Školské akcie

Najnovšie 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Bdeli sme s Tebou, Pane...

Piatkový podvečer 22. marca sa schádzali triedy II. stupňa, tr. učitelia, aby spoločným programom prežili pôstny čas v slávení sv. omše, krížovej cesty v okolí školy, Adorácie, nápaditými workshopmi, oddychom vo svojich triedach i ranným prebudením 23. marca. To vyvrcholilo sv. omšou a spoločným dielom - vytvorením veľkého palmového listu z malých palmových lístkov každého bdejúceho. Celý čas bdenia nás sprevádzali sv. Košickí mučeníci a myšlienka - Obetovali svoj život, aby nám ukazovali cesty k svätosti. Ďakujeme p. kaplán Paľkovi za jeho duchovnú službu, pedagógom, žiackym dobrovoľníkom za pomoc, službu...bol to požehnaný čas s Tebou, Pane...

Čítajte viac

 

Klokani a klokankovia si dobre zasúťažili

A nielen to, ale pridali sa ku 6 000 000 detí na celom svete, ktoré sa 21. marca zapojili do známej súťaže KLOKAN. Školskou koordinátorkou bola p.uč. Demjanovičová. Matematický KLOKAN patrí k najväčším matematickým súťažiam na svete.Viac na www.matematickyklokan.sk

Čítajte viac

 

Vráťme knihy do škôl

Čítanie nám otvára dvere do sveta fantázie. A nám otvorilo aj cestu za krásnym balíkom kníh, ktorý získala naša škola za 5.miesto v celoslovenskej súťaži Vráťme knihy do škôl. Tento rok sa súťažilo po ôsmykrát. A aká bola naša úloha?

Čítajte viac

 

Volejbalisti strieborní

Chlapci deviatackých tried sa v prvý jarný deň zúčastnili okresného kola vo volejbale v priestoroch ZŠ Trebišovská. Turnaja sa zúčastnili štyri školy. Hralo sa klasicky - každý s každým a za pomoci bodov a skóre sa určilo poradie tímov. Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Prvenstvo na BIBLICKEJ OLYMPIÁDE

Hodiny, dni, týždne štúdia, čítania i pilnej prípravy na okresné kolo tejto predmetovej olympiády vyvrcholili 20. marca aj pre trojicu našich reprezentantov - Tadeáša Kaduka zo 7.B, Dominiku Brillovú zo 7.C a Gabiku Palenčárovú z 9.B triedy. Spomedzi 31 zúčastnených škôl získali krásne víťazstvo - 1. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme!

Čítajte viac

 

DNI ENERGIÍ a ôsmaci s EKO nápadmi

Na už 9. ročník podujatia na pôde SPŠ elektrotechnickej v Košiciach sa ôsmaci nielen dobre nachystali, ale priamo na mieste si aj prakticky overili zručnosti v prezentácii vlastných prác, odbornom kvíze a vzájomnej spolupráce so stredoškolákmi a rovesníkmi z iných košických škôl. EKO nápady "niesli" v pripravených praktických výstupoch - PPT prezentácii a videu s témou Šetrenie energiami, makete s názvom Zelené bývanie a plagátoch s tematikou ochrany životného prostredia. Domov si odniesli EKO odmeny a odhodlanie šetriť energiami a chrániť prírodu!

Čítajte viac

 

Možnosť prispieť 2% z dane

Vážení rodičia a sympatizanti našej školy, blíži sa čas, kedy sa budete rozhodovať, komu poukážete 2% zo zaplatenej dane z Vašich príjmov. Budeme veľmi vďační, keď ich darujete práve našej základnej škole na podporu výchovy a vzdelávania žiakov. Vopred ďakujeme za ochotu a ústretovosť.

Čítajte viac

 

Máme v škole VŠETKOVEDKA Riška

Na konci februára sme sa v škole dozvedeli úžasnú správu od p.uč. Ďžmurovej, ktorá bola koordinátorkou zaujímavej súťaže. A práve v tejto súťaži, ktorá sa volá VŠETKOVEDKO, sa na geniálnom 1. mieste v rámci celého Slovenska, spomedzi 6800 zúčastnených, umiestnil Riško Soľár z 2.D triedy. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Piataci, šiestaci v korčuliach na ľade

Tri posledné februárové dni mali títo naši žiaci športové začiatky školských dní. Ľadová plocha v Športovom areáli na Alejovej ul. bola miestom ich KORČULIARSKEHO KURZU. Rozcvičku a ďalšie športové zručnosti si najprv skúšali a potom zdokonaľovali šiestaci a po nich aj piataci. Vedúcim kurzu pre obidva ročníky bol p. uč. Vaško. Na ľade i na suchu mu asistovali tr. učitelia jednotlivých tried. Veríme, šikovní korčuliari, že si ešte počas niektorých víkendových dní dobre zakorčuľujete. A pozvite aj svojich rodičov a súrodencov. Športu zdar!

Čítajte viac

 

Posledná februárová streda bola košeľová

Aj po jarných prázdninách sme pokračovali vo veselej zábavke z dielne Žiackej školskej rady a vyobliekaní sme prišli v košeliach pestrých farieb a módnych strihov. Pridal sa aj pedagogický zbor a v pracovnej košeli sme videli aj p. školníka. Tešíme sa na ďalšiu výzvu!

Čítajte viac

 

V súťaž SUPER ŠKOLA - Košice STAR

Spevácke vystúpenie naživo pred porotou na veľkom javisku, po mnohých dňoch a hodinách nácviku, zažili dievčatá, ktoré našu školu reprezentovali v ďalšom kole celomestskej súťaže ŠKOLA PLNÁ TALENTOV - SUPER ŠKOLA. V CVČ patrilo 27. februára popoludnie sólovým spevom a v nich si pekné ceny vyspievali sestry Beľanové - druháčka Rebeka a ôsmačka Sára. V kategórii zbor sa porote predstavili a pekné umiestnenie získali Vlny - Katka, Petra, Lucia a Danka. Taký názov si ôsmačky napísali do prihlášky na súťaž. Možno práve súťažou odštartovali všetky speváčky svoju spevácku dráhu. Ich manažérkou by mohla byť p.uč. Križalkovičová, ktorá s nimi pri prípravách spolupracovala. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Čítajte viac

 

Fašiangové šišky, mňam, mňam!

K Fašiangom v škole už roky patria FAŠIANGOVÉ ŠIŠKY, ktoré nám s láskou v závere februára napiekli naše pani vychovávateľky. Už od skorého rána krásne rozvoniavali po celej škole. A nielen voňali, ale aj všetkým veľmi chutili. Šikovné p. vychovávateľky spolu napiekli 590 šišiek z 10 kg múky. Počas veľkej prestávky ich na chodbách školy ponúkali žiacki dobrovoľníci. Štedrý výťažok z predaja - 244, 02 eur poputuje na podporu misijných diel. ĎAKUJEME! Tešíme sa, že vám šišky chutili!

Čítajte viac

 

Ako sme v škole odpustovali...

Sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy, Slovenska i našej školy, sme 14. februára slávili milou odpustovou slávnosťou, ktorú mali na "svojich pleciach" šiestaci spolu s pani tr. učiteľkami. A nielen dopoludňajší program, ale aj prípravu a službu pri slávnostnej sv. omši, pri ktorej sa stretla celá škola, rodičia aj hostia. Chutné agapé nachystali, ale ešte deň skôr doma napiekli a nabalili rodičia šiestakov. Ďakujeme! Potom už v triedach I. stupňa mali deti pestré tvorivé dielne v réžii tr. učiteliek. Na II. stupni si žiaci s tr. učiteľkami pozreli film Apoštoli Slovanov a po ňom spoločne zahĺbili do tajničiek, kvízu, prešmyčiek a spoznávania hlaholiky. Zaujali ich najmä prepisy vlastných mien a slov do znakov tohto písma. Aj školský obed bol odpustový - slávnostný a veľmi chutný! Pekné spomienky na odpust nech umocní poznanie veľkého duchovného odkazu našich patrónov - Dedičstvo Otcov zachovaj nám, Pane...

Čítajte viac

 

Bodka za 1. ročníkom ŠKOLSKEJ BURZY

Milí burzári, ešte se nezabudli na burzu hračiek, kníh a spoločenských hier v čase Adventu v malej telocvični? Veru, za 5 dní ste toho doniesli až-až! A za jeden burzový deň nakúpili štedro a pre každého, koho máte v srdiečku. Bez pomoci starších žiakov, dobrovoľníkov, by sa táto školská akcia určite nemohla konať a bez vás, kupujúcich, by sa nepodarilo získať finančnú sumu 466, 30 eur ako výťažok z burzy. Počas januárovej sv. omše dobrovoľníčky darovali výťažok s. Zuzane vo forme darovacej listiny. Ale ozajstný výťažok pomohol deťom vyrastajúcim v ťažkých podmienkach počas tohtoročných jarných prázdnin. Sestričky vincentky deťom pripravili PRÍMESTSKÝ TÁBOR s pestrým programom a s chutným občerstvením na každý deň. Ďakovný list, ktorý nám poslali, ponúkame v časti - Čítajte viac Reťazová pomoc od darovania cez kúpu vecí v burze sa dostala až tam, kde bola veľmi potrebná a vďačná! A to je super!

Čítajte viac

 

SAFI 2019 - ďakujeme za každý hlas!

Milí priatelia TV Lux a najmä SÚŤAŽE AMATÉRSKYCH FILMÁROV - SAFI 2019, po roku tu bol opäť čas diváckeho hlasovania. Súťažné videá ste našli na stránke https://safi.tvlux.sk/videa a medzi nimi aj naše školské. Vyšlo z tvorivej dielne filmárov - ôsmakov s tohtoročnou témou MOJA OBETA. Práca to nebola ľahká, ale veríme, že vás video zaujalo. Ďakujeme za každý hlas v 1. kole a vzájomnú spoluprácu!

Čítajte viac

 

V stredu sme boli v rifľovom!

Veselé zábavky a nápady z dielne Žiackej školskej rady pokračovali aj v stredu - 13. februára, keď sme sa spoločne vyparádili do rifľova. Nechýbali nohavice, košele a vidieť ste mohli aj rifľové bundy a sukne. Aká bude módna výzva ďalšiu stredu po jarných prázdninách? To nám ešte nikto neprezradil!

Čítajte viac

 

V súťaži SUPER ŠKOLA - Prezentácia na PC

V CVČ Domino sa 8. februára stretli žiacki zástupcovia z 10 košických škôl, ktorí si v škole pripravili a na mieste podujatia ukázali výsledok svojej práce v rámci súťaže PREZENTÁCIA NA PC. Tá je súčasťou celoročného projektu Škola plná talentov - SUPER ŠKOLA. Spoločná téma žiackych prác "Moja škola" zaujala aj našich tvorcov - Michaelu Majerníkovú a Tomáša Fečka z 8.A, ktorí si v Domine vyprezentovali pekné 3. miesto. Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Streda bola pásikavá

Chlapci, dievčatá aj milí učitelia, stredajšie dni si pre nás členovia Žiackej školskej rady vymysleli milé zábavky. V stredu - 6. februára sme sa obliekli do pásikava. V šatníku doma našli tričko, košeľu, šaty či mikinu s týmto trendom. Už teraz sme všetci zvedaví na ďalšiu stredajšiu výzvu!

Čítajte viac

 

Piataci v krajine plnej tajomstiev

Ako sa tam 5. februára dostali a pritom nezablúdili? Jednoducho, vzali stoličky na plecia a spolu s pani slovenčinárkami zažili v malej telocvični prekvapenie. Sprievodkyňou bola p. Lenka Šingovská, zakladateľka vydavateľstva Class, s ktorou spoločne prešli literárno - historickou cestou pod názvom "Slovensko krajina plná tajomstiev". Deti si hravo poradili a uhádli mnohé krásne miesta v našej vlasti - Čičmany, Terchová, Betliar i ďalšie a prečítali povesti, ktoré sa k nim viažu. Možno sa knihy s rovnakým názvom ako podujatie objavia aj v knižniciach nejedného piataka i ďalších čitateľov!

Čítajte viac

 

Prvý školský polrok za nami!

Tak si mnohí žiaci spolu so svojimi tr. učiteľmi povedali 31. januára, keď v kmeňových triedach bilancovali školský i triedny život počas jeho 1. polroka. Dochádzka, správanie, študijné výsledky, slová pochvaly i povzbudenia a určite aj spomienky na triedne a školské podujatia, exkurzie, divadelné predstavenia, prednášky, športové akcie a všeličo iné... Mladší žiaci mali dopoludnia TRIEDNE TANCOVAČKY v karnevalových maskách. Starší žiaci si v závere vyučovania mohli zahrať spoločenské hry. Potom sa už celá škola rozbehla s výpismi polročnej práce domov a na prázdniny!

Čítajte viac

 

Karneval v 2.C

V deň odovzdávania super vysvedčení sa na I. stupni konal aj super karneval. Deti mali všelijaké masky - pekné princeznovské aj netradičné až hrôzostrašné, kostýmy vyrobené aj požičané. Ale všetky deti mali spoločný cieľ - zabaviť sa posledný deň pred polročnými prázdninami. A že zmysel pre zábavu majú aj naše pani vychovávateľky, to uvidíte aj na fotografiách.

Čítajte viac

 

Fašiangová NOC OSKAROV

Popoludňajší 30. január ostane ešte dlho v pekných spomienkach všetkých žiakov II. stupňa a pedagógov, ktorí prijali pozvanie deviatakov a ich tr. učiteliek zažiť fašiangovú zábavu v OSCAROVOM štýle. Krásne šaty, zladené doplnky u dievčat a motýliky, kravaty všelijakých farieb u chlapcov ich zmenili na nepoznanie a najmä atmosféra galantnosti,spoločenského správania a kultúry. K tomu ešte pridáme červený koberec pri vstupe, decentnú výzdobu telocvične dozlata, sochy Oscarov pri pódiu, nápaditú foto šatňu a bohatú tombolu, bufet, súťaž triednych videí so slávnostným vyhlásením výsledkov v bronzovom-striebornom-zlatom pásme a veselú tancovačku v réžii DJ Juraja, nášho bývalého žiaka. Týždne príprav, milí deviataci, stáli za to a Oscarové popoludnie sa vydarilo a prítomným na parkete veľmi páčilo!

Čítajte viac

 

Na Šalianskom Maťkovi trojnásobný úspech

Okresné kolo v prednese povesti, Šaliansky Maťko, pozná mená víťazov. Našu školu reprezentovali, v sprievode pani učiteľky Kolesárovej, Dominika Čigášová z 3.B, Christian Brossmann z 5.A a Dominika Hakulinová zo 6.C, ktorú porota navrhla na postup do krajského kola. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Výsledky nájdete v rubrike Úspechy školy...

Čítajte viac

 

OZ Maják nádeje a ich poďakovanie

" Ďakujeme Vám za vianočné dary pre chudobné rodiny - nákupy potravín, drogérie, stravné lístky, vyzbierané peniaze pre jednotlivé rodiny. Vďaka Vašim darom môžeme rodinám postupne platiť lieky, nájom a deťom stravu či mesačníky na MHD. Vaše dary sú pre tieto rodiny veľkým odbremenením od starostí, ako zabezpečiť základné potreby. Vážime si vašu opätovnú iniciatívu k intenzívnej pomoci rodinám v núdzi. Za všetkých dobrodincov Majáku nádeje je slávená sv. omša každý prvý štvrtok v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!" ...z ďakovného listu pre spoločenstvo školy.

Čítajte viac

 

Prváci a siedmaci boli na lyžiarskych svahoch

V týždni od 14. do 18. januára vymenili naši prváčikovia a siedmaci školské povinnosti za športové povinnosti, presnejšie inštrukcie a všetko, čo patrí k lyžiarskym kurzom. Na prváčikov čakali každý deň svahy športového strediska na Jahodnej. Popoludní si už oddýchli v ŠKD a doma určite vyrozprávali zážitky a novinky zo svahu. Výprava 7.C si to nasmerovala do Levočskej doliny, kde ich v rezorte čakali super inštruktori, krásna zimná krajina a vo voľnom čase bohatý program so spolužiakmi a pedagógmi. V poslednom januárovom týždni levočské svahy brázdili žiaci 7.B triedy spolu s tr. pani učiteľkou a p. asistentkou Tóthovou. Vedúcim oboch výprav bol p.uč. Vaško. Prežili tam pekné zimné dni a v batohoch si domov doniesli aj kopec veselých zážitkov!

Čítajte viac

 

Zimné radovánky

Aj takéto šikovné práce zo snehu vedia zhotoviť deti z 2.B. a 4.C. triedy počas pobytu vonku. Hurá, zima!!!

Čítajte viac

 

Sklenený Centruško zavítal k nám

A všetci čitatelia, prispievatelia, ilustrátori, redakčná rada i spolupracovníci obľúbeného školského časopisu RATOLESŤ z toho máme radosť. V súťaži školských časopisov, ktorú organizuje CVČ na Orgovánovej ul. v Košiciach, sa dokopy stretlo až 15 časopisov z košických škôl. Pri milom vyhodnotení 14. januára v Domine si členky redakčnej rady prevzali diplom a krásneho SKLENENÉHO CENTRUŠKA za 1. miesto. Podnetná bola aj spoločná diskusia s členmi poroty a cenné rady do redakcií. Milí priatelia Ratolesti, čítajte s nami ďalej! Ratolesť - život v škole!

Čítajte viac

 

Deviataci putovali za Titusom

V deň spomienky blahoslaveného Titusa Zemana, 8. januára, putovala 9. B do Ždane, kde majú, v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov, relikviu tohto blahoslaveného, ktorý je patrónom ich triedy. Bola to veľmi milá slávnosť. Svätú omšu celebroval a prihovoril sa im bývalý školský kaplán, Marcel Puškáš, ktorý je správcom Farnosti Čaňa. Celé predpoludnie sa nieslo v družnom rozhovore. Nechýbalo agapé, ktoré pripravili žiaci spolu s rodičmi. Blahoslavený Titus Zeman, oroduj za nás!

Čítajte viac

 

V novom kalendárnom roku

Vinše, priania i koledy sa niesli školou a triedami hneď 8. januára, keď školský p. kaplán Paľko posvätil triedy i spoločné školské priestory. Už z diaľky sa ozývali melódie a spevy koledníckej družiny, ktorá ho sprevádzala. Na začiatku vyučovania sa k nám v školskom rozhlase prihovorila aj p. riaditeľka. V triedach ešte doznievali milé spomienky zo slávenia sviatkov a prázdninových dní. Pane, zverujeme Ti dni a udalosti celého roka...

Čítajte viac

 

Poklona Jezuliatku

Krásna sviatočná atmosféra bola počas piatkového predpoludnia v školskej kaplnke, kedy žiaci prichádzali pred Pána Ježiša v sprievode svojich triednych učiteľov. V tichej adorácii ďakovali za celý rok, ale aj prosili za požehnanie do nasledujúceho roka. Vďaka Ti, Pane, že nás tak miluješ!

Čítajte viac

 

Získavali sme finančnú gramotnosť

Byť finančne zručný je v dnešnom svete veľmi dôležité. Žiaci druhého stupňa mali 20. decembra projektové vyučovanie, ktoré súviselo s finančnou gramotnosťou. V jednotlivých ročníkoch sa podkuli v rôznych oblastiach financií. Jedni sporili, druhí reklamovali, v ďalšom ročníku to bolo o poistení. Mohli si vyskúšať navrhnúť aj rodinný rozpočet. Zistili, že vedieť narábať s financiami vôbec nie je jednoduché, ale je dôležité naučiť sa to.

Čítajte viac

 

Pozdrav vďačnosti pre štvrtákov

Na sklonku Adventu sa k nám dostal milý odkaz od sestričiek vincentiek, ktoré sa v našom meste obetavo a s veľkou láskou starajú o deti a rodiny v ťažkých životných situáciách. A naši štvrtáci sa počas celého mesiaca aktívne zapojili do tejto pomoci a to zbierkou potravín "Taška svätého Vincenta". Nech sa páči...čítajte viac!

Čítajte viac

 

Predvianočný floorbalový turnaj s aplauzom a nadšením

Chlapci s hokejkami a 100% športovou náladou si v jeden decembrový deň zasúťažili vo veľkej telocvični školy. Hlavní organizátori Karol zo 6.A a Samuel zo 7.C, členovia Žiackej školskej rady, mali všetko pod palcom od začiatku až po slávnostné odovzdávanie víťazných pohárov triednym družstvám. Silnou podporou boli aj p.uč. Vaško, rozhodca turnaja a p. kaplán František, jeho asistent. Silný aplauz počas každého zápasu mali na starosti dievčatá spolu s pani tr. učiteľkami. Výsledková listina? Nech sa páči!

Čítajte viac

 

Cestovateľ sa zastavil aj u nás

Známy fotograf, cestovateľ, spolupracovník TV Lux, učiteľ angličtiny a otec štyroch detí Anton Tony Frič sa v polovici decembra stretol so žiakmi 8. a 9. ročníka, aby im výstižne, pravdivo a múdro zdokumentoval slovom i obrazom život kresťanov v Iraku a Sýrii. Len v novembri tohto roku sa vrátil z poslednej výpravy, a hoci je situácia v krajinách Blízkeho východu neľahká, kresťania tam i na Slovensku nestrácajú nádej a vieru. Aj Slovensko podáva pomocnú ruku utečencom v týchto krajinách aj u nás doma, kde sýrski utečenci pracujú a deti sa vzdelávajú. Pane, prosíme o pokoj a mier vo svete...

Čítajte viac

 

Gregoriánsky chorál znel v našej kaplnke

Vokálny súbor Schola minor navštívil našu školu 14. decembra, aby nám svojím spevom spríjemnil adventné obdobie. Kvarteto speváčok zaspievalo nádherné skladby. Potešili sa nielen žiaci, ale aj učitelia.

Čítajte viac

 

Hurá, na ľad!

Rukavice, zimná čiapka, teplý šál, korčule, spolužiaci, spolužiačky, pani tr. učiteľky a k tomu ešte pribaliť dobrú náladu a super triedna akcia sa môže začať. K zimným mesiacom už tradične patrí korčuľovačka, ktorú ešte v novembri stihli šiestaci v Aréne Sršňov a v decembri sa na ľad do Športovo-zábavného centra na Alejovej ul. vybrali ôsmaci. Možno sa niektorí stretnete na korčuliach aj počas vianočných prázdnin. Športu a zdravému pohybu zdar!

Čítajte viac

 

Sviatok slova v Humennom

Sobotňajšie predpoludnie na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie patrilo v Humennom všetkým recitátorom. Cirkevná spojená škola aj v tomto školskom roku pripravila recitačnú súťaž "... a Slovo bolo Boha ... ". Naše recitátorky, Kika, Laura a Veronika, cestovali s pani učiteľkou Cubjakovou, aby zarecitovali zaujímavé texty a odovzdali posolstvo prostredníctvom slova. A zaujali aj porotu. Ako dopadli? Stačí si kliknúť na Úspechy školy.

Čítajte viac

 

Psst, bol tu sv. Mikuláš!

Vraj nám neveríte? Opýtajte sa všetkých veselých žiakov, učiteľov aj zamestnancov školy, ako sa to všetko 6. decembra udialo! Už na rannej školskej sv. omši spomínal p. kaplán Paľko tohto obľúbeného svätca detí. Začalo sa školské vyučovanie a potoooom to prišlo! Po škole sa rozozvučali krásne anjelské tóny z hudobných nástrojov, ktoré sprevádzali sv. Mikuláša s družinou. K tej patrili aj dievčatá, ktoré otvorili naše srdcia scénkou o darčeku, v ktorom bola láska. Nechýbala sladká odmena a radosť detí. Zastavili sa v každej triede, naozaj! Sv. Mikuláš s družinou ôsmačiek navštívil aj školskú zborovňu, p. upratovačky aj p.školníka. Ďakujeme za krásny sviatočný deň!

Čítajte viac

 

Netradičné rodičovské stretnutie

V rámci realizácie projektu DOBRÉ NÁVYKY, DOBRÝ ŽIVOT sa 3. decembra uskutočnilo netradičné rodičovské združenie v priestoroch Spoločenského pavilónu pod názvom RODIČIA, NA SLOVÍČKO. Program stretnutia začal prednáškami v podaní odborných lektorov na aktuálne témy - Deti, my a médiá, Človek a peniaze a pokračoval neformálnymi rozhovormi. Milí rodičia, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a najmä prežili príjemný a užitočný podvečerný čas. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie!

Čítajte viac

 

Advent 2018

Dni očakávania Pána boli naplnené spoločnými duchovnými aktivitami...sv. omše s adventnými zamysleniami vždy v utorok a vo štvrtok v školskej kaplnke, spolupráca s OZ Maják nádeje - modlitba, pohľadnica, stretnutie a pomoc rodinám v ťažkých situáciách. Advent v tomto roku spájalo slovo RADOSŤ a slová Žalmu 126 - "Veľké veci s nami urobil Pán a máme z toho radosť."

Čítajte viac

 

Posvätili sme adventné vence a sviečky

Na sklonku novembra nám na štvrtkovej školskej sv. omši posvätil vence a sviečky školský p. kaplán Paľko. Bolo sa na čo pozerať vpredu pred oltárom. Väčšie i menšie vence, sviečky budú nielen zdobiť naše triedy počas Adventu, ale najmä spájať triedne spoločenstvá pri spoločnej modlitbe a dňoch čakania Pána...

Čítajte viac

 

Detská porota pracovala naplno!

A vôbec to nebola spevácka či tanečná súťaž, ale už 18. ročník obľúbeného projektu DETSKÝ ČIN ROKA 2018. Mnohé triedy sa dobrovoľne rozhodli svojimi hlasmi podporiť dobrý skutok svojich rovesníkov a urobiť tiež veľký čin. Každý žiak dal svoj hlas jednému skutku, ktorý považoval za najcennejší, v každej zo 6 kategórií a v Cene Sašky Fischerovej - Malý Veľký čin. Detské porotcovanie, ktoré prebiehalo najmä na hodinách občianskej náuky a slovenského jazyka, skončilo 30. novembra. Teraz nám už ostáva čakať na slávnostné vyhodnotenie projektu, ktoré bude v decembri u pána prezidenta SR. Viac na www.detskycin.sk

Čítajte viac

 

Slovenské školy hodnotí INEKO

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy uviedol aktuálny celoslovenský rebríček základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií. Podľa jednotlivých kritérií sa v celoslovenskom hodnotení umiestnila naša škola na 20. mieste. V rebríčku základných škôl Košického kraja sme získali 4. miesto a medzi základnými školami v meste Košice nám patrí 2. miesto. Detailnejšie informácie nájdete na www.ineko.sk. Ďakujeme za spoluprácu, modlitby a prejavenú dôveru!

Čítajte viac

 

Testovanie 5 a Deň triedneho učiteľa

V deň testovania - 21. novembra sme na piatakov mysleli všetci. Na vyučovacích hodinách si od septembra pilne opakovali poznatky a zručnosti z 1. stupňa, prácu s testami aj odpoveďovými hárkami. Vyššie ročníky to už mali za sebou, a tak sa v tento deň už mohli tešiť na pestré programy spolu so svojimi tr. učiteľmi. O tom už ďalej - čítajte viac!

Čítajte viac

 

DETI A ARCHITEKTÚRA 2018

Poďakovanie a krásna výsledková listina potešila mladých výtvarníkov, p.uč. Bednárovú a nás všetkých, lebo sme v nej spoznali mená mnohých žiakov školy, ktorí uspeli v titulkovom projekte. Jeho cieľom bolo budovať u detí vzťah k obytnému umeniu a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe. V poštovom balíku však boli aj úspešné práce, ktoré patrili do súťaže "Moja zelená škola". Gratulujeme, milí umelci! Do súťaže v tomto roku ...

Čítajte viac

 

PRO SLAVIS 2018

Celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov pre žiakov materských a základných škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení, stredných škôl a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským PRO SLAVIS 2018 spoznala víťazov 20. ročníka. 16. novembra si do Žiliny prišli po ocenenie tí najlepší spomedzi stovky zapojených škôl. Tamarke a Simonke z 9.B odovzdala pre našu Ratolesť Cenu Domu riaditeľky Matice slovenskej v Žiline pani riaditeľka osobne. Slávnostné predpoludnie na žilinskej radnici spestril aj bohatý program slova, hudby a piesne.

Čítajte viac

 

Godzone sa zastavil aj u nás

Evanjelizačné turné známeho projektu GODZONE sa 13. novembra presunulo z Popradu do Košíc. Ešte predpoludním sa časť výpravy stretla s ôsmakmi a deviatakmi vo veľkej telocvični a v rámci POZVÁNOK PRE ŠKOLY oslovila myšlienkou turné "Chceme viac". Mnohí naši mládežníci prijali pozvanie aj na podvečerný koncert generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo, ktorá zaplnila priestory Cassosportu. A čo odpoveď na výzvu - chceme viac?!

Čítajte viac

 

Projektový deň u štvrtákov - Vesmír

Začiatkom novembra mali štvrtáci možnosť zúročiť svoje vedomosti o slnečnej sústave pri jej priamom pozorovaní. V mobilnom planetáriu vo veľkej telocvični zažili nočnú oblohu, videli jednotlivé planéty, pohyb komét aj rakety. Okrem toho všetci vystavovali svoje projekty slnečnej sústavy, ktoré si pripravovali na hodinách prírodovedy a doma s rodičmi.

Čítajte viac

 

Na duchovných cvičeniach pedagógov, vychovávateľov školy

Už niekoľko rokov sa miestom ticha, pokoja i duchovných meditácií učiteľov a vychovávateľov stáva Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove. Tak tomu bolo aj v dňoch 8.-10. novembra, keď sa zamýšľali nad myšlienkami i cestami vlastného života, ktorými ich sprevádzal ThDr. Juraj Sedláček, PhD., kaplán UPC v Trenčíne. Vďaka, Pane, za tieto dni a nech piliere života - VIERA V BOHA - ČISTÉ SRDCE - MODLITBA - sprevádzajú všetkých v každodenných udalostiach a vzájomných stretnutiach...

Čítajte viac

 

Októbrové stretnutia pri sv. ruženci

V krásnom Mariánskom mesiaci sme sa spoločne zapojili do ranných modlitieb sv. ruženca, ktoré každú stredu postupne viedli jednotlivé ročníky I. a II. stupňa. Naše pozvanie prijali aj rodičia detí, starí rodičia aj susedia školy. "Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista..."

Čítajte viac

 

Milión detí sa modlí ruženec

Slovensko, Košice i naša škola sa 18. októbra pripojili k takmer 70 krajinám sveta, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Presne o deviatej hodine dopoludnia sa cez školský rozhlas spojila školská kaplnka s triedami a vytvorili krásnu reťaz úprimnej detskej modlitby. V kaplnke sa sv. ruženec modlili zástupcovia detí z každej triedy spolu so školským p. kaplánom Paľkom. "Keď sa milión detí modlí sv. ruženec, svet sa zmení..." páter Pio

Čítajte viac

 

Vítam, vítaš, vítame ...

Dve vyučovacie hodiny 12. októbra patrili prvákom, ktorých do veľkej školskej rodiny privítali najstarší žiaci, deviataci. Pripravili si pre nich slávnostné prijatie spojené s dekorovaním. Radosť nechýbala ani pri súťažiach a tanci. V telocvični vládla radostná atmosféra, ktorú dotvorili aj rodičia našich prvákov. Ďakujeme im, že prijali pozvanie a prišli povzbudiť svoje ratolesti.

Čítajte viac

 

Výnimočné ocenenie pre pani riaditeľku

Pamätnú medailu sv. Cyrila a Metoda za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva na Slovensku...z rúk Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa a predsedu KBS pre katechizáciu a školstvo, si na Celoslovenskom stretnutí riaditeľov katolíckych škôl v Poprade, ktoré sa konalo 9. - 10. októbra, prevzala naša p.riaditeľka Mária Čačková. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia, síl a radosti v pracovnom i osobnom živote...s vďakou spoločenstvo školy.

Čítajte viac

 

Nikola Šuhaj ožil v prešovskom divadle

A to priamo pred očami divákov v plnom hľadisku dopoludňajšieho predstavenia, ktoré bolo určené pre školy. A tam ste mohli vidieť aj našich ôsmakov, ktorí tam zažili netradičné hodiny literatúry. Zoznámili sa s novým žánrom - muzikálom, veľkolepou výpravou scény a najmä s legendárnym zbojníkom , ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku i život. Na doskách Divadla Jonáša Záborského sa pôvodný slovenský muzikál uvádza už takmer rok. Piatkové predpoludnie sa 5. októbra spojilo s pekným umeleckým zážitkom.

Čítajte viac

 

Dejiny tvoríš ty

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravila 5. októbra už tretí ročník interaktívnej výstavy, ktorá bola zameraná na roky 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989. Žiaci 9.B si okrem zaujímavého rozprávania študentov a pedagógov mohli pozrieť aj výstavu áut, ktoré v tých rokoch jazdili po našich cestách a nazrieť do univerzitných priestorov.

Čítajte viac

 

Šiestaci na Zemplínskej Šírave a v plaveckom bazéne

Posledný septembrový týždeň sa do dní letných prázdnin vrátili žiaci zo 6.C triedy a hneď nasledujúci týždeň aj kamaráti zo 6.A a 6.B triedy spolu s tr. učiteľkami, ktorých v peknom prostredí Zemplína čakala škola v prírode spolu so zdokonaľovacím plaveckým výcvikom. Dopoludňajšie hodiny v bazéne vystriedali po poludňajšom oddychu zaujímavé cesty v prírode a super večerné aktivity. Šiestaci putovali aj do známeho pútnického miesta Klokočov i na pešiu turistiku na Vinné jazero. Show Trieda má talent možno bude pokračovať aj v škole. A super rodičovské prekvapenie zažili všetci počas posledného dňa, keď sa plavili na výletnej lodi vo vodách Šíravy. Sv. omše patrili ku každému dňu pod vedením p. kaplána Paľka. Vedúcim plavcov bol p.uč. Vaško. Pane, šiestaci ďakujú za ochranu a všetky pekné dni!

Čítajte viac

 

Siedmaci v Solivare na hodine chémie

Presnejšie na zaujímavej exkurzii v známych expozíciách Technického múzea v Prešove, kde v poslednom septembrovom týždni cestovali postupne v dvoch výpravách žiaci 7.B spolu s pani tr. učiteľkou a 7.C triedy. Chýbať nemohla ani s. Zuzana Buntová, ktorá chémiu veselo i vážne v škole vyučuje. Správy z exkurzie sú už napísané a dobrý nápad na zaujímavý a poučný výlet možno posunú aj ďalším kamarátom.

Čítajte viac

 

Spod Tatier do Košíc putoval bronz

Podtatranská knižnica v Poprade v tomto školskom roku organizovala už 4. ročník súťaže školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického kraja. Podtatranský školák spoznal víťazov 26. septembra. Porota hodnotila obsah, štylistiku a náročnosť, grafiku, fotografie, titulku a kreativitu. Spomedzi 22 časopisov naša Ratolesť skončila na 3. mieste. Cenu od poroty si prevzali Tamarka a Simonka z 9.B. Srdečne gratulujme!

Čítajte viac

 

Za krásami Horného Zemplína

Smer Košice - severovýchod Slovenska nabrali autobusy s výpravou ôsmakov, tr. učiteliek, p. asistentky Seleckej a vedúcich - p. kaplána Františka a p.uč.Bačinskej, ktorí sa 24. septembra vydali na dvojdňovú geografickú exkurziu. Videli, počuli, zapísali do zápisníkov a zažili toho naozaj dosť. Počas prvého dňa - hrad Čičva - expozície Múzea v Zemplínskych Hámroch a sv. omša v miestnom kostole - návšteva rodičov p. kaplána - Astro Kolonica a večerné pozorovanie. Rozhľadňa nad Starinou - cerkva v Topoli - hrad Brekov a sv. omša v miestnom kostole - chutný obed v motoreste počas spiatočnej cesty. Viac by ste sa určite dozvedeli zo správ, v ktorých žiaci využili cestovateľské zápisky. Stihli si aj zašportovať na Sninských rybníkoch a vytvoriť dobrú ročníkovú partiu. Pane, vďaka za ochranu a sprevádzanie!

Čítajte viac

 

RÁDIO REGINA VÝCHOD a pán školník v relácii Jeden deň s...

Pozor, pozor! V pondelok - 10. septembra sa v známej relácii ešte známejšieho rádia ozýval hlas a najmä zaujímavý rozhovor s naším p. školníkom Štefanom. Pani redaktorka Martina Bačová ho navštívila v prvom školskom týždni priamo v teréne - u nás v škole - a zopár otázok sa stihla opýtať aj chlapcov, s ktorými je veľký kamarát. Počas dňa sme si reláciu mohli postupne naladiť v časoch: 07:35-07:37, 09:14-09:19, 15:10-15:15. My si ju s deťmi určite vypočujeme z rozhlasového archívu! Pridajte sa k nám!

Čítajte viac

 

Jesenné účelové cvičenie v pohybe a s úsmevom

Prvý týždeň v škole zakončili žiaci II. stupňa spolu s tr. učiteľmi obľúbeným účelovým cvičením v prírode. Predchádzala tomu štvrtková teoretická príprava, v ktorej sa žiaci zdokonaľovali v zložkách - zdravotná príprava, pobyt a ochrana prírody a civilná ochrana. Letné počasie prialo celému dňu vonku a chutila aj dobrá desiata!

Čítajte viac

 

Rádio Regina dokorán

Piaty septembrový deň je v kalendári meno Regina a to je dôvod, aby Rádio Regina Východ privítalo svojich poslucháčov a takto oslávilo meniny. Na tohtoročnom Dni otvorených dverí boli aj naši deviataci a žiaci 8. B. Program bol naozaj bohatý. Zúčastnili sa verejnej nahrávky Školský zvonček, neobišli program Čitáreň a mohli sa zahľadieť aj na pripravovanú akciu Koláč Rádia Regina. Samozrejme, redaktori im poukazovali aj vysielacie štúdiá. Niektorí odpovedali aj na zvedavé otázky moderátorov. Bolo to príjemne strávené mediálne predpoludnie.

Čítajte viac

 

Otvorili sme nový školský rok 2018/2019

Slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov sme 3. septembra vstúpili do školského života, privítali takmer 90 nových prváčikov i všetkých žiakov, ich rodičov, predstavili nových učiteľov i p. vychovávateľky. Mons. Juraj Kamas nám v komílii zanechal odkaz do dní v škole i rodine ...znova a znova vstupovať do vzťahu s Ježišom a každý deň žiť s modlitbou...V závere sv. omše bola z jeho rúk odovzdaná Cena sv. Gorazda našej p. riaditeľke za dlhoročnú spoluprácu školy a farnosti. Pane, zverujeme Ti tieto školské dni...

Čítajte viac

 

Nová blahoslavená...naša slovenská Anka Kolesárová

A takmer 30 000 ľudí plní radosti, nádeje a veľkej vďaky za Božiu služobníčku, ktorá bola 1. septembra na košickej Lokomotíve slávnostne blahorečená. Aj mnohí naši pedagógovia, zamestnanci školy i rodiny našich žiakov prijali pozvanie na túto jedinečnú slávnosť a rovnako aj ďalšie programy slávnosti. Ďakujeme, Pane, za blahoslavenú Annu, ktorá sa nebála darovať život Kristovi, aby bránila svoju čistotu. Deň jej oslavy je vyhlásený na 20. november. Na príhovor blahoslavenej Anny, vyslyš nás, Pane!

Čítajte viac