Školské akcie

Najnovšie 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Sklenený Centruško

Školské časopisy opäť boli oceňované. Tentokrát v rámci celoročnej súťaže Škola plná talentov. O skleneného Centruška bojovalo 19 školských časopisov, ktorých redaktori sa zišli 15. decembra v CVČ Domino. Odborná porota, z radov novinárov, hodnotila obsahovú a štylistickú stránku, výtvarníci grafiku. Ratolesť získala 3. miesto. Blahoželáme celej redakcii.

Čítajte viac

 

Predvianočné aranžovanie

Siedmaci a siedmačky si 15. decembra popoludní vyskúšali, aké je to naaranžovať vianočnú ikebanu. Všetok potrebný materiál na zdobenie si doniesli z domu, v škole ich už čakala pripravená čečina a šálka horúceho čaju. Niektorí sa priznali, že aranžujú po prvýkrát, no na ich výsledných dielkach to vôbec nebolo vidieť. Pokojne by mohli pracovať aj v kvetinárstve. Okrem aranžovania sa robila aj výzdoba v triede, veď Vianoce sú už za dverami. Všetci si domov odnášali svoj výrobok a radosť v srdci, že strávili čas spolu ako jedna rodina.

Čítajte viac

 

Na vianočných trhoch

Dobré triedne zvyky neobišla 8. B ani v tomto predvianočnom období. Tak, ako po minulé roky, sa vybrali 14. decembra do mesta na Hlavnú ulicu. Prešli sa pomedzi stánky, kúpili nejaké drobnosti a nakoniec ešte stihli kúpiť aj darček pre rodinu v núdzi.

Čítajte viac

 

Tmavomodrý svet a Ratolesť

Ratolesť je súčasťou projektu pre slabozraké, nevidiace a hluchoslepé deti. 12. decembra tridsiatka spevákov, spolu s pani učiteľkami Buntovou a Bačinskou, prijala pozvanie spievať v Kulturparku. Okrem Ratolesti vystúpili aj spevácke zbory Dúha a The Eyes z Levoče, spevácky zbor Bella z Košíc a folklóry súbor Jahôdka. Bol to krásny umelecký podvečer.

Čítajte viac

 

Navštívili nás koledníci z Maďarska

Koledníci z Kecskemétu zavítali aj na našu školu. Milé prekvapenie od našich maďarských susedov prišlo 11. decembra vo forme betlehemskej scénky. Radostná zvesť o narodení Ježiša v maďarskom jazyku zaujala našich žiakov.

Čítajte viac

 

Ratolesť na benefičnom koncerte

Náš školský zbor Ratolesť rozdáva radosť spevom na rôznych školských akciách a pred Vianocami aj pre tých, ktorí potrebujú pomoc. 9. decembra vystúpili speváci aj hudobníci pod vedením s. Zuzany Buntovej a pani učiteľky Bačinskej na benefičnom koncerte na pomoc mamičkám a deťom v núdzi, ktorý organizovala Arcidiecézna charita Košice v priestoroch seminárneho kostola. „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“

Čítajte viac

 

Oslávili sme krásny decembrový sviatok

Prikázaný sviatok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie začali žiaci 4. - 9. ročníka sv. omšou v Kostole sv. Gorazda, ktorú slúžil Mons. Juraj Kamas. V homílii sme prešli históriou sviatku a odkazom pre dnešný svet. Mladší žiaci slávili sv. omšu dopoludnia v školskej kaplnke so školským p. kaplánom Paľkom. Na začiatku 4. vyučovacej hodiny si celé školské spoločenstvo obnovilo zasvätenie školy Panne Márii, ktoré sa prvýkrát konalo v šk. roku 2010/2011 pri oslavách 20. výročia založenia školy. Panna Mária, plná milosti, oroduj za nás!

