Záujmové krúžky v šk. roku 2018/2019

P.č.   Názov krúžku         Vyučujúci     Deň         Čas        
1. Zborový spev 5. - 9. ročník
Buntová
Bačinská
Köry
podľa dohody
2. Cvičenia zo SJL - IX.B Ferková pondelok
14.00 - 15.30
3. Cvičenia z matematiky  - IX.B Kaduková utorok 14.00 - 15.30
4. Cvičenia zo SJL - IX.C Soľárová utorok 14.00 - 15.30
5. Cvičenia z matematiky  - IX.C Demjanovičová streda  14.00 - 15.30
6. Pohybové hry pre 4.ročník
Fabianová utorok
14.00 - 15.30
7. Škola tanca - balet
Jergová pondelok -  4.-9. ročník
streda -  1.-3. ročník
14.00 - 15.30
8. Liturgický Kupková
Zachariáš
podľa akcie  
9. Malý kuchárik 3.-4. ročník
Vargová
Križalkovičová
streda
14.00 - 15.30
10. Futbalový pre 1.-3. ročník
Olejár
piatok
14.00 - 15.30
11. Pohybová príprava pre 8. a 9. ročník Vaško streda
14.00 - 15.30
12. Florbalová liga 5.-9.ročník
Vaško štvrtok 14.00 - 15.30
13. SCRATCH pre začiatočníkov 3.-6. ročník Jurčišinová pondelok 15.45 - 16.45
14. SCRATCH pre pokročilých  3.-6. ročník Jurčišinová pondelok 14.45  -15.45
15. Papierový modelár pre 3.-6. ročník
Vinter
utorok alebo piatok
15.00 - 17.00
16. Lego krúžok pre 1-4. ročník  Glova streda  14.00 - 15.00
17. Kurz spoločenských tancov 9. ročník Pustaiová
máj, jún 2017
18. Logopedický krúžok pre 1.ročník
Bedriová streda 13.00 - 14.00
19. Mladí umelci
Németová pondelok 14.00 - 15.30
20. Poľovnícky
Čačko podľa dohody
21. Redaktori na stope Pustaiová utorok 14.00-15.30
22. Angličtina zábavnou formou pre 3. ročník Jurčišinová utorok 14.00-15.00
23. Angličtina zábavnou formou pre 4. ročník Jurčišinová utorok 15.00-16.00
24. Angličtina zábavnou formou pre 5. ročník Jurčišinová pondelok 14.00-15.00
25. Angličtina zábavnou formou pre 6. ročník Jurčišinová utorok 16.00-17.00