Mikulášske prekvapenie

Áno, presne také čakalo na celú školu deň po sviatku Mikuláša, mena v kalendári. Anjelský zástup spolu s lahodnou muzikou na čele s biskupom Mikulášom navštívil postupne všetky deti v triedach i pedagógov v zborovniach. Krátka hraná poučná scénka i mikulášsky príhovor doplnil darček s rybkou (symbolom) a sladkosťou na potešenie. Ďakujeme!

Späť