Projekt 9P - Púť do Poľska

Čas bdenia i očakávania sprevádzal deviatakov počas ďakovnej púte, na ktorú sa vydali v nočných hodinách na prelome utorka a stredy-10. júna 2015. V spoločenstve spolu s tr. pani učiteľkami Demjanovičovou, Paraličovou a Pustaiovou a otcom saleziánom Petrom navštívili dôležité miesta duchovného i historického života - Oswienčim, Lagiewniky, Krakow. Pane, vďaka za tento čas...

   Prvým zastavením v smere Slovensko - Poľsko bol Oswienčim, miesto minulosti a pietnej úcty.

  V Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikoch spoločne ďakovali za všetky dary, sprevádzanie počas ZŠ  a prijímacích skúšok. Korunka v Kaplnke sv. Faustíny a úctenie si relikvií boli silným duchovným zážitkom a posilnením pre všetkých.

  Podvečerný príchod do centra Krakowa bol tiež očakávaný a prechádzky po Rynku plné dojmov, spevákov, umelcov, maliarov.

  Príchod do Košíc bol síce v polnočnom čase, ale každý si niesol v sebe kúsok z prežitého, ktorý patrí iba jemu. Ďakujeme, Pane, za sprevádzanie a ochranu...

Späť