Duchovné cvičenia pedagógov a zamestnancov školy

"Rabbi, vieme, že si od Boha prišiel ako učiteľ..." Kľúčová téma tohtoročných duchovných cvičení, ktoré sa pod vedením ThDr. Vladimíra Šostáka, biskupského vikára, konali v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove v dňoch 3. -5. decembra 2015. Duchovný program, prednášky, zdieľanie v skupinkách i spolu, chvíle ticha i úvah nás spojili v novom spoznávaní a čítaní Písma a posilnili v hlasnom ÁNO pre Boha, vieru, lásku...

Späť