Organizácia školského roka 2018/2019

 

Školské vyučovanie

1. vyučovacia hodina: 8.00 - 8.45 hod.
2. vyučovacia hodina: 8.55 - 9.40 hod.
3. vyučovacia hodina: 9.55 - 10.40 hod.
4. vyučovacia hodina: 11.00 - 11.45 hod.
5. vyučovacia hodina: 11.55 - 12.40 hod.
6. vyučovacia hodina: 12.50 - 13.30 hod.
7. vyučovacia hodina: 14.00 - 14.40 hod.
8. vyučovacia hodina: 14.50 - 15.30 hod.


Školský rok začína 3. septembra 2018 slávnostnou sv. omšou "Veni Sancte" v Kostole sv. Gorazda a spol. na Terase o 8.00 hod.

Školské vyučovanie začína 4. septembra 2018. 

Prvý polrok končí dňa 31. januára 2019

Druhý polrok začína 4. februára 2019 a končí sa 28. júna 2019

Prázdniny

Jesenné začínajú 31. októbra 2018 a končia  2. novembra 2018. Vyučovanie sa začína 5. novembra 2018 /pondelok/.

Vianočné začínajú 23. decembra 2018 a končia 7. januára 2019. Vyučovanie sa začína 8. januára 2019 /utorok/.

Polročné 1. február 2019. Vyučovanie sa začína 4. februára 2019 /pondelok/.

Jarné Košický kraj: od 18. februára - do  22. februára 2019. Vyučovanie sa začína 25. februára 2019 /pondelok/.

Veľkonočné začínajú  18. apríla 2019 a končia 23. apríla 2019. Vyučovanie sa začína 24. apríla 2019 /streda/.

Letné začínajú 1. júla 2019 a končia 31. augusta 2019.

Testovanie  žiakov 5. ročníka základných škôl TESTOVANIE 5-2018

Testovanie žiakov 5.ročníka základných škôl Testovanie  5-2018 sa uskutoční 21.novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách SR z  predmetov  matematika, slovenský jazyk  a  literatúra  a  maďarský  jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Testovanie  žiakov 9. ročníka základných škôl TESTOVANIE 9-2018

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl Testovanie 9-2019, sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym
p
ostihnutím) pod názvom Testovanie 9
-
2017 sa uskutoční
5. apríla 2017
(streda)
z
predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
Náhradný termí
n
testovania sa uskutoční
20. apríla 2017
(štvrtok)
.