„O SKLENENÉHO CENTRUŠKA“

Vyhodnotenie 1. ročníka súťaže triednych a školských časopisov pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá sa uskutočnilo 26. novembra 2015 v Centre voľného času na Orgovánovej ulici. Do súťaže sa zapojilo 19 časopisov, ktoré odborná porota oceňovala v 3 kategóriách. Ratolesť nechýbala medzi ocenenými. Získala 2. miesto.

Späť