Rodičovská rada

Stanovy Združenia rodičov pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Predseda: Ing. Richard Dlhý

Ekonómka: Ing. Otília Šeligová                E-mail: zrps@zscamke.sk

Hovorcovia tried:

1.A - Ing. Tomáš Šima
1.B - Ing. Rastislav Majerníček
1.C - RNDr. Miroslava Matíková, PhD.
1.D - MUDr. Kamila Babjaková
2.A - Ing. Miriam Hadobás
2.B - Štefan Vlasatý 
2.C - Mgr. Mária Biľová
2.D - Ing. Júliana Záňová
3.A - Ing. Tomáš Šima
3.B - Mgr. Róbert Cerňák
3.C - Mgr. Eva Jenčušová
4.A - Ing. Mgr. Katarína Hahulínová, PhD.
4.B - Ing. Ján Stašík
4.C - Mgr. Miriam Hadobás 
4.D - Ing. Michal Kender
5.A - Mgr. Martin Body
5.B - Ing. Rastislav Majerníček
5.C - Mgr. Jana Poláková
6.A - Ing. Silvia Pončáková
6.B - Mgr. Karol Hertelý
6.C - Ing. Marián Rendoš
7.B - Ing. Jana Maticová
7.C - Ing. Renáta Sobotková
8.A - Mgr. Adriana Čurajová
8.B - Ing. Tina Marko 
8.C - RNDr. Marcela Martončíková
9.B - PaedDr. Monika Hudáková
9.C - Mgr. Adriana Čurajová