Vitajte v našej škole

Sme najlepšia cirkevná škola Slovenska

Netvrdíme to však sami. Každoročne zverejňuje rebríček škôl Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. V tom najnovšom sme sa v celoslovenskom hodnotení umiestnili na skvelom 11. mieste, čo z nás robí jednotku spomedzi všetkých cirkevných základných škôl na Slovensku. Hodnotenie odráža dosiahnuté výsledky žiakov vo viacročnom časovom horizonte. Celkovo bolo v rebríčku hodnotených takmer 700 základných škôl. V rámci Košického kraja sme obsadili výsledné štvrté miesto. Zaujímavosťou je, že v košickom porovnaní sa pred nás dostali „až“ dve školy, ktoré v rebríčku obsadili prvé respektíve tretie miesto. Celý rebríček nájdete na www.ineko.sk. Chceli by sme sa Vám poďakovať za spoluprácu, modlitby a prejavenú dôveru. Spolu tvoríme najlepšiu cirkevnú základnú školu Slovenska.

Čítajte viac

 

Oznámenie o výberovom konaní

Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a dejepis; upratovačka a školník.

Čítajte viac

 

Bohatá medailová žatva

Hviezdoslavov Kubín priniesol v posledný deň pred veľkonočnými prázdninami radosť nielen recitátorom. Tešili sa s nimi vyučujúci, rodičia aj spolužiaci. Okresné kolo sa im vydarilo. Srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy. Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Deň vďačnosti

Siedmy apríl nebol obyčajný deň. U nás v škole sme ho nazvali Deň vďačnosti. Práve vtedy majú sviatok všetci učitelia katolíckych škôl. Siedmaci a tretiaci pripravili pekné prekvapenia. A ako to vyzeralo v jednotlivých ročníkoch? Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Pôstna výzva - „DOTKNI SA JEŽIŠA!“

Toto bola naša pôstna výzva. Ježišovo utrpenie a smrť sú dôkazom toho, že Boh sa s človekom zjednocuje a dotýka sa ho aj v tom, čo my ľudia prijímame najťažšie. Jasnejšie gesto lásky ako svoju smrť na kríži nám nemohol dať. Aj medzi nami sú gestá a dotyky, ktorými vyjadrujeme pozornosť, priateľstvo, lásku... Cez jednotlivé gestá a ich významy sme sa počas celého pôstu pokúsili dotknúť Ježiša v našich blízkych... Po splnení výzvy deti lepili na biely kríž v kaplnke nálepky s jednotlivými symbolmi, a tak ukázali, že cez blízkosť k človeku sa priblížili k Ježišovi.

Čítajte viac

 

Školský semafor

Pre nás platí nový Školský semafor (https://www.minedu.sk/data/att/22310.pdf) a Rozhodnutie ministra (https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-28-februara-2022/). Podľa týchto dokumentov dochádza k zmenám: • Do domácej izolácie pôjde len pozitívny žiak a žiaci, ktorí prejavujú príznaky ochorenia. Trieda nepôjde do karantény. Žiaci v takejto triede nosia 10 dní rúško. • Žiaci prichádzajúci z izolácie sú povinní 5 dní nosiť respirátor. • Ruší sa nosenie rúšok v triedach, avšak naďalej ostáva nosenie rúšok v spoločných priestoroch školy. • Odporúča sa využívať domáce samotesty a oznámiť použitie prostredníctvom Edupage. • Pred nástupom do školy je potrebné zaslať Oznámenie o bezpríznakovosti.

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie