Na cintoríne

Deň Pamiatky zosnulých - 2. novembra 2015 sme slávili rannou sv. omšou v kaplnke školy a po nej už triedy II. stupňa v sprievode tr. učiteľov navštívili Verejný cintorín v Košiciach. Spojili sme sa modlitbami, spomienkami, plamienkom nádeje...odpustkami pre duše drahých zosnulých. Svetlo večné nech im svieti, Pane...

Späť