Prehliadka talentov

Hodiny hudobnej výchovy v šiestackých triedach boli v týždni od 9. do 13. novembra hodinami, kedy sa ukázali talenty, ktoré driemu v každom žiakovi. Mnohí vedia hrať na hudobnom nástroji,takže nechýbal gitarový i klavírny koncert, ale našli sa aj takí, čo im učarovala priečna alebo zobcová flauta. Spevácke umenie odhalili aj tí, ktorí si doteraz mysleli, že spev nie je ich silnou stránkou. Určite takýto koncert nebol posledný.

Späť