2% dane

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu:

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia

Vyhlásenie k 2% podielu dane

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

http://www.zscamke.sk/___files/hlavna/Vyhlasenie k 2% podielu dane.pd