Vitajte v našej škole

Srdce pre chudobných od OZ Maják nádeje

Novoročné stretnutie priaznivcov a spolupracovníkov OZ, ktoré sa konalo 16. januára na pôde Teologickej fakulty v Košiciach, bolo aj oslavou 10. výročia jeho založenia. Práve toľko rokov sa službou zbierky suchých potravín pri školských sv. omšiach, vianočnými zbierkami a darčekmi zapájame do pomoci a služby núdznym aj my v škole. Pri tejto príležitosti získalo spoločenstvo školy ocenenie v kategórii ZŠ pod krásnym názvom SRDCE PRE CHUDOBNÝCH. Ďakujeme žiakom, rodičom žiakov, pedagógom a všetkým, ktorí sa v modlitbe, pomoci a službe ľuďom a deťom v núdzi spájame v nekonečnej vlne dobra a nádeje...

Čítajte viac

 

Výsledky Testovania 5 2019

V národnom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli piataci našej školy 80,75% úspešnosť z matematiky, čo predstavuje o 17,35% vyššiu úspešnosť, ako je priemerná v SR (63,4%). Zo slovenského jazyka a literatúry národný priemer bol 64,8% a výsledok našej školy bol 81,4%, t.j. o 16,6% vyšší. Kompletné výsledkové listiny škôl a jednotlivých žiakov prinesieme v druhej polovici januára 2020.

Čítajte viac

 

Zbierame papier, viečka aj suché potraviny...

Milí žiaci, opäť vás povzbudzujeme k aktivitám a pomoci ľuďom i prírode pri všetkých zbierkach počas celého roka - suché potraviny, drogéria a školské pomôcky ako obetné dary pri sv. omšiach, pomoc misiám doma i vo svete, zber SABI viečok, papiera. Ďakujeme aj rodičom za pomoc a podporu!

Čítajte viac

 

Športovcom a turnajom zdar!

Chlapci si ešte môžu zaspomínať na Adventný florbalový turnaj, v ktorom sa v decembri stretli jednotlivé triedy medzi sebou v rámci ročníkov. Po vianočných prázdninách sa na Novoročný turnaj vo vybíjanej tešili dievčatá, ktoré sa rovnako stretli v medzitriednych ročníkových zápasoch. Hlavnú réžiu nad turnajmi prevzali vyučujúci telesnej výchovy a pomocnú ruku pridali aj najstarší žiaci. Víťazné poháre už zdobia police tried, no víťazmi sú všetci športovci a športovkyne, ich férová hra a super atmosféra!

Čítajte viac

 

V novom kalendárnom roku 2020

Školské brány sa po vianočných sviatkoch a prázdninách opäť otvorili 8. januára. V ten deň nás v triedach navštívila kolednícka družina na čele s p. kaplánom Paľkom, ktorý nám posvätil triedne príbytky a školské priestory. Školou sa niesli krásne melódie a spevy kolied. Na začiatku školského dňa sa nám prihovorila aj p. riaditeľka. V triedach ešte panovala príjemná sviatočná atmosféra, započuť ste mohli aj spomienky na zimné výlety a zážitky. Pane, zverujeme Ti dni nového roka...

Čítajte viac

 

ŠKOLSKÁ BURZA sa vydarila!

...spoločenské hry, puzzle, vianočné dekorácie z triednych dielní. To bola náplň 2. ročníka ŠKOLSKEJ BURZY, ktorá v závere decembra v škole potešila mladších aj starších obchodníkov. V priestoroch malej telocvične ich čakali redaktorky a všetko, čo do burzy počas zberného týždňa doniesli a vyrobili. Samozrejme, nemohol chýbať ani predaj novej Ratolesti. Kúpenou vecou potešili seba i príbuzných, obdarovaných!

Čítajte viac

 

V poslednom kalendárnom dni v škole

Kalendárny rok 2019 sme v škole zakončili Dňom triedneho učiteľa, počas ktorého sa konali triedne besiedky, aktivity, spoločné hry i spomínania na zaujímavé okamihy z triedneho i školského života. Spoločne v ročníku sa do školskej kaplnky prišli triedy zamyslieť nad konaním dobra a BLAHOSLAVENSTVAMI - cestami do neba. Krásna adventná aktivita mala bodku v podobe malej drevenej lyžice, ktorú si každý odniesol ako symbol dobra. "Nie iba na kŕmenie seba, ale na pomoc a službu iným...nakŕmiť a pomáhať iným." Vďaka Ježiško, že prichádzaš medzi nás...

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie