Vitajte v našej škole

Od pondelka - Školský klub v RTVS na DVOJKE

Naozaj aj v týchto dňoch funguje školský klub detí, ale je to 90 minútový televízny klub, určený pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ. Každý pracovný - pre nás školský deň si so šálkou kakaa alebo čajíka zapnite o 9.15 hod. televíznu Dvojku. Zaujímavo a hlavne vtipne prežijete vyučovacie hodiny netradične a získate veľa zábavných poznatkov a hlavne zručností. Naozaj!!!

Čítajte viac

 

Opatrenia ministerstva školstva

Školy ostanú zatvorené až do odvolania.Rozhodol o tom ÚVZ SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9 2020, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podrobnejšie informácie k zápisu uverejníme v najbližších dňoch.

Čítajte viac

 

Usmernenia k platbe v ŠKD

Keďže je prerušená činnosť školského klubu detí z dôvodu pandémie, bude od apríla 2020 pozastavená aj platba za ŠKD. Tí, ktorí ste už zaplatili, platba sa presunie do budúceho školského roka alebo do nasledujúceho mesiaca, keď sa obnoví činnosť ŠKD. Keď dieťa nebude v budúcom školskom roku navštevovať ŠKD, v septembri bude už uhradený poplatok odoslaný na účet rodiča. Ďakujeme za porozumenie.

Čítajte viac

 

Aktuálne - V týchto dňoch je škola doma

Milí rodičia, mladší aj starší žiaci, školské brány sú aj u nás v škole zatvorené. Bezpečnejšie a určite aj lepšie je teraz doma, v kruhu najbližšej rodiny. Nie sú to však prázdninové dni, školské vyučovanie je podľa stanovených nariadení prerušené. Preto vás pozývame do domácich izieb, k písaciemu stolu či do kresla opakovať si školské učivá, samoštúdiom spoznať nové záhady prírody a vedy, prečítať si dávno odloženú knihu, pripraviť zadaný projekt...Žiakom sú v týchto dňoch pedagógmi zadávané úlohy cez edupage. Prosíme vás, milí rodičia, v týchto dňoch naši kolegovia, o spoluprácu a podporu využívania digitálnych prostriedkov pri samoštúdiu detí doma. Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu!

Čítajte viac

 

Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia budúcich žiakov, podrobnejšie informácie k zápisu žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021(15.4.2020 - 30.4.2020) uverejníme v najbližších dňoch. Ďakujeme za porozumenie!

Čítajte viac

 

Aktuálne - Prerušenie školského vyučovania

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku počas dvoch týždňov v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020. Ide o prerušenie vyučovania, nie o prázdninové dni. Preto prosíme o zodpovedný prístup rodičov a žiakov a neodporúčame žiakom, aby sa počas voľna zhromažďovali v skupinkách. Prosíme, aby žiaci ostávali v domácom prostredí. Samoštúdium, príprava projektov a zadaných úloh, čítanie dobrej knihy či oddych pri spoločenských hrách vyplnia denný režim menších aj starších žiakov. Spájame sa v modlitbe počas týchto dní ešte viac...

Čítajte viac

 

Usmernenie ministerky ŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach z 12. marca 2020

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Čítajte viac

 

KORONAVÍRUS – 3. usmernenie MŠVVaŠ SR

Asi nikto z nás nerátal s formou pôstu, aká nás čaká v týchto týždňoch. Buďme zodpovední pri dodržiavaní preventívnych opatrení. V škole dodržiavame všetky odporúčané usmernenia. Situáciu priebežne monitorujeme. Zrušili sme všetky plánované akcie, rodičovské združenia a termíny súťaží sú posunuté na apríl. Vyučovanie prebieha v bežnom režime. Spájame sa v modlitbe za ťažko chorých, nakazených a za zastavenie šírenia vírusu.

Čítajte viac

 

KORONAVÍRUS – ďalšie usmernenia MŠVVaŠ SR

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

Čítajte viac

 

Podporte aktivity školy zaslaním 2% z dane

Aj v tomto roku máte možnosť pri ročnom zúčtovaní daní rozhodnúť o tom, komu venujete 2% zo svojich už zaplatených daní za rok 2019. Chceme Vás preto poprosiť o podporu našich činností. Všetky ďalšie informácie a postup pri darovaní 2% v časti - čítajte viac. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

TEHLIČKA 2020

Áno, po roku sa opäť objavili v triedach plagáty s prázdnymi tehlovými políčkami, ktoré sú symbolom ušľachtilej pôstnej aktivity. Pripájame sa, pomáhame a najviac tí, ktorí si symbolickým príspevkom 0,20 centov kupujú papierovú tehličku, ktorú potom nalepia na plagát. Tehlička ku tehličke a budovy sú postavené. V tomto šk. roku vyzbierané prostriedky pomôžu zachrániť vzdelanie pre viac ako 3000 detí a mladých v africkom utečeneckom tábore Kakuma. Pridajte sa a pomôžte!

Čítajte viac

 

Na súťaži KOŠICE STAR

Ďalšie kolo celomestskej súťaže pod názvom ŠKOLA PLNÁ TALENTOV malo 24. februára svoje pokračovanie v stretnutí hudobníkov a spevákov košických škôl. Súťažilo sa v 5. kategóriách a svoje spevácke zastúpenie sme tam mali aj my. V skupine zborov si deviatačky Katka, Zuzka, Petra a Danka vyspievali 1. miesto a Zuzka v sólo kategórii ešte pridala 3. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu aj siedmačke Veronike a dievčatám z 1. stupňa. Tešíme sa na ďalšie hudobné vystúpenia!

Čítajte viac

 

Mladý záchranár v ŠKD

Počas celého školského polroka sa naša trieda IV.C mení na zdravotnú ambulanciu. Ak si myslíte, že v nej nájdete deti z 10. oddelenia ŠKD, mýlite sa. V popoludňajších hodinách tu ordinuje detský tím lekárov, sestričiek, ošetrovateľov, sanitárov, záchranárov. Nechýba ľudskosť, vzájomná pomoc a iné humanitné aktivity. Získané teoretické znalosti z odborných kníh, letákov, časopisov a z internetu prenášame do praktického nácviku. Učíme sa zvládať techniky prvej pomoci, zistiť príznaky úrazu, ako ošetriť poranenia, vyvolať tiesňové telefóne čísla. Vstúpte do ambulancie aj vy - čítajte viac!

Čítajte viac

 

Ako sa máme v 10. oddelení v ŠKD?

Naše oddelenie je výnimočné tým, že sa v ňom stretávajú deti z troch tried: IV.B, IV.C, III.B. Počas popoludňajších hodín sa všetci spoločne zabávajú, relaxujú, športujú, tancujú aj maľujú. Dôkazy nájdete aj vo FOTOGALÉRII. Hľadáte heslo 10. oddelenia ŠKD? Nech sa páči - nehádať sa, nebiť sa, mať sa radi a navzájom si pomáhať.

Čítajte viac

 

Milí hostia na DNI OTVORENÝCH DVERÍ

Hostí sa 19. februára nazbieralo veľa a tými hlavnými boli naši budúci žiačikovia, toho času ešte škôlkari. Sprevádzali ich mamky, ockovia a niektorých aj mladší súrodenci. A niektorí sa so staršími súrodencami, našimi žiakmi, stretli aj na chodbách školy počas prestávok. Ranné privítanie patrilo p.riaditeľke a p.zástupkyni pre primárne vzdelávanie a potom sa už škôlkarov ujali štvrtáci s pekným programom a p.učiteľky na I. stupni počas otvorených hodín. Milí rodičia, milí budúci prváci, ďakujeme za návštevu a tešíme sa na stretnutie na ZÁPISE do 1. ročníka v dňoch 3.-4. apríla!

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie