Profil VO

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:  Základná škola sv. Cyrila a Metoda

Sídlo:    Bernolákova 18, 040 11  Košice

IČO:     17079756

DIČ:     2020763415

Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Čačková, riaditeľka školy

Kontakt: 055/6422491, zscamke@gmail.com

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR:

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nizkou hodnotou za IV. štvťrok 2011


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2012


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za III. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za IV. štvrťrok 2013