viac

 

Jesenné účelové cvičenie

Žiaci II. stupňa si prvý mesiac v novom šk. roku osviežili pobytom v prírode, pohybovými aktivitami a skúškou odvahy a sily počas obľúbeného účelového cvičenia. To všetko a niečo navyše na nich čakalo v piatok-19. septembra 2014. Prekvapením pre všetkých boli ukážky práce polície pri výcviku psov a sebaobrany priamo v areáli školy. Športu zdar!

Čítajte viac

 

Geológovia na Spiši

Spoznávanie krás a jedinečností Dreveníka a Spišského hradu čaká v septembri na žiakov 8. ročníka. Hodinu biológie tak strávia v teréne a v skúmaní geografie a geológie travertínového lomu a návštevy unikátnej pamiatky, ktorá je zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Exkurziu už stihli absolvovať žiaci z VIII. C triedy a ďalší ôsmaci už balia ruksaky! Pekné zážitky!

Čítajte viac

 

Rádio Regina naživo

Deň otvorených dverí v Slovenskom rozhlase - Rádio Regina Košice - oslovil aj redaktorov z 9. A triedy. Mediálnu výchovu, zložku predmetu poznaj a ži, zažili zaujímavo a priamo v teréne v piatok - 5. septembra 2014. História košického rozhlasu, práca redaktorov, štúdia s technikou a naživo nahrávka obľúbenej relácie Hráme jubilantom - to všetko ich zaujalo a možno niektorých naladilo aj na prácu rozhlasákov.

Čítajte viac

 

Školská knižnica

Čitatelia a čitateľky, školská knižnica - pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice - je po prázdninách otvorená, bohatšia o knižné novinky a čaká mladších i starších čitateľov. Pani knihovníčka Slávka Vás pozýva na návštevu knižnice a stretnutie s literárnymi hrdinami od pondelka do štvrtka. Čítanie...dvere do sveta fantázie...

Čítajte viac

 

V novom školskom roku

Školský rok 2014/2015 sme v spoločenstve školy začali v utorok - 2. septembra 2014 slávnostnou sv. omšou "Veni Sancte" v Kostole sv. Gorazda, ktorú s p. kaplánmi a o. saleziánom viedol Mons. Juraj Kamas. V homílii boli silne zdôraznené piliere cirkevnej školy - vzdelanie - výchova - viera. Slová privítania i povzbudenia zazneli aj v príhovore p. riaditeľky. Pane, zverujeme Ti tieto dni, udalosti, chvíle celého roka...

Čítajte viac