Projekt 9P - Slová do života II

Medzi zaujímavé a do života dôležité stretnutie pre dospievajúcich chlapcov patrilo aj štvrtkové dopoludnie-18. júna 2015 s ThDr. Jurajom Sedláčkom, pôsobiacim na Trenčianskej univerzite. K ústrednej téme OTCOVSTVO doplnil interaktívne videá, aktivity a spoločnú diskusiu. Ďakujeme za rady, názory a postoje do života chlapcov.

Späť