Vitajte v našej škole

Zvoníme po novom

K príjemným zimným tónom patrí aj krásna melódia zvončeka. Ale my teraz máme na mysli zvonček školský, ktorého časové intervaly sme upravili v novom kalendárnom roku od 8. januára 2019. Zoznámte sa s jeho úpravou - čítajte viac.

Čítajte viac

 

Prváci a siedmaci na lyžiarskych svahoch

V týždni od 14. do 18. januára vymenili naši prváčikovia a siedmaci školské povinnosti za športové povinnosti, presnejšie inštrukcie a všetko, čo patrí k lyžiarskym kurzom. Na prváčikov čakali každý deň svahy športového strediska na Jahodnej. Popoludní si už oddýchli v ŠKD a doma určite vyrozprávali zážitky a novinky zo svahu. Výprava 7.C si to nasmerovala do Levočskej doliny, kde ich v rezorte čakali super inštruktori, krásna zimná krajina a vo voľnom čase bohatý program so spolužiakmi a pedagógmi. Vedúcim výpravy bol p.uč. Vaško, ich triedny učiteľ. Prežili tam pekné zimné dni a v batohoch si domov doniesli aj kopec veselých zážitkov!

Čítajte viac

 

Sklenený Centruško zavítal k nám

A všetci čitatelia, prispievatelia, ilustrátori, redakčná rada i spolupracovníci obľúbeného školského časopisu RATOLESŤ z toho máme radosť. V súťaži školských časopisov, ktorú organizuje CVČ na Orgovánovej ul. v Košiciach, sa dokopy stretlo až 15 časopisov z košických škôl. Pri milom vyhodnotení 14. januára v Domine si členky redakčnej rady prevzali diplom a krásneho SKLENENÉHO CENTRUŠKA za 1. miesto. Podnetná bola aj spoločná diskusia s členmi poroty a cenné rady do redakcií. Milí priatelia Ratolesti, čítajte s nami ďalej! Ratolesť - život v škole!

Čítajte viac

 

Koledovanie v ŠKD

Jedenásty januárový deň sa niesol v znamení malých koledníkov prezlečených za Troch kráľov, pastierov a dievčat v krásnych krojoch, ktoré družinu doprevádzali spevom a hrou na flaute. Obchádzajúc triedy ŠKD odovzdávali radosť z Narodeného Božieho Syna a zároveň vinšovali mnoho dobrého do nového roka.

Čítajte viac

 

Deviataci putovali za Titusom

V deň spomienky blahoslaveného Titusa Zemana, 8. januára, putovala 9. B do Ždane, kde majú, v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov, relikviu tohto blahoslaveného, ktorý je patrónom ich triedy. Bola to veľmi milá slávnosť. Svätú omšu celebroval a prihovoril sa im bývalý školský kaplán, Marcel Puškáš, ktorý je správcom Farnosti Čaňa. Celé predpoludnie sa nieslo v družnom rozhovore. Nechýbalo agapé, ktoré pripravili žiaci spolu s rodičmi. Blahoslavený Titus Zeman, oroduj za nás!

Čítajte viac

 

V novom kalendárnom roku

Vinše, priania i koledy sa niesli školou a triedami hneď 8. januára, keď školský p. kaplán Paľko posvätil triedy i spoločné školské priestory. Už z diaľky sa ozývali melódie a spevy koledníckej družiny, ktorá ho sprevádzala. Na začiatku vyučovania sa k nám v školskom rozhlase prihovorila aj p. riaditeľka. V triedach ešte doznievali milé spomienky zo slávenia sviatkov a prázdninových dní. Pane, zverujeme Ti dni a udalosti celého roka...

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie