V novom školskom roku

Slávnostnou sv. omšou Veni Sancte sme v stredu - 2. septembra 2015 otvorili šk. rok 2015/2016. Sv. omšu v spoločenstve žiakov, pedagógov, rodičov a priateľov školy viedol ThDr. Vladimír Šosták, biskupský vikár, spolu s kaplánmi a spolubratmi v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach. Kľúčové slová homílie i príhovoru p. riaditeľky - poznanie a vďačnosť - nech sprevádzajú našu spoločnú prácu a úsilie všetkých. Pane, zverujeme Ti tento čas...

Späť