Číta celá rodina...i škola

Knižnica pre mládež mesta Košice ponúkla priateľom kníh a literatúry zaujímavú aktivitu, do ktorej sa 16. októbra 2015 zapojila aj naša školská čitateľská rodina. Počas 4. vyučovacej hodiny sa čítalo najviac - najstarší najmladším, niektorí rodičia svojim deťom v triedach, pridala sa aj p. riaditeľka, p. školník,teta upratovačka, rodičia, p. hospodárka i p. ekonómka, o. salezián Štefan i bývalé p. učiteľky na dôchodku. Nie nadarmo sa hovorí, že knihy sú otvorené dvere do celého sveta...

Späť