Špeciálny pedagóg

Mgr. Ľuboslava Bedriová

mail: bedriova.luboslava@zscamke.sk

telefón: 055/6422491; 0917728317

konzultačné hodinypondelok - piatok  8.00 - 12.00 hod.(alebo dohodou)

 
 

 

„Nie je umenie dokázať, že dieťa niečo nevie, ale je umenie dať mu príležitosť ukázať, že niečo vie.“

 

Ako môžem pomôcť Vám a vašim inak obdarovaným deťom?

- riešiť problémy detí s učením (dyslexia, dysgrafia. dysortografia,...)
- venovať sa integrovaným žiakom
- konzultovať problémy vo vzdelávaní
- vytvárať s Vami tím pri vzdelávaní vašich detí
- poradiť v špeciálnych cvičeniach
- snažiť sa spoločne nájsť riešenie pre Vaše dieťa
- porozprávať sa o problémoch a snažiť sa pomôcť

Má vaše dieťa problémy:
- s učením?
- s adaptovaním sa na školské povinnosti?
- s komunikáciou s rovesníkmi?
- nezvláda pravidlá?
- ...?
Rada sa s Vami porozprávam a pokúsime sa spoločne nájsť najlepšie riešenie.