Vitajte v našej škole

Milí hostia na DNI OTVORENÝCH DVERÍ

Hostí sa 19. februára nazbieralo veľa a tými hlavnými boli naši budúci žiačikovia, toho času ešte škôlkari. Sprevádzali ich mamky, ockovia a niektorých aj mladší súrodenci. A niektorí sa so staršími súrodencami, našimi žiakmi, stretli aj na chodbách školy počas prestávok. Ranné privítanie patrilo p.riaditeľke a p.zástupkyni pre primárne vzdelávanie a potom sa už škôlkarov ujali štvrtáci s pekným programom a p.učiteľky na I. stupni počas otvorených hodín. Milí rodičia, milí budúci prváci, ďakujeme za návštevu a tešíme sa na stretnutie na ZÁPISE do 1. ročníka v dňoch 3.-4. apríla!

Čítajte viac

 

Odpustové šišky

Niekoľkoročná tradícia pečenia šišiek sa spojila s odpustovou slávnosťou sv. Cyrila a Metoda. Po celej škole sa niesla vôňa šišiek, na ktorých si všetci pochutnali. Pani vychovávateľky ich upiekli s láskou. Každý rok sa počet zvyšoval, no tento rok je rekordný - 840 ks :) Výťažok z predaja pôjde na saleziánske misijné diela na Sibíri. Ďakujeme za vašu štedrosť.

Čítajte viac

 

Deň spoločenstva

Odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku našich školských patrónov i patrónov Európy - sv. Cyrila a Metoda sa 14. februára vydarila. Všetkých povzbudili slová otca Marcela, duchovného správcu Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach, ktorý sa žiakom, učiteľom aj rodičom prihovoril počas sv. omše vo veľkej telocvični. Slúžil ju spolu so školským kaplánom Paľkom. Šiestaci pripravili odpustové šiatriky a každý si mohol kúpiť niečo pre radosť aj na občerstvenie. Kupujúci boli naozaj štedrí. Vyzbieralo sa 530€, ktoré pomôžu saleziánskym misijným dielam na Sibíri. Pán Boh zaplať! Žiaci spolu s triednymi učiteľmi v triednych spoločenstvách mali radostné predpoludnie. Zabavili sa pri piškôrkovom turnaji a pri spoločenských hrách, triedy starších žiakov sa premenili na kino. Bol to pokojný a radostný deň. Sv. Cyril a sv. Metod, orodujte za nás!

Čítajte viac

 

Týždeň spoločenských hier v ŠKD

Druhý februárový týždeň patril v IV. oddelení spoločenským hrám. Naučili sme sa pri nich novým pravidlám, férovej hre a získali aj nové priateľstvá. Vládla tam pravá atmosféra súťaženia, dobrej nálady a úsmevu!

Čítajte viac

 

Piataci na korčuliach

Športovo-zábavný areál na Alejovej ulici v Košiciach sa v druhom februárovom týždni na niekoľko hodín otvoril pre piatakov, ktorí na ľadovej ploche získali základy športového korčuľovania. Sprevádzali ich pán učiteľ Drimák, vedúci kurzu, a triedne pani učiteľky. Majú pekné športové zážitky z ľadovej plochy a aj nekorčuliari už veselo korčuľujú. Ďakujeme za sprevádzanie a ochranu, Pane!

Čítajte viac

 

FAŠIANGOVÁ diskotéka

Čas karnevalov a fašiangových tancovačiek je už v plnom prúde a došiel aj k nám do školy. Fašiangová diskotéka v MEXIKO štýle, ktorú mali v réžii deviataci, sa 13. februára naozaj vydarila. Veľká telocvičňa bola tanečným parketom, nechýbala bohatá tombola a chutný bufet. Učitelia aj žiaci si dali záležať na outfite. Vyhlásená SOMBRERO súťaž spoznala víťazné triedne kolektívy. Naozaj boli nádherné. Porota odmenila za snahu všetkých a prvenstvo si odniesla 8.B, z druhej priečky sa tešila 6.C a tretí skončili žiaci z 5.B. Bol to opäť vydarený ďalší ročník fašiangovej zábavy. Ďakujeme organizátorom a už teraz sa tešíme na budúci rok. Ktovie, v akom štýle a rytme.

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie