Vitajte v našej škole

Aktuálne

Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie dňa 8. decembra sa pre žiakov II. stupňa začne sv. omšou o 8.OO hod. v Kostole sv. Gorazda v Košiciach. Po spoločnom presune do školy bude prebiehať vyučovanie podľa príslušného rozvrhu hodín. Žiaci I. stupňa budú mať sv. omšu o 10.00 hod. v školskej kaplnke. Pred sv. omšou a po nej budú vyučovacie hodiny podľa rozvrhu hodín. Príjemný sviatočný deň!

Čítajte viac

 

Advent 2016

Dni, týždne Adventného obdobia...prežite ich s nami v spoločenstve detí, rodičov, pedagógov a zapojte sa do aktivít, ktoré ich sprevádzajú - sv. omše v školskej kaplnke, čítanie Svätého Písma, triedny Darček v škatuli /v spolupráci s OZ Maják nádeje/. Naplňme spoločne tieto dni, týždne dôverou a nádejou!

Čítajte viac

 

Hronského Jasov

Siedmy ročník krajského matičného festivalu Hronského Jasov organizátori naplánovali na 2. december. Hosťujúcou školou bola ZŠ Jasov. Päťdesiat recitátorov z Košického a Prešovského kraja bolo rozdelených do dvoch kategórií. Nechýbali ani zástupcovia z našej školy. Štyria žiaci cestovali do Jasova s pani učiteľkou Ferkovou. A reprezentovali nás naozaj veľmi pekne. Domov si odniesli zaujímavé ocenenia. Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Súťažilo sa v PASOVAČKE

Športovci – reprezentanti z 3. a 4. ročníka – sa 1. decembra zúčastnili súťaže PASOVAČKA. Výprava chlapcov bola 11členná a dievčenská 7členná. Niektoré zápasy v Zápasníckej hale na Tr. SNP boli veľmi náročné a víťazstvo v nich si žiaci získali bojovnosťou a súdržnosťou. O to viac sú cenné víťazstvá – chlapci nenašli premožiteľa a získali 1. miesto. Dievčatám prvenstvo ušlo o jeden víťazný zápas a získali krásne 2. miesto. Prekvapením boli milé mikulášske balíčky. Súťažiacich pripravoval a povzbudzoval p. uč. Vaško. Nezabudnite, športu zdar!

Čítajte viac

 

Projekt Poznaj svoje peniaze

Ďakujeme spoločnosti Nadácia pre deti Slovenska, ktorá už niekoľko rokov aktívne vzdeláva pedagógov ZŠ a SŠ v akreditovanom programe kontinuálneho vzdelávania MŠ SR pod názvom Manažment osobných financií. Projekt Nadácie - Poznaj svoje peniaze, ktorý je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti v školách, absolvovali v termíne február - november 2016 aj pedagógovia školy.

Čítajte viac

 

Vo svetle sviec

Počas štvrtkovej rannej sv. omše dňa 24. novembra posvätil p. kaplán adventné vence a sviečky, ktorých plamienky nám budú svietiť na ceste očakávania Božieho narodenia. Nech spoločné sv. omše, modlitby, rozhovory sú počas celého Adventu časom nádeje a lásky...

Čítajte viac

 

Svätí v mojom živote

Príjemné predpoludnie strávili 23. novembra žiaci 7.B triedy s pánom kaplánom Paľkom a s pani učiteľkou triednou. Cestovali do Prešova na duchovnú obnovu do Kostola sv. Jozefa. Tam im brat Tomáš porozprával o svätých a blahoslavených, ktorých relikvie sú uložené v kaplnke. Relikviár tvorí 449 relikvií. Nechýbala medzi nimi ani relikvia triedneho patróna, sv. Jána XXIII. Svätou omšou ukončili spoločné stretnutie. Svätí priatelia v nebi, orodujte za nás!

Čítajte viac