Nadšení chemici

V stredu 25. novembra 2015 sa šesť nadšencov chémie stretlo so s. Zuzanou, aby realizovali praktické úlohy domáceho kola Chemickej olympiády. Priestory 9.C triedy sa na tri hodiny stali chemickým laboratóriom, v ktorom sa im podarilo vyrobiť horkú soľ (heptahydrát síranu horečnatého), skúmať vlastnosti zlúčenín alkalických kovov a otestovať praktické zručnosti v práci s indikátormi. Prajeme im chuť a vytrvalosť v príprave na ďalšie kolá olympiády.

Späť