Záujmové krúžky v šk. roku 2016/2017

P.č.   Názov krúžku         Vyučujúci     Deň         Čas        
1. Zborový spev 5. - 9. ročník
Buntová
Bačinská
piatok
14.00 - 15.30
2. Cvičenia zo SJL - IX.A Cubjaková streda
14.00 - 15.30
3. Cvičenia z matematiky  - IX.A Jurašeková utorok 14.00 - 15.30
4. Cvičenia zo SJL - IX.B Ferková streda 14.00 - 15.30
5. Cvičenia z matematiky  - IX.B Kaduková  utorok    14.00 - 15.30
6. 5.B aktívne Paraličová streda   
14.00 - 15.30
7. Športové hry pre 1.-4. ročník Sedláková streda 14.00 - 15.30
8. Športové hry dievčatá 5.-9. ročník Brezová streda  
14.00 - 15.30
9. Škola tanca - balet
Jergová pondelok -  4.-9. ročník
streda -  1.-3. ročník
14.00 - 15.30
10. Liturgický Kupková podľa akcie  
11. Kuchárik 3.-4. ročník
Beľanová
Hadbavníková
streda
14.00 - 15.30
12. Futbalový pre 1.-4. ročník
Olejár
piatok
14.00 - 15.30
13. Klub gentlemanov Vaško streda
14.00 - 15.00
14. Florbalová liga 5.-9.ročník
Vaško utorok 14.00 - 15.00
15. Basketbalový Robský utorok
štvrtok
15.00 - 16.30
15.00 - 16.30
16. Programovanie SCRATCH Jurčišin
14.00  -15.30
17. Angličtina s lektorom 1.-4.ročník
Farkašovská
po dohode

18. Angličtina s lektorom 5.-9.ročník
podľa záujmu po ročníkoch
Farkašovská po dohode 3,5 €/hod. 15.00 - 16.30
19. Papierový modelár pre 3.-6. ročník
Vinter
utorok alebo piatok
15.00 - 17.00
20. Lego krúžok pre 1-4. ročník  Glova streda 3 €/hod. 14.00 - 15.00
21. Kurz spoločenských tancov 9. ročník Pustaiová
máj, jún 2017
22. Logopedický krúžok pre 1.-4.ročník
Bedriová streda 14.00
23. Tanečný pre 2.-4. ročník
Fecková utorok 14.00 - 15.30
24 Výtvarný pre 2.-4. ročník
Némethová utorok 14.00 - 15.30