Organizácia školského roka 2020/2021

 

Školské vyučovanie

1. vyučovacia hodina: 7.50 - 8.35 hod.
2. vyučovacia hodina: 8.45 - 9.30 hod.
3. vyučovacia hodina: 9.40 - 10.25 hod.
4. vyučovacia hodina: 10.45 - 11.30 hod.
5. vyučovacia hodina: 11.35 - 12.20 hod.
6. vyučovacia hodina: 12.25 - 13.10 hod.
7. vyučovacia hodina: 13.40 - 14.20 hod.
8. vyučovacia hodina: 14.30 - 15.10 hod.


Školský rok začína v stredu 2. septembra 2020 v triedach online slávnostnou sv. omšou "Veni Sancte" zo školskej kaplnky o 8.00 hod.

Školské vyučovanie začína 3. septembra 2020. 

Prvý polrok končí dňa 29. januára 2021 (piatok).

Druhý polrok začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

Prázdniny

Jesenné začínajú 29. októbra 2020 a končia 30. októbra 2020. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2020 (pondelok).

Vianočné začínajú 23. decembra 2020 a končia 7. januára 2021. Vyučovanie sa začína 8. januára 2021 (piatok).

Polročné sú 1. februára 2021. Vyučovanie sa začína 2. februára 2021 (utorok).

Jarné pre Košický kraj: od 22. februára do  26. februára 2021. Vyučovanie sa začína 1. marca 2021 (pondelok).

Veľkonočné začínajú  1. apríla 2020 a končia 6. apríla 2021. Vyučovanie sa začína 7. apríla 2021 (streda).

Letné začínajú 1. júla 2021 a končia 31. augusta 2021.

Testovanie  žiakov 5. ročníka základných škôl TESTOVANIE 5-2021

Testovanie žiakov 5.ročníka základných škôl T5 2021 sa uskutoční 19. mája2021 (streda) na všetkých základných školách SR z  predmetov matematika, slovenský jazyk  a  literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl,  okrem žiakov vzdelávaných vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Testovanie  žiakov 9. ročníka základných škôl TESTOVANIE 9-2021

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl T9 2021, sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín T9 2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).

 

Zošity pre 2. stupeň

5. ročník

 

6. ročník

 

7. ročník

 

8. ročník

 

9. ročník

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym
p
ostihnutím) pod názvom Testovanie 9
-
2017 sa uskutoční
5. apríla 2017
(streda)
z
predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
Náhradný termí
n
testovania sa uskutoční
20. apríla 2017
(štvrtok)
.