Úspechy školy


Typ súťaže


Kolo

Miesto

Meno

Trieda

Na súťaž pripravoval(a)

PRO SLAVIS 2018 Celoslovenské Cena riaditeľky Domu Matice slovenskej redakcia časopisu Ratolesť  

Mgr. B. Ferková

Mgr. H. Pustaiová

Mgr. R. Demjanovičová

Deti a architektúra Celoslovenské 1. Ivan Jandošek 5.B Mgr. M. Bednárová
Deti a architektúra Celoslovenské 2. Adam Smatana 6.A Mgr. M. Bednárová
Deti a architektúra Celoslovenské 3. Ľubica Patakyová 5.A Mgr. M. Bednárová
Deti a architektúra Celoslovenské Cena nadácie SPP Viktória Vargová 5.B Mgr. M. Bednárová
Deti a architektúra Celoslovenské Čestné uznanie Matej Bratko 5.C Mgr. M. Bednárová
Deti a architektúra Celoslovenské Čestné uznanie Martina Dziaková 5.C Mgr. M. Bednárová
Najkrajší sen Celomestské 1. Dominik Nagy 8.B Mgr. M. Bednárová
Najkrajší sen Celomestské 2. Justína Nagyová 1.A PaedDr. A. Némethová
Najkrajší sen Celomestské Čestné uznanie Sára Žoffčáková 1.B PaedDr. A. Némethová
Najkrajší sen Celomestské Čestné uznanie Jakub Ištoňa 1.A PaedDr. A. Némethová
Cezpoľný beh Okresné 3.

Jakub Forgáč

Matúš Gburik

Viktor Onuška

8.C

Mgr. K. Brezová

Mgr. I. Vaško

Bedminton Okresné 2.

Anna Skybová

Daniela Zaicová

8.C

8.B

Mgr. K. Brezová

Mgr. I. Vaško

Bedminton Okresné 3.

Jakub Eštok

Matúš Gburik

8C

Mgr. K. Brezová

Mgr. I. Vaško

Podtatranský školák
Krajské  3.  redakcia časopisu Ratolesť  

Mgr. B. Ferková

Mgr. H. Pustaiová

Mgr. R. Demjanovičová

2017/2018

 

Typ súťaže


Kolo

Miesto

Meno

Trieda

Na súťaž propravoval(a)

Slávik Slovenska 2018 Krajské 1. Laura Čurová 3.B Mgr. M. Križalkovičová
Budúcnosť sveta - životné prostredie Celoslovenské 3. Michaela Balunová 6.B Mgr. M. Bednárová
Pikomat Celoslovenské 3. Dominika Brillová 6.C Mgr. M. Jurašeková
Slávik Slovenska 2018 Okresné 1. Laura Čurová 3.B Mgr. M. Križalkovičová
Slávik Slovenska 2018 Okresné
2. Marek Maďar 7.A Mgr. M. Križalkovičová
Košice 2018 Celomestské 2.

Karolína Bencová

Sofia Sabová

Lívia Vargová

8.B

8.C

8.C

PhDr. J. Zachariáš
Perohryz Krajské 2. redakcia školského časopisu Ratolesť   Mgr. B. Ferková, Mgr. R. Demjanovičová
Príroda očami detí Okresné 2. Ivan Jandošek 4.B PaedDr. A. Némethová
Príroda očami detí Okresné Čestné uznanie Karolína Kaľuhová 2.A PaedDr. A. Némethová
Chemická olympiáda Krajské 2. Michal Grešš 9.B Mgr. Z. Buntová
Biologická olympiáda - zoológia Krajské 3. Tereza Mária Turčeková 8.B Mgr. Z. Buntová
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské 1. Amália Bortáková 6.B Mgr. M. Cubjaková
Metamorfózy slova 2018 Krajské Strieborné pásmo Viliam Ferko 5.C Mgr. M. Cubjaková
Matematická olympiáda Okresné 3. Karolína Kaduková 7.A Mgr. R. Demjanovičová
Moje mesto Celomestské 1. Damián Nagy 5.B Mgr. M. Bednárová
Biologická olympiáda - zoológia Okresné 1. Tereza Mária Turčeková 8.B Mgr. Z. Buntová
Biologická olympiáda - botanika
Okresné 3. Lívia Vargová 8.C Mgr. Z. Buntová
Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Viliam Ferko 5.C Mgr. M. Cubjaková
Hviezdoslavov Kubín Okresné 2. Michal Grešš 9.B Mgr. H. Pustaiová
Hviezdoslavov Kubín Okresné 2. Arian Tahzib 6.C Mgr. H. Pustaiová
Hviezdoslavov Kubín Okresné Čestné uznanie Natália Pončáková 5.A Mg. B. Ferková
Hviezdoslavov Kubín Okresné Čestné uznanie Ema Štupáková 4.A Mgr. K. Jacková
Hviezdoslavov Kubín Okresné Čestné uznanie Tatiana Bencová 3.B Mgr. K. Fabianová
Čo vieš o hviezdach Okresné 2. Tadeáš Kaduk 6.B Mgr. M. Bačinská
Chemická olympiáda Okresné 1. Michal Grešš 9.B Mgr. Z. Buntová
Biblická olympiáda Obvodné 1.

Tadeáš Kaduk

Adriana Bujňáková

Gabriela Palenčárová

6.B

7.C

8.B

Mgr. A. Kupková
Fyzikálna olympiáda Okresné 1. Michal Grešš 9.B Mgr. M. Kaduková
Pytagoriáda Obvodné 1. Dominika Brillová 6.C Mgr. M. Jurašeková
Pytagoriáda Obvodné 2. Michaela Jačaninová 7.C Mgr. A. Paraličová
Pytagoriáda Obvodné 3. Marianna Zimovčáková 8.B Mgr. M. Kaduková
Pytagoriáda Obvodné 3. - 4. Tamara Ihnátová 7.B Mgr. A. Paraličová
Pytagoriáda Obvodné 3. - 5. Ľudmila Krupová 5.B Mgr. M. Kaduková
 Sklenený Centruško Okresné 3. redakcia školského časopisu Ratolesť   Mgr. B. Ferková, Mgr. R. Demjanovičová
Vesmír očami detí Okresné postup do celoslovenského kola Alžbeta Rajňáková 7.A Mgr. M. Bednárová
Vesmír očami detí Okresné 3. Samuel Fabík 6.C Mgr. M. Bednárová
Majstrovstvá Košického kraja v šachu 4-členných družstiev ZŠ Krajské 1.

Miriam Kacsmariková

Maxim Marko

Lukáš Varga

Lukáš Kubík

5.B

7.B

9.A

9.C

Mgr. I. Vaško
MatX Česko-slovenské 3. Veronika Klemová,  Michaela Jurková, Annamária Hyková, Klára Ivančová
9.C Mgr. M. Jurašeková
SAFi 2018 Celoslovenské 1.

Katarína Jiříčková, Laura Kopsová

Michal Grešš

Daniel Tadeáš Dobrík, Michal Jiříček

7.B

9.B

9.C

Mgr. H. Pustaiová
Olympiáda z dejepisu Obvodné 1. Daniel Tadeáš Dobrík 9.C PhDr. J. Zachariáš
Olympiáda z dejepisu Obvodné 2. Alexander Jandošek 7.A PhDr. J. Zachariáš
Olympiáda z dejepisu Obvodné 2. Tadeáš Kaduk 6.B PhDr. J. Zachariáš
Olympiáda z NJ Krajské 2. Viktória Šimková 9.C Mgr. J. Bučáková
Olympiáda z biológie Obvodné 3. Michaela Jurková 9.C MVDr. A. Zachariášová
Geografická olympiáda Okresné 2. Adriana Bujňáková 7.C Mgr. M. Bačinská
Geografická olympiáda Okresné 2. Matej Ivančo 5.C Mgr. M. Bačinská
Geografická olympiáda Okresné 2. Matúš Gburík 8.C Mgr. M. Bačinská
Olympiáda zo SJL Krajské 2. Michal Grešš 9.B Mgr. H. Pustaiová
"... a Slovo bolo u Boha ..." Krajské 2. Laura Čurová 3.B Mgr. . Fabianová
"... a Slovo bolo u Boha ..." Krajské 3. Veronika Gburíková 2.C Mgr. . Drangová
"... a Slovo bolo u Boha ..." Krajské 3. Karolína Kaduková 7.A Mgr. M. Bednárová
Hronského Jasov Krajské 2. Laura Kopsová 7.B Mgr. H. Pustaiová
Futbal Arcidiecézne 2. chlapci 8. a 9. ročník Mgr. I. Vaško
Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu
Krajské 1. Lukáš Varga 9.A Mgr. I. Vaško
Technická olympiáda Okresné 1. Michal Grešš, Martin Tarhanič 9.B Ing. T. Hrebeňárová
Olympiáda zo SJL Okresné 1. Michal Grešš 9.B Mgr. H. Pustaiová
Slovo bez hraníc Celomestské 3. Dominika Hakulinová 5.C Mgr. M. Cubjaková
Slovo bez hraníc Celomestské 3. Arian Tahzib 6.C Mgr. H. Pustaiová
Beniakove Chynorany Krajské 2. Michal Grešš 9.B Mgr. H. Pustaiová
Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu Okresné 1. Lukáš Varga 9.A Mgr. I. Vaško
Najkrajší sen Celomestské 3. Adam Smatana 5.A Mgr. M. Bednárová
Najkrajší sen Celomestské 3. Ema Mamráková 5.B Mgr. M. Bednárová
Mladý filmový tvorca Celoslovenské 3. Daniel Tadeáš Dobrík 9.C Ing. T. Hrebeňárová
Mladý filmový tvorca Celoslovenské Špeciálna cena Samuel Dobrík 8.C Ing. T. Hrebeňárová
Podtatranský školák Krajské 3. redakcia školského časopisu Ratolesť   Mgr. B. Ferková, Mgr. R. Demjanovičová
Podtatranský školák Krajské Špeciálna cena - Titulka roka
redakcia školského časopisu Ratolesť   Mgr. B. Ferková, Mgr. R. Demjanovičová

 

Mladý filmový tvorca

Celoslovenské

3.

Daniel Dobrík

9.C

Ing. T. Hrebeňárová

2016/2017

 

Typ súťaže Kolo Miesto Meno Trieda

 

Na súťaž
pripravoval(a)


Dilongova Trstená Celoslovenské 3. Tamara Ondrejková 8. C Mgr. B. Ferková
Deti a architektúra Celoslovenské 2. Michaela Balúnová 5. B Mgr. M. Bednárová
Pieseň pre Svätého Otca Arcidiecézne Zlaté pásmo Kristína Remáčová 9. B Mgr. R. Jágerová
Pieseň pre Svätého Otca Arcidiecézne Strieborné pásmo Michal Jáger 2. D Mgr. R. Jágerová
Pieseň pre Svätého Otca Arcidiecézne Strieborné pásmo Sarah Beľanová 6.C Mgr. R. Jágerová
Pieseň pre Svätého Otca Arcidiecézne Čestné uznanie Laura Čurová, Ivana Dvorčáková 2. B Mgr. R. Jágerová
Košice 2017
Celomestská 1. kolektív žiakov II. stupňa 5., 6., 7., 8., 9. ročník PhDr. J. Zachariáš
Moje mesto Celomestská 1. Anna Paulína Čurajová 6. A Mgr. M. Bednárová
Moje mesto Celomestská Čestné uznanie Michaela Majerníková 6. A Mgr. M. Bednárová
Orientačný beh Krajské 2.

Tamara Ondrejková

Tatiana Jenčušová

Viktória Šimková

Monika Jenčušová

8. C, 5.C Mgr. Z. Jenčuš
Slávik Slovenska 2017 Obvodné 3. Viliam Ferko 4. C

Mgr. A.Hadbavníková, 

Mgr. M.Fecková

Slávik Slovenska 2017 Obvodné Čestné uznanie Laura Čurová 2. B

Mgr. A.Hadbavníková, 

Mgr. M.Fecková
Chemická olympiáda Krajské 1. Andrej Belej 9. B Mgr. Z. Buntová
Biologická olympiáda - zoológia Krajské 3. Tereza Mária Turčeková 7. B Mgr. Z. Buntová
Šumenie Krajské 1. Júlia Krupová 4. A Mgr. I. Roháčová
Šumenie Krajské Čestné uznanie Ema Štupáková 3. A Mgr. K. Jacková
Šumenie Krajské Čestné uznanie Katarína Marcziová 4. C Mgr. V. Smoleňová
Dejepisná olympiáda Celoslovenské 6. Daniel Tadeáš Dobrík 8. C PhDr. J. Zachariáš
Literárne Košice Jána Štiavického Celoslovenské Čestné uznanie Dorota Filková 6. B Mgr. H. Pustaiová
Literárne Košice Jána Štiavického Celoslovenské Čestné uznanie Tamara Lakatošová 7. A Mgr. H. Pustaiová
Literárne Košice Jána Štiavického Celoslovenské Čestné uznanie M.M. 6. C Mgr. M. Cubjaková
Biologická olympiáda - kategória D Obvodné 1. Sofia Sabová 7. C MVDr. A. Zachariášvá
Matematická olympiáda - kategória Z6 Obvodné 1. Tamara Ihnátová 6. B Mgr. A. Paraličová
Matematická olympiáda - kategória Z6 Obvodné 4. - 5. Adriana Bujňáková 6. C Mgr. A. Paraličová
Matematická olympiáda - kategória Z6 Obvodné 4. - 5. Karolína Kaduková 6. A Mgr. R. Demjanovičová
Matematická olympiáda - kategória Z7 Obvodné 2. - 5. Oliver Frič 7. B Mgr. M. Kaduková
Matematická olympiáda - kategória Z7 Obvodné 2. - 5. Simona Hudáková 7. A Mgr. A. Paraličová
Matematická olympiáda - kategória Z8 Obvodné 1. Katarína Koribská 8. B Mgr. M. Jurašeková
Matematická olympiáda - kategória Z8 Obvodné 2. - 6. Michaela Jurková 8. C Mgr. M. Jurašeková
Biologická olympiáda - zoológia
Okresné 1. Tereza Mária Turčeková 7.B Mgr. Z. Buntová
Biologická olympiáda - zoológia Okresné 2. Natália Kováčová 8.A Mgr. Z. Buntová
Biologická olympiáda - geológia
Okresné 2. Michal Jiříček 8.C Ing. T. Hrebeňárová
Dejepisná olympiáda Krajské 1. Daniel Tadeáš Dobrík 8.C PhDr. J. Zachariáš
Pytagoriáda - kategória P4 Okresné 2. Matej Ivančo 4.C Mgr. V. Smoleňová
Pytagoriáda - kategória P5 Okresné 2. - 3. Dominika Brillová 5.A Mgr. M. Kaduková
Pytagoriáda - kategória P3 Okresné 3. Ivan Jandošek 3.B Mgr. M. Sedláková
Biblická olympiáda Obvodné 1. Tadeáš Kaduk, Miriam Zimovčáková, Jozef Gočík 5.B, 7.A, 8.C Mgr. A. Kupková
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 1. Arian Tahzib 5.C Mgr. H. Pustaiová
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 2. Dominika Hakulinová 4.C Mgr. V. Smoleňová
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 2. Ester Rimarčíková 5.A Mgr. B. Ferková
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 3 Michal Grešš 8.B Mgr. H. Pustaiová
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 3. Richard Surový 3.B Mgr. M. Sedláková
"...a Slovo bolo u Boha..." Celoslovenské 1. Karolína Kaduková 6.A Mgr. M. Bednárová
PEROHRYZ 2017 Krajské Čestné uznanie redakcia časopisu Ratolesť  

Mgr. B. Ferková

Mgr. R. Demjanovičová
Šaliansky Maťko Krajské 2. Christian Brossmann 3.A Mgr. V. Jacková
Šaliansky Maťko Krajské 4. Kristián Bamhor 5.A Mgr. B. Ferková
Šaliansky Maťko Obvodné 2. Christian Brossmann 3.A Mgr. V. Jacková
Šaliansky Maťko Obvodné 2. Kristián Bamhor 5.A Mgr. B. Ferková
Šaliansky Maťko Obvodné 2. Sonja Sedláková 6.B Mgr. H. Pustaiová
Košice - star  Mestské 3. Kristína Remáčová 9.B Mgr. D. Snopková
Dejepisná olympiáda Okresné 1.  Alexander Jandošek
Daniel Tadeáš Dobrík
6.A
8.C
PhDr. J. Zachariáš
Dejepisná olympiáda Okresné 3.  Matúš Gburík
 Gabriel Čonka
7.C
9.A
PhDr. J. Zachariáš
Olympiáda z nemeckého jazyka Krajské 2.  Viktória Šimková 8.C Mgr. J. Bučáková
Olympiáda z anglického jazyka Krajské 3.  Mária Magdaléna Lukčová 8.B Mgr. P. Sorgerová
Matematický expres Celoslovenské 1.  Michaela Jurková
 Veronika Klemová
 Klára Ivančová
Tatiana Jenčušová
8.C Mgr. M. Jurašeková
Geografická olympiáda Okresné 3. Tadeáš Kaduk 5.B Mgr. M. Bačinská
Podtatranský školák Krajské 2. redakcia časopisu Ratolesť
 

Mgr. B. Ferková

Mgr. R. Demjanovičová
Školské časopisy ZŠ
Obvodné 3. redakcia časopisu Ratolesť
 

Mgr. B. Ferková

Mgr. R. Demjanovičová

Dobšinského Košice Krajské Cena poroty Dominika Hakulinová 4.C Mgr. V. Smoleňová
"...a Slovo bolo u Boha..." Krajské 1. Karolína Kaduková 6.A Mgr. M. Bednárová
"...a Slovo bolo u Boha..." Krajské 2. Viliam Ferko 4.C Mgr. V. Smoleňová
"...a Slovo bolo u Boha..." Krajské

2.

Tamara Ondrejková

8.C

Mgr. B. Ferková
Hronského Jasov Krajské 2. Dominika Hakulinová 4. C Mgr. V. Smoleňová
Hronského Jasov Krajské Cena predsedu MS Lillian Gardoňová 5.A Mgr. B. Ferková
Hronského Jasov Krajské Cena predsedu MS Sonja Sedláková
6.B Mgr. H. Pustaiová
Hronského Jasov Krajské Cena poroty Benedikt Lukáš 7.B Mg. B. Ferková
Deti a achitektúra Celoslovenské CENA GINGERS Lillian Gardoňová 5.A Mgr. M. Bednárová
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas Celoslovenské 1. Dominika Hakulinová 4.C Mgr. V. Smoleňová
Najkrajší sen Celomestské 3. Marek Vrabec 5.A Mgr. M. Bednárová
Pasovačka - chlapci
Pasovačka - dievčatá
Krajské 1.
2.
kolektív 3. a 4. ročníka
kolektív 3. a 4. ročníka
  Mgr. I. Vaško
Technická olympiáda Obvodné 3. Tomáš Takáč
Jozef Uriga
9.A
8.A
Ing. T. Hrebeňárová
Olympiáda zo SJL Obvodné 4. Ráchel Rimarčíková 9.A Mgr. M. Cubjaková
Umenie zblízka Celoslovenské 2. Zdislava Lukášová, Mária Jurová, Matúš Fečko
9.C Mgr. M. Bednárová

2015/2016

 

Typ súťaže Kolo Miesto Meno Trieda Na súťaž pripravoval(a)

Hviezdoslavov Kubín

Poézia

Obvodné

1.

Čestné uznanie

Ester Rimarčíková

Tamara Ondrejková

4.A

7.C

PaedDr. A. Némethová

Mgr. B. Ferková

Hviezdoslavov Kubín

Próza

Obvodné

1.

2.

3.

Lara Alatawneh

Maxim Marko

Lukáš Majoroš

4.A

5.B

7.C

PaedDr. A. Némethová

Mgr. H. Pustaiová

Mgr. B. Ferková

Pytagoriáda

P7

Obvodné 1. Veronika Klemová 7.C Mgr. M. Jurašeková

Pytagoriáda

P4

Obvodné 1. Tadeáš Kaduk 4.B Mgr. M. Sedláková

Pytagoriáda

P3

Obvodné 3. Zuzana Sklenková 3.A Mgr. I. Roháčová
Slávik Slovenska Okresné

2.

Čestné uznanie

Marek Maďar

Anna Maďarová

5.A

9.B

Mgr. A. Smutelovičová

Biologická olympiáda

Kat.D

Okresné

3.

6.

8.

 

Dominik Olejník

Igor Kopsa

Emma Kristína Gajdošová

 

7.B

7.B

6.C

MVDr. A. Zachariášová
"Deti a architektúra" Celoslovenské

5.

5.

Nela Harčaríková

Sára Beľanová

5.A

5.C

Mgr. M. Bednárová
"Najkrajší sen" Okresné

2.

Čestné uznanie

Karolína Kaduková

Michaela Majerníková

5.A

5.A

Mgr. M. Bednárová
"Európa v škole" Obvodné 1. kolektív 6.C Mgr. M. Bednárová
"Moje mesto" Okresné

1.

Čestné uznanie

Čestné uznanie

Čestné uznanie

Marek Maďar

Alžbeta Rajňáková

Peter Krupa

Tamara Ihnátová

5.A

5.B

5.B

5.B

Mgr. M. Bednárová

Biologická olympiáda

Kat.C

Okresné

2.

5.

Ema Urigová

Terézia Kertésová

9.C

9.B

MVDr. A. Zachariášová

Biologická olympiáda

Kat.B

Okresné

1.

3.

Natália Kováčová

Terézia Panocová

7.A

6.C

Mgr. Z. Buntová
Pytagoriáda Obvodné 1. Tadeáš Kaduk 4.B Mgr. M. Sedláková

Matematická olympiáda

8.r.
Okresné 2. Tomáš Krupa 9.B Mgr. M. Kaduková

Matematická olympiáda

7.r.
Okresné

1.

3.

Mária Lukčová

Peter Skladaný

7.B

7.A

Mgr. M. Jurašeková

Mgr. R. Demjanovičová

Matematická olympiáda

6.r.

Okresné 1. Oliver Frič 7.B Mgr. M. Kaduková

Matematická olympiáda

5.r.

Okresné 1. Adriana Bujňáková 5.C Mgr. A. Paraličová

Fyzikálna olympiáda

Kat. E

Okresné 1. Tomáš Krupa 9.B Mgr. M. Kaduková
Dejepisná olympiáda Krajské 1. Tadeáš Daniel Dobrík 7.C PhDr. J. Zachariáš
Chemická olympiáda Obvodné

5.

8.

Andrej Belej

Zuzana Kaňuchová

8.B

9.B

Mgr. Z. Buntová
Biblická olympiáda Okresné 1. Jozef Gočík
Sebastián Kaduk
Zdislava Lukášová

7.C

8.A

9.C

Mgr. A. Kupková
Európa v škole
(Multimedálne práce)
Obvodné 1. skupina žiakov
6. ročníka
  Mgr. M. Bednárová
Šaliansky Maťko
III. kategória
Krajské 2. Kristína Bagošová 7.C Mgr. B. Ferková
Šaliansky Maťko
I. kategória
Krajské 2. Christian Brosmann 2.A Mgr. A. Smutelovičová
Šaliansky Maťko
III. kategória
Obvodné 1. Kristína Bagošová 7.C Mgr. B. Ferková
Šaliansky Maťko
II. kategória
Obvodné 3. Maxim Marko 5.B Mgr. H. Pustaiová
Šaliansky Maťko
I. kategória
Obvodné 1. Christian Brosmann 2.A Mgr. A. Smutelovičová
Ukáž, čo vieš!
III. kolo
Obvodné 1.

Katarína Drangová
Annamária Sudzinová
Dominika Hakulinová
Katarína Marcziová
Adam Farkašovský
Matej Ičo

4.A

3.C

3.C

3.C

3.C

3.C

Mgr. V. Smoleňová
Ukáž, čo vieš!
II. kolo
Obvodné 3.

