Organizácia školského roka 2019/2020

 

Školské vyučovanie

1. vyučovacia hodina: 7.50 - 8.35 hod.
2. vyučovacia hodina: 8.45 - 9.30 hod.
3. vyučovacia hodina: 9.40 - 10.25 hod.
4. vyučovacia hodina: 10.45 - 11.30 hod.
5. vyučovacia hodina: 11.35 - 12.20 hod.
6. vyučovacia hodina: 12.25 - 13.10 hod.
7. vyučovacia hodina: 13.40 - 14.20 hod.
8. vyučovacia hodina: 14.30 - 15.10 hod.


Školský rok začína 2. septembra 2019 slávnostnou sv. omšou "Veni Sancte" v Kostole sv. Gorazda a spol. na Terase o 8.15 hod.

Školské vyučovanie začína 3. septembra 2019. 

Prvý polrok končí dňa 31. januára 2020 (piatok).

Druhý polrok začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Prázdniny

Jesenné začínajú 30. októbra 2019 a končia 31. októbra 2019. Vyučovanie sa začína 4. novembra 2019 (pondelok).

Vianočné začínajú 23. decembra 2019 a končia 7. januára 2020. Vyučovanie sa začína 8. januára 2020 (streda).

Polročné sú 3. februára 2020. Vyučovanie sa začína 4. februára 2020 (utorok).

Jarné pre Košický kraj: od 2. marca - do  6. marca 2020. Vyučovanie sa začína 9. marca 2020 (pondelok).

Veľkonočné začínajú  9. apríla 2020 a končia 14. apríla 2020. Vyučovanie sa začína 15. apríla 2020 (streda).

Letné začínajú 1. júla 2020 a končia 31. augusta 2020.

Testovanie  žiakov 5. ročníka základných škôl TESTOVANIE 5-2019

Testovanie žiakov 5.ročníka základných škôl Testovanie  5-2019 sa uskutoční 20.novembra 2019 (streda) vo všetkých základných školách SR z  predmetov  matematika, slovenský jazyk  a  literatúra  a  maďarský  jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Testovanie  žiakov 9. ročníka základných škôl TESTOVANIE 9-2020

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl Testovanie 9-2020, sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9-2020 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok).

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym
p
ostihnutím) pod názvom Testovanie 9
-
2017 sa uskutoční
5. apríla 2017
(streda)
z
predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
Náhradný termí
n
testovania sa uskutoční
20. apríla 2017
(štvrtok)
.