Organizácia školského roka 2016/2017

 

Školské vyučovanie

1. vyučovacia hodina: 8.00 - 8.45 hod.
2. vyučovacia hodina: 8.55 - 9.40 hod.
3. vyučovacia hodina: 9.55 - 10.40 hod.
4. vyučovacia hodina: 11.00 - 11.45 hod.
5. vyučovacia hodina: 11.55 - 12.40 hod.
6. vyučovacia hodina: 12.50 - 13.30 hod.
7. vyučovacia hodina: 14.00 - 14.40 hod.
8. vyučovacia hodina: 14.50 - 15.30 hod.


Školský rok začína 5. septembra 2016 slávnostnou sv. omšou "Veni Sancte" v Kostole sv. Gorazda a spol. na Terase o 8.30 hod.

Školské vyučovanie začína 6. septembra 2016. 

Prvý polrok končí dňa 31. januára 2017

Druhý polrok začína 1. februára 2017 a končí sa 30. júna 2017

Prázdniny

Jesenné začínajú 28. októbra 2016 a končia 31. októbra 2016. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2016 /streda/.

Vianočné začínajú 23. decembra 2016 a končia 5. januára 2017. Vyučovanie sa začína 9. januára 2017 /pondelok/.

Polročné 3. február 2017. Vyučovanie sa začína 6. februára 2017 /pondelok/.

Jarné Košický kraj: od 6. marca - do 10. marca 2017. Vyučovanie sa začína 13. marca 2017 /pondelok/.

Veľkonočné začínajú 13. apríla 2017 a končia 18. apríla 2017. Vyučovanie sa začína 19. apríla 2017 /streda/.

Letné začínajú 3. júla 2017 a končia 31. augusta 2017.

Testovanie  žiakov 9. ročníka základných škôl TESTOVANIE 9-2017

V školskom roku 2016/2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím). Hlavné testovanie sa uskutoční 5. apríla  2017 z matematiky a vyučovacieho jazyka. Náhradný termín bude 20. apríla 2017 na vybraných školách.

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl TESTOVANIE 5-2016

V školskom roku 2016/2017 sa v novembri 2016 uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym
p
ostihnutím) pod názvom Testovanie 9
-
2017 sa uskutoční
5. apríla 2017
(streda)
z
predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
Náhradný termí
n
testovania sa uskutoční
20. apríla 2017
(štvrtok)
.