Školské akcie

Najnovšie 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Jesenné účelové cvičenie už čoskoro!

Obľúbené účelové cvičenie a aktivity v prírode čakajú na žiakov II. stupňa už vo štvrtok - 26. septembra. Nezabudnite na chutnú desiatu,pitný režim a dobrú náladu! Žiaci I. stupňa majú v tento deň vyučovanie podľa rozvrhu hodín. Príjemné jesenné dni!

Čítajte viac

 

Pri ŠKOLSKEJ MOZAIKE

Milí rodičia, žiaci, priatelia školy, srdečne vám ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a spoločne sme mohli pri rannej sv. omši 12. septembra povedať spoločné ÁNO za život. V tento deň d.o. Dušan Škurla a p.kaplán Paľko požehnali MOZAIKU, symbol života a povzbudenia v ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť. Medzi vzácnymi hosťami bola aj p. výtvarníčka Andrea Čepišáková, autorka projektu a jej mladí umelci spomedzi žiakov, ktorí MOZAIKU pomáhali tvoriť. Školskú mozaiku môžete vidieť a zastaviť sa pri nej na konci prechodovej chodby, smerom do školskej jedálne. Chválim Ťa, Pane, že si ma utvoril tak zázračne (Žalm 139,14)...

Čítajte viac

 

Vstúpili sme do nového šk. roka 2019/2020

Druhý septembrový deň otvoril aj brány našej školy. Ešte skôr to boli brány farského Kostola sv. Gorazda a spoločníkov, kde sme slávili sv. omšu pod vedením Mons. Juraja Kamasa, šk. kaplána Paľka a pozvaných duchovných otcov. V homílií nám zaslal výzvu i prosbu otvárať nielen strany učebníc, ale aj a najmä strany Svätého Písma, knihy kníh, učebnice učebníc. V novom šk. roku nás v príhovore pozdravila a povzbudila aj p. riaditeľka. Cesta do školy bola ešte plná prázdninových zážitkov a dojmov. Pane, zverujeme Ti dni, udalosti, stretnutia nového šk. roka...

Čítajte viac