S Pannou Máriou...

Každú októbrovú stredu sme sa v školskej kaplnke spájali s Pannou Máriou v modlitbe sv. ruženca. Triedne spoločenstvá v jednotlivých ročníkoch spoločne viedli úvahy i modlitbovú reťaz. Zdravas, Mária...

Späť