Spomienka na prvého slovanského pápeža

Krásny sviatočný predvianočný večer prežili naši učitelia so svojimi rodinnými príslušníkmi a žiaci s rodičmi 18. decembra 2015 v košickej STEEL ARÉNE na multimediálnom koncerte o prvom slovanskom pápežovi, sv. Jánovi Pavlovi II.

Večer bol rozdelený do dvoch častí. V prvej tvorcovia priblížili jeho život, rodinu, školu, záujmy, vojnu a prvé kňazské roky. V druhej jeho pápežskú službu a posolstvo. Bol to večer naplnený ľudským odkazom pápežovho života.

Nádherná hudba Verdiho, Mozarta, Pucciniho, Schuberta a ďalších znela v sprievode zboru a orchestra opery Štátneho divadla Košice. Zaznela aj obľúbená pieseň Sv. Otca - Bárka v podaní detského zboru opery Štátneho divadla Košice.

Koncert bol pod záštitou Bernarda Bobera, košického arcibiskupa-metropolitu a Milana Chautura, košického grécko-katolíckeho eparchu.

Späť