Záujmové krúžky v šk. roku 2017/2018

P.č.   Názov krúžku         Vyučujúci     Deň         Čas        
1. Zborový spev 5. - 9. ročník
Buntová
Bačinská
piatok
14.00 - 15.30
2. Cvičenia zo SJL - IX.A Cubjaková utorok
14.00 - 15.30
3. Cvičenia z matematiky  - IX.A Demjanovičová pondelok 14.00 - 15.30
4. Cvičenia zo SJL - IX.B Pustaiová pondelok 14.00 - 15.30
5. Cvičenia z matematiky  - IX.B, IX.C Jurášeková utorok    14.00 - 15.30
6. Cvičenia zo SJL Ferková pondelok 
14.00 - 15.30
7. Pohybové hry pre 3.ročník,prehadzovaná,vybíjaná
Fabianová streda
14.00 - 15.30
8. Športové hry dievčatá 5.-9. ročník Brezová streda  
14.00 - 15.30
9. Škola tanca - balet
Jergová pondelok -  4.-9. ročník
streda -  1.-3. ročník
14.00 - 15.30
10. Liturgický Kupková podľa akcie  
11. Malý kuchárik 3.-4. ročník
Beľanová
Hadbavníková
streda
14.00 - 15.30
12. Futbalový pre 1.-3. ročník
Olejár
piatok
14.00 - 15.30
13. Futbalový pre 5.-9. ročník Vaško štvrtok
14.00 - 15.00
14. Florbalová liga 5.-9.ročník
Vaško utorok 14.00 - 15.00
15. SCRATCH pre začiatočníkov 3.-4. ročník Jurčišinová pondelok 15.00 - 16.00
16. SCRATCH pre začiatočníkov 4.-5. ročník Jurčišinová pondelok 14.00  -15.00
17. Tvorivé dielne pre 1.-2.ročník
Drangová, Roháčová
štvrtok
13:30-15:00
18. Krúžok šikovných rúk pre 3.-4. ročník Jacková streda  14.00 - 15.30
19. Papierový modelár pre 3.-6. ročník
Vinter
utorok alebo piatok
15.00 - 17.00
20. Lego krúžok pre 1-4. ročník  Glova streda 3 €/hod. 14.00 - 15.00
21. Kurz spoločenských tancov 9. ročník Pustaiová
máj, jún 2017
22. Logopedický krúžok pre 1.ročník
Bedriová, Jágerová streda 13.00 - 14.00
23. Tanečný pre 2.-4. ročník
Macková utorok 14.00 - 15.30
24 Výtvarný pre 2.-4. ročník
Némethová utorok 14.00 - 15.30
25.