Katarína Drangová
Annamária Sudzinová
Dominika Hakulinová
Katarína Marcziová
Adam Farkašovský

4.A

3.C
3.C
3.C
3.C

Mgr. V. Smoleňová
"O skleneného Centruška" 2015 Obvodné 2. redakcia školského čapisu Ratolesť  

Mgr. B. Ferková

Mgr. R. Demjanovičová

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Okresné 3. Zdislava Lukášová 9.C Mgr. H. Pustaiová
Hronského Jasov Krajské Cena generálneho riaditeľa firmy Lynx Košice Michal Greš 7.B Mgr. B. Ferková
Cezpoľný beh Obvodné 3.

Dávid Kardoš

Viliam Turcsányi

Jakub Žofčin

8.B Mgr. I. Vaško
Mladý filmový tvorca Celoslovenské 2. Daniel Dobrík 7.C Ing. T. Hrebeňárová
Podtatranský školák Krajské
3.
redakcia školského čapisu Ratolesť

Mgr. B. Ferková

Mgr. R. Demjanovičová

2014/2015

 

KrajskéTyp súťaže Kolo Miesto Meno Trieda Na súťaž pripravoval(a)
Biologická olympiáda Celoštátne 1. Marcel Lukáč 9.A Mgr. Zuzana Buntová
Biologická olympiáda Celoštátne 1. Ema Urigová 8.C Mgr Zuzana Buntová
Pytagoriáda Obvodné 2. Tomáš Krupa 8.B Mgr. M. Kaduková
Pytagoriáda Obvodné

4.

8.

Veronika Klemová

Katarína Fuleová

6.C

6.A

Mgr. M. Jurašeková

Mgr. R. Demjanovičová

Pytagoriáda Obvodné

1.

7.

Matúš Gburík

Lukáš Bender

5.C

5.B

Mgr. M. Jurašeková

Mgr. M. Kaduková

Pytagoriáda Obvodné

2.

8.

8.

Tadeáš Kaduk

Ján Podolský

Zuzana Liptáková

3.B

 

Mgr. Mária Sedláková
Pikomat Celoslovenské 1. Michal Grešš 6.B Mgr. M. Jurašeková
Matematická olympiáda Obvodné 1. Tomáš Krupa 8.A Mgr. M. Kaduková
Matematická olympiáda Obvodné 1.

Michal Grešš

Veronika Klemová

Michaela Jurková

Michaela Sokolová

6.B

6.C

6.C

6.A

Mgr. M. Jurašeková

Mgr. M. Jurašeková

Mgr. M. Jurašeková

Mgr. R. Demjanovičová

Matematická olympiáda Obvodné

1.

2.

6.

Peter Borták

Oliver Frič

Matúš Gburík

5.A

5.B

5.C

Mgr. A. Paraličová

Mgr. M. Kaduková

Mgr. M. Jurašeková

Technická olympiáda Celoštátne 3. Juraj Šarišský
Leo Labanič
8.C
9.A
Ing. T. Hrebeňárová

Biologická olympiáda

Zoológia
Krajské 1. Ema Urigová 8.C Mgr. Z. Buntová

Biologická olympiáda

Geológia

Krajské 1. Marcel Lukáč 9.A Ing. T. Hrebeňárová
Dni energií 2014     kolektív žiakov školy   Ing. T. Hrebeňárová
Slávik Slovenska Obvodné Čestné uznanie Monika Smoleňová 7.B  
Slávik Slovenska Obvodné 1. Miriam Labaničová 4.A

Mgr. Z. Bodyová

Mgr. A. Smutelovičová

Košice - dejepisná súťaž Celomestské 1.  

5.ročník

6ročník

7.ročník

8.ročník

PaedDr. J. Zachariáš
Hviezdoslavov Kubín Krajské 1. Lukáš Majoroš 6.C Mgr. B. Ferková
Hviezdoslavov Kubín
Krajské 2. Michal Greš 6.B Mgr. H. Pustaiová
Literárne Košice Jána Štiavnického Okresné Čestné uznanie Františka Sorgerová 8.C Mgr. H. Pustaiová
PANGEA Prvé celoslovenské

1.

2.

Timotej Smoleň

Tomáš Krupa

8.B Mgr. M. Kaduková

Biologická olympiáda

Geológia
Okresné 1. Marcel Lukáč 9.A Ing. T. Hrebeňárová

Biologická olympiáda

Zoológia
Okresné 1. Ema Urigová 8.C Mgr. Z. Buntová

Biologická olympiáda

Botanika

Okresné

3.

4.

Terézia Panocová

Barbora Guuľášová

5.C Mgr. Z. Buntová
Dejepisná olympiáda Obvodné 1. Daniel Tadeáš Dobrík 6.C PaedDr. J. Zachariáš
Prezentiáda Krajské 3.

Martin Groma

Oliver Frič

5.B Ing. T. Hrebeňárová
Vesmír očami detí Okresné 1. Leonard Labanič 9.A Mgr. M. Bednárová

Európa v škole

Okresné 1. Martin Tarhanič 6.B Mgr. M. Bednárová
Európa v škole - multimediálne práce Okresné 1. kolektív 6.A Mgr. M. Bednárová
Najkrajší sen Okresné 1. Dávid Szczurek 5.A Mgr. M. Bednárová
Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Lukáš Majoroš 6.C Mgr. B. Ferková
Hviezdoslavov Kubín Okresné 2. Michal Greš 6.B Mgr. H. Pustaiová
Súťaž amatérskych filmárov SAF 2014: Moje ÁNO! Finále Čestné uznanie

Samuel Nagy

Matej Nižník

9.A Mgr. H. Pustaiová
Biblická olympáda
Okresné
1.

Zdislava Lukášová

Sebastian Kaduk

Norbert Sviatko

8.C

7.A

7.A

Mgr. A. Kupková
Ukáž, čo vieš

Celomestské

II. kolo
2.

Tomáš Fečko

Katarína Drangová

Sára Lakatošová

Martin Belej

Sebastian Jančik

4.A

3.A

4.A

4.C

4.B

Mgr. K. Fabiánová
Ukáž, čo vieš

Celomestské

III. kolo

1.

