Rodičovská rada

Stanovy Združenia rodičov pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Predseda: Ing. Richard Dlhý                   Kontakt:

Ekonómka: Ing. Otília Šeligová                E-mail: zrps@zscamke.sk

Hovorcovia tried:

1.A - Ing. Tomáš Šima
1.B - Ing. Róbert Cerňák
1.C - Mgr. Eva Jenčušová
2.A - Ing.Mgr. Katarína Hakulínová, PhD.
2.B - Ing. Ján Stašík
2.C - Ing. Júliana Zaňová
2.D - Ing. Michal Kender
3.A - Viliam David
3.B - Ing. Rastislav Majerníček
3.C - Mgr. Jana Poláková
4.A - Lucia Smolková
4.B - Ing. Silvia Sepešiová
.C - Mgr. Erika Vaľková 
5.A - Ing. Marek Brila
5.B - Mgr. Jana Maticová
5.C - Mgr. Eva Jenčušová
6.A - Mgr. Adriana Čurajová 
6.B - Ing. Martina Marková
6.C - RNDr. Marcela Martončíková
7.A - Mgr. Svetozár Šomšák
7.B - Mgr. Katarína Slobodová 
7.C - Mgr. Eva Dobríková
8.A - Ing. Peter Skladaný
8.B - Ing. Pavol Olejník
8.C - Anna Hyková
9.A - Viera Csonková
9.B - Bc. Zuzana Adamjáková