Šiestaci na Drienici

Veselý a najmä zaujímavý týždeň v termíne 12. - 16. októbra 2015 prežili, presnejšie preplávali, žiaci 6. ročníka na zdokonaľovacom plaveckom výcvikovom kurze. V krásnom prostredí ich čakal zaujímavý program, aktivity a prechádzky prírodou. Sprevádzali ich triedne pani učiteľky, p. uč. Vaško a školský kaplán Paľko. Spoločne Ti, Pane, ďakujú za tieto dni...

Späť