Sára Lakatošová

Eva Ungvári

Katarína Drangová

  Sebastian Jančik

Martin Belej

4.A

4.B

3.A

4.B

4.C

Mgr. K. Fabiánová
Technická olympiáda Krajské 1. Juraj Šarišský
Leo Labanič
8.C
9.A
Ing. T. Hrebeňárová
Šaliansky Maťko Obvodné 3. Kristína Bagošová 6.C Mgr. B. Ferková
Matematická olympiáda Obvodné 1. Peter Borták 5.A Mgr. A. Paraličová
Matematická olympiáda Obvodné 2. Oliver Frič 5.B Mgr. M. Kaduková
A Slovo bolo u Boha Krajské 1. Maxim Marko 4.B Mgr. K. Fabianová
Mgr. R. Jágerová
A Slovo bolo u Boha Krajské 3. Samuel Nagy
Tatiana Jenčušová
Tamara Ondrejková
9.A
6.C
6.C
Mgr. H. Pustaiová
Mgr. B. Ferková
Mgr. B. Ferková
Hronského Jasov Obvodé 2. Kristián Bamhor 3.A

   Mgr. A. Némethová

Nakrajší sen Obvodné 1. Dávid Szczurek 5.C Mgr. M. Bednárová
Technická olympiáda Obvodné 1. Juraj Šarišský
Leo Labanič
8.C
9.A
Ing. T. Hrebeňárová
Stolný tenis Obvodné 1.

Jakub Hořák
Samuel Parlagi
Matej Snopko
Šimon Snopko

8.B
9.B
8.B
8.B
Mgr. M. Švec

2013/2014

 

 Typ súťaže


 Kolo  Miesto   Meno   Trieda   Na súťaž
pripravoval(a)
Matematický Klokan
Celoslovenské Úspešný riešiteľ Dominika Brillová 2.A p. uč. Némethová
Matematický Klokan Celoslovenské Úspešný riešiteľ Zuzana Liptáková 2.B p. uč.Sedláková
Matematický Klokan Celoslovenské Úspešný riešiteľ Matúš Gburík 4.C p. uč. Beľánová
Matematický Klokan Celoslovenské Úspešný riešiteľ Veronika Klemová 5.C p. uč. Jurašeková
Matematický Klokan Celoslovenské Úspešný riešiteľ Peter Skladaný 5.A p. uč. Demjanovičová
Matematický Klokan Celoslovenské Úspešný riešiteľ Tomáš Krupa 7.B p. uč. Kaduková
Matematický Klokan Celoslovenské Úspešný riešiteľ Timotej Smoleň 7.B p. uč. Kaduková
Pytagoriáda Okresné 14. Michaela Majerníková 3.A p. uč. Križalkovičová
Pytagoriáda Okresné 15. Matúš Ďurián 3.B p. uč. Fabiánová
Pytagoriáda Okresné 8. Juraj Fabián 4.B p. uč. Hadbavníková
Pytagoriáda Okresné 3. Veronika Klemová 5.C p. uč. Jurašeková
Pytagoriáda Okresné 4. Tomáš Krupa 7.B p. uč. Kaduková
Matematická olypiáda Obvodné 3. Michal Grešš 5.B p. uč. Jurášeková
Matematická olypiáda Obvodné 3. Veronika Klemová 5.C p. uč. Jurašeková
Matematická olypiáda Obvodné 4. Sebastián Kaduk 6.A p. uč. Jurašeková
Matematická olypiáda
Obvodné 10. Timotej Smoleň 7.B p. uč. Kaduková
Matematická olypiáda Obvodné 3. Luáš Guba 8.C p. uč. Paraličová
Literárne Košice Jána Štiavnického Krajské Čestné uznanie František Vaľko 5. C p. uč. Ferková
Literárne Košice Jána Štiavnického Krajské Čestné uznanie Karin Schmognerová 8. C p. uč. Cubjaková
Hviezdoslavov Kubín Krajské 3. Ráchel Rimarčíková 6. A p. uč. Cubjaková
 Moje mesto Mestské 2. Leonard Labanič 8. A p. uč. Bednárová
Biologická olympiáda Obvodné 1. Leonard Labanič 8. A p. uč. Buntová
Biologická olympiáda Obvodné 1. Marcel Lukáč 8. A p. zástpkyňa Hrebeňárová
Erópa v škole Krajské Čestné uznanie Miriam Ištoňová 6. B p. uč. Ferková
Erópa v škole Krajské Čestné uznanie Matúš Majoroš 7. C p. Pustaiová
Erópa v škole Krajské Čestné uznanie Lucia Koribská 3. B p. uč. Fabianová
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 1. Ráchel Rimarčíková 6. A p. uč. Cubjaková
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 2. Kristína Bagošová 5. C p. uč. Ferková
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 3. Lenka Gočíková 7. C p. uč. Pustaiová
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 3. Sarah Beľanová 3. C p. uč. Jágerová
Hviezdoslavov Kubín Obvodné Čestné uznanie Samuel Nagy 8. A p. uč. Pustaiová
"... a Slovo bolo
u Boha..."
Celoštátne 1. Alžbeta Baldovská 9. B p. uč. Ferková
Chemická olympiáda Obvodné 2. Dominika Pončáková 8. A p. uč. Buntová
Gymnastický štvorboj Obvodné 1. Lea Neufeldová 6. B p. uč. Brezová
Gymnastický štvorboj Obvodné 2.

Lea Neufeldová

Terézia Labaničová, Zuzana Bandyová

Klára Neufeldová, Simona Hudáková

 

6. B

5. B

4. B

 

p. uč. Brezová
Biblická olympiáda Obvodné 2.

Sebastián Kaduk

Matúš Fečko

Radoslav Hospodár

6. A

7 C

8. B

p. uč. Kupková
Pytagoriáda Obvodné 2. Veronika Klemová 5. C p. uč. Jurašeková
Ukáž, čo vieš Celomestská súťaž 1.

