Vitajte v našej škole

Pozvanie do nového školského roka

Milí žiaci, mladší aj starší, prázdninové dni sa pomaly míňajú a nový školský rok 2019/2020 je už blízko. Slávnostne ho otvoríme v pondelok - 2. septembra sv. omšou o 8.00 hod. v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach - Terase. Po jej skončení a spoločnom presune otvoríme aj brány školy a svojich tried. Srdečne pozývame aj rodičov a priateľov školy. Prajeme Vám ešte príjemné prázdninové dni!

Čítajte viac

 

Dochádzka a čipovanie po novom!

Pozor, pozor, upozorňujeme všetkých žiakov, aby si už teraz doma našli, pripravili a najmä nezabudli hneď prvý školský deň so sebou vziať ČIP zo školskej jedálne, ktorým sa pri vstupe do školy bude zaznamenávať dochádzka každého žiaka. Do školskej tašky k chutnej desiate už patrí aj školský čip!

Čítajte viac

 

Nové zvonenie

V novom šk. roku 2019/2020 sa upravuje časový harmonogram zvonenia i školských prestávok. Súčasne sa upravuje aj čas školských sv. omší vždy v utorok a vo štvrtok - so začiatkom o 7.2O hod. v školskej kaplnke. Ďakujeme za porozumenie!

Čítajte viac

 

Oznam zo ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Zo ŠJ k nám došiel dôležitý odkaz pre všetkých stravníkov a ich rodičov: Stravník je povinný sa ráno pri vstupe do školy prihlásiť vlastným čipom. Bez zaevidovania mu nebude vydaný obed!!! Viac informácií v časti - Čítajte viac.

Čítajte viac

 

Aktuálne k prvému školskému týždňu

Po slávnostnom otvorení nového šk. roka nás ďalšie školské dni - 3.- 4. septembra čakajú úvodné hodiny v rámci Dňa triedneho učiteľa. Žiaci 1. ročníka končia 3. vyučovacou hodinou, žiaci 2.- 4. ročníka končia 4. hodinou a vyššie ročníky 5. vyučovacou hodinou. V dňoch 5.- 6. septembra bude vyučovanie podľa príslušného rozvrhu hodín jednotlivých tried. Prváčikovia budú končiť 4. vyučovacou hodinou a žiaci ostatných ročníkov podľa rozvrhu hodín. Ďakujeme za porozumenie!

Čítajte viac

 

Aké zošity budete potrebovať na II. stupni?

Milí žiaci, pred začatím školského roka vám prinášame zoznam zošitov, ktoré budete v tomto školskom roku potrebovať na jednotlivých vyučovacích hodinách. Žiakov I. stupňa budú informovať triedni učitelia. POZOR! Žiacke knižky, naše školské, sme už pre všetkých pripravili a dostanete ich od triednych učiteľov.

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie