Ľudovít Štúr na hodinách literatúry

Rok Ľudovíta Štúra, ktorý sa nesie v znamení 200. výročia od jeho narodenia, nezostal bez povšimnutia ani na našej škole. Hodiny literatúry u starších žiakov boli venované jeho osobnosti a tvorbe. Aj pani knihovníčka si pripravila zaujímavé aktivity v školskej knižnici. Referáty, ktoré vytvorili žiaci počas hodín literatúry, si budú môcť pozrieť a prečítať aj ostatní nielen v školskom časopise Ratolesť č. 1, ale aj na paneloch, ktoré zdobia naše chodby.

Späť