Organizácia školského roka 2017/2018

 

Školské vyučovanie

1. vyučovacia hodina: 8.00 - 8.45 hod.
2. vyučovacia hodina: 8.55 - 9.40 hod.
3. vyučovacia hodina: 9.55 - 10.40 hod.
4. vyučovacia hodina: 11.00 - 11.45 hod.
5. vyučovacia hodina: 11.55 - 12.40 hod.
6. vyučovacia hodina: 12.50 - 13.30 hod.
7. vyučovacia hodina: 14.00 - 14.40 hod.
8. vyučovacia hodina: 14.50 - 15.30 hod.


Školský rok začína 4. septembra 2017 slávnostnou sv. omšou "Veni Sancte" v Kostole sv. Gorazda a spol. na Terase o 8.00 hod.

Školské vyučovanie začína 5. septembra 2017. 

Prvý polrok končí dňa 31. januára 2018

Druhý polrok začína 1. februára 2018 a končí sa 29. júna 2018

Prázdniny

Jesenné začínajú 30. októbra 2017 a končia 31. októbra 2017. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2017 /štvrtok/.

Vianočné začínajú 23. decembra 2017 a končia 5. januára 2018. Vyučovanie sa začína 8. januára 2018 /pondelok/.

Polročné 2. február 2018. Vyučovanie sa začína 5. februára 2017 /pondelok/.

Jarné Košický kraj: od 26. februára - do 2. marca 2018. Vyučovanie sa začína 5. marca 2018 /pondelok/.

Veľkonočné začínajú 29. marca 2018 a končia 3. apríla 2018. Vyučovanie sa začína 4. apríla 2018 /streda/.

Letné začínajú 2. júla 2018 a končia 31. augusta 2018.

Testovanie  žiakov 9. ročníka základných škôl TESTOVANIE 9-2017

V školskom roku 2017/2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím). Hlavné testovanie sa uskutoční 21. marca  2018 z matematiky a vyučovacieho jazyka. Náhradný termín bude 5. apríla 2018 na vybraných školách.

 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym
p
ostihnutím) pod názvom Testovanie 9
-
2017 sa uskutoční
5. apríla 2017
(streda)
z
predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
Náhradný termí
n
testovania sa uskutoční
20. apríla 2017
(štvrtok)
.