Vitajte v našej škole

Prázdninový pozdrav

Príjemné letné dni plné milých prázdninových zážitkov, oddychu v Božej prírode, príjemných stretnutí v kruhu rodiny, priateľov a známych pod ochranou Nebeského Otca a Panny Márie praje spoločenstvo školy.

Čítajte viac

 

Zbierka školských pomôcok

Arcidiecézna charita v Košiciach organizuje v mesiacoch jún - august 2017 zbierku nových, používaných, ale stále funkčných školských pomôcok. Vďaka darovaným pomôckam budú môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov prísť do školy pripravené a získajú tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť. Viac informácií - Čítajte viac...

Čítajte viac

 

Papier, viečka, baterky aj suché potraviny - v septembri pokračujeme!

Milí žiaci, ďakujeme za aktivity pri všetkých zbierkach počas celého školského roka - suché potraviny,školské pomôcky, pomoc misiám doma i vo svete...zber SABI viečok, papiera, bateriek, vrchnáčikov. Vďaka patrí i rodičom, ktorí rovnako pomáhajú pri zbere a podporujú zbierky. Nezabudnite, v zbere pokračujeme aj po letných prázdninách!

Čítajte viac

 

Posledný školský deň

Príjemné triedne obzretie za školským rokom, listovanie v triednej fotogalérii, slová vďaky aj ocenenia, slávnostné odovzdávanie vysvedčení...to všetko patrilo k poslednému dňu v škole. Chodbami a triedami školy sa poslednýkrát prešli rozospievaní deviataci, z ktorých sa v septembri stanú stredoškolskí prváci. Spomienkami na školu sa lúčili aj piataci a ôsmaci, ktorí odchádzajú študovať na gymnáziá. Všetkým prajeme veľa milostí a úspechov v novej škole a najmä v štúdiu! Potom sa už brány školy otvorili dokorán letu a prázdninovým dňom!

Čítajte viac

 

Sviatok sv. Petra a Pavla v škole

Slávnostný a zároveň predposledný deň v škole sa 29. júna začal sv. omšou v školskom átriu, ktorú slúžili oslávenci - Paľko Kožuško a Paľko Bober a milými slovami v homílii sa prihovoril don Štefan. Dažďové oblaky nás po jej skončení presunuli do tried na dobrú desiatu a ďalší program - Skryté dobro do veľkej telocvične. O programe - čítajte viac!

Čítajte viac

 

Projekt 9P v cieli

Deviataci 1. júna začali aktivity, ktoré im naplánovali pani učiteľky triedne v rámci PROJEKTU 9P a rozvíjajú ich postoje, zručnosti a záujmy v duchovnej, odbornej i zábavnej oblasti. Samozrejme, už v máji stihli absolvovať zopár podujatí, no v júni to bolo naozaj zaujímavé. Postupne sme vám priniesli informácie o tom, kde boli, s kým sa stretli, akú prednášku so zaujímavým hosťom zažili. Boli to krásne spoločné dni naplnené Bohom, radosťou, zážitkami a spomienkami, ktoré im zostanú navždy - Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Za krásami východného Slovenska

Triedne výlety začali od 2. júna. Kolektívy žiakov cestovali do rôznych miest, navštevovali hrady, kaštiele, múzeá, spoznávali známe aj menej známe turistické chodníky. Veď jún je ako stvorený na cesty za poznaním. Pane, vďaka za ochranu a sprevádzanie! Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie