Vitajte v našej škole

Piataci, sme s vami!

Veru, dátum v kalendári nás pomaly približuje k 21. novembru, kedy je naplánované TESTOVANIE 5 - 2018 pre žiakov 5. ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Na vyučovacích hodinách si pilne opakujú zručnosti a poznatky z I.stupňa a overujú v prípravných testoch. Žiaci I. stupňa majú v tento deň školské vyučovanie a žiaci 6.-9. ročníka aktivity v rámci Dňa triedneho učiteľa. Pane, sprevádzaj nás darmi múdrosti, trpezlivosti a vytrvalosti...

Čítajte viac

 

DETI A ARCHITEKTÚRA 2018

Poďakovanie a krásna výsledková listina potešila mladých výtvarníkov, p.uč. Bednárovú a nás všetkých, lebo sme v nej spoznali mená mnohých žiakov školy, ktorí uspeli v titulkovom projekte. Jeho cieľom bolo budovať u detí vzťah k obytnému umeniu a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe. V poštovom balíku však boli aj úspešné práce, ktoré patrili do súťaže "Moja zelená škola". Gratulujeme, milí umelci!

Čítajte viac

 

Godzone sa zastavil aj u nás

Evanjelizačné turné známeho projektu GODZONE sa 13. novembra presunulo z Popradu do Košíc. Ešte predpoludním sa časť výpravy stretla s ôsmakmi a deviatakmi vo veľkej telocvični a v rámci POZVÁNOK PRE ŠKOLY oslovila myšlienkou turné "Chceme viac". Mnohí naši mládežníci prijali pozvanie aj na podvečerný koncert generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo, ktorá zaplnila priestory Cassosportu. A čo odpoveď na výzvu - chceme viac?!

Čítajte viac

 

Detská porota už pracuje naplno!

A vôbec to nie je spevácka či tanečná súťaž, ale už 18. ročník obľúbeného projektu DETSKÝ ČIN ROKA 2018. Mnohé triedy sa dobrovoľne rozhodli svojimi hlasmi podporiť dobrý skutok svojich rovesníkov a urobiť tiež veľký čin. Každý žiak dáva svoj hlas jednému skutku, ktorý považuje za najcennejší, v každej zo 6 kategórií a v Cene Sašky Fischerovej - Malý Veľký čin. Detské porotcovanie sa končí 30. novembra a potom budeme čakať na slávnostné vyhodnotenie projektu, ktoré bude v decembri u pána prezidenta SR. Viac na www.detskycin.sk

Čítajte viac

 

Na duchovných cvičeniach pedagógov, vychovávateľov školy

Už niekoľko rokov sa miestom ticha, pokoja i duchovných meditácií učiteľov a vychovávateľov stáva Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove. Tak tomu bolo aj v dňoch 8.-10. novembra, keď sa zamýšľali nad myšlienkami i cestami vlastného života, ktorými ich sprevádzal ThDr. Juraj Sedláček, PhD., kaplán UPC v Trenčíne. Vďaka, Pane, za tieto dni a nech piliere života - VIERA V BOHA - ČISTÉ SRDCE - MODLITBA - sprevádzajú všetkých v každodenných udalostiach a vzájomných stretnutiach...

Čítajte viac

 

Dentálna hygiena v ŠKD

Jeden krásny deň k nám zavítala teta z dentálnej hygieny. Dentálna hygienička sa nás spýtala, či si čistíme zuby ráno a večer. Nakoniec sme si pozreli rozprávku o lenivom sysľovi, ktorý si neumýval zuby. Niekoľko odpovedí od detí:"Ja si zuby čistím, niekedy zabudnem ale to len veľmi málo. Páčil sa mi veľký zub. Mal dva korene."

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie