Školské akcie

Najnovšie 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Prišiel k nám Mikuláš

Mikuláš zavítal, presne v deň svojho sviatku, aj k nám do školy. Prišiel aj so sprievodom a krásnym spevom. Navštívil každú triedu, odovzdal posolstvo a, samozrejme, obdaroval malých aj veľkých. Ďakujeme, sv. Mikuláš, za tvoju štedrosť!

Čítajte viac

 

Pomáhať sa oplatí

Radosť z toho, že môžeme pomôcť, je úžasná. Opäť pomohli mnohí rodinám v núdzi z Majáka nádeje. Odovzdali sme im suché potraviny, ktoré sa vyzbierali počas sv. omší ako obetné dary. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Prvý adventný večer

Školský zbor Ratolesť, pod vedením pani učiteľky Bačinskej a pani učiteľky Buntovej, prijal pozvanie zaspievať na Benefičnom koncerte pre rodiny v núdzi. Na Prvú adventnú nedeľu v Kostole sv. Antona Paduánskeho zneli krásne spevy a tóny melódií, ktoré spríjemnili adventný večer všetkým, ktorí prijali pozvanie.

Čítajte viac

 

Pred Adventom v školskej kaplnke

Poslednú novembrovú štvrtkovú rannú sv. omšu našu kaplnku ozdobili ADVENTNÉ VENCE a SVIEČKY, ktoré p. kaplán Paľko posvätil. S radosťou si ich potom odniesli mladší aj starší žiaci do svojich tried. Jeden, ručne vitý, ostal v školskej kaplnke a jeho sviece nás budú viesť Adventom spolu so sviecami v triedach, doma a v našich srdciach...

Čítajte viac

 

TESTOVANIE 5 už máme za sebou

Presnejšie piataci a piatačky, ktorí sa 20. novembra pridali k piatakom z celého Slovenska a otestovali si vedomosti a čitateľské zručnosti z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Testy a odpoveďové hárky sú už vyplnené, a tak smelo, milí piataci, do ďalších školských dní. Všetci sme na vás v modlitbách mysleli!

Čítajte viac

 

Sv. Alžbeta - patrónka mesta Košice

"Vošli sme do tmavej miestnosti a v nej bol príjemný pokoj. Nevedela som, čo od toho očakávať, kde som a prečo tam som. Keď sa rozsvietilo svetlo, videla som pódium. Potešila som sa, mám rada divadlo. Vychutnávala som si to a predstavovala, že tam hrám ja. Cítila som sa ako v období, kedy patrónka mesta naozaj žila. O Alžbete som sa dozvedela niečo viac aj prostredníctvom hier, ktoré si pre nás študenti z UPJŠ pripravili. Bolo zaujímavé stať sa chorým, remeselníkom aj vymyslieť vlastnosť, ktorá by nemala chýbať mestu. Z tohto malého výletíku do mesta sme si všetci v 7.A zobrali veľa nových zážitkov a vedomostí."

Čítajte viac

 

Godzone sa zastavil aj u nás

Evanjelizačné turné projektu Godzone, generácie, ktorá hlása Evanjelium a šíri Božie kráľovstvo, sa od 18. novembra konalo v piatich slovenských mestách. Aktuálnu myšlienku - IDE O VIAC - prišli v závere vyučovania predstaviť v krátkom programe hudby, piesní, svedectiev zo života aj našim ôsmakom a deviatakom. "O čo ide?" Ide o viac ako logo, značky, marketing, projekty. Preto je logo prečiarknuté. Ide o Ježiša, vzťah so živým Bohom.

Čítajte viac

 

Ratolesť zabodovala v Žiline

Celoslovenská súťaž školských časopisov PRO SLAVIS 2019 pozná víťazov v jednotlivých kategóriách. Bronzová priečka patrí našej Ratolesti a celému redakčnému tímu. Milí redaktori, šírte zaujímavosti zo života školy aj naďalej. Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Na stretnutí so svätými

Stretnutie so svätými zažili naši siedmaci počas druhého novembrového týždňa spolu s pani učiteľkami triednymi, pani učiteľkou Jurašekovou a pánom kaplánom Paľkom v Kostole sv. Jozefa v Prešove. Františkáni tam majú vzácnu zbierku vyše 450 relikvií svätých a blahoslavených, ktorú každý rok dopĺňajú. Bolo to zaujímavé a podnetné predpoludnie. Svätí a blahoslavení priatelia v nebi, orodujte za nás!

Čítajte viac

 

Na ATaku po roku

Zatiaľ posledné predstavenie Tanečného divadla ATak prišlo do mesta v rámci Festivalu sakrálneho umenia, ktorý každoročne patrí k novembru. Divadelný projekt, tak ho uvádzajú členovia divadla,pod názvom AGNUS DEI videli v Historickej radnici žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Obraz stotníka pod krížom, v podaní Paľka Danka, ktorý sa veľmi netradične stretá s Ježišom, bol veľmi silný. Tanečné divadlo nám prinieslo zaujímavý umelecký i duchovný zážitok!

Čítajte viac

 

Duchovné cvičenia pedagógov ako MISIA RADOSTI

Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove sa v dňoch 7. - 9. novembra stal pre učiteľov a vychovávateľov školy miestom modlitby, rozhovorov, ticha a meditácií s ústrednou témou Misia radosti. Duchovným sprievodcom bol páter Juraj Pigula, prior augustiánskej komunity v talianskom Viterbe. Predstavil nám identitu misionára a reflexie k jednotlivým Blahoslavenstvám. Pri záverečnej Adorácii boli pedagógovia požehnaní a vyslaní ako misionári radosti do rodín, práce a sveta okolo. Pane, vďaka za tieto dni a nech sa misia radosti šíri ďalej a ďalej...

Čítajte viac

 

Olympionici si zasúťažili v materinskom jazyku

Možno ste ani netušili, že olympiáda sa môže týkať aj slovenského jazyka a literatúry. Presne takú 24. októbra úspešne zvládli 10 žiaci spomedzi ôsmakov a deviatakov. V písomnej časti ich čakal test a úprava textu a v ústnej časti rečnícky prejav na vybranú tému. Komisia zložená z vyučujúcich slovenčiny to nemala ľahké a body v tabuľke určili poradie olympionikov, ktorí získali pekné vecné ceny, diplomy a ďalšie jazykové zručnosti.

Čítajte viac

 

Sme radi, že sa vidíme!

Toto zvolanie je pre nás v tomto šk. roku veľmi výstižné a dôležité. Nesie v sebe posolstvo, že sa v škole radi stretávame, spoznávame, pomáhame a vytvárame jednu veľkú školskú rodinu. Skúste si povedať hocikedy počas dňa: " Som rád - rada, že ťa vidím!" a uveríte tomuto posolstvu lásky. A keď prídu chvíle ťažšie, nikto z nás tu nie je sám. Preto SME RADI, ŽE SA VIDÍME!

Čítajte viac

 

Jeseň v škole? Na výstavke PLODY ZEME

Posledné októbrové dni v škole sme sa potešili úrodou záhrad i polí a to na výstavke, ktorej nápad sa zrodil v redakčnej rade Ratolesti. Redaktorky a deviatačky, ktoré sa k nim pridali, aranžovali a do jesene obliekli ešte aj strašiaka z poľa. Priestor spojovacej chodby smerom do jedálne sa zmenil na jesennú záhradu, do ktorej z ŠKD prileteli aj papierové šarkany a pestré dekorácie. Výstavku sme otvorili 24. októbra rannou sv. omšou, ktorá bola poďakovaním za tohtoročnú úrodu a plody zeme. Spoločné dielo sa stalo prejavom vďaky, uznania práce a námahy našich rodičov, babičiek a dedkov.

Čítajte viac

 

Na súťaži - "Strašiak v poli"

Nebojte sa! "Strašiak v poli" to bol názov súťaže, ktorej sa zúčastnili deti zo 4.A pod vedením p. vychovávateľky Fabíkovej. Jedno krásne popoludnie si deti priniesli do CVČ na Popradskej ul. v Košiciach materiál na výrobu strašiaka.Deti začali kvízom, ktorý zistil ich znalosti z prírodovedy a potom sa to začalo - vyrábanie strašiaka. Deti sa veľmi snažili a za to získali pekné 2.miesto. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Októbrová vlna pomoci a nádeje

Bola poriadne dlhá a najmä bohatá vďaka všetkým darcom a podporovateľom dobrých diel. Presne 542 kusov vyzbieraných ponožiek sa vďaka vincentkám dostane v zimnom čase k ľuďom bez domova. Darovaných 120 ruženčekov od vás poteší košických väzňov pri modlitbe sv. ruženca. Nápady vyšli zo Žiackej školskej rady a všetkým sa hneď zapáčili. Suché potraviny a drogéria, obetné dary pri školských sv. omšiach, už cestovali do OZ Maják nádeje a odtiaľ už do rodín a k deťom v neľahkých životných podmienkach. Pane, veríme, že vlna pomoci nemá svoj koniec a pripojí sa k nej vždy viac a viac ľudí dobrej vôle! Prečítajte si aj ďakovný list, ktorý nám napísali s. vincentky.

Čítajte viac

 

Teplákový deň sa nám páčil

Áno, čítate dobre, Žiacka školská rada pokračuje v tradícií netradičných dní aj v tomto školskom roku. A posledný októbrový pondelok vyhlásila TEPLÁKOVÝ DEŇ. Škola je naším druhým domovom, tak sme sa aj tak obliekli. Spolu s tričkom alebo košeľou nám bolo pohodlne a školské vyučovanie sa mohlo začať. Už teraz sme zvedaví na ďalšiu výzvu!

Čítajte viac

 

V októbri spoločne v modlitbe sv. ruženca

V októbrovom mesiaci sme sa každé stredajšie ráno spájali v tajomstvách a modlitbe sv. ruženca s našou Nebeskou Matkou. Postupne sa v duchovnej službe striedali triedne spoločenstvá jednotlivých ročníkov I. a II. stupňa. K odkazu sv. Pátra Pia sme sa 18.októbra pripojili aj celoškolskou modlitbou Milión detí sa modlí ruženec. Zdravas, Mária...

Čítajte viac

 

Minimaratónci, ste víťazi!

A patrí vám naša gratulácia a uznanie, že ste sa 6. októbra postavili na štart MINIMARATÓNU a po zvládnutí 4,2 km úspešne dobehli do cieľa. Už 96. ročník známeho Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach privítal vo veternom počasí vyše 14 000 bežcov z celého sveta. Medzi nimi aj bežcov, bežkyne spomedzi našich mladších aj starších žiakov a tiež aj statočných rodičov žiakov, ktorí ich nielen sprevádzali, ale aktívne a húževnato súťažili a zvládli víťazný cieľ. Všetkým gratulujeme a o rok pozývame ďalších bežcov a fanúšikov! Športu a behu zdar!

Čítajte viac

 

Pridali sme sa k miliónom detí sveta

A bolo to presne o deviatej hodine ráno - 18. októbra. Pridali sme sa k odkazu sv. Pátra Pia a modlitbe detí za jednotu a pokoj vo svete. Cez školský rozhlas sa do tried dostala modlitba sv. ruženca, ktorú viedol p. kaplán Paľko a zástupcovia z každej triedy. Jemnejšie i silnejšie hlasy, mladšie aj staršie sa spojili so všetkými žiakmi a učiteľmi, ktorí sa modlili vo svojich triedach. Pane, veríme, že keď sa milión detí modlí svätý ruženec, svet sa zmení...

Čítajte viac

 

Siedmaci už vedia, prečo je soľ vzácna

Na začiatku októbra žiaci siedmeho ročníka navštívili expozíciu Slovenského technického múzea „Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare“ v Prešove. Na tejto netradičnej hodine chémie sa naučili, ako ľudia v minulosti získavali soľ na domáce použitie. Sprevádzali ich triedne učiteľky a s. Zuzana, vedúca exkurzie. Všetci exkurziu zvládli aj napriek daždivému počasiu, lebo ako niekto poznamenal: „Na rozdiel od soli sa vo vode nerozpúšťame.“ A čo ich najviac zaujalo? Čítajte viac...

Čítajte viac

 

Pod Tatrami redaktori na stope

Nadpis tejto správy znie ako z detektívky, ale o pátranie naozaj išlo. Posledný septembrový deň sa redakcia školského časopisu Ratolesť rýchlikom presunula do Podtatranskej knižnice v Poprade. Tam sa konalo vyhodnotenie už 5.ročníka súťaže školských časopisov Prešovského a Košického kraja pod názvom Podtatranský školák. Porota mala ťažké pátranie medzi veľkým počtom súťažiacich časopisov. Aj keď sa medzi rebríček prvých troch miest náš časopis nedostal, cenné rady i slová uznania potešili a povzbudili redaktorky. Tie ešte stihli vypátrať, že Tatry zo stanice sú rovnako krásne a vrchy hôr už boli biele. Pozor, pátranie pokračuje aj v škole!

Čítajte viac

 

Zbierame papier, viečka aj suché potraviny...

Milí žiaci, opäť vás povzbudzujeme k aktivitám a pomoci ľuďom i prírode pri všetkých zbierkach počas celého roka - suché potraviny, drogéria a školské pomôcky ako obetné dary pri sv. omšiach, pomoc misiám doma i vo svete, zber SABI viečok, papiera. Ďakujeme aj rodičom za pomoc a podporu!

Čítajte viac

 

Školská knižnica pozýva nielen čitateľov!

Áno, dobre čítate nový nadpis a ešte lepšie sa vám bude čítať v útulných priestoroch školskej knižnice, pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sa tam pri zaujímavých aktivitách a spoznávaní lit. žánrov postupne striedajú triedy I. aj II. stupňa. Všetky ďalšie informácie, najmä o čitateľských preukazoch, vám rada povie p. knihovníčka. Otváracie hodiny...čítajte viac.

Čítajte viac

 

Ústavný súd Slovenskej republiky otvoril svoje brány

V posledný septembrový piatok 8. B spolu s pani učiteľkou Paraličovou, svojou triednou, a s pani asistentkou Hirkovou si pozreli priestory Ústavného súdu Slovenskej republiky. Bol Deň otvorených dverí pre verejnosť a s ním spojený aj sprievodný program. Naši ôsmaci mali možnosť vidieť nielen vonkajší areál, ale i pojednávaciu miestnosť, zapojiť sa do súťaží a pozrieť si aj zaujímavý program v podaní žiakov a študentov. Naša škola sa zapojila aj do literárnej súťaže „Keby som bol sudcom ústavného súdu..." a výtvarnej „Na váhach spravodlivosti". Bolo to zaujímavé a poučné predpoludnie.

Čítajte viac

 

Národný pochod za život

Nedeľa – 22. september 2019 – Bratislava – 15.00-17.30 hod. Všetky tieto kľúčové informácie spájalo jedno slovo ÁNO...ochrane každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Aj my sme sa pripojili k NÁRODNÉMU POCHODU ZA ŽIVOT a v modlitbe spoločne vytvárame veľkú rodinu, ktorá hovorí ÁNO pre RODINU, ÁNO za ŽIVOT!

Čítajte viac

 

Dochádzka a čipovanie po novom!

Pozor, pozor, upozorňujeme všetkých žiakov, aby si už doma pripravili a najmä nezabudli každý školský deň so sebou vziať ČIP zo školskej jedálne, ktorým sa pri vstupe do školy bude zaznamenávať dochádzka každého žiaka. Do školskej tašky k chutnej desiate už patrí aj školský čip!

Čítajte viac

 

Pri ŠKOLSKEJ MOZAIKE

Milí rodičia, žiaci, priatelia školy, srdečne vám ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a spoločne sme mohli pri rannej sv. omši 12. septembra povedať spoločné ÁNO za život. V tento deň d.o. Dušan Škurla a p.kaplán Paľko požehnali MOZAIKU, symbol života a povzbudenia v ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť. Medzi vzácnymi hosťami bola aj p. výtvarníčka Andrea Čepišáková, autorka projektu a jej mladí umelci spomedzi žiakov, ktorí MOZAIKU pomáhali tvoriť. Školskú mozaiku môžete vidieť a zastaviť sa pri nej na konci prechodovej chodby, smerom do školskej jedálne. Chválim Ťa, Pane, že si ma utvoril tak zázračne (Žalm 139,14)...

Čítajte viac

 

Nové zvonenie a začiatok školských sv. omší

V novom šk. roku 2019/2020 sa upravuje časový harmonogram zvonenia i školských prestávok. Súčasne sa upravuje aj čas školských sv. omší vždy v utorok a vo štvrtok - so začiatkom o 7.2O hod. v školskej kaplnke. Ďakujeme za porozumenie!

Čítajte viac

 

Pozor, triednické hodiny v rozvrhu hodín!

Dôležitý oznam v úvode šk. roka sa týka rozvrhu hodín žiakov II. stupňa a časového rozvrhu pre triednické hodiny a záležitosti, ktoré budú v pondelok, po školskom obede, v čase od 13.30 do 14.00hod. v kmeňovej triede. Nezabudnite na túto informáciu, milí žiaci, najmä pri plánovaní záujmových krúžkov a iných popoludňajších aktivít. Ďakujeme za porozumenie!

Čítajte viac

 

Vstúpili sme do nového šk. roka 2019/2020

Druhý septembrový deň otvoril aj brány našej školy. Ešte skôr to boli brány farského Kostola sv. Gorazda a spoločníkov, kde sme slávili sv. omšu pod vedením Mons. Juraja Kamasa, šk. kaplána Paľka a pozvaných duchovných otcov. V homílií nám zaslal výzvu i prosbu otvárať nielen strany učebníc, ale aj a najmä strany Svätého Písma, knihy kníh, učebnice učebníc. V novom šk. roku nás v príhovore pozdravila a povzbudila aj p. riaditeľka. Cesta do školy bola ešte plná prázdninových zážitkov a dojmov. Pane, zverujeme Ti dni, udalosti, stretnutia nového šk. roka...

Čítajte viac