Modlitbová reťaz za život

Áno za život prišli 5. novembra 2015 povedať žiaci 8. a 9. ročníka v sprievode niektorých pedagógov II. stupňa priamo pod okná ambulancií Železničnej nemocnice v Košiciach. Pripojili sa k spoločnej výzve PRE ŽIVOT - chrániť život od počatia. Modlitbou sv. ruženca, krížovou cestou, tichou spomienkou zaznelo ÁNO životu, človeku...

„Osobne sa mi páčilo, že sme sa nebáli modliť sa. Niektorí ľudia nás aj podporili tým, že sa buď usmiali, alebo aspoň pridali k nám na pár sekúnd. Boli aj prípady, keď nás kritizovali za to, čo robíme. Po návrate do školy sme sa o pocitoch rozprávali a dlho o tom premýšľali.“  Adam 

Modlitbovú reťaz tvorili triedne spoločenstvá:

1.-2. vyučovacia hodina - 9.B - v sprievode p. zást. Hrebeňárovej a p. uč. Snopkovej

3.-4. vyučovacia hodina - 9.C - v sprievode p. uč. Pustaiovej a Paľka Kalatu

5.-6. vyučovacia hodina - 8.A, 8.B - v sprievode p. uč. Bačinskej a p. uč. Snopkovej.

                                                                               Pridajte sa k nám!

Späť