Projektové stretnutie v Tomare

Projekt Erasmus+ pokračuje. V novembri sa všetci stretli v Portugalsku. Našu školu reprezentovala pani riaditeľka a pani zástupkyňa Hrebeňárová. Bolo to už štvrté stretnutie a je evidentné, že z partnerov sa stali priatelia.

„Portugalskí partneri pre nás pripravili zaujímavý program. Mesto Tomar leží na severovýchode krajiny a jeho história je úzko spätá  s históriou templárskeho rádu, po ktorom v meste zostal hrad a kláštor. Po prijatí u primátorky mesta, návšteve starobylých priestorov kláštora a univerzitného mesta Coimbrie sme sa aspoň na chvíľu stali súčasťou bohatej minulosti hostiteľskej krajiny.

Vzdelávací systém v Portugalsku prebieha reformami, tak ako je to v celej Európe. Školy sa spájajú do väčších organizačných celkov a tak je to aj v našej partnerskej škole sv. Irie (s históriou podobnou našej Anke Kolesárovej), ktorá je súčasťou Templários Primary Schools. Žiaci nás privítali kultúrnym  programom,  v ktorom bolo veľa radosti zo stretnutia a ukážkou žiackych výtvarných prác.

V osobných rozhovoroch s partnermi sme mohli vzájomne porovnávať naše vzdelávacie systémy a zistili sme, že deti sú na celom svete rovnaké a my máme zodpovednosť za ich sprevádzanie a formovanie. A to je aj najpodstatnejšia črta, ktorá nás všetkých spája. Súčasťou pobytu bolo aj stretnutie koordinátorov, ktorí sa dohodli na ďalšom postupe projektu, ktorého dimenzie – aktívne občianstvo, ochrana životného prostredia, téma migrácie sa postupne napĺňajú. Stretnutia podobného charakteru rozširujú obzory, prinášajú príležitosť na nadväzovanie priateľstva a porovnávanie rôznych školských systémov.

Mesto Tomar je vzdialené od Fatimy len 30 kilometrov, a tak sme využili možnosť stráviť nedeľné predpoludnie pred odchodom na mieste, kde sme ďakovali za našich hostiteľov a mysleli na tých, ktorých sme nechali doma. Projekt pokračuje stretnutím v Španielsku, na ktorý sa už teraz tešíme, aj keď nás čaká práca na zadaných úlohách, ktoré sme si v Portugalsku naplánovali.“

                                                                                                                                                         p. riad. Mária Čačková

Späť