Exkuzia na Dreveník

Obľúbenú geologickú exkurziu už majú ôsmaci za sebou. Obdivovať a spoznávať krásy Spiša a Dreveníka išli 5. októbra 2015 najprv žiaci z 8.A triedy spolu so s. Zuzanou a triednou p. uč. Cubjakovou. O dva dni tam už cestovali žiaci z 8.B spolu s p.u č. Bačinskou a triednou p. uč. Snopkovou. Ešte ich čaká písanie správ z exkurzie a nás potešia milé fotografie z týchto dní.

Späť