Slávili sme Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Sviatočný deň sme 8. decembra 2015 začali sv. omšou v Kostole sv. Gorazda a spol. v Košiciach, ktorú viedol školský kaplán Paľko. Po jej skončení na žiakov I. stupňa čakal Malý princ v novej filmovej podobe a na žiakov 5. - 9. ročníka umelecké pásmo v podaní FS Železiar v Kultúrno - spoločenskom centre na Jedlíkovej ul. v Košiciach. Silný duchovný zážitok sme spojili s príjemným a hodnotným umeleckým programom.

Späť