Čítajte viac

 

„...a Slovo bolo u Boha ...“

Recitačná súťaž kresťanskej poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha ...“ spoznala 8. decembra mená víťazov. V Humennom sa zišlo 80 recitátorov z Košickej arcidiecézy, aby s radosťou predviedli svoj talent a potešili všetkých, ktorí majú radi krásne slovo. Slávnosť slova sa začala sv. omšou v školskej kaplnke. Naše dievčatá si domov doniesli pekné umiestnenia. Laura Čurová z 3.B 2. miesto a Karolína Kaduková zo 7.A a Veronika Gburíková z 2.C 3. miesta. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj Michaele Mižurovej z 3.C, Kataríne Marcziovej a Viliamovi Ferkovi z 5.C a Sonji Sedlákovej zo 7.B, ktorí krásnymi textami prispeli k sviatočnej atmosfére.

Čítajte viac

 

Hronského Jasov

Slovenské povesti a ľudové rozprávky určite nájdeme v domácej knižnici každého žiaka. Sú však aj takí, ktorým čítanie nestačí a chcú si v ich prednese aj zasúťažiť. Tak tomu bolo aj 8. decembra na 8. ročníku súťaže v prednese Hronského rozprávok a povestí žiakov Prešovského a Košického kraja, ktorá sa konala v Jasove. Našu školu v 2. kategórii zastupovala Laura Kopsová zo 7.B triedy s povesťou od J. C. Hronského viažucou sa ku Kapušianskemu hradu. V tejto kategórii nás veľmi pekne reprezentoval aj Arian Tahzib zo 6.C, ktorého sprevádzala mamka. Laura získala 2. miesto a spolu s p.asistentkou Tothovou spoznali aj krásy Jasova a okolia počas cesty tam a späť. Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Futsal sa hral v Bardejove

Arcidiecézny turnaj v malom futsale sa 8. decembra odštartoval na palubovke Cirkevnej spojenej školy v Bardejove a bol súčasťou osláv 25. výročia jej založenia. Náš tím, zložený z chlapcov 8.-9. ročníka, bojoval s deviatimi zúčastnenými mužstvami.Sprevádzal ich a taktikou povzudzoval p.uč. Vaško. Chlapci hrali tímovo a mnohé výhry boli s veľkým náskokom. Ako sa im darilo a čo si odtiaľ priniesli? Po urputnom športovom boji krásne 2.miesto a k tomu medailové ocenenie, diplomy a trofej. Blahoželáme a futsalu zdar!

Čítajte viac

 

Šachové úspechy nášho žiaka

Od začiatku tohto školského roku sa Lukáš Varga z 9.A triedy zúčastňoval šachových turnajov. Hneď v septembri získal 1. miesto v celomestskej súťaži žiakov ZŠ. Je to veľmi usilovný a ctižiadostivý hráč. V časti - Čítajte viac o jeho šachových hrách a úspechoch od začiatku šk. roka až doteraz. Ďakujeme, Lukáš, za výbornú reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!.

Čítajte viac

 

Prišiel k nám Mikuláš

Naozaj k nám 6. decembra zavítal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi z 9.C, ktorí si pripravili hudobný aj slovný program pre svojich spolužiakov. A do tried neprišli naprázdno. Každý od Mikuláša dostal sladké prekvapenie. Radosti bolo neúrekom.

Čítajte viac

 

Cesta za Buratinom

Deň pred sviatkom sv. Mikuláša sa piataci a šiestaci, spolu so svojimi triednymi učiteľmi, pani riaditeľkou a pani učiteľkou Ferkovou, vybrali za Buratinom do Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Sledovali cestu malého nezbedníka, ktorý mal veľký sen. Rozprávka bola popretkávaná pesničkami a veselým rozprávaním. Láska, ktorá je taká dôležitá, nechýbala ani v tomto príbehu.

Čítajte viac

 

Návšteva

Druhý ročník vzájomnej spolupráce našej školy so ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Krásnej pokračuje. 4. decembra sme privítali na pôde školy žiakov s pani učiteľkou Sarkovou. Prišli na priateľskú návštevu k 9.B a 9.C na cvičenia zo slovenského jazyka. Ich vzájomné stretnutie bolo vysoko pracovné. Tvorili a písali, ako zabaliť vianočný darček, ako ozdobiť stromček, ako si užiť zimu a ako postaviť snehuliaka. Všetko museli zvládnuť v troch krokoch. Výsledky sú naozaj zaujímavé. Ich návody si môžete prečítať vo vianočnom vydaní školského časopisu Ratolesť.

Čítajte viac

 

Sme usilovní ako „bobor“?

V roku 2004 vznikla v Litve informatickú súťaž, ktorej symbolom bol usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras a po slovensky Informatický bobor, skrátene iBobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V minulom školskom roku sa súťaž konala v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov.

Čítajte viac

 

Adventné vence a sviece

Posledný novembrový deň sa pri rannej sv. omši školská kaplnka zaplnila nielen deťmi, ale aj adventnými vencami a sviečkami, ktoré posvätil školský p. kaplán Paľko. Každou horiacou sviečkou budeme bližšie k veľkému tajomstvu narodenia Pána. Otvorme srdcia dokorán!

Čítajte viac

 

Rozbehnuté okresné kolá predmetových olympiád

V závere posledného novembrového týždňa sa víťazi školských kôl dvoch predmetových olympiád stretli na okresných kolách. V CVČ Domino 29. novembra jazykové i štylistické majstrovstvo na Olympiáde zo SJL ukázal a pekné 1. miesto si vyrečnil Michal Grešš z 9.B triedy. O deň neskôr, v CVČ na Orgovánovej ul., žiaci Martin Tarhanič a Michal Grešš /obaja z 9.B/ ukázali teóriu i zručnosť pri výrobe vtáčej búdky na Technickej olympiáde. Umiestnili sa na peknom 1. mieste. Gratulujeme a prajeme veľa síl a elánu pri prípravách na krajské kolá súťaží!

Čítajte viac

 

PRO EDUCO

Už tradične sa žiaci 9. ročníka v mesiaci november zúčastňujú Medzinárodného veľtrhu práce PRO EDUCO, ktorý pre žiakov ZŠ ponúka workshopy stredných škôl v rámci mesta i okolia. V závere vyučovania počas dvoch dní tam putovali aj naši najstarší žiaci spolu s triednymi p. učiteľkami. Zastavili sa pri rôznych školách, spoznali stredoškolákov, aj našich absolventov a pýtali sa na všeličo zo života SŠ.

Čítajte viac

 

Dedičstvo Otcov zachovaj nám, Pane

Historické priestory Kaštieľa v Krásnej nad Hornádom hostili 29. novembra školské súťažné tímy v arcidiecéznom kole 23. etapy náboženskej súťaže. Trojčlenné družstvo - Emka Uliková zo 6.B, Matej Benko zo 6.C a Katka Jiříčková zo 7.B sa na určené témy pilne pripravovalo pod vedením p.uč. Snopkovej. Témy tohtoročnej súťaže a hodín príprav boli aktuálne - bl. Titus Zeman a Fatima. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu a pekné 5. miesto!

Čítajte viac

 

Slovo bez hraníc

Celomestská recitačná súťaž Slovo bez hraníc sa v tomto školskom roku konala 28. novembra už po dvadsiatydruhýkrát. Radničná i sobášna sála MÚ na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach privítala priaznivcov poézie aj prózy. Šiesti recitátori z našej školy predviedli svoje recitátorské umenie, za ktoré im boli udelené aj pekné umiestnenia. Výsledky v Úspechoch školy. Pani vychovávateľka Juríčková ich nielen sprevádzala, ale aj zachytila momenty z tohto dňa.

Čítajte viac

 

Projektový deň u štvrtákov - Vybrané slová

V pondelok 27.11. žiaci 4. ročníkov začali týždeň netradične. Do školy prichádzali v maskách, ktoré znázorňovali vybrané slová. Mohli sme vidieť pytliakov, rytierov, myšky aj pyžamo, osýpky a výsosť. Bystrí žiaci si zážitkovou formou zopakovali vybrané slová. Pracovali v skupinách a riešili rôzne úlohy. V triedach vládla dobrá atmosféra. Projektový deň sa vydaril!

Čítajte viac

 

Deň sukní a košieľ sa vydaril

Chlapci a dievčatá si jeden novembrový piatok košele a sukne doma nachystali a do školy sa vyparádili. Žiacka školská rada vyhlásila Deň sukní a košieľ, aby sme spoločne nezabudli na kultúru slušného a vhodného oblečenia. Jej zvolení členovia počas prestávok pozorným okom nakukli do tried, spočítali sukne, košele a skoro 100% darovali aj balíček sladkých cukríkov. A pridali sa aj pani učiteľky a páni učitelia!

Čítajte viac

 

ATak a Chcel-a by som letieť...

Známe tanečné divadlo ATak sa koncom novembra predstavilo aj mladému košickému publiku v Spoločensko-kultúrnom centre na Jedlíkovej ul. v Košiciach. K stredoškolákom sa pridali aj naši siedmaci, ôsmaci, deviataci, aby v podaní účinkujúcich sledovali dôležité životné cesty rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej. Uvádzali ich tancom, hovoreným slovom a hudbou, ktorú zložila a texty napísala tvorivá skupina POETICA MUSICA. Jej členkou je aj Zuzka Eperješiová, naša absolventka. Ďakujeme celému tímu umelcov za krásny umelecký a duchovný zážitok. Viac na www.tdatak.sk, www.poeticamusica.net

Čítajte viac

 

TESTOVANIE 5 už máme za sebou

Možno aj tak si 22. novembra povedali naši piataci, ktorí spoločne s piatakmi z celého Slovenska zvládli otázky a úlohy z testovaných predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Všetci sme na nich mysleli aj v modlitbách. Piataci, veľa radosti a elánu v škole aj mimo nej!

Čítajte viac

 

Deň triedneho učiteľa počas Testovania 5

Kmeňové triedy 6. - 9. ročníka poslúžili v tento deň skúšaným piatakom, ale ich žiaci spolu s tr. učiteľmi mali veľmi zaujímavý a pestrý program. Jedna šiestacká trieda navštívila výstavu Bricklandia, druhá si zašportovala. Siedmaci boli spoločne na exkurzii v Solivare, ôsmaci na filmovom predstavení Hora medzi nami a deviataci zažili duchovnú obnovu v blízkom Saleziánskom stredisku Tri hôrky na tému Kto som? Bol to príjemný a užitočný čas mimo školy!

Čítajte viac

 

Pomáhame ponožkami

Nie, nepomýlili sme sa, že ponožkami. Žiacka školská rada v dňoch 13.- 15.novembra vyhlásila zbierku dámskych a pánskych ponožiek, ktoré najmä v zime pomôžu ľuďom v ťažkých životných situáciách, o ktorých sa už niekoľko rokov starajú d.o. Gombita a d.o.Kuffa. Každú prestávku ich v školskej kaplnke zbierali členovia rady a pri poslednom sčítaní im vyšlo úžasné číslo - 347 párov nových teplých ponožiek. Triedy si aj v zbere zasúťažili a naj ponožkári získajú aj odmenu. Najväčšou odmenou je však modlitba a pomoc ľuďom v núdzi!

Čítajte viac

 

Denník Anny Frankovej

Experimentálne tanečné divadlo v podaní košického baletného súboru s Táňou Pauhofovou v hlavnej úlohe a v netradičnom priestore Malej scény malo svoje ďalšie uvedenie aj v jeden nedeľný novembrový večer. Čo však nemožno dať do viet je silný umelecký zážitok našich pedagógov a ich rodinných príslušníkov, ktorí v hľadisku hlboko ľudsky prežívali udalosti jednej židovskej rodiny. Jej život v ťažkých dobách 2. svetovej vojny do listov denníka vpísala Anna Franková. Silné emócie, profesionalita tvorcov a umelcov a najmä odkaz histórie v nás budú ešte dlho znieť...

Čítajte viac

 

Pedagógovia na metodickom dni

Celodiecézny metodický deň pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych ZŠ a SŠ Košickej arcidiecézy sa 16. novembra začal slávostnou sv. omšou v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach. Slúžil ju Marek Forgáč, pomocný košický biskup, spolu s duchovným správcom farnosti - Mons. Jurajom Kamasom a prítomnými školskými kaplánmi. Slová vďaky i povzbudenia pre nás, pedagógov, našli symboliku v povolaní misionára, ktorým je aj každý z nás. Prednášky pod vedením Mgr. Radovana Ivanka a dona Antona Červeňa sa konali v Spoločenskom pavilóne a boli inšpiráciou i povzbudením pedagóga 21.storočia. Bol to príjemný a veľmi podnetný deň!

Čítajte viac

 

GODZONE 2017

Tour 2017 generácie KIOBK, ktorá túži po Božom kráľovstve, nesie v tomto roku myšlienku- ODHODLANÍ ZMENIŤ SVET. Časť z nich sa v deň ich koncertu v našom meste - 14. novembra predstavila aj našim starším žiakom vo veľkej telocvični. Ich svedectvá i hudba oslovili mnohých žiakov, ktorí sa potom v podvečernom čase zúčastnili celého programu v Cassosporte. Ako sme sa dozvedeli, myšlienka Godzon nadchla aj niektorých rodičov, ktorí tam nemohli chýbať. Viac na TOUR.GODZONE.SK

Čítajte viac

 

Školské kolá predmetových olympiád v plnom prúde

Novembrové dni patria aj všetkým šikovným žiakom, ktorým nechýba odvaha, chuť súťažiť, urobiť niečo navyše a k tomu sa aj niečomu priučiť. A keď príde úspech, reprezentovať školu v ďalších postupových kolách predmetových olympiád. Výsledky školských kôl si určite prečítajte a nezabudnite povzbudiť všetkých víťazov i zúčastnených! Prajeme im veľa elánu k štúdiu a radosti s poznávania nového!

Čítajte viac

 

Pevný bod na duchovných cvičeniach pedagógov

Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove sa pre pedagógov a zamestnancov školy stal aj v tomto šk. roku oázou pokoja, hľadania, spoznávania Ježiša i seba samého. Exercície viedol v dňoch 9. - 11. novembra ThBibLic. Róbert Jáger, PhD., osobný tajomník Eparchiálnej kúrie. Duchovným programom, slovami meditácií, čítaním a hlbokým kontaktom so Svätým písmom, časom osobných modlitieb, stretnutí a spoločných zdieľaní sme napĺňali kľúčovú myšlienku exercičných dní – Hľadanie pokoja, hľadanie seba samého. Ďakujeme, Pane, za tento čas, za Tvoju blízkosť... Čítajte viac...

Čítajte viac

 

Vo FOTOGALÉRII z denníka návštevy Erasmus+

O návšteve účastníckych krajín v našej škole dňa 17. októbra ste sa už určite dočítali. Ale možno ste trošku zvedaví aj na ďalší bohatý program počas 18. a 19. októbra, kedy hostia spoznávali mesto i kúsok Slovenska. Koordinátorkou projektu je p. zástupkyňa Zentková. Sprievodcami žiakov boli naši deviataci a tlmočníkmi aj p.riaditeľka a p.uč. Bučáková. Krásne a nezabudnuteľné zážitky z týchto dní patria nielen hosťom, ale aj všetkým žiakom a pedagógom školy! Čítajte viac... spolu so super VIDEOM vo FOTOGALÉRII...

Čítajte viac

 

Slovenské školy hodnotí INEKO

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy uviedol 12.9.2017 aktuálny celoslovenský rebríček základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií. Podľa jednotlivých kritérií sa v celoslovenskom hodnotení umiestnila naša škola na 16. mieste. V rebríčku základných škôl Košického kraja sme získali 6. miesto a medzi základnými školami v meste nám patrí 3. miesto. Detailnejšie informácie nájdete na www.ineko.sk. Ďakujeme za spoluprácu, modlitby a prejavenú dôveru!

Čítajte viac

 

Na cintoríne

Úvodné novembrové dni patria modlitbám a spomienkam na zosnulých z kruhu príbuzných, priateľov, známych i neznámych. Aj preto sme 2. november začali sv. omšou v škole a potom naše kroky putovali na Verejný cintorín. Sviečky sme zapálili pri hlavnom kríži i blízkom Pamätníku nenarodeným deťom, spoločne sa v triednych spoločenstvách pomodlili vyprosiac odpustky pre drahých zosnulých. A svetlo večné nech im svieti...

Čítajte viac

 

Záložka do knihy spája školy

8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy - Tajuplný svet knižných príbehov zaujal aj našu školu. Žiaci prvého stupňa, piataci a 7. A pripravili pre kamarátov zo ZŠ s MŠ Potěhy krásne záložky, ktoré sme im poslali ako darček. Nechýbala pri tom zábava, čítanie a radosť z toho, že môžu niekoho obdarovať.

Čítajte viac

 

Zemiakový festival v 1. ročníku

Presne tak si prváci a ich tr. pani učiteľky pomenovali pekný 26. októbrový deň. Čo nám ešte prváci prezradili? "Dozvedeli sme sa, odkiaľ zemiaky pochádzajú, aké odrody boli vyšľachtené i to, aké fantastické jedlá z nich doma varíme či pečieme. Pomocou zemiakových pečiatok sme vyrobili krásne prestierania. No najväčšiu radosť sme mali z čerstvo upečených hranolčekov. Mňam! Už sa nevieme dočkať na ďalší ročník."

Čítajte viac

 

Návšteva v Klube kresťanských seniorov

Mesiac október je aj Mesiacom úcty k starším. Preto sme sa 26.októbra s desiatimi deťmi z 3.B vybrali potešiť a priniesť Ježišovu lásku našim kresťanským seniorom. Cez piesne, básničky a tance sme mohli vidieť mnoho úsmevov na tvárach ľudí. Naša radosť bola potom ešte väčšia!

Čítajte viac

 

Október s Pannou Máriou

Modlitbovú reťaz sv. ruženca sme v školskej kaplnke viedli každú októbrovú stredu. Postupne sa v službe čítania i modlitieb vystriedali triedne spoločenstvá I. a II. stupňa spolu so školským p. kaplánom Paľkom a s radosťou sa k nám pripojil aj p. kaplán František. Boli to krásne ranné stretnutia s Nebeskou Matkou...Zdravas, Mária...

Čítajte viac

 

Podporili sme zbierku OTVOR SVOJE SRDCE

Arcidiecézna charita Košice organizovala v polovici októbra, pri príležitosti Svetového dňa boja proti chudobe, verejnú zbierku Otvor svoje srdce. V dňoch 18.-20. októbra sa k nim pripojili aj naši dobrovoľníci, deviataci. Počas desiatovej prestávky navštevovali triedy a štedrým deťom ponúkali dekoratívne mydielka v symbolickej cene 1 euro. Spoločne vyzbieraný príspevok v sume 567,60€ bude použitý na zabezpečenie dôstojných podmienok pre rodiny a ľudí v núdzi a podporu pracovnej terapie. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Privítali sme hostí z partnerských škôl - Erasmus+

Študentov a pedagógov z partnerských škôl, s ktorými spolupracujeme v rámci projektu Erasmus, sme 17. októbra privítali na pôde školy, presnejšie počas dopoludnia hudby, slova, tanca, kvízov a všetkého, čím žije škola a deti v nej. Po tradičnom privítaní chlebom a soľou bol pripravený kultúrny program vo veľkej telocvični a po jeho skončení spoznali hostia život v našej škole a triedach, v ktorých navštívili triedne workshopy. Triedy I.stupňa a niektoré triedy II.stupňa sa premenili na krajiny, z ktorých hostia prichádzajú - Slovinsko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Grécko a domáce Slovensko. Pri fotografiách z tohto dňa budeme spomínať na milé zážitky a pekný medzinárodný deň!

Čítajte viac

 

Jánošík roztancoval divákov

Tanečné divadlo Jánošík bolo zaujímavým programom aj pre zahraničných hostí z partnerských škôl, ktorí spolu s našimi učiteľmi zavítali do Štátneho divadla v Košiciach 18. októbra na spomínané predstavenie. Tanec, spev, hudba, kostýmy, scéna, to všetko umocnilo atmosféru, ktorá sa odohrávala na javisku. V závere sa do víru tanca dostali aj diváci z hľadiska. Bol to príjemný umelecký večer plný folklóru, ktorý je pre nás, Slovákov, taký vzácny a jedinečný.

Čítajte viac

 

Milión detí sa modlí sv. ruženec

Presne o 9.00 hod. sme sa aj my, prostredníctvom školského rozhlasu, pripojili k 70 krajinám sveta, ktoré modlitbou prijali slová sv. pátria Pia - "Keď sa milión detí modlí sv.ruženec, svet sa zmení." V modlitbe Slávnostného ruženca sa postupne vystriedali zástupcovia všetkých tried školy. Viac na www.miliondeti.sk. Pane, prosíme o pokoj vo svete...

Čítajte viac

 

Šiestaci na plaveckom

Úvodné dva októbrové týždne na Zemplínskej šírave, na plaveckom zdokonaľovacom kurze? Nie v šírave, ale v bazéne rekreačného zariadenia v časti Kaluža čakali na šiestakov. Postupne si tam zaplávala najprv 6.C a po nich aj 6.B trieda. Vedúcim oboch turnusov bol p.uč. Vaško. K výpravám patrili aj triedna p.uč. Paraličová, p.uč. Snopková a Tóthová a pán kaplán Paľko. Viac nám určite napíšu už v najbližších dňoch. Pane, vďaka za ochranu a pekné dni v prírode!

Čítajte viac

 

DETSKÉ VEČERADLO

V Dóme sv. Alžbety sme 13. októbra spoločne zavŕšili sté výročie fatimských zjavení. Program sa začal modlitbou sv. ruženca, po nej nasledovala sv. omša. Spev a hudobný doprovod patril školskému zboru Ratolesť. Pozvanie prijali aj rodiny z našej školy. Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Čítajte viac

 

Projekt JUNIVERZITY 2017

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach privítala 2. októbra žiakov z troch základných škôl v Košiciach (ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ Park Angelinum 8 a ZŠ Tomášikova 31) na kurze „Vládca robotov“.

Čítajte viac

 

400. výročie vincentskej charizmy

Školský zbor Ratolesť, pod vedením s. Zuzany a pani učiteľky Bačinskej, prijal pozvanie doprevádzať svojím spevom sv. omšu 30. septembra v Kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach. Tam sa zišla vincentská rodina, aby si pripomenula 400. výročie charizmy sv. Vincenta de Paul. Po sv. omši, ktorú celebroval Jaroslav Jaššo, provinciál Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, nasledovalo divadelné predstavenie Život pána Vincenta v podaní divadelníkov z Lokce. Nechýbalo agapé a spoločné priateľské rozhovory. Svätý Vincent de Paul, oroduj za nás!

Čítajte viac

 

Horný Zemplín navštívili ôsmaci

Naši ôsmaci sa spolu s ruksakmi, dobrou turistickou výbavou a náladou vybrali spoznávať krásy Horného Zemplína. Tradičný jarný termín nahradili jesenné dni 28.-29. september. Odbornými sprievodcami boli p. uč. Bačinská a p. kaplán František, rodák z tohto kraja. Obidve triedy sprevádzali pani tr. učiteľky Ferková a Soľárová a p. uč. Bučáková. Už teraz sa tešíme na zaujímavú reportáž a fotografie v Ratolesti. Pane, ďakujeme za sprevádzanie a ochranu na cestách!

Čítajte viac

 

PROFESIA DAYS

V závere vyučovania 28. septembra navštívili deviataci, v blízkom Spoločenskom pavilóne, akciu pod názvom Profesia Days. Terka a Žofka z 9.B ešte doplnili, že sa tam mohli dozvedieť informácie o firmách, v ktorých by raz možno aj niektorí chceli pracovať. Rozprávali sa o rôznych školách a najmä o požiadavkách na vzdelanie. Po prehliadke si ešte oddýchli pri malom občerstvení. Určite im táto akcia pomôže pri premýšľaní nad otázkou výberu svojho povolania - Čím chcem byť?

Čítajte viac

 

Podtatranský školák a školské časopisy

Medzi 23 prihlásenými školskými časopismi ZŠ Prešovského a Košického kraja, v 3. ročníku súťaže Podtatranský školák, si svoje miesto našla aj naša Ratolesť. Viac by vám určite prezradili 15 redaktori, ktorí spolu s p. uč. Pustaiovou navštívili 27. septembra popradskú Podtatranskú knižnicu. Z rúk odbornej poroty si spoločne prevzali diplom a milé ceny za získané 3. miesto a mimoriadnu cenu poroty Titulok roka. Ocenenie patrí všetkým žiackym novinárom, ilustrátorom a kamarátom časopisu. Užitočné rady a námety odbornej poroty určite využijú pri tvorbe vianočného čísla Ratolesti. Stihli ešte pár fotiek pod krásnymi Tatrami a rýchlikom už uháňali domov - smer Košice!

Čítajte viac

 

Návšteva z košickej ZOO v 3.B

V závere septembra pripravila naša p. knihovníčka besedu pre deti z 3. B. Zo Zoologickej záhrady v Košiciach prišiel p. Kindl a priniesol so sebou aj svojho zverenca – pytóna, o ktorého sa v ZOO stará. Deťom porozprával všeličo zaujímavé zo života hadov a iných plazov. Tie to veľmi upútalo a otázkam nebolo konca – kraja. Nakoniec si všetci mohli hada/ hadicu, samičku, chytiť, pohladkať či poťažkať. Všetkým sa to veľmi páčilo a opäť pozvali p. Kindla aj s hadom na návštevu. Prírodu treba chrániť, deti!

Čítajte viac

 

Počuli sme svadobné zvony

Dni tajnej akcie BANÁN sa v 6.C rýchlo míňali a prišla výnimočná sobota - 23. september 2017. V tento deň si totiž sviatosť manželstva vyslúžili Zuzana a Igor, ich triedny učiteľ a dobre známy telocvikár, v Kostole sv. Imricha v Benkovciach. Aké tajnosti? Také, že sa mladomanželov Vaškovcov podarilo prekvapiť a medzi gratulantmi boli aj jeho deti z triedy, deviatak Tomáš aj bývalá žiačka Terka, spolu s niektorými p. učiteľkami, kolegyňami ženícha. Srdiečkové balóny, srdiečkové petardy, kvety a gratulácie...tajná akcia sa vydarila. Prajeme im veľa Božej milosti, lásky, radosti na spoločnej ceste životom...

Čítajte viac

 

Beseda so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou - Šefčíkovou

Tretiaci a štvrtáci privítali 8. septembra na besede p.spisovateľku Máriu Vrkoslavovú-Šefčíkovú. Prišla aj so psíkom Gordonom, ktorý bol veľmi dobre vychovaný a deťom sa veľmi páčil. Rozprávala o knižkách, v ktorých aj tento psík vystupoval ako hlavný hrdina.

Čítajte viac

 

Športu zdar!

V prvom školskom týždni si žiaci II. stupňa dosýta zašportovali na ihriskách v blízkom Saleziánskom stredisku a vo veľkej telocvični. Chlapci v ročníkových zápasoch hrali futbal a počítali presné góly, dievčatá v 5.- 7. ročníku si v telocvični vychutnali dobrú vybíjanú a dievčatá vo vyšších ročníkoch vyskúšali profesionálny basketbal. V tento deň 7. septembra okrem fair play hier na ihriskách nechýbal ani aplauz, dobrá nálada a potlesk všetkým športovcom. Bol to super deň v pohybe!

Čítajte viac

 

Začali sme nový školský rok

Slávnostnou sv. omšou Veni Sancte v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach sme 4. septembra otvorili nový šk. rok 2017/2018. V homílii nás Mons. Juraj Kamas povzbudil k modlitbe a práci v každom školskom dni. Po jej skončení patrili slová privítania a slávnostného príhovoru p. riaditeľke. Osobitne sme v našom školskom spoločenstve v tento veľký deň privítali najmladších žiakov, prvákov a ich rodičov. Po príchode do školy ožili triedy milými stretnutiami a spomienkami na prázdniny. Pane, Tebe patrí dielo nášho úsilia, poznania, sprevádzania, výchovy a vzdelávania... Zverujeme Ti tento školský rok...

Čítajte viac