Školské akcie

Najnovšie 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


SABI viečka vo finále

Obľúbená detská aktivita v zbere SABI viečok za školský rok 2019/2020 pozná najúspešnejších zberateľov z našej školy. V kategórii A4 sme ako škola škončili na krásnom 6. mieste. Víťazka, Sofia Čonková z 9.B, ktorá nazbierala 16775 kusov viečok, si odniesla tablet. Aj ostatní zberatelia neobišli naprázdno. Dostali tričká, perá, školské pomôcky. V Čítajte viac ... sa dozviete, ako zbierali jednotlivé triedy aj jednotlivci. Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Milión detí sa modlí ruženec

Svätý Otec František podporil iniciatívu Nadácie ACN „Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj“, naplánovanú na nedeľu 18. októbra. Kampaň je v súčasnosti rozšírená do 80 krajín. Ako uvádzajú organizátori, vznikla v roku 2005 vo venezuelskom Caracase a odvoláva sa na slová sv. Pia z Pietrelčiny o sile modlitby: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení“. Do tejto modlitbovej reťaze sme sa zapojili aj my v našich rodinách. Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!

Čítajte viac

 

Odpočinutie večné daj jej, Pane...

Majster slova prichádza bez veľkých slov. Majster slova bez veľkých slov odchádza. Majster slova stojí pred Slovom, čo sa stalo telom, a preto je géniom umenia žiť. Majsterka slova, naša Henika, nenápadne plávala týmto životom a rovnako nenápadne vplávala do vôd života vo večnosti. Nepotrpela si na prejavy pozornosti iných, zato tú svoju pozornosť druhým dávala úplne. Potichu, chodníkom modlitby, služby, bolesti a nadovšetko lásky kráčala k tomu, ktorý dáva životu tvár i tvar. Sme na tej istej ceste. Každý s vlastným batôžtekom radostí i bôľov. A prosíme, Bože, nech raz sme Tvoji, jak ona je už teraz Tvojou. S kresťanskou nádejou Vám oznamujeme, že do domu nášho Nebeského Otca vo štvrtok 15.10.2020 odišla naša drahá kolegyňa a pani učiteľka Henrieta Pustaiová. Odpočinutie večné daj jej, Pane...

Čítajte viac

 

Literatúra s Andersenom

Rozprávková atmosféra zavládla v 5.A počas hodiny literatúry 9. októbra, ktorý bol náhradným termínom pre podujatie Noc s Andersenom. Piataci sa dozvedeli zaujímavosti o samotnom rozprávkarovi, pripomenuli si jeho rozprávky prostredníctvom piesne Pán Andersen. Sami sa zahrali na ilustrátorov a svoju najobľúbenejšiu rozprávku si zvečnili do zošitov. Čítajme a takto si otvárajme dvere aj do sveta fantázie.

Čítajte viac

 

Detský čin roka jubiluje

Krásnych dvadsať rokov funguje projekt Detský čin roka a naša škola je súčasťou detskej poroty. Už sa začalo triedne hlasovanie, ktorým žiaci podporia dobrý skutok rovesníkov. Aj počas náročného obdobia mnohí písali príbehy o tom, ako sa im podarilo zachrániť ľudský život, ako pomáhali v rodine, rovesníkom, ľuďom z blízkeho okolia, ale aj prírode. Niektorí dostali dobrý nápad alebo urobili dobrý čin na nete. Samozrejme, v brožúrke nechýba malý veľký čin - Cena Sašky Fischerovej. Pomáhať sa oplatí.

Čítajte viac

 

Naši žiaci v Regine

Súčasťou rozhlasového Leporela v Rádiu Regina boli v sobotu, 10. októbra, aj naši žiaci. S pani redaktorkou Martinou Vaškovou sa rozprávali o úcte k starším, ktorým je venovaný mesiac október.

Čítajte viac

 

Imatrikulácia prvákov

Najstarší žiaci si pre najmladších pripravili slávnostné privítanie. Školský poriadok im zveršovali, aby sa im ľahšie dal zapamätať, preverili si ich znalosti zo sveta zvieracej ríše, hudby, aj to, akí sú zruční. Naozaj sa ukázali vo výbornom svetle. Dostali sladkú odmenu aj osvedčenie. Školský maskot sprevádzal celé podujatie. Milí prváci, vitajte medzi nami!

Čítajte viac

 

Šiestaci na vode

Krásne septembrové babie leto si užili šiestaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Vyskúšali si jazdu na kanoe a rafte v Lodenici ANIČKA. Inštruktormi boli pán učiteľ Drimák a pani Janka z CVČ. Slnečné lúče sprevádzali všetky tri partie a užili si nielen jazdu, ale aj spoločný pobyt na čerstvom vzduchu. Poďakovanie patrí tým, ktorí zrealizovali taký výborný nápad.

Čítajte viac

 

Jesenný pobyt v prírode

Branné cvičenie, ktoré nazývame aj účelové cvičenie, sa v pondelok, 14. septembra naozaj vydarilo. Turistický pochod na Bankov, kam sa vybrali žiaci 2. stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľmi, bol príjemnou prechádzkou v prírode spojenou s hrami a rozhovormi. Cestou si všímali nielen dopravné značky, ale aj jesennú prírodu, upravené záhradky. Zužitkovali i vedomosti, ktoré získali z teoretickej prípravy. Počas celého dňa nezabúdali ani na bezpečnostné a protiepidemiologické opatrenia. Vďaka Ti, Pane, za ochranu a sprevádzanie.

Čítajte viac

 

Každý sám, a predsa spolu

Z obyčajnej domácej úlohy počas dištančného vzdelávania vzniklo literárne dielo. Naši žiaci sú jeho súčasťou. Písali texty plné pocitov, povzbudivých myšlienok, nádeje, postrehov, ktoré sme my, dospelí, ani nevnímali. Z príspevkov vznikla zbierka, ktorá je výpoveďou detí, rodičov, učiteľov a známych osobností z oblasti školstva, vedy, športu, televízie i z radov spisovateľov. Tieto príbehy, úvahy, básne a modlitby nám budú pripomínať túto ťažkú skúšku v našich životoch, ale rovnako nám budú aj nádejou do budúcnosti, ak by sa niečo podobné zopakovalo. Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Nový školský rok začína

Skončili sa chvíle oddychu a my sme v mene Božom začali nový školský rok. Jeho začiatok bol iný, ako sme boli zvyknutí. Ale slávnostná atmosféra zavládla v školskej kaplnke počas sv. omše, ktorú celebroval školský pán kaplán František a duchovný otec Jožko Bago, a odtiaľ sa, vďaka technike, preniesla aj do všetkých tried. Pani riaditeľka sa po sv. omši prihovorila všetkým žiakom, rodičom, učiteľom aj ostatným pracovníkom školy. Povzbudila ich do nového školského roka. Triedni učitelia privítali svojich žiakov, veľkých aj tých najmenších. Prajeme si do ďalších dní najmä zdravie, aby sme s Božou pomocou zvládli každú situáciu, ktorá nás čaká.

Čítajte viac