Záujmové krúžky v šk. roku 2021/2022

P.č.

Názov krúžku

Vyučujúci

Deň

Čas

1.

  Cvičenia zo SJL  a MAT - IX.A


 Paraličová
Gajdošíková
utorok

  13.40 - 15.10

2.

  Cvičenia zo SJL a MAT - IX.C

   Jurašeková
Gajdošíková

utorok

  13.40 - 15.10

3.

  Liturgický

  Selecká
Kupková

  podľa akcie


4.

  Pohybové hry pre 7. - 8. ročník
  dievčatá
Sárossyová utorok 13.40 - 15.10

5.

  Pohybové hry pre 7. a 8. ročník
  chlapci
Drimák štvrtok 13.40 - 15.10
6.

 Steh za stehom


Kaduková streda 13.40 - 15.10