Terézia Panocová

Patrícia Lisyová, Terézia Tučeková, Sophia Sedláková, Lukáš Bender

Tomáš Fečko

4. C

 

4. B

3. A

p. uč. Fabianová
"... a Slovo bolo
u Boha..."
Krajské 1. Alžbeta Baldovská 9.B p. uč. Ferková
"... a Slovo bolo
u Boha..."
Krajské 2. Tamara Ondrejková 5.C p. uč. Ferková
"... a Slovo bolo
u Boha..."
Krajské 3. Helena Kollárová 8.A p uč. Pustaiová
"... a Slovo bolo
u Boha..."
Krajské 3. Kristína Remáčová 6.B p. uč. Ferková
"... a Slovo bolo
u Boha..."
Krajské 3. Maxim Marko 3.B p. uč. Fabianová
Dejepisná olympiáda Obvodné 3. Lenka Gočíková 7.C p. uč. Zachariáš
Geografická olympiáda Obvodné 1. Timotej Smoleň 7.B p. uč. Bačinská
Geografická olympiáda Obvodné 3. Jakub Žofčin 6.B p. uč. Bačinská
Šaliansky Maťko Obvodné  1. Kristína Bagošová 5.C p. uč. Ferková
     Šaliansky Maťko Obvodné  2. Ráchel Rimarčíková  6.A p. uč. Cubjaková
Matematická olympiáda Obvodné  3. Michal Grešš 5.B p. uč. Jurašeková
Matematická olympiáda Obvodné  3. Veronika Klemová 5.C p. uč. Jurašeková
Basketbal Obvodné  3. dievčatá   p. uč. Brezová
Stolný tenis Obvodné  1. Jakub Hořák, Šimon Snopko, Michal Grega, Martin Parlagi 7.B, 7.B, 8.B, 8.B p. uč. Švec
Školské majstrovstvá v šachu   1. Alex Marko 7.C  
Majstrovstvá v šachu okresu Stropkov   2. Alex Marko 7.C  
Majstrovstvá v šachu okresu Stropkov   1. Maxim Marko 3.B  
Bedminton Obvodné  2. Matej Skyba, Benjamín Vodrážka 9.B p. uč. Švec

2012/2013

Typ súťaže Kolo Miesto  Meno  Trieda

Na súťaž

pripravoval(a)

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Celoslovenské
Krajské
Obvodné

1.

1.

1.

Kristína Šeligová 9. B p. uč. Ferková
Hviezdoslavov Kubín

Krajské

3.
3.

Simon Švec

Tamara Ondrejková

9. B

4. C

p. uč. Ferková

p. uč. Smoleňová 

Hviezdoslavov Kubín Obvodné 1.
1.
3.
Čestné uznanie
Čestné uznanie
Simon Švec
Tamara Ondrejková
Lucia Jakubíková
Kristína Remáčová
Michal Grešš

 

9.B
4.C
8.B
5.B
4.C

 

p. uč. Ferková
p. uč. Smoleňová
p. uč. Ferková
p. uč. Ferková
p. uč. Smoleňová

 

"... a Slovo bolo u Boha..." Celoslovenské Čestné uznanie Lucia Jakubíková 8.B  
  Arcidiecézne 1.
2.
3.
Lucia Jakubíková
Dávid Kardoš
Sára Sabolová
8. B
5. B
8. B
p. uč. Ferková
Literárne Košice Jána Štiavnického Mestská súťaž 3.
3.
2.
Samuel Nagy
Monika Tomčíková
Veronika Kaduková
7.A
7.A
9.A
p. uč. Pustaiová
Biologická olympiáda - geológia Celoslovenské 3. Marcel Lukáč 7.A p. zástupkyňa Hrebeňárová
Biologická olympiáda - geológia Krajské 1.  Marcel Lukáč 7.A p. zástupkyňa Hrebeňárová
Biologická olympiáda - geológia Obvodné 1.
2.
4.
Marcel Lukáč
Zuzana Smolková
Radovana Stratilová
7.A
9.B
9.B

 

p. zástupkyňa Hrebeňárová
Biologická olympiáda - zoológia Obvodné 1.
3.
Karin Schmognerová
Karolína Bányászová
7.C
6.C
p. uč. Buntová
Šaliansky Maťko Obvodné 1. Ráchel Rimarčíková 5.A p. uč. Cubjaková

2011/2012

Typ súťaže

Kolo

Miesto

Meno

Trieda

Na súťaž pripravoval(a)

Biologická olympiáda - geológia Krajské 4. Zuzana Smolková 8.B p. zást. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - zoológia Krajské 6. Leonard Labanič 6.A p. uč. Buntová
Biologická olympiáda - zoológia Krajské 8. Karin Schmognerová 6.C p. uč. Buntová
Slávik Slovenska Obvodné 2. Miriam Labaničová 1.D p. uč. Križalkovičová
Slávik Slovenska Obvodné 2. Mária Jurová 5.C p. uč. Križalkovičová
Matematická olympiáda Obvodné 1. Lucia Jakubíková 7.B p. uč. Paraličová
Matematická olympiáda Obvodné 3. Lukáš Guba 6.C p. uč. Paraličová
Hviezdoslavov Kubín Krajské 2. Simon Švec 8.B p. uč. Ferková
Literárne Košice Jána Štiavnického Mestské Čestné uznanie Anna Fabianová 8.B p. uč. Ferková
Biologická olympiáda - geológia Obvodné 1. Zuzana Smolková 8.B p. zást. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - geológia Obvodné 4. Radovana Stratilová 8.B p. zást. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - geológia Obvodné 5. Jakub Šimoňák 8.A p. zást. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - botanika Obvodné 2. Katarína Panocová 7.B p. uč. Buntová
Biologická olympiáda - botanika Obvodné 3. Terézia Šudáková 7.B p. uč. Buntová
Biologická olympiáda - zoológia Obvodné 2. Karin Schmognerová 6.C p. uč. Buntová
Biologická olympiáda - zoológia Obvodné 1. Leonard Labanič 6.A p. uč. Buntová
Biblická olympiáda Obvodné 1. Lucia Jakubíková Františka Orságová Radoslav Hospodár
7.B, 7.B 6.B

p. uč. Kupková,p. kaplán Marcel Puškáš

Hviezdoslavov Kubín Obvodné 2. Sára Sabolová 7.B p. uč. Ferková
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 3. Lucia Jakubíková 7.B p. uč. Ferková
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 2. Simon Švec 8.B p. uč. Ferková
Európa v škole Obvodné 1. Helena Friedmanová 7.C p.uč. Bednárová
Európa v škole Obvodné 2. Lucia Tomondiová 7.C p.uč. Bednárová
Európa v škole Obvodné 2. kolektív 7.C p.uč. Bednárová
Európa v škole Obvodné 3. kolektív 6.C p.uč. Cubjaková
Vybíjaná Obvodné 5. dievčatá   p.uč.Brezová
Európa v škole Obvodné 3. Ján Fabian 6.B p.uč. Ferková
Šaliansky Maťko Obvodné 2. Lucia Jakubíková 7.B p.uč. Ferková
...a Slovo bolo u Boha... Celoslovenské 2. Terézia Šudáková 7.B p.uč. Ferková
...a Slovo bolo u Boha... Arcidiecézne 1. Helena Kollárová 6.A p.uč. Pustaiová
...a Slovo bolo u Boha... Arcidiecézne 1. Terézia Šudáková 7.B p.uč. Ferková
...a Slovo bolo u Boha... Arcidiecézne 3.

