Privítali sme hostí z partnerských škôl

Projekt Erasmus +KA2 – Strategické partnerstvá škôl je už naplno rozbehnutý a v rámci výmeny dobrej praxe sme v piatok-25. septembra 2015 na pôde školy, privítali hostí zo šiestich zapojených škôl – z Portugalska, Írska, Grécka, Švédska, Nemecka a Španielska.

   Triedy 6. a 7. ročníka sa postupne zmenili  na európske štáty výzdobou a pripraveným  programom pre hostí, ktorí ich aj priamo v triedach navštívili.

  Program pod názvom Čo nás spája, ktorý hostí i školákov čakal vo veľkej telocvični, bol paletou hudby, slova, tanca a všetkého, čo patrí ku škole.

  Návšteva školy je len jedným z kľúčových programov štvordňovej návštevy Slovenska – Košíc – našej školy. V termíne 24.9. - 27.9.2015 ich čakala aj  prehliadka Košíc, príjemné prechádzky Hlavnou ulicou, návšteva divadelného predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach a poznávací celodenný výlet do Pienin. Každý deň bol spojený aj s pracovným rokovaním celého tímu, výmenou poznatkov, skúseností a spoločnými aktivitami. Obsah projektu tvoria spoločné témy – ľudské práva, rešpekt, úcta, umenie, hudba a ekológia.

          Náš pozdrav patrí deťom celej Európy!

 

Späť