Vitajte v našej škole

POZOR! Veľkonočná Ratolesť

Pre všetkých, ktorí si chcú prečítať zaujímavosti o tom, čo sa udialo v našej škole, ale aj mimo nej, je pripravené veľkonočné vydanie Ratolesti. V tomto čísle pozorných čitateľov čaká aj prekvapenie. Nezabudnite si 1,20€ a Ratolesť je Vaša.

Čítajte viac

 

2% z dane

Vážení rodičia, milí priatelia! I v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní na podporu vzdelávania športu pre žiakov našej školy. Za Vašu ochotu a finančný príspevok vopred ďakujeme. Všetky potrebné informácie a tlačivá na poukázanie 2 % z dane

Čítajte viac

 

Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia budúcich prvákov, v dňoch 6. - 7.apríla 2018 sa uskutoční zápis žiakov do 1.ročníka. V piatok - 6.apríla v čase od 14:30 - 18:00 hod. a v sobotu - 7.apríla od 9:00 - 12:00 hod. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Tešíme sa na spoločné stretnutia!

Čítajte viac

 

Pozvanie na krížovú cestu

Pozývame Vás každú stredu v pôstnom období sprevádzať Pána Ježiša na krížovej ceste. Službu pri jednotlivých zastaveniach majú triedy I. a II. stupňa jednotlivých ročníkov. Už najbližšie - 28. marca o 7.30 hod. osobitne pozývajú žiaci 8. a 9. ročníka. Kríž je znakom spásy...

Čítajte viac

 

Testovanie 9 - 2018

"A máme to za sebou!" Aj to bolo počuť 21. marca po chodbách školy, keď naši deviataci dokončili testovanie z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Už len posledné rozhodnutia o budúcom povolaní, správne vyplniť prihlášky na stredné školy a reštartovať prípravy na prijímacie skúšky. Pane, vďaka za pomoc, sprevádzanie a ochranu na ceste dospievania, v skúškach v škole i v živote!

Čítajte viac

 

Bdenie s Kristom

...sa začalo vo večernom čase v piatok-16. marca príchodom odvážnych žiakov II. stupňa, ktorí prijali pozvanie prežiť pôstny čas s Ježišom a tohtoročnou témou Nikodém z Evanjelia. Byť s ním na sv. omši, sprevádzať Ho na krížovej ceste, ktorá bola kvôli daždivému počasiu vo vnútri školy. Potešiť sa spolu s triedou na spoločnom agapé vedľa spacákov a karimatiek. Zažiť workshopy - zaujímavé aktivity, chvíle s modlitbou, Adoráciu, premýšľanie o sebe i radostný pohyb v telocvični. Sobotné ráno sa začalo sv. omšou, ktorá bola aj bodkou za týmto časom v škole, ale silné duchovné zážitky v nás zostanú navždy. Ďakujeme pani tr. učiteľkám a pedagógom, ktorí sprevádzali žiakov a spoločne sa tiež posilňovali vo viere. Ďakujeme školskému p. kaplánovi Paľkovi a p. uč. Snopkovej za prípravu, nápad a pozvánku pre všetkých.

Čítajte viac

 

Hviezdoslavov Kubín v škole

Jeden marcový týždeň patril aj recitátorom, ktorí sa ako víťazi triednych kôl posunuli do školského kola recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Nadaní majstri slova z II. stupňa sa stretli 13. marca. Veru, bolo to dopoludnie básní, rozprávok, poviedok, krásnych umeleckých prednesov i s troškou trémy, ktorá nemala šancu pri silnom potlesku a obdivu p.uč. slovenského jazyka, členiek poroty. 15. marca sa zišli recitátori z I. stupňa. A mená víťazov? Čítajte viac...

Čítajte viac

 

Deň otvorených dverí sa vydaril

Jeden stredajší marcový deň sa škola otvorila pre všetkých rodičov, ich milé malé detičky i príbuzných, ktorí prijali naše pozvanie na DOD. Na rannej krížovej ceste nás bolo naozaj viac! Úvodné slovo a privítanie patrilo p. riaditeľke a p. zástupkyni Zentkovej, potom dostala priestor aj diskusia s rodičmi a prechádzka po škole. V triedach I. stupňa už zvedaví budúci školáci spoznávali naozajstnú školu. Bol to príjemný a užitočný deň pre všetkých!

Čítajte viac

 

Ďakujeme - 1. miesto v SAFi 2018...

Cesta k tomu sa začala už v januári, keď TV Lux vyhlásila aktuálnu tému – Môj dar. Nápad, filmovačka, strihačka a takmer 5 min video bolo na svete. Vo februári prebehlo 1. kolo hlasovania a naše video je vo finále spolu s ďalšími štyrmi. Ďalšie kolo hlasovania plus prázdninový 28. február , kedy sa SAFi tím pobral na pracovnú cestu priamo do Bratislavy - živého finálového vysielania. A s veľkým prekvapením a radosťou sme pre všetkých vás, podporovateľov a hlasujúcich, získali 1. miesto. Príjemná atmosféra, stretnutie s milými ľuďmi, prehliadka štúdií a celej televízie zostanú naživo v našich spomienkach. Vrcholom celej SAFi cesty bola 11. marca sv. omša z farnosti víťazov – Kostola sv. Gorazda a spoločníkov, ktorú TV Lux odvysielala naživo. Spolu s moderátorom Paľkom Dankom ju uviedol SAFi tím aj s krátkym vstupom p. kaplána Paľka, p. riaditeľky a s. Zuzany. Čítajte viac...

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie