„Plávanie je SUPER vec!“

Školu v prírode spojenú s plaveckým výcvikom absolvovali v čase od 5. do 9. októbra 2015 štvrtáci. Do Drienice odchádzali spolu s p. učiteľkami triednymi, s p. vychovávateľkou Veronikou a s p. zástupkyňou Zentkovou. Nechýbal pán kaplán Paľko a teta zdravotníčka Lenka. Na konci týždňa už všetci vedeli plávať a mohli si spoločne zakričať: „Plávanie je SUPER vec!“

Späť