Záujmové krúžky v šk. roku 2019/2020

P.č.   Názov krúžku         Vyučujúci     Deň         Čas        
1. Zborový spev 5. - 9. ročník
Buntová
Bačinská
Köry
podľa dohody  
2. Cvičenia zo SJL - IX.A Bednárová pondelok
14.00 - 15.10
3. Cvičenia z matematiky  - IX.A Demjanovičová utorok 13.40 - 15.10
4. Cvičenia zo SJL - IX.B Pustaiová pondelok 14.00 - 15.10
5. Cvičenia z matematiky  - IX.B, IX.C Paraličová

utorok

štvrtok

13.40 - 15.10
6. Cvičenia zo SJL - IX.C Cubjaková pondelok 14.00 - 15.10
7. Liturgický Kupková
Zachariáš
podľa akcie  
8. Redaktori na stope Pustaiová utorok 13.40 - 15.10
  9. Kurz spoločenských tancov 9. ročník Pustaiová   máj, jún 2020
10. Steh za stehom Kaduková streda 13.40 - 15.10
11. Pohybové hry pre 5. - 7. ročník Karaffová utorok 13.40 - 15.10
12. Pohybové hry pre 8. a 9. ročník Drimák štvrtok 13.40 - 15.10
13. Pondelkové oratko

Kupková, Selecká,
Tothová, Zachariášová

pondelok 13.40 - 15.40
14. Lego krúžok pre 1. - 4. ročník

tvorivestavebnice.sk

streda 14.00 - 15.00
15. Malý kuchárik 2. ročník Hadbavníková, Beľanová streda 13.30 - 15.00
16. Malý kuchárik 3. ročník

Vargová, Križalkovičová

utorok 13.30 - 15.00
17. Pohybové hry pre 1. ročník Fabianová utorok 13.30 - 15.00
18. Mladí umelci 4. ročník Németová utorok 13.30 - 15.00
19. Tvorivé dielne 2. - 4. ročník Jacková, Kolesárová štvrtok 13.30 - 15.00
20. Šijeme a vyšívame 3. - 4. ročník Ninčáková, Smoleňová streda 13.30 - 15.00
21. Dramatický krúžok Durová utorok 13.30 - 15.00
22. Futbalový krúžok 1. ročník Olejár piatok 13.45 - 14.45
23. Futbalový krúžok 2. ročník Olejár piatok 14.45 - 15.45