Školské akcie

Najnovšie 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Slovenské školy hodnotí INEKO

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy uviedol aktuálny celoslovenský rebríček základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií. Podľa jednotlivých kritérií sa v celoslovenskom hodnotení umiestnila naša škola na 20. mieste. V rebríčku základných škôl Košického kraja sme získali 4. miesto a medzi základnými školami v meste Košice nám patrí 2. miesto. Detailnejšie informácie nájdete na www.ineko.sk. Ďakujeme za spoluprácu, modlitby a prejavenú dôveru!

Čítajte viac

 

DETI A ARCHITEKTÚRA 2018

Poďakovanie a krásna výsledková listina potešila mladých výtvarníkov, p.uč. Bednárovú a nás všetkých, lebo sme v nej spoznali mená mnohých žiakov školy, ktorí uspeli v titulkovom projekte. Jeho cieľom bolo budovať u detí vzťah k obytnému umeniu a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe. V poštovom balíku však boli aj úspešné práce, ktoré patrili do súťaže "Moja zelená škola". Gratulujeme, milí umelci! Do súťaže v tomto roku ...

Čítajte viac

 

PRO SLAVIS 2018

Celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov pre žiakov materských a základných škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení, stredných škôl a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským PRO SLAVIS 2018 spoznala víťazov 20. ročníka. 16. novembra si do Žiliny prišli po ocenenie tí najlepší spomedzi stovky zapojených škôl. Tamarke a Simonke z 9.B odovzdala pre našu Ratolesť Cenu Domu riaditeľky Matice slovenskej v Žiline pani riaditeľka osobne. Slávnostné predpoludnie na žilinskej radnici spestril aj bohatý program slova, hudby a piesne.

Čítajte viac

 

Godzone sa zastavil aj u nás

Evanjelizačné turné známeho projektu GODZONE sa 13. novembra presunulo z Popradu do Košíc. Ešte predpoludním sa časť výpravy stretla s ôsmakmi a deviatakmi vo veľkej telocvični a v rámci POZVÁNOK PRE ŠKOLY oslovila myšlienkou turné "Chceme viac". Mnohí naši mládežníci prijali pozvanie aj na podvečerný koncert generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo, ktorá zaplnila priestory Cassosportu. A čo odpoveď na výzvu - chceme viac?!

Čítajte viac

 

Na duchovných cvičeniach pedagógov, vychovávateľov školy

Už niekoľko rokov sa miestom ticha, pokoja i duchovných meditácií učiteľov a vychovávateľov stáva Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove. Tak tomu bolo aj v dňoch 8.-10. novembra, keď sa zamýšľali nad myšlienkami i cestami vlastného života, ktorými ich sprevádzal ThDr. Juraj Sedláček, PhD., kaplán UPC v Trenčíne. Vďaka, Pane, za tieto dni a nech piliere života - VIERA V BOHA - ČISTÉ SRDCE - MODLITBA - sprevádzajú všetkých v každodenných udalostiach a vzájomných stretnutiach...

Čítajte viac

 

Októbrové stretnutia pri sv. ruženci

V krásnom Mariánskom mesiaci sme sa spoločne zapojili do ranných modlitieb sv. ruženca, ktoré každú stredu postupne viedli jednotlivé ročníky I. a II. stupňa. Naše pozvanie prijali aj rodičia detí, starí rodičia aj susedia školy. "Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista..."

Čítajte viac

 

Milión detí sa modlí ruženec

Slovensko, Košice i naša škola sa 18. októbra pripojili k takmer 70 krajinám sveta, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Presne o deviatej hodine dopoludnia sa cez školský rozhlas spojila školská kaplnka s triedami a vytvorili krásnu reťaz úprimnej detskej modlitby. V kaplnke sa sv. ruženec modlili zástupcovia detí z každej triedy spolu so školským p. kaplánom Paľkom. "Keď sa milión detí modlí sv. ruženec, svet sa zmení..." páter Pio

Čítajte viac

 

Vítam, vítaš, vítame ...

Dve vyučovacie hodiny 12. októbra patrili prvákom, ktorých do veľkej školskej rodiny privítali najstarší žiaci, deviataci. Pripravili si pre nich slávnostné prijatie spojené s dekorovaním. Radosť nechýbala ani pri súťažiach a tanci. V telocvični vládla radostná atmosféra, ktorú dotvorili aj rodičia našich prvákov. Ďakujeme im, že prijali pozvanie a prišli povzbudiť svoje ratolesti.

Čítajte viac

 

Výnimočné ocenenie pre pani riaditeľku

Pamätnú medailu sv. Cyrila a Metoda za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva na Slovensku...z rúk Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa a predsedu KBS pre katechizáciu a školstvo, si na Celoslovenskom stretnutí riaditeľov katolíckych škôl v Poprade, ktoré sa konalo 9. - 10. októbra, prevzala naša p.riaditeľka Mária Čačková. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia, síl a radosti v pracovnom i osobnom živote...s vďakou spoločenstvo školy.

Čítajte viac

 

Nikola Šuhaj ožil v prešovskom divadle

A to priamo pred očami divákov v plnom hľadisku dopoludňajšieho predstavenia, ktoré bolo určené pre školy. A tam ste mohli vidieť aj našich ôsmakov, ktorí tam zažili netradičné hodiny literatúry. Zoznámili sa s novým žánrom - muzikálom, veľkolepou výpravou scény a najmä s legendárnym zbojníkom , ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku i život. Na doskách Divadla Jonáša Záborského sa pôvodný slovenský muzikál uvádza už takmer rok. Piatkové predpoludnie sa 5. októbra spojilo s pekným umeleckým zážitkom.

Čítajte viac

 

Dejiny tvoríš ty

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravila 5. októbra už tretí ročník interaktívnej výstavy, ktorá bola zameraná na roky 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989. Žiaci 9.B si okrem zaujímavého rozprávania študentov a pedagógov mohli pozrieť aj výstavu áut, ktoré v tých rokoch jazdili po našich cestách a nazrieť do univerzitných priestorov.

Čítajte viac

 

Šiestaci na Zemplínskej šírave a v plaveckom bazéne

Posledný septembrový týždeň sa do dní letných prázdnin vrátili žiaci zo 6.C triedy a hneď nasledujúci týždeň aj kamaráti zo 6.A a 6 B triedy spolu s tr. učiteľkami, ktorých v peknom prostredí Zemplína čakala škola v prírode spolu so zdokonaľovacím plaveckým výcvikom. Dopoludňajšie hodiny v bazéne vystriedali po poludňajšom oddychu zaujímavé cesty v prírode a super večerné aktivity. Šiestaci putovali aj do známeho pútnického miesta Klokočov i na pešiu turistiku na Vinné jazero. Show Trieda má talent možno bude pokračovať aj v škole. A super rodičovské prekvapenie zažili všetci počas posledného dňa, keď sa plavili na výletnej lodi vo vodách šíravy. Sv. omše patrili ku každému dňu pod vedením p. kaplána Paľka. Vedúcim plavcov bol p.uč. Vaško. Pane, šiestaci ďakujú za ochranu a všetky pekné dni!

Čítajte viac

 

Siedmaci v Solivare na hodine chémie

Presnejšie na zaujímavej exkurzii v známych expozíciách Technického múzea v Prešove, kde v poslednom septembrovom týždni cestovali postupne v dvoch výpravách žiaci 7.B spolu s pani tr. učiteľkou a 7.C triedy. Chýbať nemohla ani s. Zuzana Buntová, ktorá chémiu veselo i vážne v škole vyučuje. Správy z exkurzie sú už napísané a dobrý nápad na zaujímavý a poučný výlet možno posunú aj ďalším kamarátom.

Čítajte viac

 

Spod Tatier do Košíc putoval bronz

Podtatranská knižnica v Poprade v tomto školskom roku organizovala už 4. ročník súťaže školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického kraja. Podtatranský školák spoznal víťazov 26. septembra. Porota hodnotila obsah, štylistiku a náročnosť, grafiku, fotografie, titulku a kreativitu. Spomedzi 22 časopisov naša Ratolesť skončila na 3. mieste. Cenu od poroty si prevzali Tamarka a Simonka z 9.B. Srdečne gratulujme!

Čítajte viac

 

Za krásami Horného Zemplína

Smer Košice - severovýchod Slovenska nabrali autobusy s výpravou ôsmakov, tr. učiteliek, p. asistentky Seleckej a vedúcich - p. kaplána Františka a p.uč.Bačinskej, ktorí sa 24. septembra vydali na dvojdňovú geografickú exkurziu. Videli, počuli, zapísali do zápisníkov a zažili toho naozaj dosť. Počas prvého dňa - hrad Čičva - expozície Múzea v Zemplínskych Hámroch a sv. omša v miestnom kostole - návšteva rodičov p. kaplána - Astro Kolonica a večerné pozorovanie. Rozhľadňa nad Starinou - cerkva v Topoli - hrad Brekov a sv. omša v miestnom kostole - chutný obed v motoreste počas spiatočnej cesty. Viac by ste sa určite dozvedeli zo správ, v ktorých žiaci využili cestovateľské zápisky. Stihli si aj zašportovať na Sninských rybníkoch a vytvoriť dobrú ročníkovú partiu. Pane, vďaka za ochranu a sprevádzanie!

Čítajte viac

 

RÁDIO REGINA VÝCHOD a pán školník v relácii Jeden deň s...

Pozor, pozor! V pondelok - 10. septembra sa v známej relácii ešte známejšieho rádia ozýval hlas a najmä zaujímavý rozhovor s naším p. školníkom Štefanom. Pani redaktorka Martina Bačová ho navštívila v prvom školskom týždni priamo v teréne - u nás v škole - a zopár otázok sa stihla opýtať aj chlapcov, s ktorými je veľký kamarát. Počas dňa sme si reláciu mohli postupne naladiť v časoch: 07:35-07:37, 09:14-09:19, 15:10-15:15. My si ju s deťmi určite vypočujeme z rozhlasového archívu! Pridajte sa k nám!

Čítajte viac

 

Jesenné účelové cvičenie v pohybe a s úsmevom

Prvý týždeň v škole zakončili žiaci II. stupňa spolu s tr. učiteľmi obľúbeným účelovým cvičením v prírode. Predchádzala tomu štvrtková teoretická príprava, v ktorej sa žiaci zdokonaľovali v zložkách - zdravotná príprava, pobyt a ochrana prírody a civilná ochrana. Letné počasie prialo celému dňu vonku a chutila aj dobrá desiata!

Čítajte viac

 

Rádio Regina dokorán

Piaty septembrový deň je v kalendári meno Regina a to je dôvod, aby Rádio Regina Východ privítalo svojich poslucháčov a takto oslávilo meniny. Na tohtoročnom Dni otvorených dverí boli aj naši deviataci a žiaci 8. B. Program bol naozaj bohatý. Zúčastnili sa verejnej nahrávky Školský zvonček, neobišli program Čitáreň a mohli sa zahľadieť aj na pripravovanú akciu Koláč Rádia Regina. Samozrejme, redaktori im poukazovali aj vysielacie štúdiá. Niektorí odpovedali aj na zvedavé otázky moderátorov. Bolo to príjemne strávené mediálne predpoludnie.

Čítajte viac

 

Otvorili sme nový školský rok 2018/2019

Slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov sme 3. septembra vstúpili do školského života, privítali takmer 90 nových prváčikov i všetkých žiakov, ich rodičov, predstavili nových učiteľov i p. vychovávateľky. Mons. Juraj Kamas nám v komílii zanechal odkaz do dní v škole i rodine ...znova a znova vstupovať do vzťahu s Ježišom a každý deň žiť s modlitbou...V závere sv. omše bola z jeho rúk odovzdaná Cena sv. Gorazda našej p. riaditeľke za dlhoročnú spoluprácu školy a farnosti. Pane, zverujeme Ti tieto školské dni...

Čítajte viac

 

Nová blahoslavená...naša slovenská Anka Kolesárová

A takmer 30 000 ľudí plní radosti, nádeje a veľkej vďaky za Božiu služobníčku, ktorá bola 1. septembra na košickej Lokomotíve slávnostne blahorečená. Aj mnohí naši pedagógovia, zamestnanci školy i rodiny našich žiakov prijali pozvanie na túto jedinečnú slávnosť a rovnako aj ďalšie programy slávnosti. Ďakujeme, Pane, za blahoslavenú Annu, ktorá sa nebála darovať život Kristovi, aby bránila svoju čistotu. Deň jej oslavy je vyhlásený na 20. november. Na príhovor blahoslavenej Anny, vyslyš nás, Pane!

Čítajte viac