Extrapolácie 2015

Slovenské technické múzeum navštívili 20. októbra 2015 žiaci VI.A triedy spolu tr. pani učiteľkou. Výstava pod názvom EXTRAPOLÁCIE - História a budúcnosť IT v Košiciach zaviedla mladých technikov do minulosti počítačov, ich vývoja a zdokonaľovania. Bol to pekný zážitok pre všetkých!

Späť