Úspechy školy

2021/2022


Názov súťaže


Kolo

Miesto

Meno

Trieda

Na súťaž pripravoval/a)

Beniakove Chynorany Celoslovenské čestné uznanie Viliam Ferko 9.C
„...a Slovo bolo u Boha...“ Krajské 1. Klára Angelovičová 6.C
„...a Slovo bolo u Boha...“ Krajské 1. Ema Štupáková 8.A
Hviezdoslavov Kubín Krajské 1. Tereza Tverďáková 6.A
Hviezdoslavov Kubín Krajské 3. Júlia Verebová 6.A
Hviezdoslavov Kubín Krajské 3. Veronika Gburíková 6.C
Matematická olympiáda Okresné 1. Daniela Bujňáková 7.D Mgr. R. Demjanovičová
Matematická olympiáda Okresné 2. Jakub Gajdošík 7.D Mgr. R. Demjanovičová
Matematická olympiáda Okresné 3. Martin Sudzina 7.B Mgr. M. Kaduková
Matematická olympiáda Okresné 2. - 4. Timotej Štefko 8.A Mgr. M. Jurašeková
Matematická olympiáda Okresné 2. - 4. Liliana Varhoľáková 6.B Mgr. M. Kaduková
Šaliansky Maťko Krajské 1. Tereza Tverďáková 6.A  
Slovo bez hraníc Celomestské 2. Viliam Ferko 9.C  
Slovo bez hraníc Celomestské 2. Dominika Hakulinová 9.C  
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské 1. Anna Mária Sudzinová 9.C Mgr. M. Gajdošíková
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Viliam Ferko 9.C Mgr. M. Gajdošíková
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Klára Angelovičová 6.B Mgr. M. Gajdošíková
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Benita Brillová 5.D Mgr. M. Krupová
Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 2. Viktória Guttová 7.A MVDr. A. Zachariášová
Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Lívia Oravcová 4.A Mgr. K. Fabianová
Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Lenka Bedriová 3.C  
Hviezdoslavov Kubín Okresné 3. Viliam Ferko 9.C  
Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Júlia Verebová 6.A  
Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Veronika Gburíková 6.C  
Biologická olympiáda - geológia Okresné 1. Anna Mária Sudzinová 9.C Ing. T. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - geológia Okresné 2. Dominika Hakulinová 9.C Ing. T. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - botanika Okresné 1. Viliam Ferko 9.C Mgr. M. Bačinská
Biologická olympiáda - zoológia Okresné 1. Katarína Marcziová 9.C Mgr. M. Bačinská
Biologická olympiáda - zoológia Okresné 2. Miriam Gburíková 9.C Mgr. M. Bačinská
Pytagoriáda Okresné 1. Benita Brillová 5.D Mgr. A. Paraličová
Pytagoriáda Okresné 3. Tomáš Ivančo 4.A Mgr. D. Sedláčková
Pytagoriáda Okresné 3. Matúš Varhoľák 4.B Mgr. I. Roháčová
Pytagoriáda Okresné 3. Mária Magdaléna Nebesňákov 8.A Mgr. M. Jurašeková
Vesmír očami detí Okresné

postup do

celoslovenského kola

Sára Selecká 8.C Mgr. M. Gajdošíková
Vesmír očami detí Okresné čestné uznanie Karolína Andrejková 8.B Mgr. M. Gajdošíková
Vesmír očami detí Okresné čestné uznanie Mária Magdaléna Nebesňáková 8.A Mgr. M. Gajdošíková
Fyzikálna olympiáda Okresné 3. Kristína Rendošová 9.C Mgr. M. Kaduková
Všetkovedko Celoslovenské 1. Jakub Krupa 2.C Mgr. A. Hadbavníková
Všetkovedko Celoslovenské 1. Juraj Matuš 2.A PaedDr. A. Némethová
Všetkovedko Celoslovenské 3. Ján Filo 2.C Mgr. A. Hadbavníková
Všetkovedko Celoslovenské 3. Amálie Janáčková 2.B Mgr. A. Nosov
Šaliansky Maťko Okresné 1. Tereza Tverďáková 6.A  
Biblická olympiáda Okresné 2.

Benita Brillová

Richard Soľár

Romana Bodyová

5.D

5.D

8.A

Mgr. A. Kupková
Biologická olympiáda - projektová časť Krajské 3. Nina Fodorová 9.C MVDr. A. Zachariášová
Matematická olympiáda Okresné 2. - 5. Anna Mária Sudzinová 9.C Mgr. M. Jurašeková
Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 2. Nina Fodorová 9.C MVDr. A. Zachariášová
Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 3. Viliam Ferko 9.C MVDr. A. Zachariášová
Olympiáda v ANJ - kategória 1C Krajské 3. Tamara Kakalejčíková 8.C Mgr. P. Sorgerová
Dejepisná olympiáda Okresné 1. Klára Milkovičová 9.A PhDr. J. Zachariáš
Dejepisná olympiáda Okresné 2. Žofia Jurčinová 9.A PhDr. J. Zachariáš
Dejepisná olympiáda Okresné 2. Karolína Molitorisová 7.D PhDr. J. Zachariáš
PRO SLAVIS 2021 Celoslovenské 2. redakčná rada   Mgr. R. Demjanovičová, Mgr. B. Ferková
Technická olympiáda Krajské 2.

Adam Smatana

Jakub Brilla

9.A

8.C

Ing. P. Jurašek
Technická olympiáda Okresné 1.

Adam Smatana

Jakub Brilla

9.A

8.C

Ing. P. Jurašek
Beniakove Chynorany 2021 Krajské 2. Viliam Ferko 9.C  
Najkrajší sen Celomestské 1. Filip Tverďák 2.A PaedDr. A. Némethová
Najkrajší sen Celomestské 2. Viktória Huková 2.A PaedDr. A. Némethová
Najkrajší sen Celomestské 3. Adam Pavlulik 2.C PaedDr. A. Némethová
Najkrajší sen Celomestské 3. Júlia Majláthová 7.B Mgr. M. Gajdošíková
Najkrajší sen Celomestské 3. Karol Zentko 9.C Mgr. M. Gajdošíková
Najkrajší sen Celomestské čestné uznanie Kristína Žoffčáková 6.B Mgr. M. Gajdošíková
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas Celoslovenské 1. Tereza Tverďáková 6.A

2020/2021

 

Názov súťaže

 

Kolo

Miesto

Meno

Trieda

Na súťaž pripravoval/a)

Hviezdoslavov Kubín Krajské 1. Tereza Tverďáková 5.A  
Hviezdoslavov Kubín Krajské 2. Petra Koribská 4.B  
Hviezdoslavov Kubín Krajské 2. Júlia Verebová 5.A  
Hviezdoslavov Kubín Krajské 2. Rebeka Beľanová 4.B Mgr. A. Beľanová
Biologická olympiáda - geológia Celoslovenské 2. Anna Mária Sudzinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - zoológia Celoslovenské 2. Katarína Marcziová 8.C Mgr. M. Bačinská
Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Rebeka Beľanová 4.B Mgr. A. Beľanová
Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Petra Koribská 4.B  
Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Júlia Verebová 5.A  
Hviezdoslavov Kubín Okresné 2. Veronika Gburíková 5.C  
Hviezdoslavov Kubín Okresné 3. Viliam Ferko 8.C  
Biologická olympiáda - geológia Krajské 1. Anna Mária Sudzinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - geológia Krajské 3. Dominika Hakulinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - zoológia Krajské 1. Katarína Marcziová 8.C Mgr. M. Bačinská
Chemická olympiáda Krajské 3. Dominika Brillová 9.C RNDr. A.Krajkovičová
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Laura Harmadiová 5.B Mgr. M. Gajdošíková
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Kristína Žoffčáková 5.B Mgr. M. Gajdošíková
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Zuzana Sklenková 8.A Mgr. M. Gajdošíková
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Katarína Marcziová 8.C Mgr. M. Gajdošíková
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Anna Mária Sudzinová 8.C Mgr. M. Gajdošíková
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské cena porotcu Michal Zimovčák 8.C Mgr. M. Gajdošíková
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Lucia Kaduková 9.B Mgr. M. Gajdošíková
Matematická olympiáda Krajské 3. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková
Biologická olympiáda - botanika Okresné 2. Viktória Guttová 6.A MVDr. A. Zachariášová
Biologická olympiáda - botanika Okresné 3. Daniela Bujňáková 6.D MVDr. A. Zachariášová
Matematická olympiáda Okresné 2. Daniela Bujňáková 6.D Mgr. R. Demjanovičová
Matematická olympiáda Okresné 2. Dominika Hakulinová 8.C Mgr. M. Jurašeková
Matematická olympiáda Okresné 3. Karol Zentko 8.C Mgr. M. Jurašeková
Pytagoriáda  Okresné  3. Matej Ivančo  8.C Mgr. M. Jurašeková 
Máš problém? Celoslovenské 1. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková

Matematický expres - Matboj - MatX

9. ročník

Celoslovenské 2.

