Duchovná obnova deviatakov

Kláštor karmelitánov v Lorinčíku sa stal oázou modlitby, meditácií, ústrania, ticha a pokoja pre triedne spoločenstvá 9. B a 9. C triedy, ktoré sa v novembrových dňoch zúčastnili duchovnej obnovy v jeho priestoroch. Meditácie viedol o. Pawel Beber. Výnimočné predpoludnie vyvrcholilo sv. omšou a spoločným obedom.

Meditácie boli rozdelené do dvoch častí - Rozoznávanie dobra a zla v živote mladého človeka a Zasvätený život. Starších žiakov sprevádzali p. školský kaplán Paľko a p.uč. Snopková.

       " Modlil som sa a bol mi daný rozum, prosil som a vošiel do mňa duch múdrosti."

" Začali sme desiatkom sv. ruženca k Duchu Svätému a pokračovali kratšou prednáškou o. karmelitána. Po nej sme mali možnosť rozjímať nad citátmi zo Sv. Písma a odhaľovať tajomstvo skryté v Biblii. Pri modlitbe sv. ruženca v lese sme si uvedomili , čo v sebe skrýva príroda- najväčšie dielo , ktoré Boh stvoril pre človeka. V druhej prednáške nám o. karmelitán priblížil ich spôsob zasväteného života. Vrcholom dňa bola sv. omša. Duchovnú obnovu sme zakončili chutným obedom. Táto duchovná obnova bola časom s Bohom, rozhovorom s Ním, zamyslením sa nad sebou. Pevne verím,  že sa Duch Svätý dotkol mnohých z nás a povzbudil nás k silnejšej viere. Ďakujeme za túto duchovnú obnovu."

                                                                                                                 Františka, 9.C

Späť