Rodičovská rada

Stanovy Združenia rodičov pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Predseda: Ing. Richard Dlhý
Ekonómka: Ing. Otília Šeligová                E-mail: zrps@zscamke.sk

Hovorcovia tried:

1.A - Ing. Erik Remiáš
1.B -  Lucia Kardošová
1.C - Judr. Lívia Pilcová
2.A - Ing. Tomáš Šima
2.B - Ing. Rastislav Majerníček
2.C - RNDr. Miroslava Matíková, PhD.
2.D - MUDr. Kamila Babjaková
3.A - Ing. Miriam Hadobás
3.B - Štefan Vlasatý
3.C - Mgr. Mária Biľová
3.D - Ing. Júliana Záňová
4.A - Judr. Slavomír Dubjel
4.B - Mgr. Róbert Cerňák
4.C - RNDr. Miroslava Matíková, PhD.
5.A - Ing. Mgr. Katarína Hakulínová, PhD.
5.B - Ing. Ján Stašík
5.C - Mgr. Alexandra Magdolenová
5.D - Ing. Michal Kender
6.A - Ing. Katarína Šomšáková
6.B - Mudr. Zuzana Solárová, PhD.
6.C - Mgr. Jana Poláková
7.A - Ing. Silvia Pončáková
7.B - Mgr. Karol Hertelý
7.C - Ing. Marián Rendoš
8.B - Ing. Jana Maticová
8.C - Ing. Renáta Sobotková
9.A - Mgr. Adriana Čurajová
9.B - Ing. Tina Marko
9.C - RNDr. Marcela Martončíková