Vitajte v našej škole

V modlitbe sv. ruženca spoločne v stredu ráno

V októbrovom mesiaci Vás srdečne pozývame spojiť sa v tajomstvách a modlitbe sv. ruženca s našou Nebeskou Matkou. Aby sme boli presnejší, každú stredu o 7.20 hod. v školskej kaplnke, srdci školy. Postupne sa v duchovnej službe striedajú triedne spoločenstvá jednotlivých ročníkov I. a II. stupňa. V stredu - 23. októbra majú službu štvrtáci, ôsmaci a deviataci. "Nemôžeme žiť bez sv. ruženca..." sv. Páter Pio. Pridajte sa!

Čítajte viac

 

PONOŽKOVÝ OKTÓBER 2019 a prosba o ružence pre väzňov

Milí rodiča, žiaci a priatelia školy! Pozývame Vás zapojiť sa spoločne do kampane PONOŽKOVÝ OKTÓBER 2019. Darovaním nových ponožiek rôznych veľkostí a farieb pomôžeme rodinám v núdzi a ľuďom bez domova, o ktorých sa starajú sestričky vincentky. Zberným miestom u nás v škole je školská kaplnka⛪, kde nájdete škatuľu označenú ponožkami. K tejto zbierke pripájame aj prosbu o ružence, ktorými by sa mohli väzni v Košiciach pripojiť k modlitbe sv. ruženca. Môžu byť rôznych farieb aj veľkostí. Košík na ich darovanie nájdete v školskej kaplnke. Zbierky trvajú do konca októbra. Ďakujeme za podporu dobrého diela.☺️

Čítajte viac

 

Sme radi, že sa vidíme!

Toto zvolanie je pre nás v tomto šk. roku veľmi výstižné a dôležité. Nesie v sebe posolstvo, že sa v škole radi stretávame, spoznávame, pomáhame a vytvárame jednu veľkú školskú rodinu. Skúste si povedať hocikedy počas dňa: " Som rád - rada, že ťa vidím!" a uveríte tomuto posolstvu lásky. A keď prídu chvíle ťažšie, nikto z nás tu nie je sám. Preto SME RADI, ŽE SA VIDÍME!

Čítajte viac

 

Dochádzka a čipovanie po novom!

Pozor, pozor, upozorňujeme všetkých žiakov, aby si už doma pripravili a najmä nezabudli každý školský deň so sebou vziať ČIP zo školskej jedálne, ktorým sa pri vstupe do školy bude zaznamenávať dochádzka každého žiaka. Do školskej tašky k chutnej desiate už patrí aj školský čip!

Čítajte viac

 

Nové zvonenie a začiatok školských sv. omší

V novom šk. roku 2019/2020 sa upravuje časový harmonogram zvonenia i školských prestávok. Súčasne sa upravuje aj čas školských sv. omší vždy v utorok a vo štvrtok - so začiatkom o 7.2O hod. v školskej kaplnke. Ďakujeme za porozumenie!

Čítajte viac

 

Minimaratón 2019 v ŠKD

Prvú októbrovú nedeľu sa v Košiciach konal Medzinárodný maratón mieru.Deti našej školy sa v ŠKD tiež mohli zúčastniť takejto akcie s názvom Minimaratón. Zabehnúť si ho mohol každý, kto chcel. Na trati ste mohli vidieť žiačikov od prvého po štvrtý ročník. Táto súťaž sa deťom veľmi páčila.Niektorí si odniesli aj diplom, sladkú odmenu i darček. Všetkým bežcom ďakujeme a výhercom gratulujeme!

Čítajte viac

 

Ako sme modelovali v ŠKD

Deti v prvom oddelení obľubujú modelovanie. Hra s plastelínou má pozitívny vplyv na rozvoj detí, pomáha formovať predstavivosť a tvorivosť, pretože z plastelíny sa dá vymodelovať čokoľvek. Ak ste už dlho nemodelovali a zabudli na obľúbenú plastelínu, jesenné popoludnia sú na to ako stvorené. Veľa dobrých nápadov a skúste zavolať aj rodičov a súrodencov!

Čítajte viac

 

Privítanie prvákov v ŠKD

Aj v tomto novom školskom roku 2019/2020 sa v ŠĶD konalo privítanie prvákov, ktoré bolo obohatené krátkym divadielkom. Pripravili ho šikovní tretiaci z prvého oddelenia ŠKD. Po milom kultúrnom programe sa každý zúčastnený prvák predstavil a bol odmenený malým darčekom a potleskom detí aj z iných tried. Prváci mali radosť a pekný nezabudnuteľný zážitok a všetky deti úsmev z pekného podujatia.

Čítajte viac

 

Besedy s pracovným tímom školy v ŠKD

Určite rozmýšľate, čo sa za týmto názvom skrýva! Nič nezvyčajné, len deti z tretieho oddelenia, kde sú mimochodom skoro samí prváci, sa zoznamujú so zamestnancami našej školy. Pretože naša super škola funguje práve vďaka týmto ľuďom. Pozrite sa teda, koho pani vychovávateľka Eva Németová pozvala na tieto besedy!

Čítajte viac

 

Minimaratónci, ste víťazi!

A patrí vám naša gratulácia a uznanie, že ste sa 6. októbra postavili na štart MINIMARATÓNU a po zvládnutí 4,2 km úspešne dobehli do cieľa. Už 96. ročník známeho Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach privítal vo veternom počasí vyše 14 000 bežcov z celého sveta. Medzi nimi aj bežcov, bežkyne spomedzi našich mladších aj starších žiakov a tiež aj statočných rodičov žiakov, ktorí ich nielen sprevádzali, ale aktívne a húževnato súťažili a zvládli víťazný cieľ. Všetkým gratulujeme a o rok pozývame ďalších bežcov a fanúšikov! Športu a behu zdar!

Čítajte viac

 

Ďalšie akcie