Lenka Gočíková  

5.C p.uč. Pustaiová
...a Slovo bolo u Boha... Arcidiecézne 2. Sára Sabolová 7.B p.uč. Ferková
Florbalový turnaj Okresné 2. Družstvo chlapov 8.ročník p.uč. Kičura
Orientačný   beh
Liga školských družstiev 3. Antónia Šofránková         
Monika Karpátová
Zuzana Smolková
9.A
9.C
8.B
p.Onder

 

Hviezdoslavov Kubín

2010/2011

 

Typ súťaže

Kolo

Miesto

Meno

Trieda

Na súťaž pripravoval(a)

Kevedko Celomestské 2. Radoslav Hospodár
Petra Pirošková
Veronika Sonogová
5.B
9.B
9.B
p.uč. Zachariáš
Atletika Okresné 2. Marek Nováček
9.A p. uč. Kičura
Orientačný beh Krajské 2. Družstvo dievčat   p. uč. Brezová
... a Slovo bolo u Boha...
Krajské 1.
3.
Lucia Stankovičová
Radka Soľárová
6.B
8.A
p.uč. Bednárová
Literárne Košice J. Šiavnického
Celoslovenské 3. Viktória Janitorová
8.C p.uč. Cubjaková
Slavik Slovenska 2011
Okresné 2. Máia Jurová
4.C p. uč. Križalkovičová
Hviezdoslavov Kubín Krajské 3. Sára Sabolová 6.B p. uč. Ferková
Dejepisná súťaž "Košice" Mestské 1. družstvo   p. uč. Zachariáš
Pytagoriáda kat. P3
Okresné 18. ÚR
Jakub Nižník 3.A p. uč. Smutelovičová
Pytagoriáda kat. P4
Okresné 4. ÚR Timotej Smoleň 4.B p.č. Fabianová
Pytagoriáda kat. P5
Okresné 3. ÚR Martin Mihálik 5.A p. uč. Kravecová
Pytagoriáda kat. P5
Okresné 10. ÚR Lukáš Guba 5.C p. uč. Paraličová
Pytagoriáda kat. P6
Okresné 13. ÚR Lucia Jakubíková 6.B p. uč. Paraličová
Pytagoriáda kat. P6
Okresné 14. ÚR Dominik Stuchlý
6.C p.uč. Krajkovičová
Pytagoriáda kat. P7 Okresné 1. ÚR Anna Fabianová
7.B p. uč. Paraličová
Orientačný beh Regionálne

1.

Antónia Šofranková

8.A

p. uč. Brezová

Orientačný beh

Regionálne

3.

Monika Karpátová

8.C

p. uč. Brezová

Orientačný beh

Regionálne

3.

Paulína Tomášková

8.A

p. uč. Brezová

Orientačný beh

Regionálne

2.

Daniel Kertés

9.A

p. uč. Kičura

Orientačný beh

Regionálne

4.

Róbert Chovanec

9.A

p. uč. Kičura

Orientačný beh

Regionálne

1.

Družstvo chlapcov

 

p. uč. Kičura

Orientačný beh

Regionálne

1.

Družstvo dievčat

 

p. uč. Brezová

Fyzikálna olympiáda

Krajské

4.

Filip Gurbáľ

9.A

p. uč. Paraličová

Matematická olympiáda

Okresné

4.

Kristína Šeligová

7.B

p. uč. Paraličová

Hviezdoslavov Kubín

Okresné

2.
3.

 Čestné uznanie

Sára Sabolová
Alexandra Adamová
Lucia Jakubíková

6.B
9.C
6.B

p. uč. Ferková
p. uč. Cubjaková
p.uč Ferková

Biologická olympiáda

Okresné

1.zoológia

2.botanika
1.geológia
2.geológia

Magdaléna Šudáková
Terézia Šudáková
Matej Hrebeňár
Šimon Dura

8.C
6.B
9.A
8.C

p. uč. Buntová
p. uč. Buntová
p. uč. Hrebeňárová
p. uč. Hrebeňárová

Zober loptu nie drogy
Hádzaná

Celomestské

2.

Družstvo dievčatp. uč. Kičura

Chemická olympiáda

Okresné

2.

Matej Hrebeňár

9.A

p.uč. Krajkovičová

Fyzikálna olympiáda

Okresné

3.

Filip Gurbáľ

9.A

p. uč. Paraličová

Volejbal dievčat

Okresné

1.

p. uč. Brezová

Biblická olympiáda

Okresné

1.

Lucia Jakubíková
Terézia Šudáková
Radoslav Hospodár

6.B
6.B
5.B

p. kaplán Puškáš
p. uč. Kupková

Európa v škole
(výtvarná súťaž)1.

Lucia Tomondyová

6.C

p. uč. Bednárová

Olympiáda
z anglického jazyka

Krajské

4.

Mičuch Jozef

9.C

p. uč. Kručanicová

Matematická olympiáda

Obvodné

5.
6.
10.

Mihálik Martin
Guba Lukáš
Galajda Marián

5.A
5.C
5.C

p. uč. Kravecová
p. uč. Paraličová
p. uč. Paraličová

Olympiáda
z anglického jazyka

Obvodné

1.

Mičuch Jozef

9.C

p. uč. Kručanicová

Šaliansky Maťko

Obvodné

1.

Jakubíková Lucia

6.B

p. uč. Ferková