Dominika Brillová

Lillian Gardoňová

Ľudmila Kicová

Daniela Židiková

9.C Mgr. M. Jurašeková
Biologická olympiáda - geológia Okresné 1. Annamária Sudzinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - geológia Okresné 2. Dominika Hakulinová 8.C Ing. T. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - zoológia Okresné 1. Katarína Marcziová 8.C Mgr. M. Bačinská
Biologická olympiáda - zoológia Okresné 2. Miriam Gburíková 8.C Mgr. M. Bačinská
Fyzikálna olympiáda Okresné 1. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Kaduková
Chemická olympiáda Okresné 1. Dominika Brillová 9.C RNDr. A. Krajkovičová
Biblická olympiáda Okresné 1.

Zuzana Sklenková

Dominika Brillová

Tadeáš Kaduk

8.A

9.C

9.B

Mgr. A. Kupková
Dejepisná olympiáda Okresné 2. Emília Sikorová 8.A PhDr. J. Zachariáš
Dejepisná olympiáda Okresné 3. Tadeáš Kaduk 9.B PhDr. J. Zachariáš
Biologická olympiáda - projektová časť Okresné 1. Nina Fodorová 8.C MVDr. A. Zachariášová
Biologická olympiáda - teoretická časť Okresné 2. Petra Sobotková 9.C MVDr. A. Zachariášová
Geografická olympiáda - kategória G Okresné 3.  Teodor Dubjel 5.A Mgr. M. Bačinská
Olympiáda v ANJ Krajské 3. Aneta Jurčišinová 7.B Mgr. M. Köry
Matematická olympiáda Okresné 1. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková
Olympiáda v ANJ Okresné 1. Aneta Jurčišinová 7.B Mgr. M. Köry
Tu stojím ja! Celomestské 1. Lucia Kaduková 9.B Mgr. M. Bednárová
ATTOMAT 5 Celoslovenské 2. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková
ATTOMAT 4 Celoslovenské 1. Dominika Brillová 9.C Mgr. M. Jurašeková

2019/2020

 

Názov súťaže

 

Kolo

Miesto

Meno

Trieda

Na súťaž pripravoval/a)

Chemická olympiáda, kategória D Okresné 1. Karolína Kaduková 9.A Mgr. Z. Buntová
Chemická olympiáda, kategória D Okresné 2. Dominika Brillová 8.C Mgr. Z. Buntová
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské 2. Zuzana Láncošová 7.B Mgr. B. Ferková
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Juliana Chovancová 6.B Mgr. H. Pustaiová
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Peter Solár 6.B Mgr. H. Pustaiová
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské čestné uznanie Katarína Drangová 8.C Mgr. H. Pustaiová
Škola plná talentov Celomestské 2. žiaci celej školy  

Mgr. H. Pustaiová

Mgr. M. Križalkovičová

Mgr. M. Jurašeková

Mgr. B. Ferková

Mgr. R. Demjanovičová
Vesmír očami detí  Okresné  postup do celoslovenského kola  Lillian Gardoňová 8.C Mgr. M. Bednárová 
Vesmír očami detí  Okresné  2. s postupom do celoslovenského kola Ella Némethová  3.C PaedDr. A. Némethová 
Šaliansky Maťko
Krajské 3. Dominika Hakulinová 7.C  
KOŠICE STAR 2020 Okresné 1.

Katarína Jiříčková

Zuzana Kolcunová

Petra Szinaiová

Daniela Zaicová

9.B

9.C

9.B

9.B

Mgr. M. Križalkovičová
KOŠICE STAR 2020 Okresné 3. Zuzana Kolcunová 9.C Mgr. M. Križalkovičová
Dejepisná olympiáda Okresné 1. Zuzana Sklenková 7.A PhDr. J. Zachariáš
Dejepisná olympiáda Okresné 1. Alexander Jandošek 9.A PhDr. J. Zachariáš
Dejepisná olympiáda Okresné 2. Tadeáš Kaduk 8.B PhDr. J. Zachariáš
Dejepisná olympiáda Okresné 2. Annamária Hintošová 9.A PhDr. J. Zachariáš
"Gaming Decathlon" Okresné 1.

Terézia Hlatká

Michaela Majerníková

Matúš Ďurian

9.A

9.A

9.B

Mgr. J. Bučáková
Geografická olympiáda Okresné 1. Jakub Gajdošík 5.D Mgr. M. Bačinská
Biologická olympiáda Okresné 1. Michaela Majerníková 9.A MVDr. A. Zachariášová
Biologická olympiáda Okresné 2. Sára Lakatošová 9.A MVDr. A. Zachariášová
Matematická olympiáda Z5 Okresné  1. Daniela Bujňáková 5.D Mgr. R. Demjanovičová
Matematická olympiáda Z9 Okresné  2. Michaela Jačaninová 9.C Mgr. A. Paraličová
Matematická olympiáda Z9 Okresné  3. Sára Lakatošová 9.A Mgr. R. Demjanovičová
Matematická olympiáda Z9 Okresné  4. Martin Belej 9.C Mgr. A. Paraličová
Šaliansky Maťko  Okresné  1. Dominika Hakulinová 7.C  
Šaliansky Maťko  Okresné  2. Dominika Čigášová 4.B Mgr. J. Kolesárová 
Olympiáda v anglickom jazyku  Okresné  2. Terézia Hlatká  9.A Mgr. J. Bučáková 
Koláže rozprávajú Celomestské 3. Júlia Verebová 4.A PaedDr. A. Némethová
Koláže rozprávajú Celomestské čestné uznanie Teodor Dubjel 4.A PaedDr. A. Némethová
Sklenený Centruško 2019 Okresné 1. redakcia časopisu Ratolesť  
Mgr. B. Ferková
Mgr. R. Demjanovičová
Mgr. H. Pustaiová
Školská florbalová liga Okresné 1. chlapci 9. ročník Mgr. V. Drimák
"... a Slovo bolo u Boha ..." Krajské 1. Ema Štupáková 6.A  
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane Arcidiecézne 3.

Tamara Bodnárová

Katarína Jiříčková

Laura Kopsová

9.A

9.B

Mgr. D. Snopková
PRO SLAVIS 2019 Celoslovenské 3. redakcia časopisu Ratolesť  
Mgr. B. Ferková
Mgr. R. Demjanovičová
Mgr. H. Pustaiová
Deti a architektúra Celoslovenské 2. Ivan Jandošek 6.B Mgr. M. Bednárová
Deti a architektúra Celoslovenské 2. Alžbeta Sorgerová 6.C Mgr. M. Bednárová
Školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu Krajské 3. Maxim Marko 9.B  
Hodnoty vyplývajúce z lásky
Arcidiecézne
1.
Amália Matiková
2.C
PaedDr. A. Némethová
 Hodnoty vyplývajúce z lásky Arcidiecézne
3.
Anna Krupová
bývalá žiačka
PaedDr. A. Némethová
Hodnoty vyplývajúce z lásky Arcidiecézne mimoriadne ocenenie Ján Rokyta 2.C PaedDr. A. Némethová
Hodnoty vyplývajúce z lásky Arcidiecézne 1. Juliana Chovancová 6.B Mgr. M. Bednárová
Hodnoty vyplývajúce z lásky Arcidiecézne 1. Karolína Kaduková 9.A Mgr. M. Bednárová

2018/2019

 •  

  Typ súťaže

   

  Kolo

  Miesto

  Meno

  Trieda

  Na súťaž pripravoval/a)

  Hviezdoslavov Kubín Celoslovenské prehliadka Arian Tahzib 7.C  
  Slávik Slovenska 2019 Krajské 1. Lívia Oravcová 1.A Mgr. M. Križalkovičová
  PIKOMAT Celoslovenské 1. Dominika Brillová 7.C Mgr. M. Jurašeková
  Chemická olympiáda Krajské 2. Karolína Kaduková 8.A Mgr. Z. Buntová
  Slávik Slovenska 2019 Okresné 1. Lívia Oravcová 1.A Mgr. M. Križalkovičová
  Slávik Slovenska 2019 Okresné 2. Tamara Bodnárová 8:A Mgr. M. Križalkovičová
  Slávik Slovenska 2019 Okresné Čestné uznanie Karol Zentko 6.C Mgr. M. Križalkovičová
  IQ olympiáda Regionálne - Východ 4. Dominika Brillová 7.C Mgr. M. Jurašeková
  IQ olympiáda Regionálne - Východ 19. Tamara Ihnátová 8.B Mgr. A. Paraličová
  IQ olympiáda Regionálne - Východ 53. Matúš Ďurian 8.B Mgr. A. Paraličová
  Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské 2. Peter Láncoš 6.B Mgr. B. Ferková
  Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské 3. Adam Farkašovský 6.C Mgr. M. Cubjaková
  Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské Čestné uznanie Zuzana Láncošová 6.B Mgr. B. Ferková
  Perohryz Krajské 3. redakcia časopisu Ratolesť  
  Mgr. B. Ferková
  Mgr. H. Pustaiová
  Mgr. R. Demjanovičová
  Hviezdoslavov Kubín Krajské 1. Arian Tahzib 7.C  
  Hviezdoslavov Kubín Krajské 3. Veronika Gburíková 3.C Mgr. G. Pirošková
  Hviezdoslavov Kubín Krajské Čestné uznanie Dominika Čigášová 3.B Mgr. J. Kolesárová
  Vesmír očami detí Celoslovenské Ocenená práca Karolína Kaduková 8.A Mgr. M. Bednárová
  Moje mesto Celomestké 3. Miriam Labaničová 8.A Mgr. M. Bednárová
  Matematická olympiáda Okresné 1. Tamara Ihnátová 8.B Mgr. A. Paraličová
  Matematická olympiáda Okresné 3. Martin Belej 8.C Mgr. A. Paraličová
  Biologická olympiáda - zoológia Okresné 1. Katarína Marcziová 6.C Mgr. Z. Buntová
  Biologická olympiáda - zoológia Okresné 2. Miriam Gburíková 6.C Mgr. Z. Buntová
  Biologická olympiáda - geológia Okresné 1. Annamária Sudzinová 6.C Ing. T. Hrebeňárová
  Biologická olympiáda - geológia Okresné 2. Dominika Hakulinová 6.C Ing. T. Hrebeňárová
  Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Veronika Gburíková 3.C Mgr. G. Pirošková
  Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Arian Tahzib 7.C  
  Hviezdoslavov Kubín Okresné 2. Dominika Čigášová 3.B Mgr. J. Kolesárová
  Hviezdoslavov Kubín Okresné 3. Christian Brossmann 5.A  
  Hviezdoslavov Kubín Okresné 3. Dominika Hakulinová 6.C  
  Hviezdoslavov Kubín Okresné 3. Tereza Panocová 9.C  
  Biblická olympiáda Krajské 2. Tadeáš Kaduk
  Dominika Brillová
  Gabriela Palenčárová
  7.B
  7.C
  9.B
  Mgr. A. Kupková
  Pytagoriáda Okresné 1. Dominika Brillová 7.C Mgr. M. Jurašeková
  Chemická olympiáda Okresné 1. Karolína Kaduková 8.A Mgr. Z. Buntová
  Chemická olympiáda Okresné 2. Matúš Gburík 9.C Mgr. Z. Buntová
  DANCE CITY 2019 Okresné 1. 12 tancujúcich princezien mix p. Ľ. Jergová
  Dejepisná olympiáda Krajské 2. Tadeáš Kaduk 7.B PhDr. J. Zachariáš
  Volejbal - chlapci Okresné 2. Roland Lacko
  Benedikt Lukáš
  Matúš Sedlák
  Marek Surmánek
  Jakub Forgáč
  Viktor Onuška
  Ján Sorger
  9.B
  9.B
  9.B
  9.B
   9.C
   9.C
   9.C
  Mgr. I. Vaško
  Biblická olympiáda Okresné 1. Tadeáš Kaduk
  Dominika Brillová
  Gabriela Palenčárová
  7.B
  7.C
  9.B
  Mgr. A. Kupková
  Fyzikálna olympiáda Okresné 2. Matúš Gburík 9.C Mgr. M. Kaduková
  Fyzikálna olympiáda Okresné 3. Gabriela Palenčárová 9B Mgr. M. Kaduková
  Všetkovedko Celoslovenské 1. Richard Soľár 2.D Mgr. M. Križalkovičová
  Vesmír očami detí Okresné 1. Alžbeta Rajňáková 8.A Mgr. M. Bednárová
  Vesmír očami detí Okresné postup na celoslovenské kolo Karolína Kaduková 8.A Mgr. M. Bednárová
  Vesmír očami detí Okresné Čestné uznanie Miriam Labaničová 8.A Mgr. M. Bednárová
  KOŠICE STAR 2019 Okresné 3. Sarah Beľanová 8.C Mgr. M. Križalkovičová
  KOŠICE STAR 2019 Okresné 3. Katarína Jiříčková
  Lucia Koribská
  Petra Szinaiová
  Daniela Zaicová
  8.B Mgr. M. Križalkovičová
  KOŠICE STAR 2019 Okresné Čestné uznanie Rebeka Beľanová 2.B Mgr. M. Križalkovičová
  Dejepisná olympiáda Okresné 1. Zuzana Sklenková 6.A PhDr. J. Zachariáš
  Dejepisná olympiáda Okresné 2. Natália Pončáková 6. A PhDr. J. Zachariáš
  Dejepisná olympiáda Okresné 2. Tadeáš Kaduk 7. B PhDr. J. Zachariáš
  Dejepisná olympiáda Okresné 3. Alexander Jandošek 8. A PhDr. J. Zachariáš
  Biologická olympiáda Okresné 2. Sára Lakatošová 8.A MVDr. A. Zachariášová
  Biologická olympiáda Okresné 3. Terézia Hlatká 8.A MVDr. A. Zachariášová
  Geografická olympiáda Okresné 2. Matúš Gburík 9.C Mgr. M. Bačinská
  Geografická olympiáda Okresné 3. Tadeáš Kaduk 7.B Mgr. M. Bačinská
  Geografická olympiáda Okresné 3. Matej Ivančo 6.C Mgr. M. Bačinská
  PREZENTÁCIA NA PC Okresné 3. Tomáš Fečko
  Michaela Majerníková
  8.A
  Šaliansky Maťko Okresné 2. Dominika Čigášová 3.B Mgr. J. Kolesárová
  Šaliansky Maťko Okresné 2. Dominika Hakulinová 6.C  
  Šaliansky Maťko Okresné 3. Christian Brossmann 5.A  
  Koláže rozprávajú Celomestské 2. Karolína Kaduková 8.A Mgr. M. Bednárová
  Sklenený Centruško Okresné 1. redakcia časopisu Ratolesť  
  Mgr. B. Ferková
  Mgr. H. Pustaiová
  Mgr. R. Demjanovičová
  "... a Slovo bolo u Boha ..." Krajské 1. Kristína Matušová 4.A Mgr. T. Durová
  "... a Slovo bolo u Boha ..." Krajské 2. Laura Čurová 4.B Mgr. K. Fabianová
  Dominikova vianočná pieseň Regionálne Strieborné pásmo Ema Kandráčová 1.A Mgr. M. Križalkovičová
  Dominikova vianočná pieseň Regionálne Strieborné pásmo Kristína Matušová 4.A Mgr. M. Križalkovičová
  Futsal Arcidiecézne 2. chlapci ôsmaci, deviataci Mgr. I. Vaško
  Povedz drogám nie, zvoľ si umenie! Celoslovenské 1.
  Ema Baranová
  Tomáš Fečko
  8.A Mgr. M. Bednárová
  Povedz drogám nie, zvoľ si umenie! Celoslovenské 1. Soňa Šomšáková 5.A Mgr. M. Bednárová
  Povedz drogám nie, zvoľ si umenie! Celoslovenské 3. Sára Lakatošová 8.A Mgr. M. Bednárová
  Šach Okresné 1. Miriam Kacsmariková 6.B  
  Šach Okresné 3. Maxim Marko 8.B
  Technická olympiáda Okresné 2.
  Ján Sorger
  Matej Šomšák
  9.C Ing. T. Hrebeňárová
  PRO SLAVIS 2018 Celoslovenské Cena riaditeľky Domu Matice slovenskej redakcia časopisu Ratolesť  
  Mgr. B. Ferková
  Mgr. H. Pustaiová
  Mgr. R. Demjanovičová
  Deti a architektúra Celoslovenské 1. Ivan Jandošek 5.B Mgr. M. Bednárová
  Deti a architektúra Celoslovenské 2. Adam Smatana 6.A Mgr. M. Bednárová
  Deti a architektúra Celoslovenské 3. Ľubica Patakyová 5.A Mgr. M. Bednárová
  Deti a architektúra Celoslovenské Cena nadácie SPP Viktória Vargová 5.B Mgr. M. Bednárová
  Deti a architektúra Celoslovenské Čestné uznanie Matej Bratko 5.C Mgr. M. Bednárová
  Deti a architektúra Celoslovenské Čestné uznanie Martina Dziaková 5.C Mgr. M. Bednárová
  Najkrajší sen Celomestské 1. Dominik Nagy 8.B Mgr. M. Bednárová
  Najkrajší sen Celomestské 2. Justína Nagyová 1.A PaedDr. A. Némethová
  Najkrajší sen Celomestské Čestné uznanie Sára Žoffčáková 1.B PaedDr. A. Némethová
  Najkrajší sen Celomestské Čestné uznanie Jakub Ištoňa 1.A PaedDr. A. Némethová
  Cezpoľný beh Okresné 3.
  Jakub Forgáč
  Matúš Gburik
  Viktor Onuška
  9.C
  Mgr. K. Brezová
  Mgr. I. Vaško
  Bedminton Okresné 2.
  Anna Skybová
  Daniela Zaicová

  8.C

  8.B

  Mgr. K. Brezová
  Mgr. I. Vaško
  Bedminton Okresné 3.
  Jakub Eštok
  Matúš Gburik
  9.C
  Mgr. K. Brezová
  Mgr. I. Vaško
  Podtatranský školák
  Krajské  3.  redakcia časopisu Ratolesť  
  Mgr. B. Ferková
  Mgr. H. Pustaiová
  Mgr. R. Demjanovičová
Lívia Oravcová

2017/2018

 

Typ súťaže


Kolo

Miesto

Meno

Trieda

Na súťaž propravoval(a)

Slávik Slovenska 2018 Krajské 1. Laura Čurová 3.B Mgr. M. Križalkovičová
Budúcnosť sveta - životné prostredie Celoslovenské 3. Michaela Balunová 6.B Mgr. M. Bednárová
Pikomat Celoslovenské 3. Dominika Brillová 6.C Mgr. M. Jurašeková
Slávik Slovenska 2018 Okresné 1. Laura Čurová 3.B Mgr. M. Križalkovičová
Slávik Slovenska 2018 Okresné
2. Marek Maďar 7.A Mgr. M. Križalkovičová
Košice 2018 Celomestské 2.

Karolína Bencová

Sofia Sabová

Lívia Vargová

8.B

8.C

8.C

PhDr. J. Zachariáš
Perohryz Krajské 2. redakcia školského časopisu Ratolesť   Mgr. B. Ferková, Mgr. R. Demjanovičová
Príroda očami detí Okresné 2. Ivan Jandošek 4.B PaedDr. A. Némethová
Príroda očami detí Okresné Čestné uznanie Karolína Kaľuhová 2.A PaedDr. A. Némethová
Chemická olympiáda Krajské 2. Michal Grešš 9.B Mgr. Z. Buntová
Biologická olympiáda - zoológia Krajské 3. Tereza Mária Turčeková 8.B Mgr. Z. Buntová
Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské 1. Amália Bortáková 6.B Mgr. M. Cubjaková
Metamorfózy slova 2018 Krajské Strieborné pásmo Viliam Ferko 5.C Mgr. M. Cubjaková
Matematická olympiáda Okresné 3. Karolína Kaduková 7.A Mgr. R. Demjanovičová
Moje mesto Celomestské 1. Damián Nagy 5.B Mgr. M. Bednárová
Biologická olympiáda - zoológia Okresné 1. Tereza Mária Turčeková 8.B Mgr. Z. Buntová
Biologická olympiáda - botanika
Okresné 3. Lívia Vargová 8.C Mgr. Z. Buntová
Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Viliam Ferko 5.C Mgr. M. Cubjaková
Hviezdoslavov Kubín Okresné 2. Michal Grešš 9.B Mgr. H. Pustaiová
Hviezdoslavov Kubín Okresné 2. Arian Tahzib 6.C Mgr. H. Pustaiová
Hviezdoslavov Kubín Okresné Čestné uznanie Natália Pončáková 5.A Mg. B. Ferková
Hviezdoslavov Kubín Okresné Čestné uznanie Ema Štupáková 4.A Mgr. K. Jacková
Hviezdoslavov Kubín Okresné Čestné uznanie Tatiana Bencová 3.B Mgr. K. Fabianová
Čo vieš o hviezdach Okresné 2. Tadeáš Kaduk 6.B Mgr. M. Bačinská
Chemická olympiáda Okresné 1. Michal Grešš 9.B Mgr. Z. Buntová
Biblická olympiáda Obvodné 1.

Tadeáš Kaduk

Adriana Bujňáková

Gabriela Palenčárová

6.B

7.C

8.B

Mgr. A. Kupková
Fyzikálna olympiáda Okresné 1. Michal Grešš 9.B Mgr. M. Kaduková
Pytagoriáda Obvodné 1. Dominika Brillová 6.C Mgr. M. Jurašeková
Pytagoriáda Obvodné 2. Michaela Jačaninová 7.C Mgr. A. Paraličová
Pytagoriáda Obvodné 3. Marianna Zimovčáková 8.B Mgr. M. Kaduková
Pytagoriáda Obvodné 3. - 4. Tamara Ihnátová 7.B Mgr. A. Paraličová
Pytagoriáda Obvodné 3. - 5. Ľudmila Krupová 5.B Mgr. M. Kaduková
 Sklenený Centruško Okresné 3. redakcia školského časopisu Ratolesť   Mgr. B. Ferková, Mgr. R. Demjanovičová
Vesmír očami detí Okresné postup do celoslovenského kola Alžbeta Rajňáková 7.A Mgr. M. Bednárová
Vesmír očami detí Okresné 3. Samuel Fabík 6.C Mgr. M. Bednárová
Majstrovstvá Košického kraja v šachu 4-členných družstiev ZŠ Krajské 1.

Miriam Kacsmariková

Maxim Marko

Lukáš Varga

Lukáš Kubík

5.B

7.B

9.A

9.C

Mgr. I. Vaško
MatX Česko-slovenské 3. Veronika Klemová,  Michaela Jurková, Annamária Hyková, Klára Ivančová
9.C Mgr. M. Jurašeková
SAFi 2018 Celoslovenské 1.

Katarína Jiříčková, Laura Kopsová

Michal Grešš

Daniel Tadeáš Dobrík, Michal Jiříček

7.B

9.B

9.C

Mgr. H. Pustaiová
Olympiáda z dejepisu Obvodné 1. Daniel Tadeáš Dobrík 9.C PhDr. J. Zachariáš
Olympiáda z dejepisu Obvodné 2. Alexander Jandošek 7.A PhDr. J. Zachariáš
Olympiáda z dejepisu Obvodné 2. Tadeáš Kaduk 6.B PhDr. J. Zachariáš
Olympiáda z NJ Krajské 2. Viktória Šimková 9.C Mgr. J. Bučáková
Olympiáda z biológie Obvodné 3. Michaela Jurková 9.C MVDr. A. Zachariášová
Geografická olympiáda Okresné 2. Adriana Bujňáková 7.C Mgr. M. Bačinská
Geografická olympiáda Okresné 2. Matej Ivančo 5.C Mgr. M. Bačinská
Geografická olympiáda Okresné 2. Matúš Gburík 8.C Mgr. M. Bačinská
Olympiáda zo SJL Krajské 2. Michal Grešš 9.B Mgr. H. Pustaiová
"... a Slovo bolo u Boha ..." Krajské 2. Laura Čurová 3.B Mgr. . Fabianová
"... a Slovo bolo u Boha ..." Krajské 3. Veronika Gburíková 2.C Mgr. . Drangová
"... a Slovo bolo u Boha ..." Krajské 3. Karolína Kaduková 7.A Mgr. M. Bednárová
Hronského Jasov Krajské 2. Laura Kopsová 7.B Mgr. H. Pustaiová
Futbal Arcidiecézne 2. chlapci 8. a 9. ročník Mgr. I. Vaško
Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu
Krajské 1. Lukáš Varga 9.A Mgr. I. Vaško
Technická olympiáda Okresné 1. Michal Grešš, Martin Tarhanič 9.B Ing. T. Hrebeňárová
Olympiáda zo SJL Okresné 1. Michal Grešš 9.B Mgr. H. Pustaiová
Slovo bez hraníc Celomestské 3. Dominika Hakulinová 5.C Mgr. M. Cubjaková
Slovo bez hraníc Celomestské 3. Arian Tahzib 6.C Mgr. H. Pustaiová
Beniakove Chynorany Krajské 2. Michal Grešš 9.B Mgr. H. Pustaiová
Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu Okresné 1. Lukáš Varga 9.A Mgr. I. Vaško
Najkrajší sen Celomestské 3. Adam Smatana 5.A Mgr. M. Bednárová
Najkrajší sen Celomestské 3. Ema Mamráková 5.B Mgr. M. Bednárová
Mladý filmový tvorca Celoslovenské 3. Daniel Tadeáš Dobrík 9.C Ing. T. Hrebeňárová
Mladý filmový tvorca Celoslovenské Špeciálna cena Samuel Dobrík 8.C Ing. T. Hrebeňárová
Podtatranský školák Krajské 3. redakcia školského časopisu Ratolesť   Mgr. B. Ferková, Mgr. R. Demjanovičová
Podtatranský školák Krajské Špeciálna cena - Titulka roka
redakcia školského časopisu Ratolesť   Mgr. B. Ferková, Mgr. R. Demjanovičová

 

Mladý filmový tvorca

Celoslovenské

3.

Daniel Dobrík

9.C

Ing. T. Hrebeňárová

2016/2017

 

Typ súťaže Kolo Miesto Meno Trieda

 

Na súťaž
pripravoval(a)


Dilongova Trstená Celoslovenské 3. Tamara Ondrejková 8. C Mgr. B. Ferková
Deti a architektúra Celoslovenské 2. Michaela Balúnová 5. B Mgr. M. Bednárová
Pieseň pre Svätého Otca Arcidiecézne Zlaté pásmo Kristína Remáčová 9. B Mgr. R. Jágerová
Pieseň pre Svätého Otca Arcidiecézne Strieborné pásmo Michal Jáger 2. D Mgr. R. Jágerová
Pieseň pre Svätého Otca Arcidiecézne Strieborné pásmo Sarah Beľanová 6.C Mgr. R. Jágerová
Pieseň pre Svätého Otca Arcidiecézne Čestné uznanie Laura Čurová, Ivana Dvorčáková 2. B Mgr. R. Jágerová
Košice 2017
Celomestská 1. kolektív žiakov II. stupňa 5., 6., 7., 8., 9. ročník PhDr. J. Zachariáš
Moje mesto Celomestská 1. Anna Paulína Čurajová 6. A Mgr. M. Bednárová
Moje mesto Celomestská Čestné uznanie Michaela Majerníková 6. A Mgr. M. Bednárová
Orientačný beh Krajské 2.

Tamara Ondrejková

Tatiana Jenčušová

Viktória Šimková

Monika Jenčušová

8. C, 5.C Mgr. Z. Jenčuš
Slávik Slovenska 2017 Obvodné 3. Viliam Ferko 4. C

Mgr. A.Hadbavníková, 

Mgr. M.Fecková

Slávik Slovenska 2017 Obvodné Čestné uznanie Laura Čurová 2. B

Mgr. A.Hadbavníková, 

Mgr. M.Fecková
Chemická olympiáda Krajské 1. Andrej Belej 9. B Mgr. Z. Buntová
Biologická olympiáda - zoológia Krajské 3. Tereza Mária Turčeková 7. B Mgr. Z. Buntová
Šumenie Krajské 1. Júlia Krupová 4. A Mgr. I. Roháčová
Šumenie Krajské Čestné uznanie Ema Štupáková 3. A Mgr. K. Jacková
Šumenie Krajské Čestné uznanie Katarína Marcziová 4. C Mgr. V. Smoleňová
Dejepisná olympiáda Celoslovenské 6. Daniel Tadeáš Dobrík 8. C PhDr. J. Zachariáš
Literárne Košice Jána Štiavického Celoslovenské Čestné uznanie Dorota Filková 6. B Mgr. H. Pustaiová
Literárne Košice Jána Štiavického Celoslovenské Čestné uznanie Tamara Lakatošová 7. A Mgr. H. Pustaiová
Literárne Košice Jána Štiavického Celoslovenské Čestné uznanie M.M. 6. C Mgr. M. Cubjaková
Biologická olympiáda - kategória D Obvodné 1. Sofia Sabová 7. C MVDr. A. Zachariášvá
Matematická olympiáda - kategória Z6 Obvodné 1. Tamara Ihnátová 6. B Mgr. A. Paraličová
Matematická olympiáda - kategória Z6 Obvodné 4. - 5. Adriana Bujňáková 6. C Mgr. A. Paraličová
Matematická olympiáda - kategória Z6 Obvodné 4. - 5. Karolína Kaduková 6. A Mgr. R. Demjanovičová
Matematická olympiáda - kategória Z7 Obvodné 2. - 5. Oliver Frič 7. B Mgr. M. Kaduková
Matematická olympiáda - kategória Z7 Obvodné 2. - 5. Simona Hudáková 7. A Mgr. A. Paraličová
Matematická olympiáda - kategória Z8 Obvodné 1. Katarína Koribská 8. B Mgr. M. Jurašeková
Matematická olympiáda - kategória Z8 Obvodné 2. - 6. Michaela Jurková 8. C Mgr. M. Jurašeková
Biologická olympiáda - zoológia
Okresné 1. Tereza Mária Turčeková 7.B Mgr. Z. Buntová
Biologická olympiáda - zoológia Okresné 2. Natália Kováčová 8.A Mgr. Z. Buntová
Biologická olympiáda - geológia
Okresné 2. Michal Jiříček 8.C Ing. T. Hrebeňárová
Dejepisná olympiáda Krajské 1. Daniel Tadeáš Dobrík 8.C PhDr. J. Zachariáš
Pytagoriáda - kategória P4 Okresné 2. Matej Ivančo 4.C Mgr. V. Smoleňová
Pytagoriáda - kategória P5 Okresné 2. - 3. Dominika Brillová 5.A Mgr. M. Kaduková
Pytagoriáda - kategória P3 Okresné 3. Ivan Jandošek 3.B Mgr. M. Sedláková
Biblická olympiáda Obvodné 1. Tadeáš Kaduk, Miriam Zimovčáková, Jozef Gočík 5.B, 7.A, 8.C Mgr. A. Kupková
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 1. Arian Tahzib 5.C Mgr. H. Pustaiová
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 2. Dominika Hakulinová 4.C Mgr. V. Smoleňová
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 2. Ester Rimarčíková 5.A Mgr. B. Ferková
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 3 Michal Grešš 8.B Mgr. H. Pustaiová
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 3. Richard Surový 3.B Mgr. M. Sedláková
"...a Slovo bolo u Boha..." Celoslovenské 1. Karolína Kaduková 6.A Mgr. M. Bednárová
PEROHRYZ 2017 Krajské Čestné uznanie redakcia časopisu Ratolesť  

Mgr. B. Ferková

Mgr. R. Demjanovičová
Šaliansky Maťko Krajské 2. Christian Brossmann 3.A Mgr. V. Jacková
Šaliansky Maťko Krajské 4. Kristián Bamhor 5.A Mgr. B. Ferková
Šaliansky Maťko Obvodné 2. Christian Brossmann 3.A Mgr. V. Jacková
Šaliansky Maťko Obvodné 2. Kristián Bamhor 5.A Mgr. B. Ferková
Šaliansky Maťko Obvodné 2. Sonja Sedláková 6.B Mgr. H. Pustaiová
Košice - star  Mestské 3. Kristína Remáčová 9.B Mgr. D. Snopková
Dejepisná olympiáda Okresné 1.  Alexander Jandošek
Daniel Tadeáš Dobrík
6.A
8.C
PhDr. J. Zachariáš
Dejepisná olympiáda Okresné 3.  Matúš Gburík
 Gabriel Čonka
7.C
9.A
PhDr. J. Zachariáš
Olympiáda z nemeckého jazyka Krajské 2.  Viktória Šimková 8.C Mgr. J. Bučáková
Olympiáda z anglického jazyka Krajské 3.  Mária Magdaléna Lukčová 8.B Mgr. P. Sorgerová
Matematický expres Celoslovenské 1.  Michaela Jurková
 Veronika Klemová
 Klára Ivančová
Tatiana Jenčušová
8.C Mgr. M. Jurašeková
Geografická olympiáda Okresné 3. Tadeáš Kaduk 5.B Mgr. M. Bačinská
Podtatranský školák Krajské 2. redakcia časopisu Ratolesť
 

Mgr. B. Ferková

Mgr. R. Demjanovičová
Školské časopisy ZŠ
Obvodné 3. redakcia časopisu Ratolesť
 

Mgr. B. Ferková

Mgr. R. Demjanovičová

Dobšinského Košice Krajské Cena poroty Dominika Hakulinová 4.C Mgr. V. Smoleňová
"...a Slovo bolo u Boha..." Krajské 1. Karolína Kaduková 6.A Mgr. M. Bednárová
"...a Slovo bolo u Boha..." Krajské 2. Viliam Ferko 4.C Mgr. V. Smoleňová
"...a Slovo bolo u Boha..." Krajské

2.

Tamara Ondrejková

8.C

Mgr. B. Ferková
Hronského Jasov Krajské 2. Dominika Hakulinová 4. C Mgr. V. Smoleňová
Hronského Jasov Krajské Cena predsedu MS Lillian Gardoňová 5.A Mgr. B. Ferková
Hronského Jasov Krajské Cena predsedu MS Sonja Sedláková
6.B Mgr. H. Pustaiová
Hronského Jasov Krajské Cena poroty Benedikt Lukáš 7.B Mg. B. Ferková
Deti a achitektúra Celoslovenské CENA GINGERS Lillian Gardoňová 5.A Mgr. M. Bednárová
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas Celoslovenské 1. Dominika Hakulinová 4.C Mgr. V. Smoleňová
Najkrajší sen Celomestské 3. Marek Vrabec 5.A Mgr. M. Bednárová
Pasovačka - chlapci
Pasovačka - dievčatá
Krajské 1.
2.
kolektív 3. a 4. ročníka
kolektív 3. a 4. ročníka
  Mgr. I. Vaško
Technická olympiáda Obvodné 3. Tomáš Takáč
Jozef Uriga
9.A
8.A
Ing. T. Hrebeňárová
Olympiáda zo SJL Obvodné 4. Ráchel Rimarčíková 9.A Mgr. M. Cubjaková
Umenie zblízka Celoslovenské 2. Zdislava Lukášová, Mária Jurová, Matúš Fečko
9.C Mgr. M. Bednárová

2015/2016

 

Typ súťaže Kolo Miesto Meno Trieda Na súťaž pripravoval(a)

Hviezdoslavov Kubín

Poézia

Obvodné

1.

Čestné uznanie

Ester Rimarčíková

Tamara Ondrejková

4.A

7.C

PaedDr. A. Némethová

Mgr. B. Ferková

Hviezdoslavov Kubín

Próza

Obvodné

1.

2.

3.

Lara Alatawneh

Maxim Marko

Lukáš Majoroš

4.A

5.B

7.C

PaedDr. A. Némethová

Mgr. H. Pustaiová

Mgr. B. Ferková

Pytagoriáda

P7

Obvodné 1. Veronika Klemová 7.C Mgr. M. Jurašeková

Pytagoriáda

P4

Obvodné 1. Tadeáš Kaduk 4.B Mgr. M. Sedláková

Pytagoriáda

P3

Obvodné 3. Zuzana Sklenková 3.A Mgr. I. Roháčová
Slávik Slovenska Okresné

2.

Čestné uznanie

Marek Maďar

Anna Maďarová

5.A

9.B

Mgr. A. Smutelovičová

Biologická olympiáda

Kat.D

Okresné

3.

6.

8.

 

Dominik Olejník

Igor Kopsa

Emma Kristína Gajdošová

 

7.B

7.B

6.C

MVDr. A. Zachariášová
"Deti a architektúra" Celoslovenské

5.

5.

Nela Harčaríková

Sára Beľanová

5.A

5.C

Mgr. M. Bednárová
"Najkrajší sen" Okresné

2.

Čestné uznanie

Karolína Kaduková

Michaela Majerníková

5.A

5.A

Mgr. M. Bednárová
"Európa v škole" Obvodné 1. kolektív 6.C Mgr. M. Bednárová
"Moje mesto" Okresné

1.

