PRO EDUCO

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Spoločenskom pavilóne v Košiciach prilákal aj veľkú skupinu deviatakov, ktorí sa tam vybrali v čase testovania piatakov. Deň študijného voľna využili na spoznávanie stredných škôl a študijných programov jednotlivých košických i mimokošických škôl. Súčasťou veľtrhu bol aj bohatý sprievodný program, realizovaný najmä formou workshopov, prezentácií, seminárov a konferencií.

Vystavovatelia boli zastúpení  skupinami:

1. STREDNÉ ŠKOLY

 2. VYSOKÉ ŠKOLY a UNIVERZITY ZO SLOVENSKA

 3. ZAHRANIČNÉ UNIVERZITY

 4. VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

 5. ZAMESTNÁVATELIA

Späť