Ukáž, čo vieš! - II. kolo

Centrum voľného času na Orgovánovej ulici organizovalo prírodovednú súťaž družstiev Ukáž, čo vieš!. Druhé kolo, ktoré bolo 11. decembra 2015, malo tému Zimný les. Naši súťažiaci - Annamária Sudzinová, Dominika Hakulinová, Katarína Marcziová a Adam Farkašovský, všetci z 3.C, pod vedením kapitánky, Kataríny Drangovej zo 4.A, získali 3. miesto. Blahoželáme a želáme úspechy aj v januárovom kole.

Späť