Čestné uznanie

Čestné uznanie

Čestné uznanie

Marek Maďar

Alžbeta Rajňáková

Peter Krupa

Tamara Ihnátová

5.A

5.B

5.B

5.B

Mgr. M. Bednárová

Biologická olympiáda

Kat.C

Okresné

2.

5.

Ema Urigová

Terézia Kertésová

9.C

9.B

MVDr. A. Zachariášová

Biologická olympiáda

Kat.B

Okresné

1.

3.

Natália Kováčová

Terézia Panocová

7.A

6.C

Mgr. Z. Buntová
Pytagoriáda Obvodné 1. Tadeáš Kaduk 4.B Mgr. M. Sedláková

Matematická olympiáda

8.r.
Okresné 2. Tomáš Krupa 9.B Mgr. M. Kaduková

Matematická olympiáda

7.r.
Okresné

1.

3.

Mária Lukčová

Peter Skladaný

7.B

7.A

Mgr. M. Jurašeková

Mgr. R. Demjanovičová

Matematická olympiáda

6.r.

Okresné 1. Oliver Frič 7.B Mgr. M. Kaduková

Matematická olympiáda

5.r.

Okresné 1. Adriana Bujňáková 5.C Mgr. A. Paraličová

Fyzikálna olympiáda

Kat. E

Okresné 1. Tomáš Krupa 9.B Mgr. M. Kaduková
Dejepisná olympiáda Krajské 1. Tadeáš Daniel Dobrík 7.C PhDr. J. Zachariáš
Chemická olympiáda Obvodné

5.

8.

Andrej Belej

Zuzana Kaňuchová

8.B

9.B

Mgr. Z. Buntová
Biblická olympiáda Okresné 1. Jozef Gočík
Sebastián Kaduk
Zdislava Lukášová

7.C

8.A

9.C

Mgr. A. Kupková
Európa v škole
(Multimedálne práce)
Obvodné 1. skupina žiakov
6. ročníka
  Mgr. M. Bednárová
Šaliansky Maťko
III. kategória
Krajské 2. Kristína Bagošová 7.C Mgr. B. Ferková
Šaliansky Maťko
I. kategória
Krajské 2. Christian Brosmann 2.A Mgr. A. Smutelovičová
Šaliansky Maťko
III. kategória
Obvodné 1. Kristína Bagošová 7.C Mgr. B. Ferková
Šaliansky Maťko
II. kategória
Obvodné 3. Maxim Marko 5.B Mgr. H. Pustaiová
Šaliansky Maťko
I. kategória
Obvodné 1. Christian Brosmann 2.A Mgr. A. Smutelovičová
Ukáž, čo vieš!
III. kolo
Obvodné 1.

Katarína Drangová
Annamária Sudzinová
Dominika Hakulinová
Katarína Marcziová
Adam Farkašovský
Matej Ičo

4.A

3.C

3.C

3.C

3.C

3.C

Mgr. V. Smoleňová
Ukáž, čo vieš!
II. kolo
Obvodné 3.

Katarína Drangová
Annamária Sudzinová
Dominika Hakulinová
Katarína Marcziová
Adam Farkašovský

4.A

3.C
3.C
3.C
3.C

Mgr. V. Smoleňová
"O skleneného Centruška" 2015 Obvodné 2. redakcia školského čapisu Ratolesť  

Mgr. B. Ferková

Mgr. R. Demjanovičová

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Okresné 3. Zdislava Lukášová 9.C Mgr. H. Pustaiová
Hronského Jasov Krajské Cena generálneho riaditeľa firmy Lynx Košice Michal Greš 7.B Mgr. B. Ferková
Cezpoľný beh Obvodné 3.

Dávid Kardoš

Viliam Turcsányi

Jakub Žofčin

8.B Mgr. I. Vaško
Mladý filmový tvorca Celoslovenské 2. Daniel Dobrík 7.C Ing. T. Hrebeňárová
Podtatranský školák Krajské
3.
redakcia školského čapisu Ratolesť

Mgr. B. Ferková

Mgr. R. Demjanovičová

2014/2015

 

KrajskéTyp súťaže Kolo Miesto Meno Trieda Na súťaž pripravoval(a)
Biologická olympiáda Celoštátne 1. Marcel Lukáč 9.A Mgr. Zuzana Buntová
Biologická olympiáda Celoštátne 1. Ema Urigová 8.C Mgr Zuzana Buntová
Pytagoriáda Obvodné 2. Tomáš Krupa 8.B Mgr. M. Kaduková
Pytagoriáda Obvodné

4.

8.

Veronika Klemová

Katarína Fuleová

6.C

6.A

Mgr. M. Jurašeková

Mgr. R. Demjanovičová

Pytagoriáda Obvodné

1.

7.

Matúš Gburík

Lukáš Bender

5.C

5.B

Mgr. M. Jurašeková

Mgr. M. Kaduková

Pytagoriáda Obvodné

2.

8.

8.

Tadeáš Kaduk

Ján Podolský

Zuzana Liptáková

3.B

 

Mgr. Mária Sedláková
Pikomat Celoslovenské 1. Michal Grešš 6.B Mgr. M. Jurašeková
Matematická olympiáda Obvodné 1. Tomáš Krupa 8.A Mgr. M. Kaduková
Matematická olympiáda Obvodné 1.

Michal Grešš

Veronika Klemová

Michaela Jurková

Michaela Sokolová

6.B

6.C

6.C

6.A

Mgr. M. Jurašeková

Mgr. M. Jurašeková

Mgr. M. Jurašeková

Mgr. R. Demjanovičová

Matematická olympiáda Obvodné

1.

2.

6.

Peter Borták

Oliver Frič

Matúš Gburík

5.A

5.B

5.C

Mgr. A. Paraličová

Mgr. M. Kaduková

Mgr. M. Jurašeková

Technická olympiáda Celoštátne 3. Juraj Šarišský
Leo Labanič
8.C
9.A
Ing. T. Hrebeňárová

Biologická olympiáda

Zoológia
Krajské 1. Ema Urigová 8.C Mgr. Z. Buntová

Biologická olympiáda

Geológia

Krajské 1. Marcel Lukáč 9.A Ing. T. Hrebeňárová
Dni energií 2014     kolektív žiakov školy   Ing. T. Hrebeňárová
Slávik Slovenska Obvodné Čestné uznanie Monika Smoleňová 7.B  
Slávik Slovenska Obvodné 1. Miriam Labaničová 4.A

Mgr. Z. Bodyová

Mgr. A. Smutelovičová

Košice - dejepisná súťaž Celomestské 1.  

5.ročník

6ročník

7.ročník

8.ročník

PaedDr. J. Zachariáš
Hviezdoslavov Kubín Krajské 1. Lukáš Majoroš 6.C Mgr. B. Ferková
Hviezdoslavov Kubín
Krajské 2. Michal Greš 6.B Mgr. H. Pustaiová
Literárne Košice Jána Štiavnického Okresné Čestné uznanie Františka Sorgerová 8.C Mgr. H. Pustaiová
PANGEA Prvé celoslovenské

1.

2.

Timotej Smoleň

Tomáš Krupa

8.B Mgr. M. Kaduková

Biologická olympiáda

Geológia
Okresné 1. Marcel Lukáč 9.A Ing. T. Hrebeňárová

Biologická olympiáda

Zoológia
Okresné 1. Ema Urigová 8.C Mgr. Z. Buntová

Biologická olympiáda

Botanika

Okresné

3.

4.

Terézia Panocová

Barbora Guuľášová

5.C Mgr. Z. Buntová
Dejepisná olympiáda Obvodné 1. Daniel Tadeáš Dobrík 6.C PaedDr. J. Zachariáš
Prezentiáda Krajské 3.

Martin Groma

Oliver Frič

5.B Ing. T. Hrebeňárová
Vesmír očami detí Okresné 1. Leonard Labanič 9.A Mgr. M. Bednárová

Európa v škole

Okresné 1. Martin Tarhanič 6.B Mgr. M. Bednárová
Európa v škole - multimediálne práce Okresné 1. kolektív 6.A Mgr. M. Bednárová
Najkrajší sen Okresné 1. Dávid Szczurek 5.A Mgr. M. Bednárová
Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Lukáš Majoroš 6.C Mgr. B. Ferková
Hviezdoslavov Kubín Okresné 2. Michal Greš 6.B Mgr. H. Pustaiová
Súťaž amatérskych filmárov SAF 2014: Moje ÁNO! Finále Čestné uznanie

Samuel Nagy

Matej Nižník

9.A Mgr. H. Pustaiová
Biblická olympáda
Okresné
1.

Zdislava Lukášová

Sebastian Kaduk

Norbert Sviatko

8.C

7.A

7.A

Mgr. A. Kupková
Ukáž, čo vieš

Celomestské

II. kolo
2.

Tomáš Fečko

Katarína Drangová

Sára Lakatošová

Martin Belej

Sebastian Jančik

4.A

3.A

4.A

4.C

4.B

Mgr. K. Fabiánová
Ukáž, čo vieš

Celomestské

III. kolo

1.

Sára Lakatošová

Eva Ungvári

Katarína Drangová

  Sebastian Jančik

Martin Belej

4.A

4.B

3.A

4.B

4.C

Mgr. K. Fabiánová
Technická olympiáda Krajské 1. Juraj Šarišský
Leo Labanič
8.C
9.A
Ing. T. Hrebeňárová
Šaliansky Maťko Obvodné 3. Kristína Bagošová 6.C Mgr. B. Ferková
Matematická olympiáda Obvodné 1. Peter Borták 5.A Mgr. A. Paraličová
Matematická olympiáda Obvodné 2. Oliver Frič 5.B Mgr. M. Kaduková
A Slovo bolo u Boha Krajské 1. Maxim Marko 4.B Mgr. K. Fabianová
Mgr. R. Jágerová
A Slovo bolo u Boha Krajské 3. Samuel Nagy
Tatiana Jenčušová
Tamara Ondrejková
9.A
6.C
6.C
Mgr. H. Pustaiová
Mgr. B. Ferková
Mgr. B. Ferková
Hronského Jasov Obvodé 2. Kristián Bamhor 3.A

   Mgr. A. Némethová

Nakrajší sen Obvodné 1. Dávid Szczurek 5.C Mgr. M. Bednárová
Technická olympiáda Obvodné 1. Juraj Šarišský
Leo Labanič
8.C
9.A
Ing. T. Hrebeňárová
Stolný tenis Obvodné 1.

Jakub Hořák
Samuel Parlagi
Matej Snopko
Šimon Snopko

8.B
9.B
8.B
8.B
Mgr. M. Švec

2013/2014

 

 Typ súťaže


 Kolo  Miesto   Meno   Trieda   Na súťaž
pripravoval(a)
Matematický Klokan
Celoslovenské Úspešný riešiteľ Dominika Brillová 2.A p. uč. Némethová
Matematický Klokan Celoslovenské Úspešný riešiteľ Zuzana Liptáková 2.B p. uč.Sedláková
Matematický Klokan Celoslovenské Úspešný riešiteľ Matúš Gburík 4.C p. uč. Beľánová
Matematický Klokan Celoslovenské Úspešný riešiteľ Veronika Klemová 5.C p. uč. Jurašeková
Matematický Klokan Celoslovenské Úspešný riešiteľ Peter Skladaný 5.A p. uč. Demjanovičová
Matematický Klokan Celoslovenské Úspešný riešiteľ Tomáš Krupa 7.B p. uč. Kaduková
Matematický Klokan Celoslovenské Úspešný riešiteľ Timotej Smoleň 7.B p. uč. Kaduková
Pytagoriáda Okresné 14. Michaela Majerníková 3.A p. uč. Križalkovičová
Pytagoriáda Okresné 15. Matúš Ďurián 3.B p. uč. Fabiánová
Pytagoriáda Okresné 8. Juraj Fabián 4.B p. uč. Hadbavníková
Pytagoriáda Okresné 3. Veronika Klemová 5.C p. uč. Jurašeková
Pytagoriáda Okresné 4. Tomáš Krupa 7.B p. uč. Kaduková
Matematická olypiáda Obvodné 3. Michal Grešš 5.B p. uč. Jurášeková
Matematická olypiáda Obvodné 3. Veronika Klemová 5.C p. uč. Jurašeková
Matematická olypiáda Obvodné 4. Sebastián Kaduk 6.A p. uč. Jurašeková
Matematická olypiáda
Obvodné 10. Timotej Smoleň 7.B p. uč. Kaduková
Matematická olypiáda Obvodné 3. Luáš Guba 8.C p. uč. Paraličová
Literárne Košice Jána Štiavnického Krajské Čestné uznanie František Vaľko 5. C p. uč. Ferková
Literárne Košice Jána Štiavnického Krajské Čestné uznanie Karin Schmognerová 8. C p. uč. Cubjaková
Hviezdoslavov Kubín Krajské 3. Ráchel Rimarčíková 6. A p. uč. Cubjaková
 Moje mesto Mestské 2. Leonard Labanič 8. A p. uč. Bednárová
Biologická olympiáda Obvodné 1. Leonard Labanič 8. A p. uč. Buntová
Biologická olympiáda Obvodné 1. Marcel Lukáč 8. A p. zástpkyňa Hrebeňárová
Erópa v škole Krajské Čestné uznanie Miriam Ištoňová 6. B p. uč. Ferková
Erópa v škole Krajské Čestné uznanie Matúš Majoroš 7. C p. Pustaiová
Erópa v škole Krajské Čestné uznanie Lucia Koribská 3. B p. uč. Fabianová
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 1. Ráchel Rimarčíková 6. A p. uč. Cubjaková
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 2. Kristína Bagošová 5. C p. uč. Ferková
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 3. Lenka Gočíková 7. C p. uč. Pustaiová
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 3. Sarah Beľanová 3. C p. uč. Jágerová
Hviezdoslavov Kubín Obvodné Čestné uznanie Samuel Nagy 8. A p. uč. Pustaiová
"... a Slovo bolo
u Boha..."
Celoštátne 1. Alžbeta Baldovská 9. B p. uč. Ferková
Chemická olympiáda Obvodné 2. Dominika Pončáková 8. A p. uč. Buntová
Gymnastický štvorboj Obvodné 1. Lea Neufeldová 6. B p. uč. Brezová
Gymnastický štvorboj Obvodné 2.

Lea Neufeldová

Terézia Labaničová, Zuzana Bandyová

Klára Neufeldová, Simona Hudáková

 

6. B

5. B

4. B

 

p. uč. Brezová
Biblická olympiáda Obvodné 2.

Sebastián Kaduk

Matúš Fečko

Radoslav Hospodár

6. A

7 C

8. B

p. uč. Kupková
Pytagoriáda Obvodné 2. Veronika Klemová 5. C p. uč. Jurašeková
Ukáž, čo vieš Celomestská súťaž 1.

Terézia Panocová

Patrícia Lisyová, Terézia Tučeková, Sophia Sedláková, Lukáš Bender

Tomáš Fečko

4. C

 

4. B

3. A

p. uč. Fabianová
"... a Slovo bolo
u Boha..."
Krajské 1. Alžbeta Baldovská 9.B p. uč. Ferková
"... a Slovo bolo
u Boha..."
Krajské 2. Tamara Ondrejková 5.C p. uč. Ferková
"... a Slovo bolo
u Boha..."
Krajské 3. Helena Kollárová 8.A p uč. Pustaiová
"... a Slovo bolo
u Boha..."
Krajské 3. Kristína Remáčová 6.B p. uč. Ferková
"... a Slovo bolo
u Boha..."
Krajské 3. Maxim Marko 3.B p. uč. Fabianová
Dejepisná olympiáda Obvodné 3. Lenka Gočíková 7.C p. uč. Zachariáš
Geografická olympiáda Obvodné 1. Timotej Smoleň 7.B p. uč. Bačinská
Geografická olympiáda Obvodné 3. Jakub Žofčin 6.B p. uč. Bačinská
Šaliansky Maťko Obvodné  1. Kristína Bagošová 5.C p. uč. Ferková
     Šaliansky Maťko Obvodné  2. Ráchel Rimarčíková  6.A p. uč. Cubjaková
Matematická olympiáda Obvodné  3. Michal Grešš 5.B p. uč. Jurašeková
Matematická olympiáda Obvodné  3. Veronika Klemová 5.C p. uč. Jurašeková
Basketbal Obvodné  3. dievčatá   p. uč. Brezová
Stolný tenis Obvodné  1. Jakub Hořák, Šimon Snopko, Michal Grega, Martin Parlagi 7.B, 7.B, 8.B, 8.B p. uč. Švec
Školské majstrovstvá v šachu   1. Alex Marko 7.C  
Majstrovstvá v šachu okresu Stropkov   2. Alex Marko 7.C  
Majstrovstvá v šachu okresu Stropkov   1. Maxim Marko 3.B  
Bedminton Obvodné  2. Matej Skyba, Benjamín Vodrážka 9.B p. uč. Švec

2012/2013

Typ súťaže Kolo Miesto  Meno  Trieda

Na súťaž

pripravoval(a)

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Celoslovenské
Krajské
Obvodné

1.

1.

1.

Kristína Šeligová 9. B p. uč. Ferková
Hviezdoslavov Kubín

Krajské

3.
3.

Simon Švec

Tamara Ondrejková

9. B

4. C

p. uč. Ferková

p. uč. Smoleňová 

Hviezdoslavov Kubín Obvodné 1.
1.
3.
Čestné uznanie
Čestné uznanie
Simon Švec
Tamara Ondrejková
Lucia Jakubíková
Kristína Remáčová
Michal Grešš

 

9.B
4.C
8.B
5.B
4.C

 

p. uč. Ferková
p. uč. Smoleňová
p. uč. Ferková
p. uč. Ferková
p. uč. Smoleňová

 

"... a Slovo bolo u Boha..." Celoslovenské Čestné uznanie Lucia Jakubíková 8.B  
  Arcidiecézne 1.
2.
3.
Lucia Jakubíková
Dávid Kardoš
Sára Sabolová
8. B
5. B
8. B
p. uč. Ferková
Literárne Košice Jána Štiavnického Mestská súťaž 3.
3.
2.
Samuel Nagy
Monika Tomčíková
Veronika Kaduková
7.A
7.A
9.A
p. uč. Pustaiová
Biologická olympiáda - geológia Celoslovenské 3. Marcel Lukáč 7.A p. zástupkyňa Hrebeňárová
Biologická olympiáda - geológia Krajské 1.  Marcel Lukáč 7.A p. zástupkyňa Hrebeňárová
Biologická olympiáda - geológia Obvodné 1.
2.
4.
Marcel Lukáč
Zuzana Smolková
Radovana Stratilová
7.A
9.B
9.B

 

p. zástupkyňa Hrebeňárová
Biologická olympiáda - zoológia Obvodné 1.
3.
Karin Schmognerová
Karolína Bányászová
7.C
6.C
p. uč. Buntová
Šaliansky Maťko Obvodné 1. Ráchel Rimarčíková 5.A p. uč. Cubjaková

2011/2012

Typ súťaže

Kolo

Miesto

Meno

Trieda

Na súťaž pripravoval(a)

Biologická olympiáda - geológia Krajské 4. Zuzana Smolková 8.B p. zást. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - zoológia Krajské 6. Leonard Labanič 6.A p. uč. Buntová
Biologická olympiáda - zoológia Krajské 8. Karin Schmognerová 6.C p. uč. Buntová
Slávik Slovenska Obvodné 2. Miriam Labaničová 1.D p. uč. Križalkovičová
Slávik Slovenska Obvodné 2. Mária Jurová 5.C p. uč. Križalkovičová
Matematická olympiáda Obvodné 1. Lucia Jakubíková 7.B p. uč. Paraličová
Matematická olympiáda Obvodné 3. Lukáš Guba 6.C p. uč. Paraličová
Hviezdoslavov Kubín Krajské 2. Simon Švec 8.B p. uč. Ferková
Literárne Košice Jána Štiavnického Mestské Čestné uznanie Anna Fabianová 8.B p. uč. Ferková
Biologická olympiáda - geológia Obvodné 1. Zuzana Smolková 8.B p. zást. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - geológia Obvodné 4. Radovana Stratilová 8.B p. zást. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - geológia Obvodné 5. Jakub Šimoňák 8.A p. zást. Hrebeňárová
Biologická olympiáda - botanika Obvodné 2. Katarína Panocová 7.B p. uč. Buntová
Biologická olympiáda - botanika Obvodné 3. Terézia Šudáková 7.B p. uč. Buntová
Biologická olympiáda - zoológia Obvodné 2. Karin Schmognerová 6.C p. uč. Buntová
Biologická olympiáda - zoológia Obvodné 1. Leonard Labanič 6.A p. uč. Buntová
Biblická olympiáda Obvodné 1. Lucia Jakubíková Františka Orságová Radoslav Hospodár
7.B, 7.B 6.B

p. uč. Kupková,p. kaplán Marcel Puškáš

Hviezdoslavov Kubín Obvodné 2. Sára Sabolová 7.B p. uč. Ferková
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 3. Lucia Jakubíková 7.B p. uč. Ferková
Hviezdoslavov Kubín Obvodné 2. Simon Švec 8.B p. uč. Ferková
Európa v škole Obvodné 1. Helena Friedmanová 7.C p.uč. Bednárová
Európa v škole Obvodné 2. Lucia Tomondiová 7.C p.uč. Bednárová
Európa v škole Obvodné 2. kolektív 7.C p.uč. Bednárová
Európa v škole Obvodné 3. kolektív 6.C p.uč. Cubjaková
Vybíjaná Obvodné 5. dievčatá   p.uč.Brezová
Európa v škole Obvodné 3. Ján Fabian 6.B p.uč. Ferková
Šaliansky Maťko Obvodné 2. Lucia Jakubíková 7.B p.uč. Ferková
...a Slovo bolo u Boha... Celoslovenské 2. Terézia Šudáková 7.B p.uč. Ferková
...a Slovo bolo u Boha... Arcidiecézne 1. Helena Kollárová 6.A p.uč. Pustaiová
...a Slovo bolo u Boha... Arcidiecézne 1. Terézia Šudáková 7.B p.uč. Ferková
...a Slovo bolo u Boha... Arcidiecézne 3.

Lenka Gočíková  

5.C p.uč. Pustaiová
...a Slovo bolo u Boha... Arcidiecézne 2. Sára Sabolová 7.B p.uč. Ferková
Florbalový turnaj Okresné 2. Družstvo chlapov 8.ročník p.uč. Kičura
Orientačný   beh
Liga školských družstiev 3. Antónia Šofránková         
Monika Karpátová
Zuzana Smolková
9.A
9.C
8.B
p.Onder

 

Hviezdoslavov Kubín

2010/2011

 

Typ súťaže

Kolo

Miesto

Meno

Trieda

Na súťaž pripravoval(a)

Kevedko Celomestské 2. Radoslav Hospodár
Petra Pirošková
Veronika Sonogová
5.B
9.B
9.B
p.uč. Zachariáš
Atletika Okresné 2. Marek Nováček
9.A p. uč. Kičura
Orientačný beh Krajské 2. Družstvo dievčat   p. uč. Brezová
... a Slovo bolo u Boha...
Krajské 1.
3.
Lucia Stankovičová
Radka Soľárová
6.B
8.A
p.uč. Bednárová
Literárne Košice J. Šiavnického
Celoslovenské 3. Viktória Janitorová
8.C p.uč. Cubjaková
Slavik Slovenska 2011
Okresné 2. Máia Jurová
4.C p. uč. Križalkovičová
Hviezdoslavov Kubín Krajské 3. Sára Sabolová 6.B p. uč. Ferková
Dejepisná súťaž "Košice" Mestské 1. družstvo   p. uč. Zachariáš
Pytagoriáda kat. P3
Okresné 18. ÚR
Jakub Nižník 3.A p. uč. Smutelovičová
Pytagoriáda kat. P4
Okresné 4. ÚR Timotej Smoleň 4.B p.č. Fabianová
Pytagoriáda kat. P5
Okresné 3. ÚR Martin Mihálik 5.A p. uč. Kravecová
Pytagoriáda kat. P5
Okresné 10. ÚR Lukáš Guba 5.C p. uč. Paraličová
Pytagoriáda kat. P6
Okresné 13. ÚR Lucia Jakubíková 6.B p. uč. Paraličová
Pytagoriáda kat. P6
Okresné 14. ÚR Dominik Stuchlý
6.C p.uč. Krajkovičová
Pytagoriáda kat. P7 Okresné 1. ÚR Anna Fabianová
7.B p. uč. Paraličová
Orientačný beh Regionálne

1.

Antónia Šofranková

8.A

p. uč. Brezová

Orientačný beh

Regionálne

3.

Monika Karpátová

8.C

p. uč. Brezová

Orientačný beh

Regionálne

3.

Paulína Tomášková

8.A

p. uč. Brezová

Orientačný beh

Regionálne

2.

Daniel Kertés

9.A

p. uč. Kičura

Orientačný beh

Regionálne

4.

Róbert Chovanec

9.A

p. uč. Kičura

Orientačný beh

Regionálne

1.

Družstvo chlapcov

 

p. uč. Kičura

Orientačný beh

Regionálne

1.

Družstvo dievčat

 

p. uč. Brezová

Fyzikálna olympiáda

Krajské

4.

Filip Gurbáľ

9.A

p. uč. Paraličová

Matematická olympiáda

Okresné

4.

Kristína Šeligová

7.B

p. uč. Paraličová

Hviezdoslavov Kubín

Okresné

2.
3.

 Čestné uznanie

Sára Sabolová
Alexandra Adamová
Lucia Jakubíková

6.B
9.C
6.B

p. uč. Ferková
p. uč. Cubjaková
p.uč Ferková

Biologická olympiáda

Okresné

1.zoológia

2.botanika
1.geológia
2.geológia

Magdaléna Šudáková
Terézia Šudáková
Matej Hrebeňár
Šimon Dura

8.C
6.B
9.A
8.C

p. uč. Buntová
p. uč. Buntová
p. uč. Hrebeňárová
p. uč. Hrebeňárová

Zober loptu nie drogy
Hádzaná

Celomestské

2.

Družstvo dievčatp. uč. Kičura

Chemická olympiáda

Okresné

2.

Matej Hrebeňár

9.A

p.uč. Krajkovičová

Fyzikálna olympiáda

Okresné

3.

Filip Gurbáľ

9.A

p. uč. Paraličová

Volejbal dievčat

Okresné

1.

p. uč. Brezová

Biblická olympiáda

Okresné

1.

Lucia Jakubíková
Terézia Šudáková
Radoslav Hospodár

6.B
6.B
5.B

p. kaplán Puškáš
p. uč. Kupková

Európa v škole
(výtvarná súťaž)1.

Lucia Tomondyová

6.C

p. uč. Bednárová

Olympiáda
z anglického jazyka

Krajské

4.

Mičuch Jozef

9.C

p. uč. Kručanicová

Matematická olympiáda

Obvodné

5.
6.
10.

Mihálik Martin
Guba Lukáš
Galajda Marián

5.A
5.C
5.C

p. uč. Kravecová
p. uč. Paraličová
p. uč. Paraličová

Olympiáda
z anglického jazyka

Obvodné

1.

Mičuch Jozef

9.C

p. uč. Kručanicová

Šaliansky Maťko

Obvodné

1.

Jakubíková Lucia

6.B

p. uč. Ferková